Ausfuhrbegleitdokument.com

Pristatymas į Nyderlandus (simbolio vaizdas)
Pristatymas į Nyderlandus (simbolio vaizdas)
Pristatymas į Nyderlandus (simbolio vaizdas)

Pristatymas į Nyderlandus / Paketas į Nyderlandus

Ar jūs turite būti vežami į Nyderlandus?
Pateiksime jums neprivalomą pasiūlymą dėl prist
atymo į Nyderlandus ir viso su tuo susijusios logis
tikos proceso. Ar norite siųsti tik vieną pakuot
ę į Nyderlandus ar visą padėklą? Daugelis mūsų
klientų pristatymų vyksta į Amsterdamą Nyderlandų
sostinėje. Tačiau kai kuriais atvejais dalinės dalys taip
pat eina į didesnius uostus, tokius kaip Roterdamas, o po to
gabenamos konteineriais užsienyje. Žinome formalumus Nyderl
andų krovinių uostuose ir džiaugiamės galėdami jus paremti.
Mūsų klientų aptarnavimo tarnyba patars jums asmeniškai telefonu arba e
l. paštu. Tai leidžia mums konkrečiai reaguoti į Jūs
ų poreikius ir kartu įvaldyti specialius krovinius.
Ar galime jums perskambinti ir pakalbėti apie jūsų individua
lų atvejį? Tiesiog parašykite mums trumpą laišką apie tai, kas tai yra apie ir
mes nedelsiant susisiekti. Norėdami tai padaryti, siųskite mums savo kontak
tinius duomenis el. paštu: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Transportas į Nyderlandus su draudimu

Visos mūsų siuntos yra aprūpintos atitinkamu draud
imu pagal pageidavimą. Taip pat galime apdrausti dides
nes vertes iki 900 000 eurų arba 1 000 000 CHF. Ar tai s
pecialios pramoninės prekės, ar ypač vertingos pr
ekės? Praneškite mums ir mes pasirūpinsime visa kita.

Pristatymas ekspedijavimo įmonės – Nyderlandai

Vienas iš mūsų uždavinių yra visiškas logistikos tvarkym
as, įskaitant transportavimą iš Vokietijos į Nyderlandus.
Iš anksto mums reikia šios informacijos ir duomenų, kad g
alėtume parengti jums neprivalomą pasiūlymą:

  • Siuntos svoris (bruto + neto)
  • Pakuotės numeris ir tipas
  • Pakuotės dimensijos
  • Prekių rūšis ir vertė
  • Siuntėjas ir gavėjas
  • Emisiferio ir siuntėjo kontaktiniai duomenys
  • Darbo laikas pakrovimo ir iškrovimo punkte
  • visi priedai, į kuriuos reikia atsižvelgti / Specialūs prašymai

Džiaugiamės galėdami įtikinti jus mūsų puikus kainos
ir našumo santykis. Geriausias būdas susisiekti su mu
mis yra elektroniniu paštu arba per kontaktinę formą.