EORI number - kogu teave + juhised taotlemiseks


EORI number - kogu teave + juhised taotlemiseks

EORI numbri sissejuhatus ja määratlus

Alates 1.1.11.2009 vajavad Euroopa Liidu kauplejad, kes soovivad enamikul juhtudel kaupu importida või eksportida, EORI numbrit. EORI on lühend "Ettevõtjate registreerimine ja identifitseerimine". Seega on see ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise number. EORI number asendab seega kuni 2009. ELis saab iga ettevõtja tunnusena ainult ühe EORI numbri. Eesmärk on lihtsustada ELi riikide tolliasutuste jaoks kaubavoogude paremat kontrollimist.
Ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes soovivad importida kaupu ELi mittekuuluvatest riikidest ELi, peavad esitama tollivormistuse jaoks oma EORI numbri.
Ilma selleta ei ole enam võimalik kontrollida importi, välja arvatud juhul, kui importija (tuntud ka kui tollideklarant) on eraisik.

Ekspordipuhul EList ELi mittekuuluvasse riiki on vaja ka EORI numbrit, mis on vajalik ekspordi saatedokumendi koostamiseks.
Kuna ekspordi saatedokument tuleb koostada ainult 1000 euro väärtuses või 1000 kg eksporditava toote massist, ei vaja ettevõtjad nende väärtuste alusel ekspordiks EORI numbrit. Põhimõtteliselt ei vaja eraisikud ekspordiks EORI numbrit.

Meie artiklis õpid, kuidas taotleda EORI numbrit ja milline on menetlus teistes riikides. Vastame ka kõige sagedamini esitatud küsimustele EORI numbri kohta.

 

Saksamaa EORI numbri taotlus

Saksa EORI numbrit saab tasuta taotleda kahel erineval viisil. Täidate taotlusvormi käsitsi ja saadate selle e-posti või faksi teel tolli peadirektoraadile või esitate taotluse kodanike ja ärikliendi portaali kaudu.

EORI numbri taotlemine vormi 0870a abil

Vormi taotlemiseks peate vormile juurde pääsema järgmisel lingil: EORI-n
umbri taotlemine
Vormi saab seejärel täita otse veebis. Seejärel tuleb printida kõik leheküljed ja vorm allkirjastada. Pärast seda võib vormi saata tolli peadirektoraadile kas faksi või e-posti teel. E-posti aadress ja faksinumber on leitu EORI-rakenduse esimesele leheküljele. Vormi kohta esitatud küsimuste korral on olemas ka täitmisjuhend, mis antakse: E
ORI numbri taotluse täitmise juhis
ed Pärast seda, kui olete saatnud vormi faksi või e-posti teel, kulub eORI numbri posti teel kuni kaheksa nädalat. Kui aga soovite kaupa eelnevalt importida või eksportida, saate täidetud ja allkirjastatud EORI-numbri taotluse edast
ada oma tollimaaklerile, e.B. meile. Koos taotluse faksikinnitusega tollidirektoraadile või e-posti kviitungi kinnitusega, mille te saate tolliasutuselt, võib kauba erandkorras ilma EORI-numbrita tühjendada, kuni see on teile antud.

Taotlemine kodanike ja ärikliendi portaali kaudu

Alates 01.10.2019 saab EORI numbri taotluse teha ka elektrooniliselt kodanike ja ärikliendi portaali kaudu. Nõutava hoolduskonto saate seadistada jaotises www.zoll-portal.de. Kui teil on juba konto, saate sisse logida siin: Logi sisse
Bürger- und BusinesskundenportalSel
leks, et oleks võimalik tuvastada ennast digitaalselt volitatud esindaja oma firma või eraisikuna, peate registreeruma kasutades oma Elster sertifikaat. Seejärel saate taotleda EORI numbrit kodanike ja ärikliendi portaali kaudu. Teise võimalusena saate muuta oma tollisüsteemis säilitatatud andmeid igal ajal pärast EORI numbri väljaandmist. Kuna eORI number võtab aega, võite lasta tollivormistuse läbi viia oma tollimaakleri poolt, näiteks .B. PUREPROGRESS GmbH, isegi ilma EORI numbrita. Kõik, mida pead tegema, on anda eORI-numbri rakenduse tehingunumber.

Kui teil on küsimusi EORI numbri kohta

Kõigi EORI numbriga seotud küsimuste korral võtke palun ühendust järgmise organiga.
Taotluse puhul:

Maja aadress: General Customs Directorate, Dresdenoffice, master data management, Carusufer 3-5, D-01099 Dresde
nPostiaadress: General Customs Directorate, Dresden office, master data management, P.o. box 10 07 61, D-01077 Dresden E-post: antrag.eori@zoll.de

Faks: 0351 44834-442 või 0351 44834-443 või 0351 44834-444

Küsimuste saamiseks rakenduse, olemasolevate EORI numbrid või üldised küsimus
ed:Telefon EORI-number Hotline: 0351 44834-54
0E-post: info.eori@zoll.de

Pange tähele järgmisi levinud vigu / müüdid:

- EORI number Saksamaal ei võrdu UST ID-numbriga / käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga / isikliku või kasutusmaksu numbriga

- EORI number ei ole sama mis tollitariifistiku number

- Ei ole vastupidine otsing EORI numbrid

 

 

Taotlege EORI numbrit ja olukorda teistes riikides:

EORI number Brexit / EORI number UK (Inglismaa, Suurbritannia) + Põhja-Iirimaa

31. jaanuaril 2020 lahkus Suurbritannia EList. Tulemuseks on uued tollieeskirjad ja -eeskirjad kaupade veoks (import/eksport). Alates 1. Ilma kehtiva EORI-numbrita peate ootama viivitusi ja suuremaid kulusid piiril (e.B. ladustamistasud tolliasutusepoolt, kuna puudub EORI number lennule registreerimiseks). Allpool leiad kõik muu üksikasjalikult:

Transport ELi mittekuuluvatest riikidest Põhja-Iirimaale ja transport Põhja-Iirimaalt ELi mittekuuluvat
esse riikidesse Vajate EORI numbrit, mis algab tähega "XI", kui

  • põhja-Iirimaa ja ELi mittekuuluvate riikide vahel
    (e.B Hiina, Ühendkuningriik, Šveits, Norra jne)
  • Soovite esitada tollideklaratsiooni Põhja-Iirimaal
  • Soovite saada (siduvat) tolliteavet Põhja-Iirimaalt

Kui teil on juba EORI number teisest ELi liikmesriigist, ei
ole teil vaja Briti EORI numbrit, mille alguses on "GB".
Kui aga teie ettevõte asub Põhja-Iirimaal, peaksit
e teise EORI numbri asemel kasutama Põhja-Iiri "XI" E
ori numbrit, mida tuntakse ka "Eori number XI".

Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahelise kaupade liikumiseks ei ole vaja EORI numbrit.

Transport EList Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist E
LiEli, e.B. Saksamaast, Põhja-Iirimaalt, Prantsusmaalt, Madalmaadest jne Suurbritanniasse (või vastupidi), peab vähemalt Briti ettevõttel olema "GB" EORI number. Kui sellel ei ole veel EORI numbrit, mis algab "GB"-ga, peab see taotlema Briti EORI numbrit. EORI numbrit tuleks taotleda enne kavandatava transpordiliikide teostamist, kuna selle numbri andmiseks võib olla aega kuni üks nädal.

Ühendkuningriigi ettevõte ei vaja ELi-EORI numbrit, ainult Briti EORI numbrit, mis algab numbriga "GB". Kui aga äriühing soovib tegutseda deklarandina Euroopa Liidu tollisüsteemis Ühendkuningriigis, on tal vaja ka EORI numbrit lisaks "GB" EORI nr. euroopa Liidu riigis. Seevastu on see täpselt sama: ELi ettevõte, e.B Saksamaal, ei vaja tingimata Briti EORI numbrit, välja arvatud juhul, kui ta soovib seal tegutseda ka tollideklarandina. Saksamaa impordi-/ekspordideklaratsiooni jaoks on siiski alati vaja ELi EORI numbrit.

Oluline: GB-EORI numbrid ei kehti ELis enam alates 01.01.2021 ja EU-EORI numbrid ei kehti enam Ühendkuningriigis. Territooriumi mõlemad süsteemid toimivad seega üksteisest sõltumatult.

Rakenda GB-EORI number kohe
või
kohaldata nüüd Põhja-Iiri XI-EORI number

EORI Number Šveits/Liechtenstein, Hiina, Jaapan, Kanada, Norra, Venemaa, Türgi, USA

Kolmandate riikide, näiteks Ameerika Ühendriikide, Türgi, Venemaa, Jaapani ja Hiina ettevõtted või eftA riigid, nagu Šveits, Liechtenstein ja Norra, ei vaja EORI numbrit. Nende riikide ettevõtetel on siiski vabadus registreeruda EORI numbri saamiseks ELi liikmesriigis, kui nad soovivad seal tegutseda tollideklarandina. Praktikas on see siiski keeruline, sest väljaspool ELi asuv äriühing ei ole saanud tegutseda tollideklarandina alates liidu tolliseadustiku kehtestamisest (vt artikli 170 lõike 2 punkt 2) liidu tolliseadustiku kohane koostöönõukogu).

EORI number Prantsusmaa

Prantsuse EORI number põhineb formaadis "FR" + ettevõtte Siret number.
EORI numbrit saate taotleda siin: Prantsuse EORI number

EORI number Itaalia

Itaalia EORI numbri saamiseks peate taotlema seda internetis siin: Itaalia EORI-numberItaalia EOR
I-numbri vorming vastab tähtedele "IT" ja seejärel maksu- või käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrile.

EORI Number Horvaatia

Kogu teave Horvaatia EORI numbri taotlemise kohta on kättesaadav järgmisel lehe
küljel:Croatian EORI number

EORI Number Leedu

Leedu EORI numbri taotlus on deklareeritud Leedu tollile
hel:Leedu EORI number

EORI number Luksemburg

Luksemburgi EORI numbrid vastavad ka UST-ID-numbrile. äriühingu oma tegevuse kohta.
Lisateave: Luksemburgi tollileht EORI numbri taotlemiseks

EORI Number Holland

Järgmisel leheküljel on võimalik taotleda Hollandi/Hollandi EORI n
umber:Hollandi EORI number

EORI Number Austria

Teavet taotluse kohta saab Föderaalse Rahandusministeeriumi veebilehelt: Teave Austria EORI numbri kohtaT
aotlus ise saab teha internetis järgmisel vormil: Austria EORI numbri taotlemine
Pärast taotluse esitamist saate tehingunumbri, millega tollivormistus on tavaliselt juba võimalik ilma EORI numbrita.

EORI number Poola

Poola EORI numbri taotlemise korra leiate otse siit: Taotle Poola EORI numbrit

EORI number Rootsi

Rootsi EORI number koosneb tähtedest "SE" ja Rootsi ettev
õtte numbrist või eraisikute puhul tähtedest SE ja isikukoodist.
Rootsi EORI numbreid saab taotleda online siin: Taotle Rootsi EORI number

EORI number Hispaania

Hispaania EORI-numbri taotlemiseks järgige järgmisel lehel olevaid linke:Taotle
Hispaania EORI numbrit

EORI Number Tšehhi Vabariik

Tšehhi EORI numbri saab registreerida järgmisel lehekül
jel:Tšehhi EORI number

Korduma kippuvad küsimused:

Kuidas taotleda EORI numbrit?

Sõltuvalt riigist, kus te või Teie ettevõte asub, rakendus töötab erinevalt.
Oleme teile kokku võtvad lingid kõikidele ametlikele lehekülgedele/kontoritele, mis vastut
avad EORI numbri taotlemise eest vastavas riigis. Enamikul juhtudel saate rakendada
elektrooniliselt või esitades allkirjastatud vormi e-posti/faksi teel.

Kust sa EORI numbri saad?

Te saate oma EORI number posti teel pärast taotluse kaudu üks eespool nimetatud lingid. Kui olete u
nustanud Oma EORI numbri, võite alati pöörduda asutusega, kes on teile varem EO
RI-numbri andnud. Saksamaal oleks see dresdeni teabe- ja teadmushaldusamet. Teise või
malusena võite EORI numbri omanikuna alati küsida Enda eest vastutavalt tolliasutuselt või muult tolliasutu
selt teavet EORI numbri kohta.

Kus ma saan EORI-numbrilt päringu esitada?

Kui sa tead, EORI number otsite, saate vaadata seda internetis järgmisel li
ngil: Eori n
umber ilma sa tead EORI number, ei ole nii, et saada seda Saksa EORI numbrid. Siiski saate ka lihtsalt testida mis tahes EORI numbrit ülaltoodud lingil, nagu näete, kas EORI number on kehtetu või mitte. Sõltuvalt EORI-numbri taotluseandmekaitse väljalasest võidakse kuvada ka Kogu EORI numbri omaniku aadress.

Kas EORI number on UST ID?

Mõnes riigis vastab EORI number 1 kuni 1 ka UST ID-le (käibemaksukohustuslasena registreerimise number). Kuna igal
riigil on oma süsteem EORI numbri andmiseks, puuduvad siin ühtsed standardid. Mõned riigi
d lisada ka koode nagu "B01" või mitu nulli enne või pärast UST ID, mille tulemuseks on EORI number.
Saksamaa EORI number ei sõltu UST ID-st ja seetõttu ei saa seda määrata eespool nimetatud meetodiga.

Kui kaua võtab Aega, et saada EORI number?

Sõltuvalt EORI numbri jagamise eest vastutavast riigist võib eori numbri määra
mine võtta mitu tundi kuni mitu nädalat. Kuid mõnikord väga pika töötlemisaja tõttu
tolliasutuses saate tavaliselt töödelda ka deklareeritud kaupa ilma EORI numbrita. Selleks
on tavaliselt vaja EORI numbri (Austria) registreerimisnumbrit või tuleb es
itada EORI-numbri e-posti/faksi kinnitus.

Kas tollinumber on EORI number?

Toonane tollinumber asendati 2009. Vanad tol
linumbrid kehtisid seega automaats
elt alates 1. Seega, kui teil on tollinumber, ei ole see enam keht
iv ja te peate nüüd taotlema EORI numbrit.

Kuidas saksa EORI number välja näeb?

Saksa EORI-numbril on tavaliselt vorming "DE" ja seejärel 15-kohaline numbrite jada.
Kui vana tollinumber on üle võetud, võib Saksa EORI numbril olla ka vorming "DE" ja
seitsmekohaline numbrijada. Näiteks EORI number võib tunduda umbes selline: "DE123456787654321" või "DE1234567"

Kus ma saan taotleda EORI numbrit?

Saksa EORI-numbrit saat
e tao
tleda .B.

 

Millal on EORI number nõutav?

EORI number on nõutav alati, kui soovite kauplejana importida kaupu ELi mittekuuluvatest riikidest ELi.
Ekspordiks on vaja ka EORI numbrit, mille väärtus on üle 1000 euro või kaal üle 1000 kg. Kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes tegutsevad kasumi saamiseks, vajavad EORI numbrit. Seetõttu väljastatakse EORI number ka väikeettevõtjatele ja põllumajanduses töötavatele isikutele. See, kas EORI number väljastatakse eraisikutele, sõltub sellest, kas eksporditakse/imporditakse üle 10 saadetise aastas. Sellisel juhul võib taotleda EORI numbrit.

 

Kas ma saan importida ilma EORI??

Kaupade import kolmandast riigist ELi on põhimõtteliselt võimalik ainult eraisikutele, kellel ei ole EORI numbrit. Kui olete aga hiljuti taotlenud EORI numbrit ja teile ei ole seda veel määratud, on import erandkorras võimalik ilma EORI-numbrita. Selleks peate saatma EORI numbri taotluse oma tollimaaklerile koos tollitehingu numbri või kviitungiga, et taotlus on pooleli.

 

Kus ma oma EORI numbrit näen?

Oma EORI numbrit näete Dresdeni tolli peadirektoraadilt saadud kirjas. Kui te ei ole sellest enam teadlik, saate seda tellida telefoni teel või kirjalikult mis tahes tolliasutuses.

 

Milline EORI number välja näeb?

Sõltuvalt sellest, millises ELi riigis asub EORI numbri omanik, on EORI number liige erinevalt.
Saksa EORI number algab alati kahe tähega "DE" järgmise 15-kohalise juhusliku numbrite jadaga.

 

Millal peab Arvel olema EORI number?

Mõned ettevõtted, kes regulaarselt impordivad Kaug-Idast automaatselt eORI number tarnija kontole. Seda saab teha näiteks .B kirjutades aadressireale, nii et määrate arveldusaadressil ka oma EORI numbri. See protseduur võib aidata tollimaakleril saadetist kiiremini töödelda. Sama kehtib ka saadetiste kohta, mille lähetate eLi mittekuuluvatesse riikidesse.
Põhimõtteliselt ei ole aga kohustust märkida arvel EORI number.

 

Kust taotleda EORI numbrit või kuidas saada EORI-number?

Saate taotleda Saksa EORI numbrit otse internetis kodanike ja ärikliendiportaali kaudu, kasutades oma ELSTER-sertifikaati.
Alternatiiviks oleks eORI-numbri taotluse täitmine, sellele alla kirjutamine ja faksi või e-posti teel pädevale asutusele saatmine. Vormi 0870a kasutamisel saate EORI numbri ilma Eltsteri sertifikaadita.

Kes ei vaja EORI numbrit?

Oluline: Te ei vaja EORI numbrit järgmistel juhtudel:

- taotleda märkmikat ATA

- kolimis- ja kolimiskauba registreerimiseks

- ühendusesiseste tarnete puhul (veod ELis)

Mis edasi saab?

Kui teil on veel ebaselgust EORI numbri kohta, saate lugeda siit:

Ekspordi saatedokumendis olev EORI number

EORI number: Vikipeedia

Teave EORI numbri kohta: Zoll.de

 

Kui olete oma EORI-numbri taotlenud, olete valmis kaupa importima või eksportima. Siit leiad meie tollihinnakirja, kus pääsete ühe klõpsuga juurde ka meie kontaktvormile. Esitage meile lühike aruanne teie juhtumi kohta ning me anname teile ilma kohustuseta ja tasuta nõu teie juhtumi jaoks vajalike tollidokumentide koostamiseks.