EORI-numero - kaikki tiedot + hakuohjeet


EORI-numero - kaikki tiedot + hakuohjeet

EORI-numeron johdanto ja määritelmä

Euroopan unionissa 1.1.2009 alkaen toimijat, jotka haluavat tuoda tai viedä tavaroita, tarvitsevat useimmissa tapauksissa EORI-numeron. EORI on lyhenne sanoista "Economic Operators' Registration and Identification". Se on näin ollen taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORI-numero korvaa näin ollen vuoteen 2009 voimassa olevan "tullinumeron". EU:ssa kukin kauppias saa tunnisteena vain yhden EORI-numeron. Tavoitteena on helpottaa EU-maiden tulliviranomaisten tavaravirtojen parempaa valvontaa.
Yritysten ja itsenäisien ammatinharjoittajien, jotka haluavat tuoda tavaroita EU:n ulkopuolisesta maasta EU:hun, on annettava EORI-numeronsa tullausta varten.
Ilman tätä tuontitullia ei ole enää mahdollista tarkastaa, ellei maahantuoja (tunnetaan myös tulli-ilmoituksen antajana) ole yksityishenkilö.

EU:sta EU:n ulkopuoliseen maahan suuntautuvassa viennissä tarvitaan myös EORI-numero, jota tarvitaan viennin saateasiakirjan laatimiseen.
Koska viennin saateasiakirja on kuitenkin laadittava ainoastaan 1 000 euron arvosta tai 1 000 kilogrammasta vietävää tuotetta, talouden toimijat eivät tarvitse EORI-numeroa näiden arvojen mukaista vientiä varten. Periaatteessa yksityishenkilöt eivät tarvitse vientiin EORI-numeroa.

Artikkelissamme opit hakemaan EORI-numeroa ja mikä on menettely muissa maissa. Vastaamme myös useimmin kysyttyihin kysymyksiin EORI-numerosta.

 

Saksankielisen EORI-numeron hakemus

Saksalaista EORI-numeroa voi hakea maksutta kahdella eri tavalla. Joko täytät hakemuslomakkeen käsin ja lähetät sen sähköpostitse tai faksilla tullin pääosastolle tai jätät hakemuksen kansalaisten ja yritysten asiakasportaalin kautta.

EORI-numeron hakemus lomakkeella 0870a

Jos haluat hakea lomakkeella, sinun on käytettävä lomaketta verkossa seuraavasta linkistä: E
ORI-numeron hakemine
nLomakkeen voi sitten suorittaa suoraan verkossa. Sitten kaikki sivut on tulostettava ja lomake on allekirjoitettava. Tämän jälkeen lomake voidaan lähettää tullin pääosastolle joko faksitse tai sähköpostitse. Sähköpostiosoite ja faksinumero löytyvät EORI-sovelluksen ensimmäiseltä sivulta. Lomaketta koskevissa kysymyksissä on myös täyttökäsikirja, joka toimitetaan: EORI-n
umerohakemuksen täyttöohjeetKun ole
t lähettänyt lomakkeen faksilla tai sähköpostilla, kestää jopa kahdeksan viikkoa ennen kuin saat EORI-numeron postitse. Jos kuitenkin haluat tuoda tai viedä tavaroita etukäteen, voit toimittaa täytetyn ja allekirjoitetun EORI-numerohakemuks
en tulliasiamiehellesi eli .B meille. Tulliosastolle lähetetyn hakemuksen faksivahvistuksen tai tullitoimikosta vastaanottamasi sähköpostikuittivahvistuksen kanssa tavarat voidaan poikkeuksellisesti tullata ilman EORI-numeroa, kunnes ne on osoitettu sinulle.

Sovellus Kansalaisten ja yritysten asiakasportaalin kautta

EORI-numeroa voi hakemusta 01.10.2019 alkaen tehdä sähköisesti myös Kansalais- ja yritysasiakasportaalin kautta. Voit määrittää tarvittavan palvelutilin www.zoll-portal.de. Jos sinulla on jo tili, voit kirjautua sisään täältä:Kirjaudu
sisään Bürger- und Businesskundenport
alIn, jotta voit tunnistaa itsesi digitaalisesti yrityksesi valtuutetuksi edustajaksi tai yksityishenkilöksi, sinun on rekisteröidyttävä Elster-varmenteellasi. Tämän jälkeen voit hakea EORI-numeroa Kansalaisten ja yritysten asiakasportaalin kautta. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa tullijärjestelmään tallennettuja tietojasi milloin tahansa EORI-numeron antamisen jälkeen. Koska eORI-numeron täyttäminen vie jonkin aikaa, voit saada tullivirkailijasi, kuten .B. PUREPROGRESS GmbH:n, suorittamaan tulliselvityksen myös ilman EORI-numeroa. Sinun tarvitsee vain antaa sovelluksen tapahtumanumero EORI-numerolle.

Jos sinulla on kysyttävää EORI-numerosta

Jos sinulla on kysyttävää EORI-numerosta, ota periaatteessa yhteyttä seuraavaan elimään.
Hakemuksen yhteydessä:

Osoite: Yleinen tulliosasto, Dresdenin toimisto, päätietojen hallinta, Carusufer 3-5, D-01099 DresdenPosta
l-osoite: Yleinen tulliosasto, Dresdenin toimisto, päätietojen hallinta, P.O. box 10 07 61, D-01077 Dresden Sähköposti: antrag.eori@zoll.de

Faksi: 0351 44834-442 tai 0351 44834-443 tai 0351 44834-444

Jos sinulla on kysyttävää sovelluksesta, olemassa olevista EORI-numeroista tai yleisistä kysy
myksistä:Puhelin EORI-numero vihjepuhelin: 0351 44834-
540Sähköposti: info.eori@zoll.de

Huomaa seuraavat yleiset virheet/myytit:

- Saksan EORI-numero ei ole sama kuin UST-tunnus / ALV-numero / henkilökohtainen tai toimintaveronumero

- EORI-numero ei ole sama kuin tullitariffin numero

- EORI-numeroita ei etsitä käänteisesti

 

 

Hae EORI-numeroa ja tilannetta muissa maissa:

EORI Number Brexit / EORI Number UK (Englanti, Iso-Britannia) + Pohjois-Irlanti

Britannia jätti EU:n 31.1.2020. Tuloksena on uusia tullimääräyksiä ja -määräyksiä tavaroiden kuljetuksesta (tuonti/vienti). Sekä Saksalaisen tai pohjoisirlantilainen kauppakumppani että Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Englanti, Wales ja Skotlanti) yritys tarvitsevat 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen EORI-numeron teollisuustavaroiden tuontiin ja vientiin maiden/alueiden välillä. Ilman voimassa olevaa EORI-numeroa sinun on odotettava viivästyksiä ja kohonneet kustannukset rajalla (esim.B. varastointimaksut tullitoimipaikka, koska EORI-numeroa lähtöselvitystä varten ei ole). Alta löydät kaiken muun yksityiskohtaisesti:

Kuljetukset EU:n ulkopuolisesta maasta Pohjois-Irlantiin ja kuljetukset Pohjois-Irlannista EU:n ulkopuo
liseen maahan Tarvitset EORI-numeron, joka alkaa "XI":llä, kun

  • Pohjois-Irlannin ja EU:n ulkopuolisten maiden (e.B.
    Kiina, Iso-Britannia, Sveitsi, Norja jne.) välillä
  • Haluatko tehdä tulli-ilmoituksen Pohjois-Irlannissa
  • Haluatko (sitovat) tullitiedot Pohjois-Irlannista

Jos sinulla on jo EORI-numero toisesta EU-maasta, et tar
vitse brittiläistä EORI-numeroa, joka alkaa "GB": llä.
Jos yrityksesi sijaitsee Pohjois-Irlannissa, sinun on kuitenkin k
äytettävä pohjoisirlantilaisen XI Eori-numeron, joka tunnetaan myös n
imellä "Eori Number XI", sijasta, eikä toista EU-EORI-numeroa.

Et tarvitse EORI-numeroa tavaroiden liikkumiseen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä.

Kuljetukset EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskun
taan tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun Eu roopan unionin, e.B. Saksasta, Pohjois-Irlannista, Ranskasta, Alankomaista jne. Jos sillä ei vielä ole EORI-numeroa, joka alkaa "GB", sen on haettava brittiläistä EORI-numeroa. EORI-numeroa olisi pyydettävä ennen suunnitellun kuljetuksen tekemistä, koska sen myöntäminen voi kestää enintään viikon.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei tarvita EU-EORI-numeroa, vaan ainoastaan brittiläisen EORI-numeron, joka alkaa "GB":llä. Jos yritys kuitenkin haluaa toimia ilmoittajana Euroopan unionin tullijärjestelmässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, se tarvitsee myös EORI-numeron GB-numeron lisäksi. jossakin Euroopan unionin maassa. Sitä vastoin se on täsmälleen sama: EU:ssa, esimerkiksi Saksassa, .B yritys ei välttämättä tarvitse brittiläistä EORI-numeroa, ellei se halua toimia siellä myös tulli-ilmoituksen antajana. Se edellyttää kuitenkin aina EU-EORI-numeroa Saksan tuonti- ja vienti-ilmoitusta varten.

Tärkeää: GB-EORI-numerot eivät ole enää voimassa EU:ssa, koska 01.01.2021 ja EU-EORI-numerot eivät ole enää voimassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Alueiden molemmat järjestelmät toimivat siis toisistaan riippumatta.

Käytä GB-EORI-numeroa nyt t
ai
hae nyt Pohjois-Irlannin XI-EORI-numeroa

EORI Numero Sveitsi/Liechtenstein, Kiina, Japani, Kanada, Norja, Venäjä, Turkki, Yhdysvallat

Kolmansista maista, kuten Yhdysvalloista, Turkista, Venäjältä, Japanista ja Kiinasta, tai EFTA-maista, kuten Sveitsistä, Liechtensteinista ja Norjasta, tulevat yritykset eivät tarvitse EORI-numeroa. Näistä maista tulevat yritykset voivat kuitenkin vapaasti rekisteröityä EORI-numeroon EU-maassa, jos ne haluavat toimia siellä tulli-ilmoituksen antajana. Käytännössä tämä on kuitenkin vaikeaa, koska EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys ei ole voinut toimia tulli-ilmoituksen teona unionin tullikoodeksin käyttöönoton jälkeen (ks. 170 artiklan 2 kohta 2 kohta). UTCC).

EORI-numero Ranska

Ranskalainen EORI-numero perustuu muotoon "FR" + yrityksen Siret-numeroon.
EORI-numeroa voi hakea täältä: Ranskalainen EORI-numero

EORI-numero Italia

Saadaksesi italialaisen EORI-numeron, sinun on haettava sitä verkossa täältä: italialainen
EORI-numero Italialaisen EORI-numeron muoto vastaa kirjaimia "IT" ja sitten vero- tai alv-tunnistenumeroa.

EORI Numero Kroatia

Kaikki tiedot kroatialaisen EORI-numeron hakemisesta löytyvät seuraavalta si
vulta:Kroatian EORI-numero

EORI-numero Liettua

Liettuan EORI-numeroa koskevan hakemuksen ilmoitetaan Liettuan tullisi
vulla:Liettuan EORI-numero

EORI-numero Luxemburg

Luxemburgin EORI-numerot vastaavat myös UST-ID-No. yrityksen kanssa.
Lue lisää täältä: Luxemburgin tullisivu EORI-numeron hakemista

EORI-numero Alankomaat

Seuraavalla sivulla on mahdollista hakea hollannin/hollanninkielistä EORI-nume
roa:Hollantilainen EORI-numero

EORI-numero Itävalta

Tietoa hakemuksesta saa liittovaltion valtiovarainministeriön sivuilta: Tietoa itävaltalaisesta EORI-numerostaH
akemus voidaan tehdä itse verkossa seuraavalla lomakkeella: Itävaltalaisen EORI-numero
n hakeminen Kun olet jättänyt hakemuksen, saat tapahtumanumeron, jolla tullaus on yleensä jo mahdollista ilman EORI-numeroa.

EORI-numero Puola

Puolalaisen EORI-numeron hakumenettely löytyy suoraan täältä: Hae puolalaista EORI-numeroa

EORI Numero Ruotsi

Ruotsin EORI-numero koostuu kirjaimista "SE" ja ruotsalaisesta yritys
numerosta tai yksityishenkilöiden osalta se-kirjaimista ja henkilötunnuksesta.
Ruotsin EORI-numeroita voi hakea netistä täältä: Hae ruotsin EORI-numeroon

EORI-numero Espanja

Voit hakea espanjalaista EORI-numeroa seuraavalla sivulla olevien linkkien mukaisesti:Pyydä
espanjalaista EORI-numeroa

EORI-numero Tšekki

Tšekin EORI-numeron voi rekisteröityä seuraavalla sivul
la:Tšekin EORI-numero

Usein kysytyt kysymykset:

Miten voin hakea EORI-numeroa?

Riippuen maasta, jossa sinä tai Yrityksesi sijaitsee, sovellus toimii eri tavalla.
Olemme tiivistäneet sinulle linkit kaikille virallisille sivuille/toimistoihin, jotka vast
aavat EORI-numeron hakemisesta kyseisessä maassa. Useimmissa tapauksissa voit hakea sä
hköisesti tai lähettämällä allekirjoitetun lomakkeen sähköpostitse/faksilla.

Mistä saat EORI-numeron?

Saat EORI-numerosi postitse hakemuksen jälkeen jonkin yllä olevan linkin kautta. Jos olet uno
htanut EORI-numerosi, voit aina ottaa yhteyttä elikään, joka on aiemmin antanut sinulle
EORI-numeron. Saksassa tämä olisi Dresdenin tieto- ja tietämyksenhallintatoimisto. Vaihtoeht
oisesti EORI-numeron haltijana voit aina pyytää EORI-numerosta tietoja vastuussa olevalta tullitoimipaikkalta
tai eri tullitoimipaikkaalta.

Mistä voin kysellä EORI-numeroa?

Jos tiedät etsimäsi EORI-numeron, voit tarkistaa sen verkosta seuraavasta
linkistä:Eo
ri-numero ilman EORI-numeroa, siihen ei pääse saksalaisilla EORI-numeroilla. Voit kuitenkin myös testata mitä tahansa EORI-numeroa yllä olevassa linkissä, koska näet, onko EORI-numero virheellinen vai ei. EORI-numerohakemuksen tietosuojatiedotteen mukaan myös EORI-numeron omistajan koko osoite voidaan näyttää.

Onko EORI-numero UST-tunnus?

Joissakin maissa EORI-numero 1–1 vastaa myös UST-tunnusta (ALV-tunnus). Koska kulla
kin maalla on oma järjestelmänsä EORI-numeron antamiseksi, tässä ei ole yhtenäisiä standardeja. Jotkin maat l
isäävät myös koodeja, kuten "B01" tai useita nollia ennen UST-tunnusta tai sen jälkeen, mikä johtaa EORI-numeroon.
Saksalainen EORI-numero ei riistä UST-tunnusta, joten sitä ei voida määrittää edellä esitetyllä menetelmällä.

Kuinka kauan EORI-numeron saaminen kestää?

EORI-numeron kohdentamisesta vastaavasta maasta riippuen EORI-numeron antaminen voi k
estää useista tunneista useisiin viikkoihin. Joskus hyvin pitkän tullitoimipaikkakäsittelyajan
vuoksi voit kuitenkin yleensä käsitellä myös tavarat, jotka on ilmoitettu ilman EORI-numeroa. Tätä vart
en EORI-numeron (Itävalta) rekisteröinnin prosessinumero vaaditaan yleensä tai EORI-numerohake
muksesta on esitettävä sähköposti-/faksivahvistus.

Onko tullinumero EORI-numero?

Silloinen "tullinumero" korvattiin nykyisellä EORI-numerolla marraskuussa 2009. Vanhat tullinumerot oli
vat näin ollen automaattisesti voimassa 1 päivästä tammikuuta 2009, jollei tietoja ole anne
ttu Euroopan yhteisön komissiolle. Jos sinulla on siis ollut tullinumero, se ei ole enää vo
imassa ja sinun on nyt haettava EORI-numeroa.

Miltä saksalainen EORI-numero näyttää?

Saksalaisessa EORI-numerossa on yleensä muoto "DE" ja sitten 15-numeroinen numerosarja.
Jos vanha tullinumero on otettu haltuun, saksalaisella EORI-numerolla voi olla myös muoto "DE" sekä
seitsennumeroinen numerosarja. Esimerkiksi EORI-numero voi näyttää joltain tältä: "DE123456787654321" tai "DE1234567"

Mistä voin hakea EORI-numeroa?

Voit hakea saksalaista EORI-numeroa .B. seuraavasta linkistä suoraan Saksan tullin sivulla: EO
RI-numeron hakemista kos
kevat EORI-numerolomakkeen tiedot

 

Milloin EORI-numero vaaditaan?

EORI-numero vaaditaan aina, kun haluat kauppiaana tuoda tavaroita EU:n ulkopuolisesta maasta EU:hun.
Vientiin tarvitaan myös EORI-numero, jonka arvo on yli 1 000 euroa tai paino yli 1 000 kg. Kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka suorittavat toimintansa tuottaakseen voittoa, tarvitsevat EORI-numeron. Siksi EORI-numero myönnetään myös pienyrittäjille ja maataloudessa työskenteleville henkilöille. Se, myönnetäänkö EORI-numero yksityishenkilöille, riippuu siitä, viedäänkö/tuodaanko yli 10 lähetystä vuodessa. Jos näin on, EORI-numeroa voi pyytää.

 

Voinko tuoda ilman EORI:ta?

Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolisesta maasta EU:hun on periaatteessa mahdollista vain yksityishenkilöille, joilla ei ole EORI-numeroa. Jos olet kuitenkin äskettäin hakenut EORI-numeroa eikä sinulle ole vielä annettu sitä, tuonti on poikkeuksellisesti mahdollista ilman EORI-numeroa. Tätä varten sinun on lähetettävä EORI-numerohakemus tulliasiamiehellesi sekä tullitapahtuman numero tai kuitti siitä, että hakemus on käynnissä.

 

Mistä näen EORI-numeroni?

EORI-numerosi on kirjeessä, jonka sait Dresdenin tullivirastolta. Jos et ole enää tietoinen tästä, voit pyytää sitä puhelimitse tai kirjallisesti missä tahansa tullitoimipaikkana.

 

Miltä EORI-numero näyttää?

EORI-numeron omistaja sijaitsee sen mukaan, missä EU-maassa EORI-numero sijaitsee, EORI-numero on jäsennelty eri tavalla.
Saksalainen EORI-numero alkaa aina kahdella kirjaimella "DE" ja sitä seuraavalla 15-numeroisella satunnaisella numerosarjalla.

 

Milloin EORI-numeron on oltava laskussa?

Jotkin Yritykset, jotka tuovat säännöllisesti Kaukoitään, kirjoittavat EORI-numeron automaattisesti toimittajan tilille. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi .B osoiteriville, jotta voit myös määrittää EORI-numerosi laskutusosoitteessa. Tämä menettely voi auttaa tullivirkailijaa jalostamaan lähetyksen nopeammin. Sama koskee lähetyksiä, jotka toimitat EU:n ulkopuoliseen maahan.
Periaatteessa ei kuitenkaan ole velvollisuutta mainita EORI-numeroa laskussa.

 

Mistä haen EORI-numeroa tai miten saan EORI-numeron?

Voit hakea saksalaista EORI-numeroa suoraan verkossa Citizens and Business Customer Portalin kautta ELSTER-sertifikaatin avulla.
Vaihtoehtona olisi täyttää EORI-numerohakemus, allekirjoittaa se ja lähettää se faksilla tai sähköpostitse toimivaltaiselle viranomaiselle. Kun haet lomakkeella 0870a, voit saada EORI-numeron ilman Eltster-sertifikaattia.

Kuka ei tarvitse EORI-numeroa?

Tärkeää: Et tarvitse EORI-numeroa seuraavissa tapauksissa:

- carnet ATA:n hakeminen

- muutto- tai muuttotavaroiden rekisteröintiin

- yhteisön sisäiset toimitukset (kuljetukset EU:ssa)

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Jos EORI-numeroon on vielä epäselvyyksiä, voit lukea lisää täältä:

Viennin saateasiakirjan EORI-numero

EORI-numero: Wikipedia

Tietoa EORI-numerosta: Zoll.de

 

Kun olet pyytänyt EORI-numerosi, olet valmis tuomaan tai viemään tavaroita. Täältä löydät tullin hinnastomme, josta voit myös käyttää yhteydenottolomakettamme yhdellä klikkauksella. Anna meille lyhyt selvitys tapauksestasi, niin neuvomme sinua velvoitteetta ja maksutta yksittäistapauksesi edellyttämän tulliasiakirjan laatimisessa.