Цени

Търсите опитен агент,
кой експертно и безусловно ви наторява стоките?

Ще се радваме да се погрижим за това.
Това включва, от една страна, производството на износ от германски и
ли швейцарски митнически митници за доставки на стоки за всяка страна
знос), и от друга страна, подготовката на вноса от германските или швейцар
ските митнически органи (внос) за стоки, които отиват в Германия или Швейцария.

Ние предлагаме следните услуги: CH-Export
clearance (декларация за износ)CH-Внос оформ
яне (митническо оформяне) de-export-h
andling (износ придружителен документ)DE-Import-оф
ормяне (ГЕРМАНИЯ/ ЕС-митница)Временни митниче
ски оформяния Ние ще се рад
в
аме да Ви посъветваме кое решение е правилното решение за вашия индивидуален случай и
да обясни точната процедура, така че стоките Ви да преминат безопасно през митницата.

Обадете ни се незабавно на +41 44 512 14 35 или ни изпратете кр
атък отчет по електронната поща: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Списък на цените и услугите

(без специални условия)

BG - Износ

100. Chfje ABD Създаване
Първите 3 инчови позиции са включени
Документ по електронна поща за самопечатване
Всяка допълнителна митническа позиция: плюс 3.- CHF
(По избор) Вземане на документи на границата
Контакт

BG - Внос

120. ШФУЕ ДЕ/ ЕС-Митници
Първите 3 инчови позиции са включени
Документ по електронна поща за самопечатване
Всяка допълнителна митническа позиция: плюс 3.- CHF
(По избор) Вземане на документи на границата
Контакт

CH - Износ

100. CHFje CH Декларация за износ
Първите 3 инчови позиции са включени
Документ по електронна поща за самопечатване
Всяка допълнителна митническа позиция: плюс 3.- CHF
(По избор) Вземане на документи на границата
Контакт

CH - внос

120. - CHFje CH-Внос митническо оформяне
Първите 3 инчови позиции са включени
Документ по електронна поща за самопечатване
Всяка допълнителна митническа позиция: плюс 3.- CHF
(По избор) Вземане на документи на границата
Контакт

Списък на цените и услугите

Декларация de-export (до 3 тарифни номера) = 60 ЕВРО или 65 CHFCH
внос митническо оформяне (до 3 тарифни номера) = 80 ЕВРО или 90
CHF. Пълен пакет = 140 EUR / 150 CHF (вероятно плюс 3% комисиона за подава
не на приложимите налози)Допълнителни позиции: допълнителни разходи от 5.

CH-Износ декларация (до 3 тарифни номера) = 80 ЕВРО или 90 CHFDE в
носно митническо оформяне (до 3 тарифни номера) = 60 евро или 65
CHF. Пълен пакет = 140 EUR / 150 CHF (вероятно плюс 3% комисиона за подава
не на приложимите налози)Допълнителни позиции: допълнителни разходи от 5.

Временен внос в Швейцария (свободно създаване на пас) = 80 EUR / 90 CHF, вероятно плюс 3% такса за подготовка на к
апитала върху всички ДДС/ мита, които могат да бъдат направени + безплатна карта анулиране (+ 80 EUR / 9
0 CHF )+ DE-ABD 60 EUR / 65 CHF и DE повторно внос 60 EUR / 65 CHF, по този начин общо = 280 EUR / 300

Активно усъвършенстване в Германия (CH export, DE-AV, DE-ABD и CH-Import) = 280 EUR / 300 CHF

Временен внос в Германия (създаване на свободен сН пас, de-use certificate, DE-из
нос придружаващ документ, CH-Freipass-delete) = 280 EUR / 300 CHF

Специални случаи

CH-Транзитен документ T1 = 140 EUR / 150 CHF (при необходимост с депозит като обезпечение)

CH или DE сертификат за движение EUR.1 = 50 EUR / 55 CHF (само с доказателство за произход)

Конско оформяне на еднократна сума = 180 EUR / 200 CHF

Преместен в Германия без из
нос на СН (само за транспорт от приобретателя) = 60 EUR / 65 CHF
или с СН-експорт (ако превозът е от спедитор) = 140 EUR / 150 CHF

Преместен в Швейцария без
износ по DE (само за транспорт от получателя) = 80 EUR / 90 CHF
или с DE износ (ако транспортът е от спедитор) = 140 EUR / 150 CHF

Износ от други страни с единна ставка (e.B
. износ на английски или шведски език, до 1 елемент)= 80 EUR /
90 CHF + 5 EUR / 6 CHF за допълнителен номер на митническата тарифа

Всяка първа консултация е безплатна.

Днес нека
Митнич
еска обработка


Заявка за оферта

 

Така можете да се свържете с нас!

Тел.: +41 44 512 14 3
5info@ausfuhrbegleitdokument.com