Vámszósz
Vámszószházunk szimbólumképe (könyvespolc földgömb formájában a globális vámáru-nyilatkozatokhoz)
Ismereteink a globális vámjog – a mi vámszósz csak egy kattintásnyira van az Ön számára. 100%-os tudás. 100% ingyenes.

Vámszószában röviden megismerheti az összes fontos feltételt. Az adott tárolt linkre kattintva kérésre részletes információkat kap. Ezek lehetnek a műszaki hozzájárulásainkra vagy külső telephelyeinkre mutató linkek, mint például a német vámhatóság.

Rendszeresen bővítjük weboldalunkat új technikai hozzájárulásokkal, hogy a vámszósztást folyamatosan frissítsük és fejlesszük. Ily módon szeretnénk betekintést adni a vámvilágba, és mindig tájékoztatni önt az újításokról és változásokról.

Ha bármilyen kérdése van a feltételek kel vagy témákkal kapcsolatban, örömmel elmagyarázzuk a személyes beszélgetés részleteit:

Tel. +41 44 512 14 35, e-mail: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Abd

Az ABD a kiviteli kísérőokmány, azaz egyes áruk kiadott kiviteli nyilatkozata közös rövidítése. Erről bővebben itt, az Export kísérődokumentum című dokumentum alatt található Vámszószban vagy közvetlenül az exportkísérő dokumentumhoz való technikai hozzájárulásunkban olvashat a honlapon. Mi is létrehozott egy hozzájárulást az ABD, amelyben meg lehet tanulni, hogyan kell létrehozni az ABD közvetlenül magad – online és teljesen ingyenes: Create ABD magad

Atlas

Az ATLAS a német vámrendszer neve. Minden országsaját vámrendszerrel rendelkezik, amelyen keresztül elektronikusan rögzíti a vámnyilatkozatokat. Svájcban ezt e-dec.B. e-dec,Ausztriában e-zoll és NémetországATLAS. Ezért a regisztráció elvégzéséhez minden országban más vámszoftvert is meg kell vásárolnia feldolgozásra.

Kiviteli nyilatkozat

A kiviteli nyilatkozat a kiviteli kísérőokmány elkészítésének közös szinonimája. A kiviteli nyilatkozatot részben a kiviteli kísérőokmányt megelőző eljárásként is leírják. Az exportkísérő dokumentumról itt, a Vámszószozóban, az Export kísérőokmány kulcsszó alatt olvashat bővebben.

Kiviteli kísérőokmány

Ha az EU-ból bizonyos értékről (több mint 1000 EUR) vagy súlyról (1000 kg-nál nagyobb) származó árukat kíván exportálni egy nem uniós országba, szüksége lesz az exportkísérő okmányra. A műszaki hozzájárulásesetében: kiviteli kísérőokmány.

Exportőr

Az exportőr az a személy, aki árukat exportál a vámunióból vagy bármely más területről. Ez általában a szállítmány feladója.

Első megjegyzés

Az első megjegyzés (AgV) bizonyítja, hogy Ön az EU-ból exportált árukat. A német vámrendszer ezt automatikusan létrehozza, amikor a kiviteli kísérő okmányt a határátlépés során beszkennelik.

Kiviteli vámhivatal

A kiviteli vámhivatal az az ország vámhivatala, ahol az EU-ból exportált árukat nyilvántartásba vették. Ez elvben az áruk berakodásának helyétektől függ. Az irányítószám segítségével minden egyes leszállási helyhez hozzárendelheti a vámhivatalt. Legfeljebb 3000 EUR értékben az exportáló vámhivatal egyidejűleg egylépcsős eljárásban is lehet a kiléptetési vámhivatal, és így a határon, az e.B. Frankfurti repülőtéren vagy a hamburgi Hafenben. A kiviteli vámhivatal különbözik a kiléptetési vámhivataltól.

Kilépő vámhivatal

A kiléptetési vámhivatal mindig az a vámhivatal, ahol az árukat az EU-ból exportálja. Ez lehet például a horvát-szerb határ vámhivatala, mivel Szerbia harmadik ország vagy egy spanyol kompállomás, mivel az áruk ezután elhagyják a vámuniót. A kiléptetési vámhivatal nem tévesztendő össze a kiviteli vámhivatallal.

Belső Vámhivatal

A belföldi áruk felbőjének a belső vámhivatala az illetékes vámhivatal. Az irányítószám használható annak kiderítésére, hogy az árukat melyik kiviteli vámhivatalnak kell bejelenteni e kétlépcsős eljárás során a német vámhivatal honlapján található "illetékes vámhivatal" oldalon keresztül.

Egylépcsős eljárás

Az egylépcsős eljárás az áruk kiviteli vagy kiviteli kísérőokmány útján történő vámkezelési eljárása. Az egylépcsős eljárást legfeljebb 3000 eur értékű áruhasználhatja. Az árukat a német határvámhivatalnál is feldolgozhatja. Az árut nem kell előre bemutatnia / bejelentenie a feladó helyében található belső vámhivatalnak. Ha az áruk értéke meghaladja a 3000 eurót, akkor a kétlépcsős eljárást kell alkalmaznia. A technikai hozzájáruláshoz: egylépcsős eljárás.

E-dec

Az e-de a svájci vámrendszer neve az úgynevezett "rakományfeldolgozáshoz", azaz az áruk vámkezeléséhez. A szövetségi vámhatóság bocsátja ki. Minden svájci kiviteli és behozatali nyilatkozatot e-de-n vagy az előző NCTS-rendszeren keresztül kell betenni.

EORI-szám

Az EORI-szám (korábbi vámszám) a gazdasági szereplők vámhatóságok számára történő azonosítására szolgál. Az EORI-számot díjmentesen és kötelezettség nélkül igényelheti. További információk az EORI számról.

IAA Plusz

Az IAA Plus (InternetExport Declaration Plus) segítségével a német vámhatóság létrehozott egy online szoftvert az alkalmi exportőrök számára, hogy maga hozza létre a német exportot. További információ a Német Vámoldalon vagy közvetlenül az IAA oldalán található. Cikkünkben megtudhatja, hogyan hozhatja létre az exportot.

MRN-szám

A mozgáshivatkozási szám (MRN) a vámokmányok nyomon követési száma. Ezt használják például.B a kiviteli kísérőokmányban vagy az árutovábbítási okmányban. Az MRN-szám segítségével bármikor megtudhatja, hogy mely limitek az áruk már átmentek, és milyen utasfelvételi állapottal rendelkeznek az áruk.

Árutovábbítási okmány

Az árutovábbítási okmány olyan okmány, amely lehetővé teszi az áruk különböző eljárásokban, azaz vámmentesen történő áthaladására egy adott területen. A két leggyakrabban használt tranzitmódszer a T1 és a T2.

T1 dokumentum

A T1 árutovábbítási okmányban azok az áruk, amelyek még nem voltak a vámunióban, azaz nem közösségi áruk, vámmentesen szállítják a vámunión keresztül. Ez lehet .B. Kínából érkező áruk, amelyek Hamburgba érkeznek, majd vámmentesen haladnak át Németországon keresztül a végső célországgal, Ausztriával. A vámkezelésre ausztriában kerül sor.

T2 dokumentum

A T2 árutovábbítási okmány lehetővé teszi, hogy a korábban a vámunióban lévő és közösségi áruknak tartott árukat vámmentesen szállítsák (általában a vámunión kívüli területen keresztül). Ez lehet .B. németországból, amelyeket Ön vámmentesen szállít Svájcon keresztül Olaszországba. Ezért Olaszországban behozatali vámkezelésre kerül sor.

Biztonsági bizonyítvány

Az úgynevezett biztonsági tanúsítvány (UB) a járművek behozatalára használt formanyomtatvány. Ez tartalmazza az alvázszámot és a jármű további részleteit. Miután a járműre vonatkozó behozatali vámokat kifizették, a német vámbélyegző az UB-t, hogy a járművet nyilvántartásba lehessen venni. A cél annak megakadályozása, hogy a járműveket behozatali vámok megfizetése nélkül nyilvántartásba vessék.

Feladó

A szállítmányozási ágazatban a feladó az a személy, aki az árut szállítja. Azonban ez nem a feladó, mivel gyakran nevezik köznyelvben. Az AdSp szerint a feladó általában a továbbító ügynök. A feladó tehát általában az eladó. A feladót és a feladót ezért nem szabad összetéveszteni egymással.

Vámtarifa száma

A vámtarifaszám a termék nek az anyaga és adott esetben a harmonizált rendszerben (HR) történő tervezett felhasználása szerinti egyértelmű osztályozása. Minden áru pontosan hozzárendelhető a vámtarifaszámhoz. A harmonizált rendszer 21, 99 fejezetből és több mint 5000 alszámból áll.

Kétlépcsős eljárás

A kétlépcsős eljárás a kiviteli nyilatkozat vagy a kiviteli kísérőokmány vámkezelési eljárása. A 3000 eurót meghaladó értékből a kétlépcsős eljárást kell alkalmaznia. Ez magában foglalja az egylépcsős eljárást is. A kétlépcsős eljárás során az árukat a feladó helyén található belső vámhivatalhoz kell benyújtania. Csak így lehet az árut az EU határvámhivatalanál eltakarítani. A technikai hozzájáruláshoz: kétlépcsős eljárás.