Ekspordi saatedokument
Ekspordi saatedokument Sümbol pildilaev
Ekspordi saatedokument Sümbol pildilaev
Ekspordi saatedokument Sümbol pildilaev


Teave ekspordi saatedokumendi loomise kohta


Ekspordi saatedokument (inglise keeles EX.1 või EAD = “ekspordi saatedokument”) on dokument, mis on ette nähtud riigist eksporditava kauba saatmiseks. Täpsemalt kaup, mida eksporditakse kaubanduslikult EL-i riigist nn kolmandasse riiki, s.o kolmandasse riiki nt. kaubad, mis veetakse veoautoga Šveitsi või laevaga Ameerika Ühendriikidesse. Seejärel saadetakse ekspordi saatedokument kaubaga ELi välispiirini, s.o kolmanda riigi sadamasse või riigipiirini. Kuni kauba väärtuseni 1000 eurot ja kaalu 1000 kg ei pea ekspordi saatedokumenti koostama. Kui aga mõni neist väärtustest või mõlemad ületatakse, on selline dokument äriliikluses kohustuslik. Põhimõtteliselt tuleb iga piiriülese transpordiprotsessi jaoks kaup registreerida riigist, kust nad lahkuvad (= eksportida), ja registreerida selles riigis, kuhu kaup läheb (= import).
Ekspordi saatedokument tagab seega kauba Euroopa Liidust registreerimise tühistamise. Protsesside kiirendamiseks ja tolliasutuste jaoks lihtsustamiseks on see protseduur võrgus olnud aga võimalik juba mitu aastat otsese liidese kaudu tollile, kus on kallis tarkvara ja asjakohased eriteadmised. Kuid ekspordidokumendi, näiteks ekspordi saatedokumendi loomiseks ei piisa ühest liidesest. Võib osutuda vajalikuks kontrollida, kas eksportimiseks on vaja luba või ei tohi seda üldse eksportida vastavasse riiki.
Alati, kui kaubasaatja soovib saata kaupa väärtusega üle 1000 euro riiki, mis ei kuulu Euroopa Liitu, tuleb luua ekspordi saatedokument.

Ekspordi saatedokumendi struktuur

Allpool saate teada, milliseid andmeid vajame teilt ekspordi saatedokumendi (ekspordi saatedokument) loomiseks. Saate üksikasjaliku ülevaate Saksamaa ekspordideklaratsiooni struktuurist. See võib aidata teil konteksti ja teavet paremini mõista.

Ekspordi saatedokumendi näidis

Parema pildi saamiseks oleme teile loonud ekspordi saatedokumendi näidise. Valmis dokument näeks välja umbes selline, kui oleme selle teile loonud (vt allpool). Pange tähele, et see eelvaade on ainult dokumendi esimene leht. Kui klõpsate pildil, avaneb täielik dokument uues aknas. Vajadusel saate seejärel ka PDF-dokumendi alla laadida.
Kuid ekspordi saatedokumendi kõiki välju ei pea teie konkreetsel juhul täitma. Millist teavet siis alati nõutakse ja millist ainult erijuhtudel?

Osalejate tähtkuju

Vaatame kõigepealt näites toodud dokumenti (vt ülal olevat linki). Ekspordi saatedokumendi struktuur on alati sama: loetletud on tehinguga seotud osapooled ja kauba üksikasjad.
Alustame vasakust ülanurgast väljaga Saatja / eksportija (väli 2). Et mõista, miks siin on kirjas saatja, mitte saatja, on oluline kõigepealt teada järgmist. Edastamisel on saatja isik, kes kauba tegelikult saadab või kust kaup algselt saadetakse. Näiteks saadab kauba New Yorki Hamburgi ettevõte. Ekspedeerija / vedaja asub Bremenis ja on seega saatja. Seega on saatjaks Hamburgis asuv ettevõte. Saatjaks oleks ekspedeerimisettevõte Bremenis. Kuid ekspordi saatedokumendis (ekspordi saatedokument) pole mitte ainult „kaubasaatja”, vaid „saatja / eksportija”. Seetõttu on oluline teada, et eksportija on keegi, kes vastutab kauba ekspordi eest.
Eeldades, et kaubad on – naastes ülaltoodud näite juurde – Hamburgi ettevõttes. Viimane saadab kauba, kuid tegutseb ainult Belgias asuva ettevõtte nimel. Lõppkokkuvõttes tahavad nad kauba saata New Yorki. Eksportija on otsustav. Sel juhul on tegemist Belgia ettevõttega, mis tuleb sisestada vastavasse lahtrisse. Hamburgi ettevõte, kus kaup tegelikult asub, dokumenti ei ilmu. See aga ei tähenda, et toll ei tahaks teada, kus kaup asub. Teatud tingimustel soovib ta kaupu lähemalt uurida ja kontrollida, kas need on ka registreeritud kaubad.

EORI nr. (Tollinumber)

Nii et ühelt poolt on nõutav eksportija aadress, teiselt poolt laadimisaadress (ettevõtte nimi + aadress). Samuti vajate saaja aadressi jaoks nn EORI numbrit. Seda kasutatakse selleks, et toll saaks tolliseaduse alusel isikut tuvastada. Ilma selleta pole kaubanduslikult kauplemisel võimalik eksportida. EORI numbrit saate taotleda tasuta Saksamaa tolliametist aadressil www.zoll.de. Teavet teiste riikide EORI-numbrite kohta leiate meie EORI-lehelt.
Nüüd jõuame järgmise väljale, saaja väljale (väli 8), otse välja „Saatja / eksportija” alla. Sisestage siia tegeliku kaubasaaja nimi ja aadress. Jaotise “Ei” all siia saate sisestada ka saaja EORI numbri, kui adressaat seda vajab. See pole aga tingimata vajalik, sest näiteks ettevõttel, mis asub väljaspool ELi, puudub tavaliselt EORI-number.
Deklarandi / esindaja all oleval väljal (väli 14) näete tollile deklaratsiooni teinud isiku aadressi. Kui registreerite ennast, leiate siit oma aadressi. Vastasel juhul on see tollimaakleri aadress, kuna ta esindab teid.

Transpordivahend ja kaal

Lahtrisse 18 „Transpordivahendi identifitseerimine lahkumisel” sisestage kaubaveo veoki tunnus. See väli ei ole kohustuslik. Sageli pole numbrimärk registreerimisel saatjale isegi teada.
Väljal 25 näidatakse transpordiliik piiril. See tähendab, kas kaupa veetakse veoautode, lennukite, laevade jms abil – “33” tähistab veoautot.
Välja 35 tähistab kauba brutomass (kilogrammides). Kogumass on kauba kogumass koos pakendite ja kaubaalustega.

Menetlusega seotud tolliasutused

Väljal 29 tähistatakse väljumistolliasutust, st tolliasutust, kus kaup EList lahkub. See võib olla näiteks Šveitsi piiril või sadamas asuv tolliasutus.
Lahtrisse „Tollitõkendi number” väljale S28 ei pea midagi sisestama, kuna toll võib selle välja ise täita. See tagab kauba nn identifitseerimise. Selle teema kohta saate rohkem teada meie teisest postitusest erinevate tolliprotseduuride kohta.
Seega oleme ekspordi saatedokumendi (ekspordi saatedokument) esimese lehe vasaku poole täitnud / töödelnud.
1. välja paremas veerus näeme ekspordiprotseduuri (lisateavet siin). See võib olla nt. kauba eksport EList või eksport EFTA riiki jne – ja väljal S 32 kõik erilised asjaolud.
Väljal 3 “Vormid” näeme vasakul numbrit 1 ja paremal numbrit 2. See teave näitab, mitu lehekülge dokument sisaldab. Nii et see tähendab siin, et oleme 1 leheküljel kokku 2 leheküljest.
Kui eksportimisega edastatakse turvalisusega seotud andmeid, täidetakse väli S00. Nii et see pole meie jaoks oluline, kuna see täidetakse automaatselt.

MRN-numbri struktuur + lisateave

Parempoolses ülaosas näete MRN-i numbrit, st “Liikumise viitenumbrit”. See vastab dokumendi jälgimise koodile. Sarnaselt paki jälgimisega skannib dokumenti iga liides, st iga äär. See võimaldab täpselt jälgida, kuhu kaup EList lahkus.
MRN on üles ehitatud järgmiselt. 19 (aasta number, siin 2019), DE riigi kohta ja seejärel ekspordi saatedokumendi välja andnud tolliasutuse neli esimest numbrit. See tähendab, et 19DE586600822952E8 tähistab ekspordi saatedokumenti (ekspordi saatedokument) aastast 2019, mille tolliasutus andis Saksamaal välja numbriga 5866. Järgmised numbrid on järjestikune number ja arvutatud kontrollnumber.
Otse all oleval väljal A on uuesti näidatud tolliasutus, sealhulgas aadress ja väljaandmise kuupäev.
Välja 5 näitab tollipositsioonide arv, st mitu erinevat tüüpi kaupa saadetis sisaldab. Pakkide arvu leiate saadetiselt väljalt 6, näiteks “10” kokku 10 kaubaaluse kohta. Selle saadetise / deklaratsiooni tolliteenuse pakkuja sisemine viitenumber ilmub väljale 7.
Kõik muud esimesel lehel olevad väljad täidetakse automaatselt ja seetõttu ei vaja nad täiendavaid selgitusi.

Tollipositsioonid: kauba kirjeldus ja tollitariifistiku number

Lehe lõpus oleval väljal 31 on kaubad tavaliselt täpselt nimetatud. Kuna tegemist on kauba üksikasjaliku kirjeldusega, oli tekstimoodul esimesel lehel loetlemiseks liiga suur. Kõik esemed ja kaubad on seetõttu 2. leheküljel.
Sealt leiate kauba üksikasjaliku kirjelduse, sealhulgas bruto- / netokaal, tollitariifistiku number ja protseduur.
Ekspordi saatedokumendi loomiseks vajame ka täpset tollitariifistiku numbrit, kauba kirjeldust, kaalu ja dokumente nagu arve ja saateleht, nagu on näha ekspordi saatedokumendil.
Olete teretulnud saatma meile eelnevalt e-kirja aadressile info@ausfuhrbegleitdokument.com või helistama, et saaksime koos arutada, milliseid dokumente vajate. Ootame teie kontakti!

Kas ekspordi saatedokumendi jaoks on olemas tollivorm?

Meilt küsitakse korduvalt, kas saate tollis lihtsalt ise eksportimise saatedokumendi täita, nt. vormiga. Kahjuks on alates 2009. aastast võimalik dokumenti luua ainult elektrooniliselt. Selleks on vaja spetsiaalset tarkvara, kuhu saab sisestusi teha. Registreerida tohib paberkandjal ainult erandjuhtudel, näiteks süsteemi rikke või ELi tolliserveri tehnilise rikke korral. Isegi siis tuleb elektrooniline vorm esitada hiljem.

Kuidas ekspordi saatedokumendi loomine käib?

Ekspordi saatedokumendi loob tavaliselt tolliteenuse pakkuja, nagu me oleme. See annab tollile eksporditavast kaubast teada elektroonilise liidese kaudu. Edastamisega esitab ta seetõttu avalduse kauba vabastamiseks ja ekspordi saatedokumendi vabastamiseks. Kui vastutav tolliasutus kiidab ekspordi heaks, luuakse PDF-dokument. Vabastamise toimumiseks tuleb kaup tavaliselt registreerida tolliasutuses, mis vastutab kauba laadimiskoha eest vastavalt ametlikule kataloogile. Sõltuvalt postiindeksist võib välise lao laadimispunkti eest vastutada mõni muu sisemaine tolliasutus kui ettevõtte peakontor.
Ekspordi saatedokument sisaldab teavet kauba saatja, kauba saaja, kauba enda ja ekspordiprotseduuri kohta.
Tolliga seotud ettevõtete tuvastamiseks peab neil olema nn EORI number, mida saab küsida ELi tollilt.

Mis juhtub pärast ekspordi saatedokumendi loomist?

Pärast seda, kui teie tolliteenuse pakkuja on registreerinud ekspordi vastavas sisetolliasutuses, toimub kauba viivitamatu vabastamine (kauba väärtus kuni 3000 EUR) või nn esitlusperiood (kauba väärtus alates 3000 EUR) sõltuvalt väärtusest kauba. Selle 24-tunnise esitlusperioodi jooksul on tollil võimalus kontrollida kaupa kohapeal ja kontrollida teavet, mille esitasite ekspordi ajal. See tähendab samal ajal ka seda, et kaupa ei tohi selle aja jooksul laadida ja seda ei saa eksportimisel määratud laadimiskohast välja viia. Pärast 24-tunnise ajavahemiku möödumist saate tollilt ekspordiks tollivormistuse. Seejärel saab teie tolliteenuse pakkuja välja printida teie ekspordi saatedokumendi või saata selle e-posti teel, et teie või teie vedaja saaksid kaupa piirile transportida.
Seejärel skaneeritakse ekspordi saatedokument ELi välispiiril. Ekspordi saatedokumendis on selle jaoks vöötkood, nn liikumise viitenumber, lühendatult ka MRN. Liikumise viitenumber tähendab sõna otseses mõttes liikumise viitenumbrit. Selle numbri abil saab igal ajal jälgida, millised piirid on kaubaga möödas. Mõnikord samastatakse MRN ekslikult ekspordi saatedokumendiga. See pole aga õige, kuna MRN on ainult number, mis on osa ekspordi saatedokumendist, ja teistel ekspordidokumentidel, näiteks T1 või T2 dokumentidel, on ka selline MRN.
Pärast seda, kui piiritolliasutus on skaneerinud ekspordi saatedokumendi, teisendatakse dokument automaatselt väljumisteateks. See viib protsessi lõpule. Väljumisteatis on tõend selle kohta, et kaup on riigist tegelikult lahkunud. Seetõttu vajate seda väljumisteatist, et maksukontrolli käigus tõendada, et kaupu ei müüdud EL-i riigis (käibemaksuga maksustatud) välismaal (käibemaksuvaba).
Iga ekspordi saatedokumendi olekut, st kas dokument on juba EList lahkunud, saab kontrollida järgmise lingi alt: ekspordi MRN-i jälgimine

Kas teil on enam küsimusi?

Aitame teid hea meelega EORI numbri taotlemisel, hoolitseme ekspordi saatedokumendi loomise eest ja laseme teil kasutada paljude aastate erialaseid teadmisi. Lihtsalt helistage meile või saatke meile e-kiri.
Lisateavet ja teavet ekspordi saatedokumendi kohta leiate siit lehelt või ekspordi saatedokumenti käsitlevatest eriartiklitest. Oleme teie tollisõnastikus kokku võtnud kõige levinumad mõistete määratlused.
Aitame hea meelega ka muudes tolliga seotud küsimustes. ==> Meie hindadega

Konsultatsioon
Millised dokumendid tuleb tollile kättesaadavaks teha, võib-olla tuleb kaup esitada tollile jne. Soovitame teid hea meelega!

Ekspordi saatedokumendi loomine
Ekspordi saatedokumendi loomine on esimene samm teie kaupade edukaks eksportimiseks.
Meie juures on teie kõrval usaldusväärne partner!

Eritingimused
Kui peaksite kaupu tulevikus sagedamini eksportima, saame pakkuda teile eriti soodsaid tingimusi ja eksklusiivseid eeliseid.

Mis on ekspordi saatedokument?

Ekspordi saatedokument (ekspordi saatedokument) on kirjalik tõend, et teatud kaupu on lubatud eksportida. Seetõttu saate dokumendis loetletud kaupu eksportida Euroopa Liidust. Seejärel saate kaubad transportida EFTA riiki (nt Šveitsi) või kolmandasse riiki. Mõnikord on ekspordideklaratsiooni või ekspordideklaratsiooni mõisted ekspordi saatedokumendi sünonüümid.
Alates 1. juulist 2009 on see registreerimine võimalik ainult elektrooniliselt ATLASe (automatiseeritud tariifide ja kohaliku tollitöötlussüsteemi) kaudu. Paberkandjal registreerimine asendati sellega. Sõltuvalt õigustehingus osalevate osapoolte tähtkujust, kauba kaalust ja väärtusest on elektrooniline ekspordideklaratsioon mõnel juhul kohustuslik ja mõnel juhul mitte vajalik.
Ekspordi saatedokument sisaldab teavet asjaosaliste, protseduuri ja kauba kohta. Kasutades vöötkoodi kujul ainulaadset 18-kohalist jälgimisnumbrit (MRN = Movement Reference Number), näete alati, millises ELi tolliasutuses kaubad tollivormistati. Niipea kui ELi välispiiril asuv tolliasutus skaneerib ekspordi saatedokumendi, genereerib see nn väljumisteatise. See on tõend selle kohta, et kaubad eksporditi EList nõuetekohaselt.
Ekspordi saatedokumendis sisalduvat teavet kasutatakse kaubavoogude registreerimiseks ja see sisaldub föderaalse statistikaameti avaldatud väliskaubandusstatistikas. Ekspordi saatedokumendi abil on võimalik kontrollida, kas eksportija täidab ekspordieeskirju ja väliskaubanduse seadusi.

Millal on vaja ekspordi saatedokumenti?

Kaupade eksportimiseks EList EFTA / kolmandasse riiki peate alati looma ekspordi saatedokumendi kauba väärtusest 1000 eurot ja / või kaalust üle 1000 kg. Kui aga ekspordite kaupa eraisikuna ja transpordite ise, siis mõned tolliasutused ei väljasta eksporti. Kuid alati on parem eksportida aegsasti, et vältida raskusi piiril.
Nii et teil on vaja ekspordi saatedokumenti, kui
• Kaup lahkub EList * ja
• kauba väärtus on üle 1000 EUR või
• saadetise kaal on üle 1000 kg
* = kui kaup peaks tolliliidust lahkuma lühiajaliselt, nagu näiteks Hispaaniast Kanaari saartele suunatava saadetise puhul, vajate ka ekspordi saatedokumenti.
Ekspordi saatedokumendi veebiabi viimases artiklis selgitasime juba, kuidas ekspordi saatedokument on üles ehitatud. Nüüd näitame erinevusi ekspordi saatedokumentide menetluste vahel.
Põhimõtteliselt on kaks erinevat protseduuri. Niinimetatud üheastmeline protseduur ja kaheastmeline protseduur. Sõltuvalt protseduurist kehtivad ekspordiloa saamiseks erinevad tingimused.

Üheastmeline protsess

Kuni 3000 euro väärtuses tuleb kasutada üheastmelist ekspordi saatedokumendi protseduuri. Tolliagent saadab ATLASe kaudu teate eksporditolliasutusele. Eksporditolliasutus vastab alati müüja asukohas asuvale sisetolliasutusele. Kui kaup asub muus kohas, peate kauba registreerima laadimiskoha eest vastutavas eksporditolliasutuses. Üheastmelise protseduuri korral toimib see eksporditolliasutus ka väljumistolliasutusena. Väljumistolliasutus on alati ELi välispiiril asuv tolliasutus.

Näide 1 üheastmelise protsessi jaoks

Kuna see kõlab väga teoreetiliselt, siis siin on näide: Saksamaa postimüügifirma saab Šveitsilt hommikul suure tellimuse (väärtus: 2500 EUR, kaal: 880 kg). Vaid mõni tund hiljem on ettevõte kauba kaubaalustele pannud ja saab kaupa eksportida. Selleks peab ta või tolliagentuur registreerima end tolliasutuses. Ekspedeerimisettevõte peaks tooma kauba kaubaalusel veoautodega üle Weil am Rheini / Baseli piiri Šveitsi.
Seetõttu saab Weil am Rhein Autobahni tolliamet ATLAS-tarkvara kaudu eelnevalt elektroonilise ekspordirakenduse. Seejärel saab tolliagentuur automaatselt vöötkoodinumbriga dokumendi (MRN), mille ta edastab laevafirmale. Ekspedeerimisfirma sõidutab kaubad Weil am Rheini piirile ja näitab dokumenti koos ekspordi saatedokumendi vöötkoodi numbriga. Saksamaa ELi välispiiri toll võrdleb kaupu kohapeal registreerimisega ja vabastab need ekspordiks. See lõpetab eksportimise.

Näide 2 üheastmelise protsessi jaoks

Siin on veel üks näide. Sama postimüügiettevõte Saksamaal saab ka hommikul Brasiiliasse suunduva paki tellimuse (väärtus: 1100 EUR, kaal: 20 kg). Kuna paki saaja erineb näitest 1 Šveitsi saadetisest, peab müüjal olema koostatud eraldi ekspordi saatedokument. Ettevõte palkab pakettteenuse pakkuja pärastlõunal paki kogumiseks. Samal ajal küsib saatja pakiteenuse pakkujalt, millist lennujaama ta kauba Brasiiliasse toimetamiseks kasutab.
Ta edastab oma tolliteenuse pakkujale teabe, et kaup lahkub Saksamaalt Frankfurdi lennujaama kaudu. Seejärel luuakse rakendus ATLAS-i kaudu ekspordiks ja saadetakse see elektrooniliselt vastavasse tolliasutusse. Seejärel võtab tolliamet deklaratsiooni esialgu vastu. Ekspordi vöötkood on pakiteenuse pakkujale saadaval väljatrükina ja elektrooniliselt tolliasutusele. Pärast seda, kui pakiteenused on kaubale järele tulnud ja enne kauba riigist väljumist õhutranspordi kaudu, vabastab Frankfurdi lennujaama tolliasutus ekspordi. Eksport on tehtud.

Üheastmelise protsessi kokkuvõte

Kokkuvõtlikult võib öelda, et see peab alati olema ELi väljumistolliasutus. Selleks tuleb ATLASe kaudu taotleda eksporti väärtusega kuni 3000 EUR. Teoreetiliselt võib eksport toimuda kohe, ilma et oleks vaja menetluslikke ooteaegu.
Kui ettevõte peaks aga samal päeval saatma samale saajale rohkem kui ühe saadetise (nt mitme osalise tarnena), saab ta kaubad registreerida ühe ekspordina. See säästaks ettevõttele lisakulusid tolliprotsessi teise protsessi jaoks.

Kaheastmeline protsess

Kui kauba väärtus ületab 3000 eurot, peate alati kasutama kaheastmelist ekspordi saatedokumendi protseduuri. Tolliagent peab ATLASe kaudu saatma tolliasutusele teate. Sel juhul ei saada ettevõtja deklaratsiooni väljumistolliasutusele. Selle asemel saadetakse deklaratsioon otse eksporditolliasutusele. See on eksportija lähedal asuv sisemaa tolliasutus. EL-i tollisaidil on võimalik teada saada, milline tolliasutus vastutab vastava sihtnumbri eest (leidke eksporditolliasutus).
Kaheastmelises protseduuris registreerimine eksporditolliasutuses sisaldab sama teavet kui registreerimine üheastmelises protseduuris. Väljumistolliasutus erineb eksporditolliasutusest siiski kaheastmelises protsessis. Kui väljumistolliasutus ja eksporditolliasutus on üheastmelises menetluses sama asutus, siis kaheastmelise ekspordi puhul see tavaliselt nii ei ole. Seda seetõttu, et väljumistolliasutustele, st ELi välispiiril asuvatele tolliasutustele ei määrata tavaliselt konkreetset sihtnumbrit kui eksporditolliasutust (sisetolliasutus).
Vastupidiselt üheastmelisele protsessile ei saa vedaja tuua kaupa otse piirile. Selle asemel peab ta kauba esitama sisemaa tolliasutusele. Seda saab teha kahel erineval viisil. Ekspedeerija viib kauba kodumaisesse eksporditolliasutusse. Teise võimalusena teatab tema tolliagent kauba vastutavale sisemaa tolliasutusele üks päev ette. See määratleb kahe kuni nelja tunni pikkuse perioodi järgmiseks päevaks. Selle aja jooksul võib toll tulla saatja laadimiskohta. Pärast tähtaja möödumist saab tolliagent automaatselt ekspordiloa.

Näide 1 kaheastmelise protsessi jaoks

Järgnev on näide kaheastmelise protseduuri rakendamisest. Lõuna-Saksamaa autotootja soovib müüa ja saata mitu sõidukit Valgevene autokauplusesse. Selleks esitab ta oma tolliagentuurile vajalikud dokumendid. Kauba laadimiskoha sihtnumbri põhjal määrab see kindlaks, milline eksporditolliasutus vastutab müüja peakontori eest. Sel juhul saadab tolliagentuur teatise elektrooniliselt Böblingeni sisemaa tolliasutusele. Samal ajal arutab tolliagent vedajaga veo marsruuti. Seetõttu teab ta, et ekspedeerimisettevõte toob kauba Poola ja Valgevenet ühendava kiirtee S19 kaudu. Seetõttu nimetab tolliagent väljumistolliasutuseks Poolas Kuźnicas asuvat tolliasutust.
Sõidukeid eksporditakse aga alles lähipäevil. Seetõttu edastab autotootja tolliagendile teabe, et toll võib tulla läbi järgmisel päeval ajavahemikus 10–14. Järgmisel päeval ei ilmu autotootja juurde ühtegi töötajat. Selle asemel vabastab tollimaakler ekspordi elektrooniliselt kell 14.02. Sel juhul ei pidanud eksporditolliasutuse tolliametnik kauba kontrollimist tingimata vajalikuks. Seejärel sõidab veok lähipäevil Poola-Valgevene piirile. Seal kontrollivad Poola tolli eksporti, mis hoolitseb selle eest.

Kaheastmelise protsessi kokkuvõte

Kokkuvõtlikult võib öelda, et väljumistolliasutus ei pea tingimata olema Saksamaa tolliasutus. Kaup deklareeritakse sisetolliasutuses (eksporditolliasutus) ja kinnitatud deklaratsioon esitatakse ekspordi ajal ELi väljumistolliasutusele. Eksporti saab taotleda ATLAS-i kaudu väärtusega üle 3000 EUR. Eksport peab toimuma eelnevalt. Teoreetiliselt saab seda teha ka kohe, tuues kauba sisemaa tolliasutusse. Teise võimalusena saab kaupu kontrollida saatja asukohas (esitlus väljaspool kontorit).

Kes saab luua ekspordi saatedokumendi?

Ekspordi saatedokumendi loob tavaliselt tolliagentuur või ekspedeerimisagentuur. Seejärel tegutseb tolliamet deklaranti esindajana tollis. Sellel on elektrooniliseks registreerimiseks spetsiaalne tarkvara, millel on otsene ühendus tolliasutustega. Sellise programmi eest võtavad tootjad tolliasutusele tavaliselt ühekordse seadistustasu, täiendavad igakuised põhitasud ja seejärel tehingutasud iga deklaratsiooni eest.

Dokumentide ettevalmistamine

Järgmises etapis peate ekspordi saatedokumendi ise koostamiseks tegema järgmised ettevalmistused:
• Teil on vaja dokumenti, mis näitab tehingu olemust. Selles peaks olema kirjas kauba väärtus, müüja ja ostja või saatja / eksportija ja saaja
• Teil on vaja teavet, mille tolliasutused peate deklaratsioonis täpsustama. See on eksporditolliasutus müüja juures ja väljumistolliasutus kohas, kust kaup EList välja viiakse
• Teate üksikute kaubaliikide ja kogu saadetise kaalu (bruto- ja netokaal)
• Teate saadetises olevate pakkide arvu, kui see on asjakohane
• Kui saadate kaubanduslikult, on teil EORI number
• Te teate vastava kauba tollitariifinumbrit ja vajaduse korral ekspordipiiranguid + tollideklaratsiooni lisakoode
Kas olete jälginud kõiki ülaltoodud punkte meie kontroll-loendis? Seejärel saate hakata looma ekspordi saatedokumenti:

Mis juhtub pärast ekspordi saatedokumendi loomist

Kas olete loonud ja printinud ekspordi saatedokumendi? Nüüd tuleb see oma pakiteenuse pakkujale / operaatorile edastada. Kui toote kauba ise piirile, tuleb ekspordi saatedokument välja printida loetava vöötkoodiga ja tuua väljumistolliasutusse. Seal skaneerib see tolliasutus, mis loob nn väljumisteatise. Hiljem saate selle väljumisteatise ise IAA portaalist kätte saada. See on tõend selle kohta, et kaup eksporditi tolliliidust nõuetekohaselt. Kauba eksportija peaks võimalike maksukontrollide jaoks säilitama väljumisteatise. See tähendab, et kauba müümisel ei ole maksukohustust, kuna see on maksuvaba eksport. Ilma kehtiva tõendita võite muidu saada maksukohustuslaseks ja peaksite pärast seda maksma 19% käibemaksu.
ELi ekspordi saatedokument on Šveitsi imporditollivormistuse esialgne etapp. Kaupu tuleb alati esmalt eksportida ühest riigist, et neid saaks hiljem importida teise riiki. Teave tollivormistuse kohta: Šveitsi leiate siit.

Sõiduki tollivormistus

Kas olete avastanud välismaal huvitava sõiduki ja soovite nüüd teada, kuidas tollivormistus töötab? Tolliagentuurina oleme teie käsutuses küsimuste kohta autode impordi ja ekspordi kohta. Lisaks sõiduautodele võime deklareerida ka teie haagise, teostada veoautode tollivormistust, importida paate või käsitseda lennukeid.
Selle kohta saate lisateavet järgmistelt lehtedelt ja meie artiklist “Mis on tollivormistus?” ja sõidukite ettevalmistamiseks jaotises “seestöötlemine”.
Soovi korral saame ka teie jaoks sõidukitranspordi läbi viia – meie autoveo infoleht selgitab kõike muud.

Autode import Šveitsi

Kas soovite importida sõidukit Saksamaalt või mõnest muust riigist Šveitsi? Aitaksime teid meeleldi Šveitsi automaatse impordi puhul. Meie juhendist saate teada kogu protsessi alates sõiduki ostmisest kuni tollivormistuseni. Samuti räägime teile, kuidas sõiduki lunastus töötab ja kuidas saate veelgi rohkem säästa.
Nüüd otse => Šveitsi autode importimise juhend.

Autode import Saksamaale

Kas olete huvitatud sellest, kuidas sõiduki importimine Šveitsist Saksamaale või mõnda teise riiki toimib? Meil on hea meel aidata teid Šveitsist pärit autode eksportimisel. Meie juhendist saate teada kogu protsessi alates Šveitsi sõiduki ostmisest kuni tollivormistuseni. Samuti räägime teile, kuidas sõiduki registreerimine käib ja kuidas saate täiendavaid kokkuhoiuid teha.
Nüüd otse => Saksamaa autode importimise juhend.
Iga esimene konsultatsioon meiega on tasuta!

Transpordilahendused ja saatmine Šveitsi
Kas kavatsete saata kaupa Šveitsi? Kas transport peaks toimuma veoautoga või on see pakk Šveitsi?
Lugege meie põhjalikku juhendit: => Šveitsi saatmise juhend
Kui vajate Šveitsi imporditollivormistust, saate kõike muud teada meie tollivormistuse infolehelt.
Helistage meile, me teeme teile hea meelega mittesiduva pakkumise.
Pakume ka muid transporte, nt. transport Tšehhi Vabariiki, saatmine Belgiasse või eritransport Hollandisse

Taotlege kohe tagasihelistamist!
Oma taotlusega olete juba sammu edasi ekspordi saatedokumendi või muude tollidokumentide loomiseni.