Tullin sanasto

Tullin sanasto
Symbolikuva tullisanastostamme (kirjahylly maailmanlaajuisia tulli-ilmoituksia varten)
Tietämyksemme maailmanlaajuisesta tullilaista - tullisanastomme kanssa vain yhden napsautuksen päässä sinulle. 100% tietoa. 100% ilmainen.

Tullisanastossamme pääset lyhyesti osaksi kaikkia tärkeitä termejä. Napsauttamalla vastaavaa tallennettua linkkiä saat yksityiskohtaisia tietoja pyynnöstä. Nämä voivat olla linkkejä tekniseen panokseemme tai ulkopuolisiin kohteisiin, kuten Saksan tulliin.

Laajennamme verkkosivujamme säännöllisesti uusilla teknisillä panostutkinnoksilla, jotta Tullin sanastoa päivitetään ja parannetaan jatkuvasti. Tällä tavoin haluamme antaa sinulle käsityksen tullimaailmasta ja kertoa sinulle aina innovaatioista ja muutoksista.

Jos sinulla on kysyttävää ehdoista tai aiheista, selitämme mielellämme yksityiskohdat henkilökohtaisessa keskustelussa:

Puhelin 044 512 14 35, sähköposti: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Abd

ABD on yleinen lyhenne viennin saateasiakirjasta eli tiettyjen tavaroiden luovutetusta vienti-ilmoituksesta. Lue lisää tästä tullisanastostamme avainsanalla Viennin saateasiakirja tai suoraan teknisestä panoksestamme viennin saateasiakirjaan kotisivulla. Olemme myös luoneet panoksen ABD: hen, jossa voit oppia luomaan ABD: n suoraan itse - verkossa ja täysin ilmaiseksi: Luo ABD itse

Atlas

ATLAS on Saksan tullijärjestelmän nimi. Kullakin maalla on oma tullijärjestelmänsä, jonka kautta se kirjaa ilmoitukset sähköisesti. Sveitsissä tätä kutsutaan e-dec.B. e-dec, Itävallassa e-zoll ja Saksassa ATLAS. Siksi sinun on myös ostettava eri tulliohjelmisto jalostettavaksi kussakin maassa, jotta voit tehdä rekisteröinnin.

Vienti-ilmoitus

Vienti-ilmoitus on commonsynonyymi viennin saateasiakirjan valmistelua varten. Osittain vienti-ilmoitusta kuvataan myös viennin saateasiakirjaa edeltäväksi prosessiksi. Lisätietoja viennin saateasiakirjasta on tullisanastossa avainsanan Viennin saateasiakirja alla.

Vie saateasiakirja

Tarvitset viennin saateasiakirjan, jos haluat viedä tavaroita EU:sta tietystä arvosta (yli 1000 eur) tai painosta (yli 1000 kg) EU:n ulkopuoliseen maahan. Tekninen osuus: viennin saateasiakirja.

Viejä

Viejä on henkilö, joka vie tavaroita tulliliitosta tai muulta alueelta. Tämä on yleensä lähetyksen lähettäjä.

Alkuperäinen huomautus

Alkuperäinen huomautus (AgV) on todiste siitä, että olet vienyt tavaroita EU:sta. Saksan tullijärjestelmä luo tämän automaattisesti, kun viennin saateasiakirja skannataan rajanylitystä suoritessa.

Vientitullitoimipaikka

Vientitullitoimipaikka on sen maan tullitoimipaikka, jossa EU:sta viemäsi tavarat rekisteröidään. Tämä riippuu periaatteessa tavaroiden lastauskodista. Postinumeron avulla voit määrittää sen tullitoimipaikan jokaiseen purkamispaikkaan. Enintään 3000 euron arvosta vientitullitoimipaikka voi olla samanaikaisesti myös poistumistullitoimipaikka yksivaihemenettelyssä ja siten rajalla, e.B. Frankfurtin lentoasemalla tai Hampurin Hafenissa. Vientitullitoimipaikka eroaa poistumistullitoimipaikkaan.

Poistumistullitoimipaikka

Poistumistullitoimipaikka on aina se tullitoimipaikka, johon tavarat viedään EU:sta. Tämä voisi olla esimerkiksi Kroatian ja Serbian rajalla, koska Serbia on kolmas maa tai espanjan lautta-asemalla, koska tavarat lähtevät tulliliitosta. Poistumistullitoimipaikkaa ei saa sekoittaa vientitullitoimipaikkaan.

Sisäinen tullitoimipaikka

Sisäinen tullitoimipaikka on kotimaisen tavaran lähettäjän tullitoimipaikka. Postinumeron avulla voidaan selvittää, mihin vientitullitoimipaikkaan tavarat on ilmoitettava kaksivaiheisessa menettelyssä Saksan tullin verkkosivujen "toimivaltainen vientitullitoimipaikka" -sivun kautta.

Yksivaiheinen menettely

Yksivaiheinen menettely on menettely tavaroiden tarkastamiseksi vienti- tai vientisaatavalla. Yksivaiheista menettelyä voi käyttää enintään 3 000 euron arvosta. Voit käsitellä tavarat myös Saksan rajatullitoimipaikossa. Tavaroita ei tarvitse näyttää etukäteen / ilmoittaa lähettäjän paikan sisäiseen tullitoimipaikkaan. Jos tavaran arvo ylittää 3 000 euroa, on käytettävä kaksivaiheista menettelyä. Tekniseen panokseen: yksivaiheinen menettely.

E-dec -yy

E-dec on Sveitsin tullijärjestelmän nimi niin sanotulle "lastinkäsittelylle" eli tavaroiden tulliselvitykselle. Sen myöntää Liittovaltion tullihallinto. Kaikki Sveitsin vienti- ja tuonti-ilmoitukset on tehtävä joko e-dec-järjestelmän tai aiemman NCTS-järjestelmän kautta.

EORI-numero

EORI-numeroa (aiemmin tullinumero) käytetään taloudellisten toimijoiden tunnistamiseen tullille. EORI-numeroa voi hakea maksutta ja ilman velvoitteita. Lisätietoja EORI-numerosta.

IAA Plus

IAA Plus -lomakkeella (InternetExport Declaration Plus) Saksan tulli on luonut satunnaisille viejille online-ohjelmiston, jolla luodaan saksan vienti itse. Lue lisää Saksan tullin sivulta tai suoraan IAA:n sivulta. Voit selvittää, miten voit luoda viennin itse artikkelissamme.

MRN-numero

Siirtoviitenumero (MRN) on tulliasiakirjojen seurantanumero. Sitä käytetään esimerkiksi .B saateasiakirjassa tai passitusasiakirjassa. MRN-numeron avulla voit milloin tahansa selvittää, mikä raja tavarasi on jo läpäissyt ja mikä on tavaroiden lähtö- ja lähtötilanne.

Passitusasiakirja

Passitusasiakirja on asiakirja, jonka avulla tavarat voidaan passitella alueen kautta eri menettelyissä eli verovapaasti. Kaksi yleisimmin käytettyä passitusmenettelyä ovat T1 ja T2.

T1-asiakirja

T1 Transit -asiakirjassa tavarat, jotka eivät ole vielä olleet tulliliitossa, eli muut kuin yhteisötavarat, kuljetetaan tulliliiton kautta tullitta. Tämä voi olla .B. Kiinasta tulevat tavarat, jotka saapuvat Hampuriin ja kulkevat sitten verovapaasti Saksan kautta lopullisen kohdemaan Itävallan kanssa. Sen jälkeen tulliselvitys tapahtuu Itävallassa.

T2-asiakirja

T2 Transit -asiakirjan avulla tulliliitossa aiemmin olleet tavarat, jotka ovat yhteisötavaroita, voidaan kuljettaa tullitta (yleensä tulliliiton ulkopuolisen alueen kautta). Tämä voi olla .B. tavarat Saksasta, jotka kuljetat tullitta Sveitsin kautta Italiaan. Sen vuoksi tuontitulliselvitys tapahtuu Italiassa.

Turvallisuustodistus

Niin sanottu turvallisuustodistus (UB) on ajoneuvojen maahantuonnissa käytettävä lomake. Tämä sisältää alustan numeron ja lisätietoja ajoneuvosta. Kun ajoneuvon tuontitullit on maksettu, Saksan tulli leimaa UB:n niin, että ajoneuvo voidaan rekisteröidä. Tavoitteena on estää ajoneuvojen rekisteröinti maksamatta tuontitulleja.

Lähettäjä

Edelleenkuljetusalalla lähettäjä on henkilö, joka toimittaa tavarat. Tämä ei kuitenkaan ole lähettäjä, koska sitä kutsutaan usein puhekielellä. AdSp:n mukaan lähettäjä on yleensä edelleentekevä agentti. Lähettäjä on siis yleensä myyjä. Lähettäjää ja lähettäjää ei siis pidä sekoittaa toisiinsa.

Tullitariffin numero

Tullitariffinumero on tuotteen yksiselitteinen luokittelu sen materiaalin ja tarvittaessa sen aiotun käyttötarkoituksen mukaan yhdenmukaistetussa järjestelmässä ( HS). Kullekin tavaralle voidaan antaa täsmälleen tullitariffin numero. Yhdenmukaistettuun järjestelmään kuuluu 21 jaksoa, 99 lukua ja yli 5000 alaotsaketta.

Kaksivaiheinen menettely

Kaksivaiheinen menettely on laajennettu menettely vienti-ilmoituksen tai viennin saateasiakirjan tarkastamiseksi ja hyväksymisen osalta. Yli 3 000 euron arvosta on käytettävä kaksivaiheista menettelyä. Tähän sisältyy yksivaiheinen menettely. Kaksivaiheinen menettely on toimitettava lähettäjän paikalla sisäiseen tullitoimipaikkaan. Vasta sen jälkeen tavarat voi tullata EU:n rajatullitoimipaikkaan. Tekniseen panokseen: kaksivaiheinen menettely.