Vie saateasiakirja Vie saateasiakirja Symboli-kuva-alusVie saateasiakirja Symboli-kuva-alusVie saateasiakirja Symboli-kuva-alus

 

 

Johdanto – ABD

Viimeistään silloin, kun viet kaupallisia tavaroita ensimmäistä kertaa, olet todennäköisesti jo kuullut termin viennin saateasiakirja (ABD). Mutta mitä järkeä tässä tarkalleen ottaen on ja miten viennin saateasiakirjassa laaditaan yhtä toisaalta työtä, ja toisaalta, mikä on prosessi asiakirjan laatimisen jälkeen?

Viennin saateasiakirjaa koskevat tiedot Luominen

Viennin saateasiakirja (EX.1 tai EAD = viennin saateasiakirja) on asiakirja, joka on tarkoitettu maasta vietävien tavaroiden mukana. Tarkemmin sanottuna tavarat, jotka viedään kaupallisesti Saksasta niin sanottuun kolmanteen maahan eli EU:n ulkopuoliseen maahan e.B. tavarat, jotka menevät kuorma-autokuljetuksena Sveitsiin tai laivalla Yhdysvaltoihin. Tämän jälkeen ABD seuraa tavaroita EU:n ulkorajalle eli kolmannen maan satamaan tai kansalliselle rajalle. Viennin saateasiakirjaa ei tarvitse laatia 1000 euron arvosta ja 1000 kilogrammasta. Jos jokin näistä arvoista tai molemmat arvorajat kuitenkin ylittyvät, tällainen asiakirja on ehdottoman välttämätön kaupallisessa liikenteessä. Rajat ylittävien kuljetusten osalta tavarat on pääsääntöisesti erotettava rekisteristä maasta, josta ne on viety (=vienti), ja ilmoitettava siinä maassa, johon tavarat menevät (=tuonti).

Viennin saateasiakirjalla varmistetaan näin ollen Saksasta peräisin olevien tavaroiden rekisteristä purkaminen. Menettelyjen nopeuttamiseksi ja niiden yksinkertaistamiseksi tullitoimipaikoissa tämä menettely on kuitenkin ollut mahdollinen verkossa vasta useiden vuosien ajan suoran tullirajapinnan ja kalliiden ohjelmistojen ja asianmukaisen asiantuntemuksen avulla. Mutta se ei ole vain käyttöliittymä vientiasiakirjan luomiseen, kuten ABD. Voi olla tarpeen tarkistaa, edellyttääkö vienti lupaa vai ei.

EU-maiden kartta. Viennin saateasiakirja on laadittava vain, kun se lähetetään harmaaseen maahan.
Jos kaupallinen lähettäjä haluaa lähettää tavaroita, joiden arvo on yli 10
00 euroa, maahan, joka ei kuulu Euroopan unioniin, on luotava abd.
(EU-maat täällä oranssi kartalla)

 

Viennin saateasiakirjan rakenne

Alla on tietoa siitä, mitä tietoja tarvitsemme sinulta viennin saateasiakirjan (ABD) valmistelemiseksi. Saat tarkemman käsityksen Saksan vienti-ilmoituksen rakenteesta. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään yhteyksiä ja tietoja paremmin.

Vie saateasiakirjamalli

Paremman kuvan saamiseksi olemme luoneet sinulle näytteen viennin saateasiakirjasta täällä. Tämä on jotain, jonka valmis asiakirja näyttäisi, kun olemme luoneet sen sinulle (katso alla). Huomaa, että tämä esikatselu on vain asiakirjan ensimmäinen sivu. Jos napsautat kuvaa, koko asiakirja avautuu uuteen ikkunaan. Tämän jälkeen voit tarvittaessa ladata myös PDF-dokumentin.

Vie saateasiakirjamalli
Esimerkki viennin saateasiakirjan ensimmäise
stä sivusta Napsauttamalla kuvaa koko asiakirja voidaan avata

Kaikkia ABD:n kenttiä ei kuitenkaan tarvitse täyttää sinun tapauksessasi. Mitä tietoja siis aina tarvitaan ja mitä vain erityistapauksissa?

Osallistujien konstellaatio

Tarkastellaan ensin esimerkissä olevaa asiakirjaa (ks. linkki yllä). Viennin saateasiakirjan rakenne on aina sama: yrityksen osapuolet on lueteltu ja tavarat on eriytyneet.

Aloitetaan vasemmasta yläkulmasta Lähettäjä/Viejä-kentästä (kenttä 2). Jotta ymmärtäisit, miksi täällä on lähettäjä, ei lähettäjä, on tärkeää tietää ensin seuraavat asiat. Edelleenkuljetusalalla lähettäjä on se, joka tosiasiallisesti toimittaa tavarat tai josta tavarat alun perin lähetetään. Esimerkiksi tavarat toimittaa New Yorkiin hampurilainen yritys. Huolitsija/siirrin sijaitsee Bremenissä, joten hän on lähettäjä. Hampurissa yritys on siis lähettäjä. Lähettäjä olisi bremenilainen jättillejä. Viennin saateasiakirjassa ei kuitenkaan viitata ainoastaan lähettäjään vaan "lähettäjään/viejään". Siksi on tärkeää tietää, että viejä on se, joka ottaa vastuun tavaroiden viennistä (lisää tästä tässä).

Oletetaan, että tavarat ovat – palatakseen edellä mainittuun esimerkkiin – hampurilaisessa yrityksessä. Jälkimmäinen toimittaa tavarat, mutta käy kauppaa ainoastaan belgialaisen yrityksen puolesta. Jälkimmäinen haluaa sitten lähettää tavarat New Yorkiin. Viejä on ratkaiseva. Tässä tapauksessa kyseessä on belgialainen yritys, joka on merkittävä vastaavaan kenttään. Hampurissa sijaitseva yritys, jossa tavarat tosiasiallisesti sijaitsevat, ei näy asiakirjassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tulli ei haluaisi tietää, missä tavarat ovat. Hän saattaa haluta tarkastella tavaroita tarkemmin ja tarkistaa, ovatko ne myös ilmoitettuja tavaroita.

EORI-nro (tullinumero)

Toisaalta tarvitaan viejän osoite, toisaalta lastausosoite (kunkin yrityksen nimi + osoite). Vastaanottajan osoitteeseen tarvitset myös niin sanotun EORI-numeron. Tämän avulla tulli voi tunnistaa tullilainsäädäntöön osallistuvan henkilön. Ilman tätä vienti ei ole mahdollista, jos käyt kauppaa kaupallisesti. EORI-numeroa voi hakea maksutta Saksan tullista www.zoll.de.

Siirrytään seuraavaan kenttään, vastaanotinkenttään (kenttä 8), suoraan Lähettäjä/Viejä-kentän alle. Kirjoita varsinaisen vastaanottajan nimi ja osoite. Ei-kenttään voit myös syöttää vastaanottajan EORI-numeron uudelleen, jos vastaanottaja tarvitsee sitä. Tämä ei kuitenkaan ole ehdottoman välttämätöntä, koska esimerkiksi EU:n ulkopuolisella yrityksellä ei yleensä ole EORI-numeroa.

Ilmoittajan/edustajan alla olevasta ruudusta (kenttä 14) näet tulli-ilmoituksen tehneen henkilön osoitteen. Jos rekisteröidyt itse, sinulla on oma osoitteesi täällä. Muussa tapauksessa tullivirkailijan osoite on täällä, koska hän edustaa sinua.

Kuljetusväline ja paino

Kohdassa 18 "Kuljetusvälineen ominaisuudet lähtiessään" on tavaraa kuljettavan kuorma-auton rekisterikilpi. Tätä kenttää ei saa täyttää väkisin. Usein rekisterikilpi ei edes ole lähettäjän tiedossa rekisteröintin yhteydessä.

Kentässä 25 ilmoitetaan kuljetusmuoto rajalla. Tämä tarkoittaa sitä, kuljetetaanko tavarat kuorma-autolla, lentokoneella, laivalla jne.

Kohta 35 edustaa tuotteen "raakamassaa" (kilogrammoina). Raakamassana pidetään tavaroiden kokonaispainoa, mukaan lukien mahdolliset pakkaukset ja kuormalavat.

Menettelyyn osallistuvat tullitoimipaikat

Kohdassa 29 viitataan poistumistullitoimipaikkaan eli tullitoimipaikkaan, jossa tavarat lähtevät EU:sta. Kyseessä voi olla esimerkiksi Sveitsin vastaisella rajalla tai satamassa toimipaikka.

Kohdassa S28 ei ole mitään merkitä "Tullin sulkemisen numero" -kenttään, koska tullitoimipaikka täyttää tarvittaessa itse tämän kentän. Näin taataan niin sanottu tavaroiden tunnistaminen. Lisätietoja tästä aiheesta on toisessa panoksessamme erilaisiin tullimenettelyihin.

Näin ollen olemme täyttäneet/hoitaneet viennin saateasiakirjan (ABD) ensimmäisen sivun vasemman puoliskon.

Oikeassa sarakkeessa näemme laatikossa 1 vientimenettelyn (lisätietoja tästä). Tämä voi olla esimerkiksi tavaroiden vientiä EU.B sta tai vientiä EFTA-maahan jne.

Kentässä 3 "Lomakkeet" näemme numeron 1 vasemmalla ja numeron 2 oikealla. Nämä tiedot osoittavat, kuinka monta sivua asiakirja sisältää. Joten tässä tarkoittaa, että olemme sivulla 1 yhteensä 2 sivua.

Kenttä S00 täytetään edellyttäen, että turvallisuuteen liittyvät tiedot siirretään viennin mukana. Tällä ei siis ole merkitystä meille, koska se täytetään automaattisesti.

MRN-numeron rakenne + lisätietoja

Oikeassa yläkulmassa on MRN-numero eli liikkeen viitenumero. Se vastaa asiakirjan seurantakoodia. Pakettilähetyksen seurannan kaltaisena jokainen liittymä eli mikä tahansa raja tarkistaa asiakirjan. Näin selviää, mistä tavarat ovat myöhemmin lähteneet EU:sta.

MRN on jäsennelty seuraavasti. 19 (vuoden numero eli tässä 2019), DE maan osalta ja sen jälkeen abd:n myöntämän tullitoimipaikkan neljä ensimmäistä virkaa. Tämä tarkoittaa, että 19DE586600822952E8 tarkoittaa vuodesta 2019 peräisin olevaa viennin saateasiakirjaa, jonka tullitoimipaikka on hyväksynyt Saksassa numerolla 5866. Seuraavat luvut ovat sarjanumero sekä laskettu ohjausnumero.

Kentässä A, suoraan alla, näkyy jälleen tullitoimipaikka, mukaan lukien osoite ja myöntämispäivä.

Kentässä 5 näkyy tullirivien määrä eli se, kuinka monta eri tuotetyyppiä lähetys sisältää. Lähetyksen pakkausten määrä on kentässä 6, esimerkiksi "10" yhteensä 10 tavaralavalle. Kohdassa 7 esitetään tullipalvelun tarjoajan sisäinen viitenumero tätä lähetystä/ilmoitusta varten.

Kaikki muut ensimmäisen sivun kentät täytetään automaattisesti, joten ne eivät edellytä lisäselvityksiä.

Tullierät: Tavaroiden kuvaus ja tullitariffin numero

Sivun lopussa olevassa kohdassa 31 tavarat yleensä nimetään edelleen. Koska se on kuitenkin tavaroiden yksityiskohtainen kuvaus, tekstimoduuli oli liian suuri luettavaksi ensimmäiselle sivulle. Kaikki tuotteet ja tavarat ovat siis sivulla 2.

Sivun lopussa olevassa kohdassa 31 tavarat yleensä nimetään edelleen. Koska se on kuitenkin tavaroiden yksityiskohtainen kuvaus, tekstimoduuli oli liian suuri luettavaksi ensimmäiselle sivulle. Kaikki tuotteet ja tavarat ovat siis sivulla 2.

Sieltä löydät yksityiskohtaisen kuvauksen tavaroista, mukaan lukien brutto/nettopaino ja tullitariffin numero ja menettelyt.

Abd:n valmistelua varten tarvitsemme myös, kuten abd-tariffista käy hyvin, tarkan tullitariffin numeron, tavaroiden kuvauksen, painot ja asiakirjat, kuten laskun ja toimitusasiakirjan.

Voit lähettää meille sähköpostia etukäteen info@ausfuhrbegleitdokument.com tai soittaa meille, jotta voimme keskustella yhdessä, mitä asiakirjoja tarvitset. Odotamme kuulevamme sinusta!

Onko viennin saateasiakirjalle tullilomaketta?

Meille kysytään jatkuvasti, voidaanko viennin saateasiakirjaa täyttää .B tullissa lomakkeella. Valitettavasti asiakirjan luominen vuodesta 2009 lähtien on kuitenkin mahdollista vain sähköisesti. Tätä varten tarvitaan erityinen ohjelmisto, jossa tulot voidaan tehdä. Vain poikkeustapauksissa, kuten järjestelmäviassa tai teknisessä viassa Saksan tullin palvelimilla, ilmoitus voidaan edelleen tehdä paperille. Silloinkin sähköinen lomake on toimitettava myöhemmin.

Miten viennin saateasiakirjan tuotanto toimii?

Viennin saateasiakirjan laatii yleensä tullipalvelujen tarjoaja sellaisena kuin olemme. Jälkimmäinen ilmoittaa tavarat vietäväksi tulliin sähköisen rajapinnan kautta. Sen on sen vuoksi toimitettava tavaroiden luovutushakemus ja saateasiakirjan luovutus.  Jos toimivaltainen tullitoimipaikka vapauttaa viennin, laaditaan PDF-asiakirja. Jotta tavarat voidaan vapauttaa, tavarat on tavallisesti ilmoitettava tullitoimipaikkaan, joka vastaa tavaroiden lastauspaikkaan virallisen luettelon mukaisesti. Postinumerosta riippuen etuvartion lastauspaikasta voi siis olla vastuussa toinen sisäinen tullitoimipaikka kuin yrityksen päätoimipaikasta.

Saateasiakirjassa on oltava tiedot tavaroiden lähettäjästä, tavaroiden vastaanottajasta, itse tavaroista ja vientimenettelystä.

Tulliteknologiaan osallistuvien yritysten tunnistamiseksi niillä on oltava niin sanottu EORI-numero, jota voi hakea Saksan tullista.

Mitä tapahtuu, kun ABD on luotu?

Kun tullipalvelun tarjoaja on ilmoittanut viennin kyseiseen sisäiseen tullitoimipaikkaan, tavarat luovutetaan välittömästi (tavaroiden arvo enintään 3000 euroa) tai niin sanottu toimitusaika (tavaroiden arvo 3000 eurosta). Tänä 24 tunnin jättöaikana tullilla on aikaa tarkastella tavaroita vapaaehtoisesti paikan päällä ja tarkistaa viennissä annettavat tiedot. Samalla tämä tarkoittaa myös sitä, että tavaroita ei saa lastata tänä aikana eikä poistaa viennissä ilmoitetusta lastauspaikkaan. 24 tunnin jakson lopussa saat tullin luovutuksen vientiä varten. Tullipalveluntarjoaja voi sitten tulostaa viennin saateasiakirjan tai lähettää sen sähköpostitse, jotta sinä tai rahdinkuljettajasi voitte kuljettaa tavarat rajalle.

Viennin saateasiakirja skannataan sitten EU:n ulkorajalla. Tätä varten viennin saateasiakirjassa on lyhennetty myös viivakoodi, niin sanottu siirtoviitenumero. Liikkeen viitenumero muuttuu kirjaimellisesti liikkeen viitenumeroksi. Tämän numeron avulla on mahdollista milloin tahansa jäljittää, mitä rajoja tavarat ovat läpäisseet. Joskus MRN rinnastetaan virheellisesti ABD:hen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, koska MRN-numero on vain numero, joka on osa viennin saateasiakirjaa, ja muilla vientiasiakirjoilla, kuten T1- tai T2.B asiakirjoilla, on myös tällainen MRN-numero.

Kun rajatullitoimipaikka on skannannut viennin saateasiakirjan, asiakirja muunnetaan automaattisesti alkuhuomautukseen. Tämä suorittaa toiminnon loppuun. Alkuperäinen huomautus on todiste siitä, että tavarat ovat tosiasiallisesti poistuneet maasta. Tämän vuoksi tarvitset tämän alkuhuomautuksen todistaaksesi verotarkastuksen aikana, että tavaroita ei myyty Saksassa (arvonlisäveron anastettuna) eikä ulkomailla (arvonlisäveroton).

Kunkin viennin saateasiakirjan tila eli se, onko asiakirja jo lähtenyt EU:sta, voidaan tarkistaa seuraavasta linkistä: Viennin MRN-numeron seuranta

Onko sinulla kysyttävää?

Autamme mielellämme EORI-numeron hakemiseen, viennin saateasiakirjan valmisteluun ja annamme sinun hyötyä monen vuoden asiantuntemuksesta. Soita meille tai lähetä sähköpostia.

Lisätietoja ja tietoa ABD:stä löytyy myöhemmin tältä sivulta tai viennin saateasiakirjan teknisistä artikkeleistamme. Olemme tiivistäneet sinulle yleisimmät termit tullisanastossamme.

Autamme mielellämme myös muissa tulliin liittyvissä huolenaiheissa. ==> Meidän hinnoilla

Konsultointi


Mitä asiakirjoja on annettava tullin käyttöön, tavarat voidaan joutua esittelemään tullille jne. Neuvomme sinua mielellämme!

Abd:n perustaminen


Viennin saateasiakirjan luominen on ensimmäinen askel kohti tavaroiden onnistunutta vientiä.
Meillä on luotettava kumppani rinnallasi!

Erikoisruokavalioiden


Jos viet tavaroita useammin tulevaisuudessa, voimme tarjota sinulle erityisen suotuisat olosuhteet ja eksklusiiviset edut.

Mikä on viennin saateasiakirja?

Viennin saateasiakirja on kirjallinen todiste siitä, että tiettyjen tavaroiden vienti on sallittua. Näin ollen sinulla on oikeus viedä asiakirjassa lueteltuja tavaroita Euroopan unionista. Tämän jälkeen voit kuljettaa tavarat EFTA-maahan (.B Sveitsiin) tai kolmanteen maahan. Joskus vienninvalvonta-asiakirja on synonyymi termien vienti-ilmoitus tai vienti-ilmoitus.

1.7.2009 alkaen rekisteröinti on mahdollista sähköisesti vain ATLAS-järjestelmän (automaattinen tariffi ja paikallinen tullinjalostusjärjestelmä) kautta. Paperimuodossa oleva hakemus korvattiin tällä. Lailliseen liiketoimeen osallistuvien osapuolten tilanteesta, tavaroiden painosta ja arvosta riippuen sähköinen vienti-ilmoitus on joissakin tapauksissa pakollinen eikä se ole tarpeen muissa tapauksissa.

Viennin saateasiakirja koostuu osapuolia, menettelyä ja tuotetta koskevat tiedot. Käyttämällä viivakoodina yksilöllistä 18-numeroista seurantanumeroa (MRN = siirtoviitenumero) näet aina, missä EU:n tullitoimipaikossa tavaroita on käsitelty. Heti kun EU:n ulkorajan tullitoimipaikka skannaa viennin saateasiakirjan, se luo niin sanotun poistumisasiakirjan (AgV). Tämä on todiste siitä, että tavarat on viety asianmukaisesti EU:sta.

Abd:n tietoja käytetään tavaravirtojen kirjaamiseen, ja ne sisältyvät Liittovaltion tilastotoimiston julkaisemiin ulkomaankauppatilastoihin. Abd:n avulla tarkistetaan, että viejä noudattaa vientimääräyksiä ja ulkomaankauppalainsäädäntöä.

Milloin viennin saateasiakirja vaaditaan?

Jotta voit viedä tavaroita EU:sta EFTA-maahan/kolmanteen maahan, sinun on aina laadittava viennin saateasiakirja, jonka arvo on 1 000 euroa ja/tai paino yli 1 000 kg. Jos kuitenkin viet tavarat yksityishenkilönä ja kuljetat ne itse, jotkin tullitoimipaikat eivät tuota vientiä. Vienti on kuitenkin aina parempi toteuttaa etukäteen, jotta vältetään höllentyminen rajalla.

Tämän vuoksi tarvitset viennin saateasiakirjan, jos:

  • Tavarat lähtevät EU:sta* ja
  • tavaroiden arvo on yli 1000 euroa, tai
  • lähetyksen paino on yli 1000 kg

*= jos tavarat esimerkiksi poistuvat tulliliitosta lyhyeksi ajaksi, kuten Espanjasta Canarysaarille lähetettäessä, tarvitset myös viennin saateasiakirjan.

Viimeisessä panoksessamme ABD:n online-apuun olimme jo selittäneet, miten viennin saateasiakirja on jäsennelty. Nyt osoitamme erot eri vientiin liittyvien saateasiakirjojen menettelyjen välillä.

Periaatteessa on olemassa kaksi erilaista menettelytapoja. Niin sanottu yksivaiheinen menettely ja kaksivaiheinen menettely. Menettelyn mukaan viennin vapauttamisen varmistamiseksi sovelletaan erilaisia edellytyksiä.

Yksivaiheinen menettely

Yksivaiheista viennin saateasiakirjamenettelyä sovelletaan 3 000 euron arvosta. Tulliasiamies lähettää ilmoituksen ATLAS-vakuutuksen kautta vientitullitoimipaikkaan. Vientitullitoimipaikan on aina vastattava myyjän toimipaikan sisäistä tullitoimipaikkaa. Jos tavarat ovat eri paikassa, sinun on ilmoitettava tavarat lastauspisteestä vastaavaan tullitoimipaikkaan. Yksivaiheinen menettely toimii kuitenkin myös poistumistullitoimipaikkana. Poistumistullitoimipaikka on aina EU:n ulkorajan tullitoimipaikka.

Esimerkki 1 yksivaiheinen menettely

Koska tämä kuulostaa hyvin teoreettiselta, tässä on esimerkki: Saksalainen postimyyntiyritys saa aamulla suuren tilauksen Sveitsistä (arvo: 2 500 EUROA, paino: 880 kg).  Vain muutamaa tuntia myöhemmin yritys kuormasi tavarat ja voi viedä tavarat. Tätä tehdäkseen sen on tehtävä ilmoitus itse tullitoimipaikkaan tai tullitoimipaikkaan. Kuljetusagentti kuljettaa tavarat Sveitsiin kuormalavalla kuorma-autolla Border Weil am Rhein / Baselin yli.

ATLAS-ohjelmiston kautta Weil am Rhein Autobahnin tullitoimipaikka vastaanottaa näin ollen vientihakemuksen sähköisesti etukäteen. Tämän jälkeen tullitoimiviranomainen vastaanottaa automaattisesti viivakoodinumerolla (MRN) olevan asiakirjan, jonka se välittää edelleentoimittajalle. Edelleenkuljetusagentti matkustaa tavaroiden kanssa Border Weil am Rheiniin ja näyttää asiakirjan, jossa on viennin saateasiakirjan viivakoodinumero. Tulli Saksan EU:n ulkorajalla vertaa paikan päällä tulleja tavaroita ilmoitukseen ja vapauttaa viennin. Tämä on viennin loppu.

Esimerkki 2 yksivaihemenettelystä

Tässä on toinen esimerkki. Sama postimyyntiyritys Saksassa saa aamulla tilauksen myös Brasiliaan meneville paketille (arvo: 1100 EUR, paino: 20 kg). Koska se on eri paketin vastaanottaja kuin lähetys Sveitsiin esimerkistä 1, myyjällä on oltava luotuna erillinen viennin saateasiakirja. Yritys kostaa pakettipalvelun tarjoajalle paketin noutamista iltapäivällä. Samalla lähettäjä kysyy pakettipalvelujen tarjoajalta, millä lentoasemalla se kuljettaa tavarat Brasiliaan.

Hän välittää tullipalveluntarjoajalleen tiedon, että tavarat lähtevät Saksasta Frankfurtin lentokentän kautta. Tämän jälkeen komissio laatii vientihakemuksen ATLAS-järjestelmän kautta ja lähettää sen sähköisesti asianomaiseen tullitoimipaikkaan. Tämän jälkeen tullitoimipaikka hyväksyy ilmoituksen toistaiseksi. Viennin viivakoodi on pakettipalvelun tarjoajan saatavilla tulosteena ja tullitoimipaikkaan sähköisesti. Kun pakettipalvelujen tarjoaja on noutanut tavarat ja jo ennen kuin tavarat lähtevät maasta lentorahdin kautta, Frankfurtin lentoaseman tullitoimipaikka vapauttaa viennin. Vienti on näin ollen valmis.

Yhteenveto yksivaihemenettelystä

Yhteenvetona voidaan siis, että sen on aina oltava Saksan tullitoimipaikka. Kartasaan on vietävä enintään 3 000 euroa. Teoriassa vienti voi toteutu välittömästi ilman menettelyllisiä odotusaikoja.

Jos yritys kuitenkin samana päivänä lähettää samalle vastaanottajalle useamman kuin yhden lähetyksen (.B useana osittaisena toimituksena), se voisi ilmoittaa tavarat vientinä. Tämä säästäisi yrityksen lisäkustannuksia tulliasiamiehen toisesta tointa.

Kaksivaiheinen prosessi

Jos tavaran arvo ylittää 3 000 euroa, on aina käytettävä kaksivaiheista viennin saateasiakirjamenettelyä. Tulliasiamiehen on myös lähetettävä ilmoitus ATLAS-vakuutuksen kautta tullitoimipaikkaan. Tässä tapauksessa viimeksi mainittu ei kuitenkaan lähetä ilmoitusta poistumistullitoimipaikkaan. Sen sijaan ilmoitus lähetetään suoraan vientitullitoimipaikkaan. Tämä on sisävesitullitoimipaikka, lähellä viejää. Saksan tullin sivuilta on mahdollista selvittää, mikä tullitoimipaikka vastaa vastaavasta postinumerosta (etsi postinumeron tullitoimipaikka).

Vientitullitoimipaikkana kaksivaiheisen menettelyn ilmoituksessa on oltava samat tiedot kuin yksivaiheisen menettelyn mukaisesti tehtävässä ilmoituksessa. Ilmoituksen poistumistullitoimipaikka eroaa kuitenkin vientitullitoimipaikkaan kaksivaiheista menettelyä noudattaen. Yksivaihemenettelyssä poistumistullitoimipaikka ja vientitullitoimipaikka ovat samat, mutta kaksivaiheinen vienti ei yleensä toteutu. Tämä johtuu siitä, että EU:n ulkorajan tullitoimipisteitä ei yleensä osoiteta tiettyyn postinumeroon vientitullitoimipaikkana (sisäinen tullitoimipaikka).

Toisin kuin yksivaiheinen prosessi, kuljetus ei voi tuoda tavaroita suoraan rajalle. Sen sijaan hänen on esitettävä tavarat sisäiselle tullille. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Jättineenä toimitsija matkustaa tavaroiden mukana Saksan vientitullitoimipaikkaan. Vaihtoehtoisesti hänen tulliasiamiehensä on ilmoitettava tavarat toimivaltaiselle sisäiselle tullitoimipaikkaan päivää etukäteen. Se määrittää 2–4 tunnin jakson seuraavalle päivälle. Tänä aikana tulli voi ohittaa lähettäjän lastauspaikkaan. Ajan kuluttua tullitoimija saa automaattisesti viennin vapauttamisen.

Esimerkki 1 kaksivaiheinen menettely

Seuraavassa on esimerkki siitä, milloin kaksivaiheista menettelyä sovelletaan. Eteläsaksaläinen autonvalmistaja haluaa myydä ja toimittaa useita ajoneuvoja autoliikkeeseen Valko-Venäjällä. Tätä varten sen on toimitettava tullivirastolleen tarvittavat asiakirjat. Tavaroiden lastauspaikan postinumeron perusteella jälkimmäinen määrittää, mikä vientitullitoimipaikka vastaa myyjän kotipaikkana olevasta kotipaikka. Tässä tapauksessa tullitoimipaikka lähettää ilmoituksen sähköisesti Böblingenin sisäiseen tullitoimipaikkaan. Samalla tullitoimija keskustelee kuljetuksen reitistä edelleentoimittajan kanssa. Siksi hän tietää, että edelleenkuljetusyritys kuljettaa tavarat S19-pikatietä pitkin, joka yhdistää Puolan ja Valko-Venäjän. Tullitoimipaikka ilmoittaa näin ollen Tullitoimipaikkana Puolan tullitoimipaikkansa.

Ajoneuvot kuitenkin toteutetaan vasta lähipäivinä. Siksi autonvalmistaja välittää tulliasiamiehelle tiedon, että tulli voi saapua seuraavana päivänä klo 10.00.m–14.00 .m. Seuraavana päivänä autonvalmistajaan ei ilmesty työntekijää. Sen sijaan kello 14.m 02 tullitoimittaja vapautetaan sähköisesti. Vientitullitoimipaikkansa tullivirkailija ei näin ollen pitänyt tavaroiden tarkastamista tarpeellisena tässä tapauksessa. Tämän jälkeen rekka matkustaa Lähipäivinä Puolan ja Valko-Venäjän rajalle. Siellä Puolan tulli skannaa viennin, jolla se valmistuu.

Yhteenveto kaksivaiheinen menettely

Yhteenvetona voidaan siis, että poistumistullitoimipaikkana ei välttämättä tarvitse olla Saksan tullitoimipaikka. Tavarat ilmoitetaan sisäiseen tullitoimipaikkaan (vientitullitoimipaikka) ja hyväksytty ilmoitus esitetään EU:n poistumistullitoimipaikkaan vienti-aikaan. Vientiä voi pyytää ATLASin kautta yli 3 000 euron arvosta. Vienti on tehtävä etukäteen. Teoriassa se voidaan tehdä myös välittömästi välittämällä tavarat sisätullitoimipaikkaan. Vaihtoehtoisesti tulli voi nähdä tavarat lähettäjän paikalla (esittely virka-aukion ulkopuolella).

Henkilöllä on oma itse luova ABD
Henkilöllä on oma itse luova ABD

Kuka voi laatia viennin saateasiakirjan?

Useimmissa tapauksissa viennin saateasiakirjan laatii tullitoimiviranomainen tai edelleentoimittaja. Tämän jälkeen tullin on oltava tavaranhaltijan edustaja. Siinä on erityinen sähköisen ilmoituksen ohjelmisto, jolla on suora yhteys tullitoimipisteisiin. Tällaisesta ohjelmasta valmistajat veloittavat yleensä kertamaksun, kuukausittaiset lisämaksut ja sitten tapahtumamaksut jokaisesta ilmoituksesta tullitoimipaikkaan.

Viennin saateasiakirjan luominen itse

Vaihtoehtona tullipalvelujen tarjoajan luonnille Saksan tullihallinto tarjoaa myös pienyrityksille ja yksityishenkilöille viennin saateasiakirjan ilmaisen valmistelun IAA:n internetsivuston (Internet Export Declaration) kautta.

Tekniset vaatimukset

Jotta voit luoda viennin itse IAA: n ilmaisen portaalin kautta, tarvitset tietokoneen, jossa on nopea Internet-yhteys. Tässä on oltava Java asennettuna ja internet-selain, joka hyväksyy evästeet. Jotta voit tarkastella valmista viennin saateasiakirjaa PDF-muodossa myöhemmin, tarvitset myös ohjelman, joka voi toistaa PDF-dokumentteja. Tämä voi olla .B "Adobe Reader" tai vastaava ilmainen ohjelmisto.

Mikä tärkeintä, sinulla on voimassa oleva ELSTER-varmenne eli .pfx-muotoinen tiedosto. Tämän avulla voit kirjautua ELSTER-portaaliin ja myöntää ElsterOnline-sertifikaatin IAA Plus -käyttökäyttöön. ElsterOnline-sertifikaatti on voimassa allekirjoituksena ja vahvistaa, että olet todella tehnyt rekisteröinnin. Lisätietoja ELSTER:n järjestelmävaatimuksista löytyy osoitteesta: elster.de/systemanforderungen ja suoraan IAA Plus -portaalin käyttösivulla: IAA Plus -järjestelmävaatimukset

Lisäksi sinulla yrityksenä on oltava myös EORI-numero. Jos sinulla ei ole EORI-.B, voit hakea sitä täältä: Tietoa EORI-numerohakemuksesta

Huomaa, että tarvitset fontin "TrueType Font Code 128" tietokoneellesi, jotta voit luoda ja oikea näyttö viennin saateasiakirja toisessa. Ilman niitä asiakirjaa ei voi tulostaa. Ne voi ladata suoraan IAA:n verkkosivuilta tai Google-haun kautta.

Asiakirjojen valmistelu

Seuraava vaihe on tehdä seuraavat valmistelut ABD: n luomiseksi itse:

  • Tarvitset asiakirjan, joka näyttää yrityksen luonteen. Tähän olisi sisällyttävä tavaroiden arvo, myyjä ja ostaja tai lähettäjä/viejä ja vastaanottaja
  • Sinun on tiedettävä, mitkä tullitoimipaikat ilmoituksessa on ilmoitettava. Tämä on vientitullitoimipaikka myyjän paikalla ja poistumistullitoimipaikka paikassa, jossa tavarat lähtevät EU:sta.
  • Olet tietoinen yksittäisten tuotelajien painoista (brutto & nettopaino) ja koko lähetyksestä
  • Tiedät tarvittaessa lähetyksen pakkausten määrän
  • Jos toimitat kaupallisesti, sinulla on EORI-numero
  • Tiedät tavaroiden tullitariffinumeron ja tarvittaessa vientirajoitukset + tulli-ilmoituksen lisäkoodit

Oletko harkinnut kaikkia tarkistuslistamme edellä mainittuja kohtia? Tämän jälkeen voit aloittaa viennin saateasiakirjan luomisen:

Viennin vapaa luominen IAA Plus -sovelluksen kautta

Jos haluat luoda ABD:n itse, siirry ausfuhrplus.internetzollanmeldung.de sivulle. Sieltä löydät ensimmäiset hyödylliset asiakirjat suoraan, .B lyhyen käsikirjan tai koko sovelluksen käsikirjan, jossa on 230 sivua. Kun olet hyväksynyt käyttöehdot sivun alareunassa, voit jatkaa kirjautumista. Kun olet syöttänyt EORI-numeron + tarvittaessa haaranumerosi ja valinnut varmennetiedoston, olet kirjautuneena sisään ja sinut viedään sovelluksen kotisivulle.

Valikkokokeen kautta "Vientitullitoimipaikka vienti-ilmoitus… normaali menettely" voit luoda uuden viennin. Tarkista yksivaiheinen menettely ja kaksivaiheinen menettely ennen jatkamista:

Tämä on perusta seuraavien vaiheiden ja prosessien ymmärtämiseksi. Tästä voit käyttää IAA Plus -ohjesivua jäljellä oleviin pisteisiin: ohjesivulle

Onko sinulla kysyttävää abdin luomisesta? Palvelupiste Tulli auttaa sinua mielellään. Yleiskatsaus vihjepuhelinnumeroihin löytyy seuraavalta sivulta: Internet Customs Registration Service Desk .

Etkö silti tule mukaan? Vai onko oman luominen liian työlästä sinulle? Luomme mielellämme ABD:si. Ota yhteyttä.

Yhteydenottolomakkeeseen

Mitä tapahtuu ABD:n luomisen jälkeen

Oletko luonut ja tulostanut ABD:n? Nyt tämä on välitetty pakettien maksajalle/kuljettajalle. Jos tuot tavarat itse rajalle, on tärkeää, että abd tuodaan poistumistullitoimipaikkaan luettava viivakoodi painettuna. Siellä sen skannaa tullitoimipaikka, joka luo niin sanotun poistumisviestin. Voit noutaa tämän ensimmäisen huomautuksen myöhemmin IAA-portaalista itse. Se on todiste siitä, että tavarat on viety asianmukaisesti tulliliitosta. On olennaisen tärkeää, että tavaroiden viejä säilyttää alkuperäisen kertomuksen mahdollisia verotarkastuksia varten. Tämä poistaa verovelvollisen tavaran myynnistä, koska se on verotonta vientiä. Ilman pätevää todistetta voit muuten tulla verotettavaksi ja sinun olisi maksettava 19% arvonlisäveroa jälkeenpäin.

Saksan viennin saateasiakirja on Sveitsin tuontitulliselvityksen esiaste. Tavarat on aina vietävä ensin yhdestä maasta, jotta ne voidaan tuoda toiseen maahan. Tullitiedot: Sveitsi löytyy täältä.

Luvut puhuvat puolestaan.

Työntekijöidemme työkokemus:
Yli Tullaus Yli Asiakkaat Yli Vuosien kokemus

Ajoneuvojen vapaat tilat

Olet löytänyt mielenkiintoisen ajoneuvon ulkomailta ja haluat nyt tietää, miten tullaus toimii? Tullivirastona olemme käytettävissänne autojen tuontia ja vientiä koskevissa kysymyksissä. Henkilöautojen lisäksi voimme myös tullata perävaunuasi, tehdä tulliselvityksiä kuorma-autoille, tuoda veneitä tai tehdä ilma-alusten tullauksia.
Lisätietoja tästä on seuraavilla sivuilla ja sivullamme "Mikä on tullaus?" ja ajoneuvojen käsittelyssä "Aktiivinen viimeistely".

Pyynnöstä voimme myös suorittaa ajoneuvokuljetuksen puolestasi – autokuljetuksia koskevat tietosivumme selittää kaiken muun.

Automaattinen tuonti Sveitsiin

Haluatko tuoda ajoneuvon Saksasta tai toisesta maasta Sveitsiin? Autamme mielellämme Auto Import Switzerlandin kanssa. Oppaassamme opit koko prosessin ajoneuvon hankinnasta tullaukseen. Kerromme myös, miten ajoneuvon lunastus toimii ja miten voit säästää vielä enemmän.

Siirry nyt suoraan =>oppaaseen Auto Import Switzerland.

Automaattinen tuonti Saksaan

Oletko kiinnostunut siitä, miten ajoneuvon tuonti Sveitsistä Saksaan tai toiseen maahan toimii? Autamme mielellämme autoviennissä Sveitsistä. Oppaassamme opit koko prosessin sveitsiläisen ajoneuvon hankinnasta tulliselvitykseen. Kerromme myös, miten ajoneuvojen rekisteröinti toimii ja miten voit säästää vielä enemmän.

Siirry nyt suoraan => Auto Import Germany -oppaaseen.

Joka ensimmäinen kuuleminen kanssamme on ilmainen! Lue lisää

Kuljetusratkaisut ja toimitus Sveitsiin

Aiotko lähettää tavaroita Sveitsiin? Pitäisikö kuljetus tehdä kuorma-autolla vai onko kyse sveitsiin tehtävästä paketista?

Lue kattava oppaamme: => Opas Toimitus SveitsiinJos tar
vitset Sveitsiläisen tuontitulliselvityksen, saat lisätietoja tullaustietosivultamme.

Soita meille, teemme mielellämme ei-sitovan tarjouksen.

Tarjoamme myös muita kuljetuksia, .B. kuljetuksen Tšekin tasavaltaan, kuljetuksen Belgiaan tai erikoiskuljetukset Alankomaihin

Haasta nyt T
akaisinsoitto!

Pyynnössäsi olet jo askeleen edellä viennin saateasiakirjan tai muiden tulliasiakirjojen valmistelussa.