A vámkezelésre vonatkozó valamennyi információ

Mi a vámkezelés?

A vámkezelés vagy a vámkezelés vámeljárás alkalmazása.
A vámkezelésre hivatkoznak például.B amikor az árukat szabad forgalomba bocsátják.
Összehoztuk az Ön számára a vámkezeléssel kapcsolatos összes információt, és
részletesen megválaszoltuk a témával kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket is.

Kereskedelmi behozatal

Ha svájcból kereskedelmi forgalomban kíván árukat exportálni vagy Svájcba importálni, azokat vámhatóságnak kell bejelentenie. Ugyanez vonatkozik azOKRA az árukra, amelyeket az EU-ból nem uniós országba exportálnak, vagy nem uniós országból hoznak be az EU-ba. Az ipari termékeket mindig a vámjog szerint kell bejelenteni, még nagyon kis mennyiségek esetén is. Ezért itt nincsenek szabad korlátok, mint például a magánutazás.

Magánimport

A magánszemélyek által egy országba behozott áruk teljes mértékben mentesülnek a behozatali vámok alól, vagy legalábbis vámmentesek egy bizonyos határig. Ha azonban engedély köteles importálni az árukat, a megfelelő vámáru-nyilatkozatot is be kell adni ezekre az árukra vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik a gépjárművek és pótkocsik behozatalára is. Ezeket mindig vámkezelésés biztonsági bizonyítvány kell, hogy alávessék. Ennek az az oka, hogy a vámhatóságok a vámokat (vámok + HÉA) közvetlenül a behozatal időpontjában szedik be, és meg kell erősíteniük, hogy ön megfizette a vámokat, hogy később lehetővé tegye a jármű vezetését.

Vámkezelés Svájc

Ha azt szeretné, hogy az áruk svájcba szállítsák, akkor azokat a vámáru-nyilatkozattal kell bejelentenie: a vámkezeléssel. A svájci oldalon minden vámkezelés az e-dec rendszeren keresztül történik. Az összes svájci vámhivatal, nyitvatartási idő és elérhetőségi adatok listája közvetlenül a Svájci Szövetségi Vámhivatal (FCA) honlapján található.

Thayngen-ben vámhivatalunk svájcba vagy Svájcból(PUREPROGRESS GmbHZollstr) áll
rendelkezé
sére. 77
8240 ThayngenS
witzerl


andE-mail: info@pureprogress.c
hTel. +41 44 512 14
35Nyitvatartás: hétfő – péntek 07:00 – 17:30

Vámkezelés más országokban

A rendeltetési országtól és az áruk rendeltetési országba történő szállítási útvonalától függően különböző vámeljárásokat kell alkalmaznunk. Az Európán belüli szárazföldi szállítások esetében ésszerű lehet, ha t1 vagy T2 árutovábbítási okmányt készítünk. Ezután vámkezelést végezhetünk a célországban.

Ha azonban a rendeltetési ország az EU-hoz tartozik, és teljesülnek az UNIÓS vámkezelés egyéb feltételei, akkor úgynevezett uniós vámkezelést is végrehajthatunk, lásd "Mi az EU vámkezelése".

Ha több szállítóeszközzel, e.B. autóval, majd komppal kíván árut szállítani, különböző okmányokra lehet szükség. Az is lehetséges, hogy többször is újra ki kell mutatnunk a dokumentumokat. Ez például egy T1 okmány.B az EU külső határához, és egy T1-es összeköttetés attól az országtól, ahonnan a komp megérkezik a rendeltetési országba.

Hogyan épül fel a vámkezelés?

A vámkezelés vagy a vámáru-nyilatkozat rendszer szerint mindig strukturált. Az elv hasonló a kérdések katalógusához. Ennek során minden egyes vámkezelésben meg kell válaszolnunk a kérdőívben található összes kérdést. Azonban csak a kérdőívre és a kapcsolódó dokumentumokra adott válaszok különböznek az egyes tevékenységekhez.

Piaci szereplők

Minden vámkezelésnél meg kell jelölnünk legalább az importőrt (néha bejelentőnek is nevezik). Ezenkívül a vámhatóságok általában az áruk feladójára vonatkozó adatokat szeretnék ismerni. Ha az áruk tényleges címzettje eltér az importőrtől vagy a nyilatkozattevőtől, a vámhatóságok is szeretnék megismerni az importőrt.

EORI-szám

Minden uniós gazdasági szereplőnek már évek óta be kellett jelentkeznie az Európai Unió vámrendszerébe. Erre akkor van szükség, amikor behozatali vagy exportügyleteket kívánnak végrehajtani. A regisztráció az úgynevezett EORI-számon történik. Az EORI-számról szóló cikkünkben bővebben olvashat.

Az üzlet típusa

A természet az üzleti is fontos a vám. Ha ez egy áru visszaadása vagy egy szokásos vételi/eladási. Csak az árut bérelted? Ez egyenletes segítség vagy más szabad szolgáltatás? Ezek az adatok határozzák meg egyrészt a vámeljárást, másrészről a vámokat. Ezenkívül ezeket az adatokat felhasználják a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal DESTATIS és a Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal statisztikáiban.

Vámtarifa száma

Az ügylet típusa, a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk és adott esetben az EORI-számuk mellett az árukra vonatkozó információkat is be kell jelentenünk. Ez az első lépésben történik a megfelelő tarifaszámmal. A vámtarifa száma az áruk nak a vámtarifában történő egyértelmű besorolása. Az anyagtól és esetleg az áruk tervezett felhasználásától függően ezt a rendszert (HR) egy másik fejezetbe soroljuk. Azonban minden áru csak pontosan hozzárendelhető a vámtarifaszámhoz. A harmonizált rendszer ezért összesen 21 szakaszból áll, 99 fejezettel és több mint 5000 alszámmal. Ez biztosítja, hogy minden termék pontosan egy tarifaszámmal rendelkezzen.

A vámtarifa száma meghatározza az ilyen típusú árukra vonatkozóan a behozatal/behozatal során betartandó tilalmakat és korlátozásokat is. Ezenkívül a vámtarifa száma határozza meg a behozatali vámok és adott esetben a HÉA összegét. A vámtarifa száma mellett a vámhatóság az áruk pontos leírását is szeretné tudni, beleértve az összes vonatkozó információt is.

2020 Incoterms

Incoterms a szállítási időszak között az eladó és a vevő a termék. Itt közvetlenül az ICC Germany és a jelenlegi Incoterms 2020. Azt is jeleznünk kell, hogy a vámkezelés során a kereskedelmi ügylet milyen jellegű.

Értékek

Az áruk értékét minden árura vonatkozóan a vámjogszabályokkal és az Uniós Vámkódexszel összhangban kell meghatározni. Még ha az áru szubjektív szempontból értéktelen is, még mindig van statisztikai értéke. Például, ha azt szeretnénk, hogy importáljon egy hibás autót Németországba, soha nem lesz érdemes 0 EUR. Mindig van egy bizonyos selejt értéke. Ez a helyzet minden árura vámszempontból. A vámjognak ezért nincsenek nulla értékei. Ezenkívül a statisztikai érték részben ellentétel vagy engedmény. Ez a szállítási költségek, biztosítási költségek stb. Ezek a költségek befolyásolják az adózandó és adózandó összeget.

Gyakori kérdések a vámkezelésről

Az alábbiakban felsoroltuk és megválaszoltuk a leggyakrabban feltett kérdéseket. A kapcsolódó kérdések széles körével foglalkozik. Ezek az önvámkezelés vagy a vámkezelés jogi szempontból történő végrehajtása (vámkezelés + fizetési feltételek). Ugyanakkor gyakran kapunk kérdéseket a költségekről, az időtartamról és a különböző vámeljárásokról. Ha kérdése nem szerepel itt, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

Milyen típusú vámeljárások léteznek?

Az üzlet típusától és az áruk kezelésétől függően számos különböző vámeljárás létezik. A klasszikus vámeljárás az "áruk szabad forgalomba bocsátására vonatkozó eljárás". , Ez is valószínűleg a leggyakrabban használt. Ezen kívül vannak más tények és csillagképek. Ez jelentheti például azt.B hogy egy vállalat külföldön dolgozza fel az árukat ("finomított"). Ily módon a passzív / aktív befejező eljárást kell alkalmaznunk.

Ezenkívül különböző folyamatkódok vannak megadva az importáláshoz és az exportáláshoz. Az EU szempontjából például a klasszikus importot (szabad forgalomba bocsátás) a 40 00.B.dem eljárásnak tulajdonítják. Ha például van egy korábbi eljárás, például az EU-ból történő kivitel (10 00. eljárás), a behozatali eljárás ennek megfelelően változik. Ez új lesz: 40 10 (behozatal = 40, az EU-ból származó korábbi kivitelsel = 10).

Ha egy vállalat külföldön dolgozza fel az árukat, különböző folyamatkódokat kell alkalmaznunk. Akkor is, ha az áruk később változatlan állapotban, azaz az áruk feldolgozása nélkül térnek vissza.

Vegye fel velünk a kapcsolatot az ön egyedi esetével kapcsolatban, és örömmel elmagyarázzuk a megfelelő eljárást.

Lehetséges, hogy a vámkezelés magad?

Bizonyos feltételek mellett ön is végezhet vámkezelést. Például.B, a Német Vámigazgatás kínál nevű eszköz IZA (Internet Vámáru-nyilatkozat), amely lehetővé teszi ezt. Az "e-dec web" segítségével a svájci hatóságok megoldást kínálnak a leggyakoribb és legegyszerűbb eljárások vámügynök nélküli végrehajtására is. A szigorú eljárások azonban, amelyekben különösen nagy számú hibát lehet elkövetni, csak a német és a svájci vámnál kötött kereskedelmi megoldással lehetségesek.

Mi az a vámkezelés?

Különböző esetekben és a helyzettől függően szükséges, hogy töltse ki a vámkezelés a hatóság. Csak így végezhet vámügyi tevékenységet egy vámügynökség az Ön számára. Példa erre, amikor a saját nevében kell nyilatkozatot tennie, de azt szeretné, hogy a vámügynök képviselje Önt. Ezután írásos engedélyre van szüksége, hogy a regisztrációt / nyilatkozatot az Ön nevében megtehesse.

Hogyan működik a vámkezelés Svájcban?

Az eu-ba vagy más országokba irányuló behozatalhoz képest külön szabályok vonatkoznak az áruk Svájcba történő behozatalára. Itt nincs uniós vámkódex, mivel Svájc nem tartozik vámunióhoz. Ehelyett a svájci vámjog alkalmazandó. Rendelkezései svájc kötött szabadkereskedelmi megállapodásaival együtt alkalmazandók. Ez lehetővé teszi, hogy az áruk behozatala Svájcba vámmentes. Ugyanakkor bizonyos feltételek mellett importálhat árukat Svájcból, e.B. Erről bővebben a Svájc vámkezelés című cikkben talál.

Mi az a vámkezelési végzés?

Annak érdekében, hogy egy vámügynök vámkezelést végezhessen Az Ön számára, a vámügynök vámkezelési végzést kér Öntől. Ez általában az Ön, e.B. Egyes esetekben, mint például a postai küldemények .B behozatala, a Deutsche vagy a Schweizer Post automatikusan vámkezelést is végezhet. Ennek az az oka, hogy vámkezelés nélkül nem hozhatók be áruk a rendeltetési országba.

Mennyi ideig tart a vámkezelés?

A vámkezelés időtartama számos különböző tényezőtől függ. Ez lehetővé teszi egy egyszerű vámkezelés elvégzését kevesebb mint egy óra alatt. Ez azonban csak különböző típusú áruk nélkül és az összes megadott információ nélkül lehetséges. Ez magában foglalja többek között a vámtarifa számát, valamint az összes szükséges dokumentumot és bizonyítékot. Másrészt a vámkezelés is nagyon drága lehet. Ha például előre meg kell .B, kiviteli vagy behozatali engedélyeket kell beszereznünk. Vagy ha sok különböző típusú áruk, és nincs lista a vámtarifa számok.

Mi a vámkezelés bizonyítéka?

A vámkezelés igazolása annak igazolása, hogy az árukat megfelelően használják a vámeljárás során. Ez lehet például.B szabad forgalomba bocsátás. Ezért ez egy importadó-értesítés / adóértesítés. Amikor svájcba importálnak, az úgynevezett elektronikus adómegállapítási megbízásról is beszélnek. Különösen a közvetlenül Németországból Svájcba történő szállítások esetében sok vállalat szeretné, ha a szállítás időpontjában igazolnák a vámkezelést. Ez azt bizonyítja, hogy a járművezető a törvénynek megfelelően átvitte az árut a határon. Mivel azonban az elektronikus leértékelési megbízás általában csak néhány nap elteltével áll rendelkezésre, a (lepecsételt) behozatali lista általában elegendő. Minden áru ott van felsorolva. Ez tehát azt bizonyítja, hogy az adatokat továbbították a vámhivatalnak.

Mennyibe kerül a vámkezelés?

A vámkezelés költsége teljes mértékben aszállítmány vámkezelésének összetettségétől függ. Sok különböző típusú árut kell a vámügynökség alkalmazottjának (az úgynevezett vámáru-nyilatkozatnak) rögzítenie? Ha a vámtarifák számát kell kutatnia, az erőfeszítés magas. A vámhivatalnak ezeket a költségeket át kell hárítania az ügyfélre. Ha azonban az ügyfél proaktív a vámkezelés előkészítésében, a munkaterhelés csökkenthető. Ha például az ügyfél megadja a vámtarifaszámokat, a vámügynökség hatékonyabban dolgozhat. Ezt a költségelőnyt átadhatja az ügyfélnek. Lehet kapni egy jó első pillantás rakoncátas.

Mi az a vámkezelési esemény?

Látta már a "Vámesemény" státuszt a csomagszállítmány nyomon követésében vagy nyomon követésében? Ez azt jelenti, hogy a szállítmányt jelenleg fizetik, vagy vámkezelésre vár. A posta hivatal kapcsolatba lép a feladóval/címzettel, ha további dokumentumokra vagy információkra van szüksége. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a postahivatalnak naponta több ezer szállítmánya van, amelyeket meg kell tisztítania. Attól függően, hogy a szállítmány mennyire bonyolult és sürgős, a vámkezelés néha több napot is igénybe vehet. Ez részben attól függ, hogy minden dokumentum és információ rendelkezésre áll-e.

Ki fizeti a vámkezelést?

Az eladó és a vevő között az ügylet időpontjában megállapodott incoterms-től függően vagy a feladó, vagy az importőr fizeti a vámhivatal költségeit. Ha semmiben sem állapodtak meg, és vegye fel az árut magad .B, akkor mindig feltételezik, hogy meg kell fizetnie a vámkezelés az áru, mint a vevő magad. Bizonyos esetekben az eladó nem akar semmi köze a vámkezelés, és ezért értékesíti "ex works / ex works" a szállítási feltétel EXW.

Mi az a T1 vámkezelés?

A T1 egy vámeljárás. Ez vonatkozik például arra az alkalmazásra, ha az árukat vámmentesen szeretné átadni egy országon keresztül. A "T1" részéről származó T tehát az átszállítást és az áruk vámkötelezettség nélküli szállításának jogát jelenti. Ez lehetővé teszi, hogy az árukat Svájcból Lengyelországba, e.B. németországi, azaz vámmentes en átszállítsák. Ennek az az előnye, hogy a német és a lengyel behozatali vámokat nem, hanem csak lengyel HÉÁ-t és adott esetben lengyel vámokat vetnek ki.

A köznyelvi "T1 vámkezelés" ezért a T1 létrehozásáról szól (azaz nincs vámkezelés), így ön átviheti az árut a megfelelő területen. Ezt követően a rendeltetési országban vámkezelést végezhetünk Az Ön számára.

Hol történik a vámkezelés?

A vámeljárástól függően a vámkezelés különböző helyszíneken történhet. Egyrészről lehetőség van arra, hogy a svájci repülőtéren a Németországból Svájcba érkező vámárukat vámáruként szolgáljunk, mivel ez az első vámhivatal, ahol az áruk megérkeznek az országba. Ez .B a svájci autópálya határa is lehet Bázelben, ha az árukat ezzel hozzák Svájcba. Ezért ismét ez lenne az ország első vámhivatala. Ugyanez vonatkozik a Németországba irányuló behozatalra vonatkozó vámkezelésre is. Ha az áruk megérkeznek Hamburg kikötőjébe, közvetlenül oda tudjuk őket terhelni. Másrészt az is lehetséges, hogy ön vámmentesen vezeti át az árukat egy országon, "átszállítás közben", és hogy csak a rendeltetési helyen található rendeltetési vámhivatalnál terheljük őket. Ezt követően az "árutovábbítási eljárás" e.B T1 vagy T2 árutovábbítási eljárásnak nevezik.

A vámkezelési szolgáltatások azonban bárhol elvégezhetők. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy végezzen vámkezelés eket bármely svájci vagy duetscheni vámhivatal az Ön számára Zürich.

Mi az ideiglenes vámkezelés?

Csak svájcba történő behozatalesetén van úgynevezett "ideiglenes vámkezelés". Ideiglenes: ideiglenes (forrás: Duden). Ezt a vámáru-nyilatkozatot megteheti, vagy Akkor később cseréld ki a vámügynöködet. Pontosabban, ez az eljárás akkor alkalmazandó, ha az áruk svájcba, például származási igazolás nélkül, és így a vámok. Az elektronikus adómegállapítási végzés, azaz a svájci adóbevallás csak ideiglenesen rögzített, és ezt követően kijavíthatjuk az Ön számára. Az árukat ezért preferenciaigazolás nélkül importálják az országba – behozatali vámokat kell fizetni. Amint azonban a származási igazolás később a szabadkereskedelmi megállapodások követelményeinek megfelelően rendelkezésre áll, kérelmet nyújthatunk be a vámhivatalhoz, és az elektronikus adómegállapítási végzést helyesbítjük. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy utólag visszaszerezzük az Ön számára a vámokat.

Fontos tudni, hogy a fent leírt esetben a vámügynöknek mindig az ideiglenes vámeljárást kell alkalmaznia. Ha ez utóbbi a behozatal vámkezelését "véglegesnek" és nem "ideiglenesnek" nyilvánítja, egy későbbi időpontban nem lehetséges a változás. Ilyen esetben tehát a kifizetett vámok a későbbi származási igazolás ellenére elvesznének.

Mikor kell vámkezelést végeznünk?

Attól függően, hogy az ország az import és függetlenül attól, hogy magán-vagy kereskedelmi, vannak különböző értékhatárokat. Bizonyos esetekben az áruk kiviteléhez megfelelő okmányokat vagy kísérő okmányokat is be kell egészíteni. A Svájcba történő szállítások esetében ezt itt foglaltuk össze: kísérő dokumentumok a Svájcba történő szállításhoz

Mi az uniós vámkezelés?

Az uniós vámkezelés különleges uniós vámeljárás (úgynevezett eljárás 42. eljárás). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy árukat importáljunk egy harmadik féltől vagy eFTA-országból, például Svájcból egy uniós országba anélkül, hogy héa lenne szükség. Akkor végezhetünk uniós vámkezelést, ha a szállítmány importőre (az úgynevezett bejelentő) nem abból az országból származik, ahol az áruk az EU-ba belépnek.

Jó példa lehet például.B a svájcból Franciaországba a német határon keresztül történő áruimport. Itt uniós vámkezelést végezhetünk, mert az áruk a francia határtól eltérő határon haladnak át. Ha azonban az áruk Svájcból Franciaországba jutnának, és svájci-francia határon keresztül lépnének be az EU-ba, az uniós vámkezelés nem lenne lehetséges. Ebben az esetben a 40 éves eljárás során "rendes" vámkezelést kellene alkalmaznunk, amely viszont francia HÉA-t vonna maga után.