Ausfuhrbegleitdokument.com


EORI номер – цялата информация + инструкции за кандидатстване

Въведение и определяне на EORI номер

От 1.1.11.2009 г. търговците в Европейския съюз, които искат да внасят или изнасят стоки в повечето случаи, се нуждаят от EORI номер. EORI е съкращението "Регистрация и идентификация на икономическите оператори". Следователно той е номер за регистрация и идентификация на икономическите оператори. Така EORI номерът заменя "митническия номер", валиден до 2009 г. В ЕС всеки търговец получава само един EORI номер като идентификатор. Целта е митническите органи на държавите от ЕС да могат по-добре да контролират потока от стоки.
Дружествата и самостоятелно заетите лица, които желаят да внасят стоки от държава извън ЕС, трябва да предоставят своя EORI номер за митническо оформяне.
Без това вече е възможно да се проверява митническата служба при внос, освен ако вносителят (известен също като митнически декларатор) е частно лице.

За износ от ЕС за държава извън ЕС се изисква също EORI номер, който се изисква за изготвянето на придружаващия износ документ.
Тъй като обаче придружаващият износен документ трябва да бъде съставен само от стойност 1000 EUR или 1000 кг от продукта, който ще се изнася, икономическите оператори не се нуждаят от EORI номер за износ под тези стойности. По принцип частните лица не се нуждаят от EORI номер за износ.

В нашата статия ще научите как да кандидатствате за EORI номер и каква е процедурата в други държави. Ние също така отговаряме на най-често задаваните въпроси за EORI номера.

Inhalte Verbergen

 

Заявление за германски EORI номер

Можете да кандидатствате безплатно за германски EORI номер по два различни начина. Попълвате формуляра за кандидатстване на ръка и го изпратете по електронна поща или по факс до Главна митническа дирекция, или подавате заявлението чрез портала на клиента на гражданите и бизнеса.

Заявление за EORI номер с формуляр 0870a

За да кандидатствате чрез формуляра, трябва да влезете в онлайн формуляра на следния линк: Зая
вление за EORI номер
Формулярът може да бъде попълнен директно онлайн. След това всички страници трябва да бъдат отпечатани и формулярът трябва да бъде подписан. След това формулярът може да бъде изпратен до Главна митническа дирекция или по факс или по електронна поща. Имейл адресът и номерът на факса могат да бъдат намерени на първата страница на приложението EORI. За всякакви въпроси относно формуляра, има и ръководство за попълване, което ще бъде предоставено:
Попълване на инструкции за заявлението
за EORI номерСлед като сте изпратили формуляра по факс или електронна поща, отнема до осем седмици, преди да получите EORI номер по пощата. Ако обаче желаете да импортирате или експортирате стоки предварително, можете да ни препратите попълненото и подписано заявление за E
ORI номер на вашия митнически агент, e.B. Заедно с потвърждението на заявката по факс до дирекция "Митници" или потвърждението за получаване на електронно писмо, което получавате от митническото учреждение, стоките могат да бъдат изчистени по изключение без EORI номер, докато не бъдат предоставени на вас.

Приложение чрез портала за клиенти на гражданите и бизнеса

От 01.10.2019 г. заявлението за EORI номер може да се подаде и по електронен път чрез портала за клиенти "Граждани и бизнес клиенти". Можете да зададете необходимия акаунт за сервиз под www.zoll-portal.de. Ако вече имате акаунт, можете да влезете тук: Вход Bürger- und
Businesskundenportal, за да можете да
се идентифицирате цифрово като упълномощен представител на вашата фирма или като частно лице, трябва да се регистрирате, като използвате вашия сертификат Elster. След това можете да кандидатствате за EORI номер чрез портала за клиенти "Граждани" и "Бизнес клиенти". Като алтернатива можете да промените данните, съхранявани в митническата система, по всяко време след издаването на EORI номера. Тъй като eORI номерът отнема известно време, можете да извършите митническото освобождаване от вашия митнически агент, като например .B. PUREPROGRESS GmbH, дори и без EORI номер. Всичко, което трябва да направите, е да посочите номера на транзакцията на заявлението за EORI номер.

Ако имате въпроси относно EORI номера

По принцип, за всички въпроси, свързани с EORI номера, моля, свържете се със следния орган.
За приложението:

Домашен адрес: Главна митническа дирекция, Дрезден, управление на основните данни, Carusufer 3-5, D-01099 Др
езден Адрес: Главна митническа дирекция, Дрезден, управление на главните данни, P.o. box 10 07 61, D-01077 Дрезден E-mail: antrag.eori@zoll.de

Факс: 0351 44834-442 или 0351 44834-443 или 0351 44834-444

За въпроси относно заявлението, съществуващи EORI номера или общи въпроси:Те
лефон EORI-номер гореща линия: 0351 44834-54
0E-mail: info.eori@zoll.de

Моля, обърнете внимание на следните често срещани грешки/митове:

– EORI номер в Германия не е равно на UST ID номер / ДДС номер / личен или оперативен данъчен номер

– EORI номерът не е същият като номер на митническата тарифа

– Няма обратен търсене на EORI номера

 

 

Кандидатствайте за EORI номер и положение в други държави:

EORI номер brexit / EORI номер Uk (Англия, Великобритания) + Северна Ирландия

Великобритания напусна ЕС на 31 януари 2020 г. Резултатът е нови митнически разпоредби и разпоредби за превоз на стоки (внос/износ). От 1 януари 2021 г. както търговският партньор от Германия или Северна Ирландия, така и компанията в Обединеното кралство (Англия, Уелс и Шотландия) се нуждаят от EORI номер за внос и износ на промишлени стоки между държави/територии. Без валиден EORI номер ще трябва да очаквате закъснения и увеличени разходи на границата (д.B. такси за съхранение от страна на митническото учреждение поради липсата на EORI номер за регистрация). По-долу ще намерите всичко друго в детайли:

Транспорт от страна извън ЕС за Северна Ирландия и транспорт от Северна Ирландия до държава извън Е
С Ви е необходим EORI номер, който започва с "XI", когато вие

  • стоки между Северна Ирландия и държави извън ЕС (д.B. Ки
    тай, Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия и др.)
  • Искам да направя митническа декларация в Северна Ирландия
  • Искате да получите (обвързваща) митническа информация от Северна Ирландия

Ако вече имате EORI номер от друга страна от ЕС, не ви е
необходим британски EORI номер, който започва с "ГБ".
Ако обаче вашето дружество се намира в Северна Ирландия,
трябва да използвате северноирландския номер "XI" Eori, извес
тен също като "Eori номер XI", вместо друг EORI номер.

Не ви е необходим EORI номер за движение на стоки между Северна Ирландия и Ирландия.

Превози от ЕС до Обединеното кралство или от Обединеното крал
ствоЗа превози между ЕС, e.B. от Германия, Северна Ирландия, Франция, Холандия и т.н. до Великобритания (или обратно) поне британската компания трябва да има номер "GB" EORI. Ако все още няма EORI номер, започващ с "GB", той трябва да подаде заявление за британски EORI номер. EORI номерът следва да бъде поискан преди извършването на планирания превоз, тъй като може да отнеме до една седмица, за да бъде присъдена.

Една компания в Обединеното кралство не се нуждае от номер на ЕС-EORI, а само британски EORI номер, който започва с "GB". Ако обаче дружеството иска да действа като декларатор в митническата система на Европейския съюз в Обединеното кралство, то ще се нуждае и от EORI номер в допълнение към EORI No "GB". в държава от Европейския съюз. Обратно, то е съвсем същото: едно дружество в ЕС, д.B в Германия, не се нуждае непременно от британски EORI номер, освен ако не иска да действа и като митнически декларатор там. Въпреки това, той винаги изисква номер на ЕС—EORI за германската декларация за внос/износ.

Важно: Номерата на ГБ-EORI вече не са валидни в ЕС от 01.01.2021 г. и номерата на EU-EORI вече не са валидни в Обединеното кралство. Следователно двете системи на териториите функционират независимо една от друга.

Прилагайте GB-EORI номер сега или
сег
априлагане на номер XI-EORI от Северна Ирландия

EORI номер Швейцария/Лихтенщайн, Китай, Япония, Канада, Норвегия, Русия, Турция, САЩ

Компании от трети държави като САЩ, Турция, Русия, Япония и Китай, или eftA държави като Швейцария, Лихтенщайн и Норвегия не се нуждаят от EORI номер. Дружествата от тези държави обаче са свободни да се регистрират за EORI номер в страна от ЕС, ако желаят да действат като митнически декларатор в нея. На практика обаче това е трудно, тъй като дружество, установено извън ЕС, не е способно да действа като митнически декларатор след въвеждането на Митническия кодекс на Съюза (вж. член 170, параграф 2 (ВКС).

EORI номер Франция

Френският EORI номер се основава на формата "FR" + номера на компанията.
Можете да подадете заявление за EORI номер тук: френски EORI номер

EORI номер Италия

За да получите италиански EORI номер, трябва да подадете заявка за него онлайн тук: италиански EORI номе
р Форматът на италианскиЯ EORI номер съответства на буквите "IT" и след това на данъчния или ДДС идентификационен номер.

EORI номер Хърватия

Цялата информация за подаване на заявка за хърватски EORI номер може да се намери на следнат
а страница: Хърватски EORI номер

EORI номер Литва

Заявлението за литовски EORI номер е декларирано на литовския митнически стр
аницата: литовски EORI номер

EORI номер Люксембург

Люксембургските EORI номера също съответстват на UST-ID-No. на дружество.
Повече информация можете да намерите тук: Митническа страница на Люксембург за подаване на заявление за EORI номер

EORI номер Холандия

На следващата страница е възможно да кандидатствате за нидерландски/нидерландски
EORI номер: холандски EORI номер

EORI номер Австрия

Информация за заявлението може да бъде получена на интернет страницата на Федералното министерство на финансите: Информация за австрийски
я EORI номер Самата заявката може да бъде направена онлайн чрез следния формуляр: Кандидатстване за австрий
ска EORI номерСлед като сте подали заявлението, ще получите номер на транзакция, с която митническото оформяне обикновено е вече възможно без EORI номер.

EORI номер Полша

Процедурата за кандидатстване за полски EORI номер може да бъде намерена директно тук: Подайте заявка за полски EORI номер

EORI номер Швеция

Шведският EORI номер се състои от буквите "SE" и шведският номер на друж
еството или, в случая на частни лица, буквите SE и личния идентификационен номер.
Шведски EORI номера могат да бъдат подавани онлайн: Кандидатствайте за шведски EORI номер

EORI номер Испания

За да кандидатствате за номер на испански EORI, следвайте връзките на следната страница:Заяв
ка за номер на испански EORI

EORI номер Чешка република

Регистрацията на чешки eORI номер може да се извърши на следната
страница: Чешки EORI номер

Често задавани въпроси:

Как да кандидатствам за EORI номер?

В зависимост от държавата, в която вие или Вашата фирма се намира, приложението работи по различен начин.
Ние сме обобщили за Вас връзките към всички официални страници/офиси, които отговарят за
подаването на EORI номера в съответната държава. В повечето случаи можете да кандидатства
те по електронен път или чрез изпращане на подписан формуляр по електронна поща/факс.

Откъде взимаш EORI номера?

След заявлението ще получите EORI номера си по пощата чрез един от посочените по-горе връзки. Ако сте забра
вили EORI номера си, винаги можете да се свържете с органа, който ви е дал EORI номер в минало
то. В Германия това ще бъде службата за управление на информацията и знанията в Дрезден. Като алтерн
атива, като титуляр на EORI номер, винаги можете да поискате от митническата служба, която отговаря за вас или от друго митническо учрежд
ение, информация относно EORI номера.

Къде мога да се обърна към EORI номера?

Ако знаете EORI номера, който търсите, можете да го проверите онлайн на следния ли
нк: Eori ном
ербез знаете EORI номера, няма начин да го стигнем до него за германски EORI номера. Можете обаче да тествате EORI номер на горната връзка, тъй като ще видите дали EORI номерът е невалиден или не. В зависимост от освобождаването на данните в заявлението за EORI номер може да се посочи и целият адрес на собственика на EORI номера.

EORI номерът ли е UST ID?

В някои държави EORI номер 1—1 също съответства на идентификационния номер по UST ID (идентификационен номер по ДДС). Тъй като в
сяка държава има своя система за присъждане на EORI номер, тук няма единни стандарти. Някои държа
ви добавят и кодове като "B01" или множество нули преди или след UST ID, което води до EORI номер.
Германският EORI номер не е независим от UST ID и следователно не може да се определи по горепосочения метод.

Колко време отнема да се получи EORI номер?

В зависимост от държавата, която отговаря за определянето на EORI номера, може да ви отнеме от няколко ча
са до няколко седмици да Ви бъде определен EORI номер. Въпреки това, поради понякога много дълго време за обработка в
митническото учреждение, обикновено можете също така да обработвате стоките, които са били декларирани без EORI номера. За тази цел
обикновено се изисква номер на процеса на регистрация за EORI номер (Австрия) или трябва да се представи елект
ронно писмо/факс потвърждение на заявлението за EORI номер.

Номерът на митницата e EORI номер?

Тогавашният "митнически номер" беше заменен с настоящия EORI номер през ноември 2009 г. Поради това старите митни
чески номера са били автоматично валидни от 1 януари 2009 г., освен ако данните не са предоставени
на Комисията на Европейската общност. Следователно, ако сте притежавали митнически номер, той вече не е вал
иден и сега трябва да подадете заявление за EORI номер.

Как изглежда немският EORI номер?

Германският EORI номер обикновено има формат "DE" и след това 15-цифрената последователност от номера.
Ако е взет старият номер на митницата, германският EORI номер може да има и формата "DE"
, както и седемцифрен номер. Например EORI номерът може да изглежда по следния вид: "DE12345678784321" или "DE1234567"

Къде мога да кандидатствам за EORI номер?

Можете да кандидатствате за германски EORI номер на .B. на следната връзка директно на страницата на германските митническ
и служби: информация за EORI но
мера за подаване на заявление за EORI номер

 

Кога се изисква EORI номер?

EORI номер се изисква винаги когато, като търговец, искате да внасяте стоки от държава извън ЕС в ЕС.
Също така ви е необходим EORI номер за износ на стойност над 1000 евро или тегло над 1000 кг. Всички физически или юридически лица, които извършват дейността си с цел генериране на печалба, се нуждаят от EORI номер. Поради това EORI номерът се издава и на малките предприемачи и на лицата, работещи в селското стопанство. Дали EORI номерът се издава на частни лица зависи от това дали се изнасят/внасят повече от 10 пратки годишно. Ако е така, може да се изиска EORI номер.

 

Мога ли да внасям без EORI?

Вносът на стоки от държава извън ЕС в ЕС по принцип е възможен само за частни лица без EORI номер. Ако обаче наскоро сте подали заявление за EORI номер и все още не сте го получили, импортирането е възможно по изключение без EORI номер. За да направите това, трябва да изпратите заявлението за EORI номер на вашия митнически агент, заедно с номера на митническата транзакция или разписка, че заявлението е в ход.

 

Къде мога да видя EORI номера си?

Можете да видите вашия EORI номер в писмото, което сте получили от Главна митническа дирекция в Дрезден. Ако вече не сте запознати с това, можете да го заявите по телефона или писмено в който и да е митнически офис.

 

Как изглежда EORI номерът?

В зависимост от това коя държава на ЕС е разположен собственикът на EORI номера, EORI номерът е структуриран по различен начин.
Германският EORI номер винаги започва с двете букви "DE" с последващ 15-цифрен случайна последователност от числа.

 

Кога eori номерът трябва да бъде включен във фактурата?

Някои компании, които редовно внасят от Далечния изток, автоматично пишат EORI номера в сметката на доставчика. Това може да стане например.B като се запишат в реда за адрес, така че да укажете вашия EORI номер в адреса за фактуриране. Този режим може да помогне на митническия агент да обработи пратката по-бързо. Същото важи и за пратките, които изпращате до страна извън ЕС.
По принципно обаче не съществува задължение за посочване на EORI номера във фактурата.

 

Къде да кандидатствам за EORI номер или как да получа EORI номер?

Можете да кандидатствате за немски EORI номер директно онлайн чрез портала за клиенти "Граждани" и "Бизнес" с помощта на вашия сертификат ELSTER.
Алтернативата би била да се попълни заявлението за EORI номер, да се подпише и да се изпрати по факс или електронна поща на компетентния орган. Когато кандидатствате с формуляр 0870a, можете да получите EORI номера без сертификат Eltster.

Кой не се нуждае от EORI номер?

Важно: НЕ Ви е необходим EORI номер в следните случаи:

– за подаване на заявление за карнет АТА

– за регистрация на движение/ на движещи се стоки

– за вътреобщностни доставки (превози в рамките на ЕС)

Какво следва?

Ако все още имате някакви неясноти относно EORI номера, можете да прочетете повече тук:

EORI номерът в придружаващия износен документ

EORI номер: Уикипедия

Информация за EORI номера: Zoll.de

 

След като заявите EORI номера си, вие сте готови да импортирате или експортирате стоки. Тук ще намерите нашата митническа ценова листа, където можете да получите достъп до формата ни за контакт с едно кликване. Дайте ни кратък доклад по вашия случай и ние ще Ви консултираме без задължение и безплатно за изготвяне на митническите документи, необходими за вашия индивидуален случай.