Kohaletoimetamine Hollandisse / Pakett Hollandisse

Saatmine Hollandisse (sümbolikujutis)
Saatmine Hollandisse (sümbolikujutis)
Saatmine Hollandisse (sümbolikujutis)

Kohaletoimetamine Hollandisse / Pakett Hollandisse

Kas see on kuni teid transportida Hollandisse?
Pakume Teile mittesiduvat pakkumist ma
dalmaadesse saatmiseks ja kogu logistikap
rotsessiks. Kas soovite saata ainult ühe Ho
llandisse või terve kaubaaluse? Paljud meie k
lientide tarned lähevad Amsterdami Madalmaade
pealinnas. Mõnel juhul lähevad osalised osad siiski ka suu
rematesse sadamatesse, nagu Rotterdam, ja seejärel transpo
rditakse konteineritega välismaale. Me teame formaalsusi
Hollandi kaubasadamates ja toetame teid hea meelega.
Meie klienditeenindus annab teile isiklikult nõu telefoni või e-pos
ti teel. See võimaldab meil vastata konkreetselt teie vaj
adustele ja ka korraldada spetsiaalseid transpordiid koos.
Kas me võime teile tagasi helistada ja rääkida teie j
uhtumist? Lihtsalt kirjutage meile lühike kiri selle kohta, mida see kõik on umbes
ja me võtame ühendust kohe. Selleks saatke meile oma kontaktandmed e-po
sti teel aadressil: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Transport Hollandisse kindlustusega

Kõik meie saadetised on varustatud asjakohase kin
dlustusega nõudmisel. Samuti võime kindlustada kõrgemad vää
rtused kuni 900 000 eurot ehk 1 000 000 Šveitsi franki. Kas need
on erilised tööstuskaubad või eriti väärtuslikud ka
ubad? Anna meile teada ja me hoolitseme kõige muu eest.

Kohaletoimetamine ekspedeerimisettevõtte abil - Holland

Täielik logistika, sealhulgas transport Saks
amaalt Hollandisse on üks meie ülesannetest.
Eelnevalt vajame teile mittesiduva pakkumise etteva
lmistamiseks järgmist teavet ja andmeid.

  • Saadetise kaal (bruto + neto)
  • Paketi number ja liik
  • Pakendi mõõtmed
  • Kauba liik ja väärtus
  • Kaubasaatja ja vastuvõtja
  • Emissiaatori ja kaubasaatja kontaktandmed
  • Lahtiolekuajad peale- ja mahalaadimiskohas
  • kõik lisad, mida tuleb arvesse võtta / Erisoovid

Meil on hea meel teid veenda meie suurepärases hinna
ja jõudluse suhtes. Parim viis meiega ühenduse võt
miseks on e-posti teel või kontaktivormi kaudu.