Wat is een douanekantoor?
Een douaneagentschap behandelt inklaring (symboolbeeld van de Zwitserse grens)

Een douane-expediteur (douane-agent) is meestal vereist wanneer goederen worden verplaatst tussen een EU-land en een niet-EU-land in de commerciële handel. Vervolgens moet een douaneaangifte (ook wel douaneaangifte genoemd) worden ingediend. Dit gebeurde met de hand tot 2009 en in sommige gevallen al elektronisch door douane-instanties. Het is nu echter al meer dan tien jaar mogelijk om handgeschreven douaneaangiften in te dienen. Dit geldt ook voor alle goederen die commercieel worden geïmporteerd of geëxporteerd. Ook in de particuliere sector zijn individuele douaneprocedures en bepaalde soorten goederen, e.B voertuigen, inbegrepen. In dergelijke gevallen mag de douaneaangifte alleen elektronisch aan het douanekantoor worden toegezonden door middel van speciale software. Om te voorkomen dat u te maken krijgt met de meer dan 200 pagina's tellende handleiding voor het invullen van de elektronische douaneaangifte, hebt u professionele hulp nodig van een douanekantoor.

Dit is waar wij in de verloop komen: PUREPROGRESS GmbH – uw bevoegde leverancier voor inklaring. Leer alles over de taken van een douanekantoor (ook wel douane-agent genoemd). Hoe wij u kunnen ondersteunen in uw individuele case en hoe u zelfs besparen. We geven inzicht in het proces van inklaring, rekenvoorbeelden van de gemaakte kosten en tonen via ons douanekantoor (Zwitserland) de individuele locaties van een eventuele inklaring.

Taken van een douanekantoor

De taken van een douanekantoor kunnen in wezen worden onderverdeeld in twee gebieden: het advies van de belanghebbende vooraf en vervolgens de actieve inklaring. Daarnaast zijn er de taken, verplichtingen en risico's die een klant niet meteen ziet wanneer hij of zij een douanekantoor in dienst neemt, omdat er op de achtergrond verschillende processen plaatsvinden. Deze omvatten de permanente interne opleiding van werknemers, de externe opleiding van werknemers in het douanerecht en de verduidelijking van bijzondere omstandigheden / individuele gevallen bij het douanekantoor. Bovendien is er het risico dat een werknemer van een douanekantoor (een zogenaamde douaneaangifte) draagt: hij is persoonlijk aansprakelijk voor het indienen van een douaneaangifte. Als hij bijvoorbeeld per ongeluk geen waarheidsgetrouwe informatie in de aangifte verstrekt, bijvoorbeeld door een typfout te maken, kan hij een douaneboete van honderden tot tienduizenden Zwitserse franken of euro's tot een vrijheidsstraf krijgen.

Advies van het Douanekantoor

Een van de kerntaken van een douanekantoor is om u als klant correct te adviseren. Dit punt lijkt relatief eenvoudig op het eerste. Men zou kunnen denken dat er slechts "een paar formulieren in te vullen" of dat slechts een paar gegevens elektronisch worden ingevoerd. Als je echter bedenkt hoe complex de douanewetgeving van de respectieve landen (.B bijvoorbeeld het douanewetboek van de EU en het Zwitserse douanewetboek) met inbegrip van de respectieve vrijhandelsovereenkomsten en voortdurend bijgewerkte regelgeving, wordt het moeilijker.

Een douanedeclaraan die niet goed is opgeleid of die niet over de nodige ervaring beschikt, kan u veel geld kosten door verkeerd advies. Bijvoorbeeld.B belangrijke documenten mogelijk niet op tijd zijn aangevraagd of dat vergunningen ontbreken, wat betekent dat de levertijden moeten worden vertraagd of het transport volledig opnieuw moet worden gepland. Als goederen ter waarde van meer dan 1.000 euro bijvoorbeeld van Duitsland naar Zwitserland moeten worden uitgevoerd, moet een begeleidend document voor uitvoer worden opgesteld. Indien de waarde nu meer dan 3.000 euro bedraagt, moet de uitvoer bij het intern douanekantoor geschieden door de goederen en door middel van een elektronische aangifte te tonen. Indien hier geen rekening mee wordt gehouden, mag de vrachtwagen niet in staat zijn om aan de grens in te blijven en moet hij daarom worden teruggestuurd naar het interne douanekantoor. Met een speciaal transport van Hamburg naar Zwitserland kan deze fout snel duur worden.

Een ander voorbeeld van slecht of onvolledig advies zou zijn om de verschillende vrijhandelsovereenkomsten niet correct toe te passen. Onvolledige documenten en de verkeerde elektronisch aangegeven procedure kunnen leiden tot invoerrechten die voorkomen hadden kunnen worden. In het beste geval kan dit achteraf worden gecorrigeerd, wat meestal veel tijd en extra kosten met zich meebrengt. In het ergste geval, echter, als klant, je niet merken een of jaren later, wanneer duizenden euro's of Zwitserse franken zijn al verloren die je had kunnen besparen.

Onze medewerkers zijn voortdurend opgeleid en hebben al meer dan 10.000 inklaringen uitgevoerd. Wees niet de klant bij een ander douanekantoor waar fouten gebeuren alleen maar omdat je opgeslagen aan het verkeerde einde van de inklaring. Wij adviseren u graag op competente wijze.

Inklaring

Naast de vorige raadpleging moet het eigenlijke werk natuurlijk ook naar behoren worden uitgevoerd: de juiste toepassing van het douanewetboek van de Unie en het Zwitserse douanerecht om de gegevens correct in het douaneadministratiesysteem vast te leggen. Ook hier kunnen zelfs kleine fouten later tot fatale gevolgen leiden.

Bij de inklaring van een machine die van Zwitserland naar Tsjechië werd vervoerd, heeft een werknemer van een douanekantoor bijvoorbeeld de verkeerde douaneregeling gebruikt, wat resulteerde in 19% Duitse btw in plaats van 0% BTW. De Tsjechische klant kan de Duitse btw echter niet terugver eisen van zijn belastingkantoor zonder een Duits btw-identificatienummer. De schade kan oplopen tot tienduizenden euro's.

Er zijn vele voorbeelden, zoals het bovenstaande. Onze taak is om dergelijke fouten te voorkomen. Wij zijn er om u het best mogelijke resultaat te geven. Houd er echter rekening mee dat een douanekantoor ook moet voldoen aan de toepasselijke wetten en richtlijnen. Een zogenaamde preferentieberekening kan u geld besparen door gebruik te maken van een douanekantoor door geen douanerechten te nemen als vooraf de juiste bewijzen van oorsprong worden aangevraagd. Maar de wettelijk in rekening gebrachte douanerechten en belastingen kunnen u niet bedriegen uit de buurt van een douane-agentschap.

Kosten van een douanekantoor

Helaas kan de vraag "wat kost een inklaring kosten?" niet worden beantwoord in een algemeen geval. Elk geval van grensoverschrijdende handel in goederen moet afzonderlijk worden beschouwd. Zo kan de verzending van goederen van Duitsland naar Zwitserland de ene klant veel minder (of zelfs meer) kosten dan een andere klant.

Stel dat een klant goederen wil leveren op een beurs in Zürich. De goederen zullen later echter ongewijzigd vanuit Zwitserland naar Duitsland worden vervoerd. In een dergelijk geval zou een heel andere douaneregeling (ZAVV = douaneaangifte voor tijdelijke invoer) moeten worden toegepast op een "normale" invoer van goederen voor permanent verblijf in Zwitserland. Dienovereenkomstig verandert de inspanning. De vereiste formulieren veranderen, invoerrechten worden gemaakt en dus de kosten voor de twee verschillende gevallen van de afnemers variëren ook.

De inklaringskosten kunnen echter worden onderverdeeld in drie bouwstenen, die afzonderlijk moeten worden beschouwd om de kosten van inklaring/ inklaring te berekenen. Afhankelijk van de procedure kunnen alle of alleen individuele kostencomponenten worden gemaakt:

  • Servicekosten douaneagent
  • Invoerrechten (e.B. BTW en douanerechten)
  • Tijdelijke import/ transitbeveiliging

Servicekosten (kosten douanekantoor)

Zoals bij alle dienstverlenende bedrijven worden de servicekosten van een douanekantoor berekend op basis van de bedrijfskosten, de vaste kosten en de kosten per transactie. Lopende kosten kunnen opleidingskosten en administratieve kosten zijn (administratie, huur, enz.). Eenmalige kosten zijn inclusief kosten voor het aanschafen van software of installatiekosten. Daarnaast zijn er kosten per transactie, zoals softwaretransactiekosten per transactie en natuurlijk de tijd die nodig is om de aangifte te maken.

Afhankelijk van de douaneregeling en de hoeveelheid van de verschillende soorten goederen in een zending, kan de inklaring variëren. De tijdsspanne varieert van 30 minuten werk tot enkele uren. De kosten van diensten zijn bijzonder laag als de gegevens al in de software worden geregistreerd en er vergelijkbare processen uit het verleden zijn, d.w.z. transporten die opnieuw plaatsvinden in een licht gewijzigde vorm. Dit kan worden .B een wekelijkse levering waarbij alleen het factuurnummer, de factuurdatum en het kenteken van het voertuig veranderen.

De afhandeling is echter vaak tijdrovend, vooral voor nieuwe klanten die geen contact hebben gehad met de douane. De verschillende noodzakelijke documenten moeten worden opgevraagd, facturen moeten worden gecontroleerd op correcte aangiften van oorsprong, douaneprocedures en de procedure moet op begrijpelijke wijze worden toegelicht. Dit kan leiden tot een aantal noodzakelijke correcties, die de klant op de factuur moet maken.

Klik hier om direct naar onze prijslijst te gaan. Begrijp echter alsjeblieft dat we daar alleen de meest voorkomende gevallen hebben opgesomd. De kosten kunnen variëren afhankelijk van het individuele geval.

Invoerrechten

Naast de kosten van diensten, die uit verschillende individuele kostenposten bestaan, komen de invoerrechten bovenop de invoer. Het bedrag van de rechten hangt in beginsel af van de douaneregeling. Andere factoren zijn het tariefnummer, het gewicht en het type goederen, alsmede de waarde van de goederen plus het land van oorsprong en de preferentiële status.

Onderpand

In sommige gevallen moet u mogelijk een beveiliging bieden voor een tijdelijke import of doorvoer van een land. De reden hiervoor is dat de staat ervoor wil zorgen dat geen invoerleveringen (BTW + douanerechten) worden ontdoken indien de regeling niet naar behoren is voltooid door de goederen binnen de gestelde termijn uit te voeren.

Locaties van ons douanekantoor (Zwitserland)

Hieronder ziet u alle douanekantoren aan de grens waar wij u onze douanerechten kunnen aanbieden. Daarnaast zijn er alle Zwitserse douanekantoren in Duitsland – hier u gewoon afdrukken van de documenten die u ontvangt van ons per e-mail en vervolgens presenteren aan het douanekantoor. We hebben ook de adressen van de douanekantoren voor vragen, e.B. voor privéreizen opgesomd.

Inklaring Zwitserland – Duitse grens

Wij kunnen de btw op uw goederen aan alle Zwitsers-Duitse grenzen gebruiken. Aan de grens Bietingen / Thayngen zijn we vertegenwoordigd met ons eigen kantoor. Op alle andere locaties u de zelfgedrukte documenten rechtstreeks aan het douanekantoor tonen. Als alternatief hebben we ook een zogenaamde handling partner op elk van de genoemde grenzen. Dit is een bedrijf dat zijn statutaire zetel heeft direct bij het grensdouanekantoor. We sturen de documenten elektronisch als PDF naar de handling partner. Deze laatste drukt vervolgens de documenten voor u af, zodat u ze alleen hoeft op te halen als u al ter plaatse bent bij het douanekantoor en de inklaring uitvoert.

Douaneagentschap Basel / Weil am Rhein

Meer dan 3400 vrachtwagens en 15.000 personenauto's passeren dagelijks de grensovergang van Bazel (bron: EZV). In Basel / Weil am Rhein kunnen we de procedure rechtstreeks afhandelen via het douanekantoor van de snelweg of via het douanekantoor Riehen / Lörrach-Stetten. We hebben ook een handling partner direct bij het douanekantoor van de snelweg.

Customs Office Basel/Because at the Rhine-A
utobahnPB
OX4019 Basel
Switzer

landHauptzollamt Lörrac
h Customs Office Weil am Rhein-Au
tobahnLustgartenstra
ße 179576 Weil am Rhe
inDeutschland

Douanekantoor Koblenz / Waldshut-Tiengen

Onze handling partner is direct gevestigd in de GZA (community customs facility) Waldshut in Georg-Wittig-Strasse 1. U ontvangt de naam en verdere details na de voorbereiding van uw douanedocumenten inclusief een gids/ begeleiding.

Douanekantoor Kobl
enz (op Duits grondgebi
ed)Georg-Wittig-Strasse
179761 Waldshut-Tienge
nDeutschland

Begraaferschap Wa
ldshut Georg-Wittig-St
raße 179761 Waldshut-Ti
engenGermany

Douanekantoor Konstanz / Kreuzlingen

In Konstanz-Kreuzlingen vindt u onze handling partner direct bij het douanekantoor van de snelweg in gebouwen C en R voor import en export. Wij informeren u graag over onze handling partner nadat de bestelling is voltooid.

Zollstelle Kreuzlingen-AutobahnP
box 23368280
Kreuzlingen Zwitse
rlandHa

uptcustoms Office Si
ngenCustoms Office Konstanz
-Autobahn (op Zwitsers grondge
bied) Grenzbachs
traße78462 Kon
stanzGermany

Douanekantoor Rheinfelden Autobahn

We hebben ook een vaste handling partner in Rheinfelden, die uw documenten graag namens ons aan u overhandigt. Neem contact met ons op voor de bekendmaking van de naam en het adres van de handling partner.

Douanekantoor Rheinfelden-Autoba
hnIn het Weihe
rfeldCustoms gebouw
N3-A984310 Rheinf
elden Zw

itserlandHauptzollamt
LörrachZollamt Rheinfelden-Au
tobahnWarmbacher Stra
ße 9079618 Rheinfelden (Bad
en)Duitsland

Douanekantoor Thayngen / Bietingen

In Thayngen hebben we sinds maart 2020 een eigen douanekantoor. U vindt ons direct aan de grens Bietingen/Thayngen aan Zwitserse zijde:

PUREPROGRESS GmbH
Zollstr. 77
8240 ThayngenSw
itzerlan

dTel. +41 44 512 14 3
5Email: info@pureprogress.
chOpening tijden: maandag – vrijdag 07:00 – 17:30

Hieronder vindt u de contactgegevens van de twee douanekantoren op het plein:

Douanekantoor Thayng
enZollstrasse 8
7P.o.c. 2808
240 ThayngenSw
itzerlan

dBegraaferschap Bie
tingen Zollstra
sse 3578244 Gottmad
ingenGermany

Inklaring Zwitserland – Oostenrijkse grens

Aan de Zwitsers-Oostenrijkse grens kunnen we uw goederen aan de grens van St. Margrethen vrijmaken via de bijkantoren "DA Wolfurt" en "DA Au".

Douanekantoor St. Margrethen + Au / Wolfurt

U de documenten direct afdrukken (voor Au) of u ze in Wolfurt krijgen van onze handling partner bij Senderstrasse 30 (station Wolfurt).

Douanekantoor St. Margrethen Strasse
Dammstrasse 2594
30 St. Margrethen SG Switz
erlandBe

toging Office
AuZollstrass
e9434 Au SG S
witzerl

andCustoms Office
WolfurtSenderstr
aße 306922 Wo
lfurtAustria

Inklaring Zwitserland – Franse grens

Aan de Zwitsers-Franse grenzen zijn we vertegenwoordigd op de strategisch intelligente locaties van Basel – St. Louis en Bardonnex / Genève via handling partners.

Douaneagentschap Basel / St. Louis

In de regel moet een Franse uitvoer worden geproduceerd voor commerciële uitvoer uit Frankrijk. Dat kan direct op de Basel-St.Louis voor jou.

Douanekantoor Basel/St. Louis-Autob
ahnNeudorfstra
sse4056 Base
l Switz

erlandDouanes (Bureau de douane de St-Louis autoro
ute) Plateforme doua
ni're68300 Saint-
LouisFrance

Douanekantoor Bardonnex (Genève)

Voor goederen die vanuit Frankrijk vanuit Frankrijk via de regio Genève in Zwitserland aankomen, hebben wij een betrouwbare handling partner in Bardonnex. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Zwitserse export.

Bureau de douane Bardonnex
Chemin des Epinglis 20
1257 Bardonnex
Switzer

landDouane Francaise De BARDON
NEX 74160 Saint-Julien-en-Gene
voisFrance

Inklaring Zwitserland – Italiaanse grens

In Chiasso hebben we verschillende handling partners aan de Chiasso-Strada / Ponte Chiasso grens tot onze beschikking.

Douanekantoor Chiasso

Wij kunnen CH/ IT inklaringen en export voor u maken in Chiasso.

Douanekantoor Chiasso-Strad
aVia Maestri Comacini 126
830 Chiasso Zwi
tserland