Actieve afwerking in Duitsland (de volledige route)

In de tussentijd is het normaal voor veel Zwitsers om wekelijks aankopen te doen in Duitse steden dicht bij de grens, zoals Konstanz, Weil am Rhein, Waldshut of Singen. We krijgen boodschappen en vele andere producten in buurland Duitsland veel goedkoper en bepaalde producten zijn sowieso niet beschikbaar in Zwitserland. Dus waarom zou u dit principe niet toepassen op de reparatie en conversie van voertuigen of machines? Op deze manier kunnen lagere materiaalkosten en lagere arbeidskosten in gelijke mate ten goede komen. Bovendien zijn er simpelweg geen geschikte specialisten voor sommige zuiveringsinstallaties en modellen in Zwitserland, zoals veel Zwitsers al hebben opgemerkt. De zogenaamde inactieve afwerking maakt het mogelijk.

Maar er zijn ook valkuilen in de verwerking van goederen en voertuigen in Duitsland. Dit artikel gaat over hoe de zogenaamde "actieve afwerking" precies werkt, hoe duur het is, welke kosten het met zich meebrengt en waar de risico's liggen.

Auto-onderdelen voor de actieve afwerking van een voertuig

Wat is innerlijke afwerking of uiterlijke afwerking?

Maar wat wordt eigenlijk bedoeld met actieve afwerking (AV)? Dit is een douaneregeling die is vastgelegd in het Douanewetboek van de Unie (UCC) van de Europese Unie. Ruwweg samengevat, dit gaat om de tijdelijke invoer van goederen of voertuigen uit een niet-EU-land, zoals Zwitserland voor verwerking in de EU, met de waarde van deze goederen meestal stijgen na behandeling. Het voertuig of de goederen worden zo "verfijnd".

Wanneer we het in dit artikel hebben over actieve afwerking, gaat het om actieve afwerking in Duitsland. Het is hier het geval dat we vanuit het oogpunt van de Zwitserse douane eigenlijk passieve veredeling in het buitenland uitvoeren, maar vanuit het oogpunt van de douane van de EU is het een actieve veredeling, aangezien de verwerking actief in de EU wordt uitgevoerd. Dit mag dus niet worden verward met actieve verwerking in Zwitserland.
Dit zou een verwerking van EU-goederen in Zwitserland zijn, d.w.z. vanuit EU-oogpunt een passieve verwerking. Als we bijvoorbeeld vragen hebben.B het douanekantoor, moeten we dus altijd oppassen dat we de juiste procedure noemen. Anders zal de douanier ons niet kunnen helpen, omdat hij uitgaat van een andere situatie.

Wanneer moet de regeling actieve veredeling worden gebruikt?

Hier zijn enkele voorbeelden van wanneer we de regeling actieve veredeling voor inklaring moeten aangeven en wanneer niet.

Voorbeeld 1: Als we rijden.B onze camper van Zwitserland naar Duitsland bijvoorbeeld om daar een trekhaak aan te koppelen, is het vanuit EU-oogpunt een AV (actieve afwerking) en vanuit Zwitsers oogpunt een passieve afwerking. De reden hiervoor is dat de waarde van de camper later hoger is, omdat het voertuig nu een trekhaak heeft. Het zou derhalve noodzakelijk zijn bij de Duitse douanekantoren en bij de Zwitserse douanekantoren de douaneregeling voor de passieve veredeling van de lonen vooraf aan te geven. "Loon" raffinage omdat hier een werk wordt uitgevoerd, dat financieel wordt betaald.

Laten we een ander voorbeeld nemen: we rijden met onze auto naar Duitsland om daar een "service" te laten doen, d.w.z. een eenvoudige voertuiginspectie, in het frame waarvan de olie vervolgens wordt bijgevuld.B. en banden worden vervangen (waarbij de oude banden worden weggegooid). De waarde van het voertuig neemt niet toe, aangezien dit slechts levensreddende maatregelen zijn. Zonder service en zonder nieuwe banden zal de auto op een gegeven moment niet meer rijden, dus we moeten dit werk doen. Zonder waardestijging is er dus geen actieve veredeling en mag de procedure dus NIET worden toegepast, omdat we in dit specifieke geval bij wijze van spreken tijdelijk met het voertuig Duitsland kunnen binnenkomen zonder dat we dit naar douanerecht hoeven te melden (mits we het voertuig op onze eigen as overbrengen). Het is belangrijk dat we hier geen nieuwe velgen of soortgelijke accessoires kopen, .B bijvoorbeeld, omdat dit geen levensreddende maatregelen zijn, maar duidelijk een waardestijging zijn. Anders zou een actieve afwerking opnieuw moeten worden geregistreerd.

Een ander voorbeeld: We willen een machine of een voertuigmotor (zonder voertuig) naar Duitsland brengen, omdat het niet meer werkt. Dit moet nu weer operationeel worden gemaakt. In dit geval zou men kunnen denken dat dit levensondersteunende maatregelen zijn, zodat geen actieve veredeling op de hoogte zou moeten worden gebracht. In dit geval is dit echter verkeerd, omdat we de motor niet in de reis naar Duitsland kunnen brengen. Dit is dus weer een actieve afwerking, omdat de motor wordt vervoerd (opgeladen).

Wat gebeurt er als ik de procedure voor actieve veredeling niet gebruik?

Velen vragen zich nu af of ze de regeling actieve veredeling echt moeten gebruiken als het zo ingewikkeld is en tegen meerprijs komt. Men kan zich ook afvragen hoe de douane wil weten dat het voertuig is verwerkt in Duitsland in een waarde-toenemende manier. Het is immers al enige tijd zo dat de douane controleert of de hulpstukken aan het voertuig door de douane zijn aangegeven. Dit kan een routinecontrole zijn of direct bij vertrek uit Duitsland. Veel Zwitsers kennen het van winkelen – je hebt de factuur direct van het douanekantoor gestempeld om de Duitse btw later terug te krijgen. Als er dan een werkplaats op de factuur staat, kan het proces nader worden bekeken en wordt het voertuig gecontroleerd op afwerking. Indien dan wordt vastgesteld dat het voertuig niet naar behoren is aangegeven volgens het douanerecht, kan nu een fiscale strafrechtelijke procedure tegen de eigenaar van het voertuig worden ingesteld, aangezien het voertuig illegaal onder het douanetoezicht is gehaald. Het resultaat zou op zijn best een boete zijn – maar we mogen niet vergeten dat er dan een strafrechtelijke procedure zal worden gestart, wat verstrekkende gevolgen kan hebben.

Algemeen proces van actieve veredeling

Nadat u vooraf bij het douanekantoor en/of ons, d.w.z. het douanekantoor, heeft opgehelderd of de regeling actieve veredeling in uw geval van toepassing is, is de verdere procedure in het algemeen aan u, als douanekantoor, om ons alle nodige informatie te verstrekken. Dit zal ons in staat stellen om de verwerking goed uit te voeren bij de douane. In theorie zou het ook mogelijk zijn om procedures zelf bij de douane te melden. Het is echter belangrijk om hier te weten dat dit een douane- en belastingaangifte is die wordt gedaan. Als u hier de verkeerde formulieren invult of valse informatie in de velden invult uit onwetendheid, u op zijn best op de dag naar de douane overstappen en komt u niet verder. In het ergste geval zijn er onmiddellijk hoge heffingen verschuldigd of wanneer het voertuig wordt geretourneerd. Wij raden dan ook aan om het rechtstreeks uit te voeren door een specialist die deze verwerking elke week uitvoert. Neem dan contact met ons op.

Overdracht en uitvoering van de actieve veredeling

Zodra we alle informatie en documenten van u hebben, ontvangt u een e-mail met meer informatie over de procedure aan de grens.
Zo bent u goed voorbereid op de dag van de overdracht en u de documenten rechtstreeks bij ons ophalen bij het kantoor aan de grens. Nadat u met de documenten bij h
et douanekantoor bent geweest en de zekerheid heeft gedeponeerd, wordt bij het douanekantoor een transactie met een registratienummer geopend. We hebben dit registratien
ummer en de ontvangst voor de gedeponeerde beveiliging van u als scan of foto nodig, zodat we later de wederuitvoer kunnen declareren.

Uitvoering van de procedure

Om de AV-procedure te kunnen beëindigen, moet eerst een aangifte ten uitvoer in het Duitse douanesysteem worden aangegeven. Dit betekent dat het douanekantoor op de plaats van het bedrijf dat de verwerking uitvoert, de goederen wil zien voordat ze worden geheruitvoerd. De douane wil er daarom voor zorgen dat de goederen niet in deze staat zijn gewijzigd en wederuitgevoerd, in strijd met de geldende verboden en beperkingen. De uitvoerverboden en -beperkingen omvatten bijvoorbeeld.B. Goederen die zijn uitgerust met honden- of kattenbont, voorwerpen die ook kunnen worden gebruikt voor foltering of goederen uit bepaalde regio's van de wereld.
Om deze reden kunnen de goederen of het voertuig niet zomaar terug naar de grens worden gereden na voltooiing van de afwerking. Als douane-instantie moeten we de aangifte voor uitvoer in het systeem van het douanekantoor plaatsen. De douane beslist dan per geval of het voertuig of de goederen worden ingegeven voordat ze voor uitvoer kunnen worden vrijgegeven. Pas na de vrijgave kunnen de goederen uit de EU worden geëxporteerd. Hier ontvangt u opnieuw per e-mail van ons meer informatie over de procedure aan de grens voor de terugkeer van het voertuig. Bij herinvoer in Zwitserland worden zwitserse invoerrechten (douanerechten + BTW) vervolgens in rekening gebracht op de loonkosten van de onderneming uit Duitsland. De douanebenaderingen variëren afhankelijk van product en gewicht. Voor voertuigen is het momenteel 12-15 CHF inch per 100 kg gewicht van het nieuwe materiaal en 7,7% BTW op het nieuwe materiaal en op de arbeidskosten (+ op inklaring en transportkosten).
Wij voorzien u graag per telefoon of schriftelijk per e-mail van de gegevens voor uw individuele casus.

Actieve afwerking: auto of camper

Voor de douaneaangifte hebben we de volgende informatie en documenten nodig.B bijvoorbeeld als scan of gemakkelijk te lezen foto van u in voertuig
en, e.B. afwerking van een auto of actieve afwerking van campers:
 • Voertuig-ID-scan
 • Informatie over de kilometerstand van het voertuig
 • Pro forma factuur uitgegeven door u over de huidige waarde van het voertuig of een voertuig waardering e.B. Comparis of Eurotax of vergelijking biedt voor de waarde van www.mobile.de of www.autoscout24.ch . de oorspronkelijke koopovereenkomst kan ook relevant zijn als waardeberekening
 • in voorkomend geval, lijst van gebreken die door de douane kunnen worden geverifieerd en die de waarde
 • wanneer het voertuig is verfijnd (gebruiksaantal en EORI-nummer)
 • hoe lang duurt de afwerking?
 • wat is verfijnd (idealiter: kostenraming)?
 • Contactgegevens van het bedrijf en uw contactgegevens
 • Wanneer en welke limiet komt het voertuig?

 

Daarnaast hebben we altijd een inklaring van de rechten nodig van u uit Zwitserland en van het Duitse bedrijf.
Wij sturen u graag per e-mail het bijbehorende template van de douaneautoriteit. Tenzij het Duitse bedrijf geen EORI No heeft. wij leggen graag uit hoe de aanvraag voor het EORI-nummer werkt.

Ook hier hebben we de douanemacht van de inklaring van beide partijen nodig, zoals in het geval van de verfijning van een auto.
In het geval van boten moet een actieve afwerking altijd worden geregistreerd, zelfs voor eenvoudige verwerking.

Laat boten en schepen actief verfijnen

De verwerking van een boot, e.B. als winterkamp kan worden geregistreerd met de volgende documenten:

 • Scan bootpas of verklaring van overeenstemming
 • indien van toepassing, waarderapporten op de boot of originele koopovereenkomst, ee
  n proforma factuur of waardeverklaring kan moeten worden gegeven / gemaakt door u
 • wanneer de boot wordt geraffineerd of opnieuw verwerkt (naam van de installatie en het EORI-nummer)
 • hoe lang duurt de afwerking?
 • wat is verfijnd (idealiter: kostenraming)?
 • Contactgegevens van het bedrijf en uw contactgegevens
 • wordt de boot over de Bodensee gebracht of opgeladen op een trailer/vrachtwagen?

 

Machines, motoren en andere actieve veredelingsgoederen van Zwitserland tot Duitsland

Voor machines of andere apparatuur hebben we van u behoefte voor afwerking:

 • Serienummer van de machine of motor
 • indien nodig, foto's van de goederen, wanneer er geen serienummer
 • Proforma factuur voor de huidige waarde van de goederen
 • Aantal en type pakketten
 • Bruto en nettogewicht van de goederen (d.w.z. gewicht met of zonder verpakking).
 • wanneer de goederen worden geraffineerd (naam van de onderneming en EORI-nummer)
 • wat is verfijnd (idealiter: kostenraming)?
 • Contactgegevens van het bedrijf en uw contactgegevens
 • hoe lang duurt de afwerking?
 • Wanneer en welke limiet komen de goederen vandaan?

Net als bij boten en voertuigen is een inklaring van de autoriteit vereist van de persoon of het bedrijf in Zwitserland en het Duitse verwerkingsbedrijf.

Voorwaarden voor innerlijke afwerking

Bij elke verwerking moeten de goederen na verwerking naar het oorspronkelijke land worden teruggestuurd.
Om dit te waarborgen, de douane vereist een veiligheidsklaring van de douaneaangever. Daartoe worden
invoerrechten berekend, evenals in het geval van "normale" inklaring. Het innen van
de beveiliging is een zaak van de betrokken douanier. Als het bedrag van de belasting echter meer d
an 1.000 EUR bedraagt, is een zekerheidsvoordeel bijna altijd vereist. Anders zou men erop kunnen wijzen dat men graag z
ou willen dat goederen alleen in de EU worden verwerkt en dat zij geen invoerrechten hoeven te betalen, zelfs als de goederen nooi
t meer zouden terugkomen. Natuurlijk wil de Duitse staat dit voorkomen.
Belangrijk: Als de teruggave van de goederen niet mogelijk is, wordt de zekerheid ingehouden door het douanekantoor.

Berekening van de garantie

De borg, die moet worden gedeponeerd bij het douanekantoor voor de duur van de actieve veredeling, is meestal een deel van
de waarde van de goederen voor douanerechten (afhankelijk van het type goederen en de waarde van de goederen) en 7% of 19% BTW.
Het recht is voor de meeste goederen zeer verschillend. Voor normale auto's is dit momenteel 10% van
de voertuigwaarde. In het geval van klassieke auto's, die in hun oorspronkelijke staat verkeren, zouden bijvoorbeeld geen douan
erechten verschuldigd zijn. Wij informeren u graag over de exacte douane-aanpak, neem dan contact met ons op.
In ieder geval wordt er altijd btw bijgeteld, namelijk 19% Duitse btw. Het verlaagde btw-t
arief van 7% geldt slechts voor enkele producten zoals boeken, eten, oldtimers en enkele andere uitzonderingen.
Bij de berekening van de garantie is het belangrijk dat ook douanerechten moeten worden belast, wat velen niet weten.
Daarnaast moeten ook vrachtkosten en douanerechten worden toegevoegd, die ook rechten met zich meebrengen.

Berekeningsvoorbeeld 1: "normaal voertuig", voertuigwaarde 10.000 EUR, voor verwerking naar Duitslan
dVehicle-waarde = 10.000 E
URTransportkosten en inklaringskosten = 800 EURTot
ale waarde incl. Vervoer en inklaring = 10800 EUR; 10% d
ouanerechten zijn van toepassing = 1080
EURto het bedrag van EUR 10800+1080 , dat is nu 19% BTW = EUR 2257,20. Dit betekent da
t een totaal van EUR 1080 aan douanerechten + EUR 2257,20 BTW = EUR 3337,20 btw is vat.
Het mogelijke bedrag van het belastingbedrag van 3337,20 EUR zou derhalve voor de duur van de verwe
rking bij het douanekantoor moeten worden gedeponeerd. Na voltooiing van de douaneprocedure e
n de terugkeer van het voertuig, zouden wij een terugbetaling van de veiligheid ontvangen.

Rekenvoorbeeld 2: "Oldtimer", voertuig
waarde = 20
.000 EUR, voor afbakening naar DuitslandVehicle-
waarde = 20.000 EUR-overdracht op eigen as, d
aarom bedragen de geschatte kosten van b
enzine, slijtage, enz.

Onze belastingcalculator kan u ook helpen om de invoerrechten op normale voertuigen beter te berekenen.

Kosten voor binnenkomend afwerken en sluiten van woord

Voor binnenafwerking moet u rekening houden met een totale proces- en verwerkingskosten van ca. 280 EUR / 300 CHF.
Daarnaast zijn er invoerrechten, d.w.z. 7,7% BTW op het nieuwe materiaal, op de loon- en transportkost
en + de veiligheidsdienst die u moet storten voor de duur van de actieve veredeling. Als je nu vergelijkt, zie
je dat de bevestiging van een getrokken koppeling in Zwitserland kost ongeveer 1800 CHF, terwijl in Duitsland kost
het slechts ongeveer 7
00 EUR + proceskosten van 280 EUR. Dus als u niet bang bent voor de tijd die nodig is om het voertui
g of de goederen over te dragen, u nog steeds een paar honderd euro of frank besparen in de verwerking (hier in het voorbeeld ca. 600-700 EUR/CHF).
Voor wie een allround zorgeloos pakket wil, kunnen wij ook het transport van de goederen of het voertuig
overnemen. We kijken ernaar uit om van u te horen.