Ilmoitettu tullaus (kaikki tiedot)

Kaikki tiedot tullauksesta

Mikä on tullaus?

Tullaus tai tullaus on tullimenettelyn käyttö.
Tullaukseen viitataan esimerkiksi silloin.B tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.
Olemme kokoonneet yhteen kaikki tiedot sinulle tulliselvityksestä ja vastanneet m
yös sinulle yksityiskohtaisesti useimmin kysyttyihin kysymyksiin tästä aiheesta.

Kaupallinen tuonti

Aina kun haluat viedä tavaroita kaupallisesti Sveitsistä tai tuoda niitä Sveitsiin, tullin on ilmoitettava ne. Sama koskee tavaroita, jotka viedään EU:sta EU:n ulkopuoliseen maahan tai tuodaan EU:n ulkopuolelle EU:n ulkopuolisesta maasta. Teollisuustuotteet on aina ilmoitettava tullilainsäädännön mukaisesti, myös hyvin pienissä määrissä. Tässä ei siis ole ilmaisia rajoituksia, kuten yksityismatkailua.

Yksityinen tuonti

Yksityishenkilöiden maahan tuoma tavara on vapautettu kokonaan tuontitulleista tai ainakin tullitta tiettyyn rajaan asti. Jos kuitenkin haluat tuoda luvanvaraisia tavaroita, vastaavia tulli-ilmoituksia on tehtävä myös näistä tavaroista. Sama koskee moottoriajoneuvojen ja perävaunujen tuontia. Niistä on aina tehtävä tullaus ja turvallisuustodistus. Syynä tähän on se, että tulliviranomaiset perivät tullit (tullit + alv) suoraan maahantuontin yhteydessä ja niiden on vahvistettava, että olet maksanut tullit, jotta voit myöhemmin sallia ajoneuvon kuljettamisen.

Tulliselvitys Sveitsi

Jos haluat, että tavarat kuljetetaan Sveitsiin, sinun on ilmoitettava ne vastaavalla tulli-ilmoituksella: tulliselvityksellä. Sveitsin puolella kaikki tulliselvitykset tehdään e-dec-järjestelmän kautta. Luettelo kaikista Sveitsin tullitoimikoista, niiden aukioloajoista ja yhteystiedoista löytyy suoraan Sveitsin liittovaltion tullihallinnon (FCA) verkkosivuilta.

Thayngenissa tullitoimipaikkamme on käytettävissäsi sveitsiin tai Sveitsiin:PUREPROGR
ESS GmbHZo
llstr. 77
8240 ThayngenSw
itzerland


E-sähköposti: info@pureprogress.c
hTel. +41 44 512 14 35Av
aaja-aukioloajat: maanantaista perjantaihin klo 7.00-17.30

Tullaus muissa maissa

Määrämaasta ja tavaroiden kuljetusreitistä kohdemaahan riippuen on sovellettava erilaisia tullimenettelyjä. Euroopan maakuljetuksissa voi olla järkevää laatia passitusasiakirja T1 tai T2. Sen jälkeen voimme tehdä tulliselvityksen kohdemaassa.

Jos kohdemaa kuitenkin kuuluu EU:hun ja muut EU:n tulliselvityksen edellytykset täyttyvät, voimme tehdä myös niin sanotun EU-tulliselvityksen, katso "Mikä on EU:n tullaus".

Jos haluat kuljettaa tavaroita useilla kuljetusvälineillä määrämaahan, e.B ja sitten lautalla, voidaan vaatia erilaisia asiakirjoja. On myös mahdollista, että meidän on esiteltäva asiakirjoja uudelleen useita kertoja. Tämä olisi esimerkiksi T1.B asiakirja EU:n ulkorajalle ja yhteys T1 maasta, johon lautta saapuu määrämaahan.

Miten tullaus on jäsennelty?

Tullaus tai tulli-ilmoitus on aina jäsennelty järjestelmän mukaan. Periaate muistuttaa kysymysluetteloa. Näin tehden meidän on vastattava kaikkiin kyselylomakkeen kysymyksiin jokaisessa tullausselvityksessä. Vain kyselylomakkeen ja siihen liittyvien asiakirjojen vastaukset eroavat kuitenkin toisistaan kussakin tehtävässä.

Toimijoiden

Jokaisessa tulliselvityksessä on ilmoitettava ainakin maahantuoja (joskus kutsutaan myös ilmoittajaksi). Lisäksi tulli haluaa yleensä tietää tavaran lähettäjän tiedot. Jos tavaroiden tosiasiallinen vastaanottaja eroaa maahantuojasta tai tavaranhaltijasta, tulliviranomaiset haluavat tuntea myös maahantuojan.

EORI-numero

Jokainen EU:n talouden toimija on joutunut rekisteröitymään Euroopan unionin tullijärjestelmään useiden vuosien ajan. Tämä on tarpeen aina, kun he haluavat suorittaa tuonti- tai vientitapahtumia. Ilmoittautuminen tapahtuu niin sanotun EORI-numeron kautta. Voit lukea lisää suoraan EORI-numeroa liittyvästä artikkelistamme.

Liiketoiminnan tyyppi

Liiketoiminnan luonne on tärkeä myös tullille. Jos kyse on tavaroiden palauttamisesta tai tavanomaisesta ostosta/myynnistä. Vuokrasitko vain tavarat? Onko kyse edes avusta tai muista ilmaisista palveluista? Nämä tiedot määrittävät yhtäisaalta tullimenettelyn ja toisaalta tullit. Lisäksi näitä tietoja käytetään Saksan liittovaltion tilastotoimiston DESTATIsin ja Sveitsin liittovaltion tilastotoimiston tilastoissa.

Tullitariffin numero

Transaktiotyypin, talouden toimijoita koskevien tietojen ja tarvittaessa niiden EORI-numeroiden lisäksi meidän on myös ilmoitettava tiedot tavaroista. Tämä tehdään ensimmäisessä vaiheessa oikealla tariffinumerolla. Tullitariffin numero on tavaroiden selkeä luokittelu tullitariffiin. Materiaalista ja mahdollisesti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan luokittelemme tämän järjestelmän (HS) toiseen lukuun. Kullekin tavaralle voidaan kuitenkin antaa täsmälleen vain tullitariffinumero. Yhdenmukaistettuun järjestelmään kuuluu näin ollen yhteensä 21 jaksoa, joissa on 99 lukua ja yli 5000 alaotsaketta. Näin varmistetaan, että jokaisella tuotteella on täsmälleen yksi tariffinumero.

Tullitariffin numero määrittää myös kiellot ja rajoitukset, joita tämäntyyppisten tavaroiden osalta on noudatettava tuonnin/tuonnin aikana. Lisäksi tullitariffin numero määrittää tuontitullien määrän ja tarvittaessa arvonlisäveron. Tullitariffinumeron lisäksi tulli haluaisi tietää myös tavaroiden tarkan kuvauksen kaikki olennaiset tiedot mukaan lukien.

Vuoden 2020 inkotermit

Incoterms on tuotteen myyjän ja ostajan välinen toimitusaika. Täältä voit mennä suoraan ICC Saksaan ja nykyiseen Incoterms 2020 -versioon. Meidän on myös ilmoitettava kauppatapahtuman inkotermi tulliselvityksessä.

Arvot

Tavaroiden arvo on määritettävä kaikille tavaroille tullilainsäädännön ja unionin tullikoodeksin mukaisesti. Vaikka hyödyke olisi subjektiivisesti arvoton, sillä on silti tilastollinen arvo. Jos esimerkiksi haluat tuoda viallisen auton Saksaan, se ei ole koskaan 0 euron arvoinen. Sillä on aina tietty romuarvo. Tämä on kaikkien tavaroiden osalta tullin näkökulmasta. Tullin oikeudessa ei siis ole nolla-arvoja. Lisäksi tilastoarvo on osittain vastakirjauksia tai alennuksia. Näin voi olla riippuen inkotermistä rahtikustannusten, vakuutuskustannusten jne. Nämä kustannukset vaikuttavat verotettavaan ja verotettavaan määrään.

Usein kysyttyjä kysymyksiä tullauksesta

Alla on lueteltu ja vastattu useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Siinä käsitellään monenlaisia asiaan liittyviä kysymyksiä. Näitä ovat itse tullaus tai tullauksen suorittaminen oikeudellisesta näkökulmasta (tullaus + maksuehdot). Saamme kuitenkin usein myös kysymyksiä kustannuksista, kestosta ja erilaisista tullimenettelyistä. Jos kysymyksesi ei ole tässä luettelossa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Millaisia tullauksia on olemassa?

Liiketoiminnan tyypistä ja tavaroiden kohtelusta riippuen on olemassa monia erilaisia tullimenettelyjä. Klassinen tullimenettely on "tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusmenettely". , Tätä käytetään todennäköisesti myös yleisimmin. Lisäksi on kuitenkin muitakin tosiasioita ja konstellaatioita. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä.B että yritys jalostaa tavaroita ulkomailla ("jalostettu"). Tällä tavoin meidän on sovellettava passiivisen / aktiivisen viimeistelyn menettelyä.

Lisäksi tuonnille ja viennille määritetään eri prosessikoodit. EU:n näkökulmasta klassinen tuonti (luovutus vapaaseen liikkeeseen) johtuu esimerkiksi 40 00 .B.dem menettelystä. Jos esimerkiksi on olemassa aiempi menettely, kuten vienti EU:sta (menettely 10 00), tuontimenettely muuttuu vastaavasti. Se on uusi: 40 10 (tuonti = 40, aiempi vienti EU:sta = 10).

Jos yritys käsittelee tavaroita ulkomailla, meidän on sovellettava erilaisia prosessikoodeja. Myös jos tavarat myöhemmin palaavat ennallaan eli jalostamatta tavaroita.

Ota meihin yhteyttä yksittäisestä tapauksestasi, niin selitämme mielellämme asianmukaisen menettelyn.

Onko mahdollista tehdä tullaus itse?

Tietyin edellytyksin voit tehdä tullauksen myös itse. Esimerkiksi .B tullihallinto tarjoaa IZA-nimisen työkalun (Internet Customs Declaration), joka mahdollistaa tämän. "e-dec webin" avulla Sveitsin viranomaiset tarjoavat myös ratkaisun yleisimpien ja yksinkertaisimpien menettelyjen taamiseksi ilman tullivirkailijaa. Vaativat menettelyt, joissa voidaan tehdä erityisen paljon virheitä, ovat kuitenkin mahdollisia vain Saksan ja Sveitsin tullin kaupallisella ratkaisulla.

Mikä on toimipaikkaselvitys?

Eri tapauksissa ja tilanteesta riippuen on tarpeen täyttää viranomaisselvitys. Vasta sen jälkeen tullilaitos voi suorittaa tullikanteen puolestasi. Esimerkki on se, kun sinun on tehtävä ilmoitus omalla nimelläsi, mutta haluat tulliasiamiehen edustavan sinua. Sitten hän tarvitsee sinulta kirjallisen valtuutuksen, että hän voi tehdä rekisteröinnin / ilmoituksen puolestasi.

Miten tullaus toimii Sveitsissä?

Tavaroiden tuonnista Sveitsiin on erilliset säännöt verrattuna TUONTIIN EU:hun tai muihin maihin. Tässä ei ole unionin tullikoodeksia, koska Sveitsi ei kuulu tulliliittoon. Sen sijaan sovelletaan Sveitsin tullilainsäädäntöä. Sen määräyksiä sovelletaan yhdessä Sveitsin tehtyjen vapaakauppasopimusten kanssa. Näin voit tuoda tavaroita Sveitsiin tullitta. Samalla voit tuoda tavaraa myös Sveitsistä, .B Saksaan, tullitta tietyin edellytyksin. Lisätietoja tästä on kohdassa Tulliselvitys Sveitsi.

Mikä on tullausmääräys?

Jotta tulli asiamies voi tehdä sinulle tulliselvityksen, tullitoimija vaatii sinulta tullausmääräyksen. Yleensä tämä tapahtuu kirjallisella lausunnolla .B sähköpostitse. Joissakin tapauksissa, kuten .B tuonnissa, Deutsche tai Schweizer Post voivat myös tullata tulliselvityksen automaattisesti. Syynä tähän on se, että määrämaahan ei saa tuoda tavaroita ilman tulliselvitystä.

Kuinka kauan tullaus kestää?

Tullauksen kesto riippuu monista eri tekijöistä. Näin yksinkertainen tullaus voidaan tehdä alle tunnissa. Tämä on kuitenkin mahdollista vain ilman erityyppisiä tavaroita ja kaikilla annetuilla tiedoilla. Tämä sisältää muun muassa tullitariffin numeron sekä kaikki tarvittavat asiakirjat ja todisteet. Toisaalta tullaus voi olla myös hyvin kallis. Jos meidän on esimerkiksi tehtävä .B etukäteen, hankittava vientiluvat tai tuontiluvat. Tai jos on olemassa monia erityyppisiä tavaroita eikä myöskään ole luetteloa tullitariffien numeroista.

Mikä on todiste tullauksesta?

Todiste tullauksesta on todiste siitä, että tavaroita käytetään asianmukaisesti tullimenettelyssä. Tämä voi olla esimerkiksi .B vapaaseen liikkeeseen. Se on siis tuontiveroilmoitus / veroilmoitus. Sveitsiin tuotaessa puhutaan myös niin sanotusta sähköisestä arviointitilauksesta eVV ALV / Tulli. Erityisesti suoraan Saksasta Sveitsiin suoritettavissa toimituksissa monet yritykset haluaisivat saada todisteen tulliselvityksestä toimitusn yhteydessä. Tämä osoittaa, että kuljettaja on tuonut tavarat rajan yli lain mukaisesti. Koska sähköinen arviointimääräys on kuitenkin yleensä saatavilla vasta muutaman päivän kuluttua, yleensä riittää (leimattu) tuontiluettelo. Kaikki tavarat on lueteltu siellä. Tämä on siis todiste siitä, että tiedot on toimitettu tullitoimipaikkaan.

Paljonko tullaus maksaa?

Tullauksen kustannukset riippuvat täysin siitä, kuinka monimutkainen lähetyksen tullaus on. Onko olemassa monenlaisia tavaroita, jotka tulliviraston työntekijän (ns. tulli-ilmoitus) on kirjattava? Jos hänen on tutkittava tullitariffien numeroita, ponnistus on suuri. Tulliviraston on välitettävä nämä kustannukset asiakkaalle. Jos asiakas kuitenkin toimii ennakoivasti tullauksen valmistelussa, työmäärää voidaan vähentää. Jos asiakas esimerkiksi antaa tullitariffinumerot, tullilaitos voi toimia tehokkaammin. Se voi siirtää tämän kustannusedun asiakkaalle. Voit nähdä hyvän ensi vilauksen hinnastostamme.

Mikä on tullaustapahtuma?

Oletko nähnyt "Tullitapahtuma"-tilan pakettilähetyksesi seurannassa tai seurannassa? Tämä tarkoittaa, että lähetystä maksetaan parhaillaan tai se odottaa tullausta. Posti ottaa yhteyttä lähettäjään/vastaanottajaan, jos se tarvitsee lisätietoja. Muista, että postilla on tuhansia lähetyksiä päivässä, jotka sen on tyhjennys. Tulliselvitys voi joskus kestää useita päiviä riippuen siitä, kuinka monimutkainen ja kiireellinen lähetys on. Tämä riippuu osittain siitä, ovatko kaikki asiakirjat ja tiedot saatavilla.

Kuka maksaa tullauksen?

Myyjän ja ostajan kaupan hetkellä sopimista inkotermeistä riippuen joko lähettäjä tai maahantuoja maksaa tulliviraston kustannukset. Jos mitään ei ole sovittu ja noutat tavarat .B, voit aina olettaa, että sinun on itse maksettava tavaran tullaus ostajana. Joissakin tapauksissa myyjä ei halua olla missään yhteydessä tullaukseen ja myy siksi "ex works / ex works" toimitusehto exw.

Mikä on T1-tullaus?

T1 on tullimenettely. Tätä sovelletaan esimerkiksi silloin, kun haluat siirtää tavarat tullitta jonkin maan kautta. T1:n T tarkoittaa näin ollen passitusta ja oikeutta kuljettaa tavaroita ilman tullia. Näin voit siirtää tavaroita Sveitsistä Puolaan eli .B saksan kautta eli tullitta. Tästä on se etu, että Saksan ja Puolan tuontitulleja ei veloiteta, vaan ainoastaan Puolan arvonlisäveroa ja tarvittaessa Puolan tulleja.

Puhekielessä "T1-tulliselvityksessä" on siis kyse T1:n luomisesta (eli ei tullausta), jotta tavarat saa ajaa vastaavan alueen kautta kuljetella. Sen jälkeen voimme tehdä sinulle tulliselvityksen määrämaassa.

Missä tullaus tapahtuu?

Tullimenettelystä riippuen tullaus voidaan tehdä eri paikoissa. Toisaalta meidän on mahdollista tullistaa Saksasta Sveitsiin sveitsin lentokentälle tulevat tavarat, koska tämä on ensimmäinen tullitoimipaikka, johon tavarat saapuvat maahan. Voisi .B myös Sveitsin moottoritieraja Baselissa, jos tavarat tuodaan Sveitsiin tätä kautta. Se olisi siis jälleen maan ensimmäinen tullitoimipaikka. Sama koskee Saksaan tuotavien tulliselvitysten osalta. Jos tavarat saapuvat Hampurin satamaan, voimme tullistaa ne suoraan sinne. Toisaalta on myös mahdollista, että kuljetat tavaroita tullittoman "kauttakuljetuksen" kautta ja että tullitamme niitä puolestasi vain määräpaikan määrätullitoimipaikassa. Sen jälkeen sitä kutsutaan passittiksi "passitusmenettelyssä", e.B T1:ssä tai T2:ssa.

Tullauspalvelut voidaan kuitenkin suorittaa missä tahansa. Näin voimme tehdä tulliselvityksiä missä tahansa Sveitsin tai Duetschenin tullitoimipaikkaan Zürichistä.

Mikä on väliaikainen tullaus?

Vain Sveitsiin tuotaessa on ns. Väliaikainen tarkoittaa väliaikaista (lähde: Duden). Voit tehdä tämän tulli-ilmoituksen tai Vaihda tullivirkailijaa myöhemmin. Tarkemmin sanottuna tätä menettelyä sovelletaan, kun tuot tavaroita esimerkiksi Sveitsiin ilman alkuperäselvitystä ja siten tullien anastamana. Sähköinen verotusmääräys eli Sveitsin veroilmoitus on vahvistettu vain väliaikaisesti, ja voimme myöhemmin korjata sen puolestasi. Tavarat siis tuodaan maahan ilman etuustodistusta - tuontitullit on maksettava. Heti kun alkuperäselvitys on myöhemmin saatavilla vapaakauppasopimusten vaatimusten mukaisesti, voimme kuitenkin jättää hakemuksen tullitoimipaikkaan ja sähköinen arviointimääräys korjataan. Näin voimme periä tullimaksut sinulle jälkikäteen.

On tärkeää tietää, että edellä kuvatussa tapauksessa tulliasiamiehen on aina sovellettava väliaikaista tullimenettelyä. Jos jälkimmäinen ilmoittaa tuonnin tulliselvityksen "lopulliseksi" eikä "väliaikaiseksi", muutosta ei ole mahdollista tehdä myöhemmin. Tällöin maksetut tullit menetetään myöhemmistä alkuperätodisteita huolimatta.

Milloin tullaus on tehtävä?

Tuontimaasta ja siitä, onko se yksityinen vai kaupallinen, on olemassa erilaisia arvorajoja. Joissakin tapauksissa tavaroiden vientiä varten on myös oltava asianmukaiset asiakirjat tai saateasiakirjat. Sveitsiin kuljeteta varten olemme tiivistäneet tämän tähän: saateasiakirjat Sveitsiin toimittuksia varten

Mikä on EU:n tullaus?

EU:n tulliselvitys on EU:n erityinen tullimenettely (ns. menettely 42). Näin voimme tuoda tavaroita Sveitsin kaltaisesta kolmannesta osapuolesta tai EFTA-maasta EU-maahan ilman arvonlisäveroa. Voimme tehdä EU:n tulliselvityksen aina, kun lähetyksen maahantuoja (ns. ilmoittaja) ei tule maasta, jossa tavarat saapuvat EU:hun.

Esimerkkinä voidaan .B tavaroiden tuonti Sveitsistä Ranskaan Saksan rajan kautta. Tässä voimme tehdä EU:n tulliselvityksen, koska tavarat ylittävät eri rajan kuin ranskalaiset. Jos tavarat kuitenkin mentäisi Sveitsistä Ranskaan ja tulisivat EU:hun Sveitsin ja Ranskan rajan kautta, EU:n tulliselvitys ei olisi mahdollinen. Tässä tapauksessa meidän olisi sovellettava "normaalia" tulliselvitystä 40-vuoden menettelyssä, josta puolestaan aiheutuisi Ranskan arvonlisävero.