Szállítás Hollandiába (szimbólum kép)
Szállítás Hollandiába (szimbólum kép)
Szállítás Hollandiába (szimbólum kép)

Szállítás Hollandiába / Csomag Hollandiába

Az ön feladata, hogy Hollandiába szállítsák?
Nem kötelező érvényű ajánlatot nyújtunk Önnek a Hollandiá
ba történő szállításra és az ezzel kapcsolatos teljes logisz
tikai folyamatra. Csak egy csomagot szeretne hollandiáb
a vagy egy egész raklapot szállítani? Ügyfeleink sz
ámos szállítása Amszterdamba, Hollandia főváro
sába megy. Egyes esetekben azonban a részleges részek a nagy
obb kikötőkbe, például Rotterdamba is elmennek, majd konténer
rel szállítják őket a tengerentúlra. Ismerjük a formalitások
at a holland teherkikötőkben, és örömmel támogatjuk Önt.
Ügyfélszolgálatunk személyesen, telefonon vagy e-mailben tájékozta
tja Önt. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kifejezetten az Ön igény
eire reagáljunk, és hogy együtt elsajátítsuk a speciális szállításokat.
Visszahívhatnánk, és beszélhetnénk az egyedi ü
gyedről? Csak írjon nekünk egy rövid levelet arról, hogy mi ez az egész, és mi azonn
al kapcsolatba lépünk velünk. Ehhez küldje el elérhetőségeit e-mailben a k
övetkező ke-mailben: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Szállítás Hollandiába biztosítással

Minden szállítmányunk kérésre megfelelő biztos
ítással van ellátva. Magasabb értékeket is biztosít
hatunk 900 000 euróig vagy 1.000.000 CHF-ig. Ezek kü
lönleges ipari termékek vagy különösen értékes á
ruk? Tudassa velünk, és mi gondoskodunk minden másról.

Szállítmányozó cég által – Hollandia

A teljes logisztikai kezelés, beleértve a Németországból
Hollandiába történő szállítást is, az egyik feladatunk.
Előre szükségünk van a következő információkra és adatokra ahhoz, ho
gy nem kötelező érvényű ajánlatot készíthetünk Önnek:

  • A szállítmány súlya (bruttó + nettó)
  • A csomag száma és típusa
  • Csomag méretei
  • Áruk típusa és értéke
  • Feladó és címzett
  • A feladó és a feladó elérhetőségei
  • Nyitvatartás a be- és kirakodási ponton
  • minden olyan extrát figyelembe kell venni / Különleges kérések

Örülünk, hogy meggyőzze Önt a kiváló ár / tel
jesítmény arány. A legjobb módja annak, hogy lépjen kap
csolatba velünk e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapot.