Alle informatie over inklaring

Wat is inklaring?

Inklaring of inklaring is het gebruik van een douaneregeling.
Inklaring wordt bijvoorbeeld aangeduid.B wanneer goederen in het vrije verkeer worden gebracht.
Wij hebben alle informatie over de inklaring voor u samengebracht en heb
ben ook de meest gestelde vragen over dit onderwerp voor u beantwoord.

Commerciële invoer

Wanneer u goederen commercieel uit Zwitserland wilt exporteren of in Zwitserland wilt invoeren, moeten ze door de douane worden aangegeven. Hetzelfde geldt voor goederen die vanuit de EU naar een niet-EU-land moeten worden uitgevoerd of vanuit een niet-EU-land in de EU worden ingevoerd. Industriële goederen moeten altijd volgens het douanerecht worden aangegeven, zelfs in zeer kleine hoeveelheden. Er zijn dus geen gratis grenzen hier, zoals prive-reizen.

Particuliere invoer

Goederen die door particulieren in een land worden ingevoerd, zijn volledig vrijgesteld van invoerrechten of ten minste belastingvrij tot een bepaalde limiet. Indien u echter goederen wilt invoeren waarvoor een vergunning is vereist, moeten ook voor deze goederen de overeenkomstige douaneaangiften worden gedaan. Hetzelfde geldt voor de invoer van motorvoertuigen en aanhangwagens. Deze moeten altijd onderworpen zijn aan inklaring en een veiligheidscertificaat. De reden hiervoor is dat de douaneautoriteiten de rechten (douanerechten + BTW) direct op het moment van invoer innen en moeten bevestigen dat u de rechten hebt betaald, zodat u het voertuig later laten rijden.

Inklaring Zwitserland

Als u goederen naar Zwitserland wilt laten vervoeren, moet u deze melden met een overeenkomstige aangifte bij de douane: met inklaring. Aan Zwitserse zijde worden alle inklaringen uitgevoerd via het e-dec-systeem. Een lijst van alle Zwitserse douanekantoren, hun openingstijden en contactgegevens is direct te vinden op de website van de Zwitserse Federale Douaneadministratie (FCA).

In Thayngen staat ons douanekantoor tot uw beschikking voor inklaringen naar Zwitserland of zwitserland:PURE
PROGRESS GmbHZ
ollstr. 77
8240 ThayngenS
witzerl


andE-mail: info@pureprogress.c
hTel. +41 44 512 14 35
Openingsuren: maandag t/m vrijdag 07:00 – 17:30 uur

Inklaring in andere landen

Afhankelijk van het land van bestemming en de transportroute van de goederen naar het land van bestemming, moeten we verschillende douaneprocedures toepassen. Voor transporten binnen Europa over land kan het zinvol zijn om een transitdocument T1 of T2 op te stellen. We kunnen dan in het land van bestemming inklaring uitvoeren.

Als het land van bestemming echter tot de EU behoort en aan de andere voorwaarden voor inklaring van de EU is voldaan, kunnen we ook een zogenaamde EU-inklaring uitvoeren, zie "Wat is een inklaring van de EU".

Als u goederen via verschillende vervoermiddelen naar het land van bestemming wilt vervoeren, e.B. met de auto en vervolgens per veerboot, kunnen verschillende documenten nodig zijn. Het is ook mogelijk dat we meerdere keren documenten opnieuw moeten tentoonstellen. Dit zou bijvoorbeeld een T1.B-document met de buitengrens van de EU en een aansluiting T1 zijn vanuit het land waar de veerboot naar het land van bestemming komt.

Hoe is een inklaring gestructureerd?

Een inklaring of douaneaangifte is altijd gestructureerd volgens een regeling. Het principe is vergelijkbaar met een lijst van vragen. Daarbij moeten we alle vragen in de vragenlijst in elke inklaring beantwoorden. Alleen de antwoorden op de vragenlijst en de bijbehorende documenten verschillen echter per taak.

Exploitanten

In elke inklaring moeten we ten minste de importeur (soms ook wel de kennisgever genoemd) aangeven. Bovendien wil de douane meestal de gegevens over de afzender van de goederen weten. Indien de werkelijke ontvanger van de goederen afwijkt van de importeur of aangever, willen de douaneautoriteiten ook de importeur kennen.

EORI-nummer

Elke eu-ondernemer heeft zich al enkele jaren in het douanesysteem van de Europese Unie moeten registreren. Dit is noodzakelijk wanneer zij import- of exporttransacties willen uitvoeren. Inschrijven kan via het zogenaamde EORI-nummer. U meer informatie rechtstreeks vinden in ons artikel over het EORI-nummer.

Type bedrijf

De aard van het bedrijf is ook belangrijk voor de douane. Als het gaat om een retour van goederen of een normale aankoop/verkoop. Heb je alleen de goederen gehuurd? Is het wel hulp of andere gratis diensten? Deze gegevens bepalen enerzijds de douaneregeling en anderzijds de rechten. Bovendien worden deze gegevens gebruikt in de statistieken van het Duitse federale bureau voor de statistiek DESTATIS en het Zwitserse federale bureau voor de statistiek.

Douanetariefnummer

Naast het type transactie, de informatie over de marktdeelnemers en, indien van toepassing, hun EORI-nummers, moeten we ook informatie over de goederen vermelden. Dit gebeurt in de eerste stap met het juiste tariefnummer. Het douanetariefnummer is een duidelijke indeling van de goederen in het douanetarief. Afhankelijk van het materiaal en eventueel het beoogde gebruik van de goederen, classificeren we dit systeem (GS) in een ander hoofdstuk. Elke goederen kunnen echter alleen precies aan een douanetariefnummer worden toegewezen. Het geharmoniseerde systeem omvat derhalve in totaal 21 secties met 99 hoofdstukken en meer dan 5000 onderverdelingen. Dit zorgt ervoor dat elk product precies één tariefnummer heeft.

Het douanetariefnummer bepaalt ook de verboden en beperkingen die voor dit soort goederen tijdens de invoer/invoer in acht moeten worden genomen. Bovendien bepaalt het douanetariefnummer het bedrag van de invoerrechten en, indien van toepassing, de BTW. Naast het douanetariefnummer wil de douane ook de exacte omschrijving van de goederen weten, inclusief alle relevante informatie.

Incoterms 2020

Incoterms is de leveringstermijn tussen de verkoper en de koper van een product. Hier u direct naar ICC Duitsland en de huidige Incoterms 2020 gaan. We moeten ook de incoterm van de commerciële transactie in de inklaring vermelden.

Waarden

Voor alle goederen moet een waarde van de goederen worden vastgesteld overeenkomstig de douanewetgeving en het douanewetboek van de unie. Zelfs als de grondstof is waardeloos vanuit een subjectief oogpunt, het heeft nog steeds een statistische waarde. Als u bijvoorbeeld een defecte auto in Duitsland wilt importeren, zal deze nooit 0 EUR waard zijn. Het heeft altijd een bepaalde schrootwaarde. Dit is het geval voor alle goederen vanuit douaneoogpunt. Het douanerecht kent dus geen nulwaarden. Bovendien wordt de statistische waarde gedeeltelijk gecompenseerd of kortingen. Dit kan het geval zijn afhankelijk van de Incoterm voor vrachtkosten, verzekeringskosten, enz. Deze kosten zijn van invloed op het te belasten en belastende bedrag.

Veelgestelde vragen over inklaring

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen opgesomd en beantwoord. Het behandelt een breed scala van aanverwante kwesties. Dit zijn de inklaring zelfinklaring of de uitvoering van inklaring vanuit juridisch oogpunt (inklaring + betalingsvoorwaarden). We krijgen echter ook vaak vragen over de kosten, de duur en de verschillende douaneprocedures. Als uw vraag hier niet wordt vermeld, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Welke soorten inklaringen zijn er?

Afhankelijk van het type bedrijf en de behandeling van de goederen, zijn er veel verschillende douaneprocedures. Een klassieke douaneregeling is de "procedure voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen". , Dit is ook waarschijnlijk het meest gebruikt. Daarnaast zijn er echter andere feiten en constellaties. Dit kan bijvoorbeeld betekenen.B dat een bedrijf goederen in het buitenland verwerkt ("verfijnd"). Op deze manier moeten we de procedure van passieve /actieve afwerking toepassen.

Bovendien worden verschillende procescodes opgegeven voor import en export. Vanuit het oogpunt van de EU wordt de klassieke invoer (in het vrije verkeer brengen) bijvoorbeeld toegeschreven aan de procedure van 40 00.B.dem. Als er bijvoorbeeld een eerdere procedure is, zoals een uitvoer uit de EU (procedure 10 00), wordt de invoerprocedure dienovereenkomstig gewijzigd. Het zal nieuw zijn voor: 40 10 (invoer = 40, bij eerdere uitvoer uit de EU = 10).

Als een bedrijf goederen in het buitenland verwerkt, moeten we verschillende procescodes toepassen. Ook als goederen later terugkeren in ongewijzigde staat, d.w.z. zonder verwerking van de goederen.

Neem contact met ons op over uw individuele casus en wij leggen graag de juiste procedure uit.

Is het mogelijk om zelf inklaring te maken?

Onder bepaalde voorwaarden u ook zelf inklaring uitvoeren. Bijvoorbeeld.B, de Duitse douaneadministratie biedt een tool genaamd IZA (Internet Customs Declaration) die dit mogelijk maakt. Met "e-dec web" bieden de Zwitserse autoriteiten ook een oplossing om de meest voorkomende en eenvoudigste procedures uit te voeren zonder douane-agent. Veeleisende procedures, waarbij een bijzonder groot aantal fouten kan worden gemaakt, zijn echter alleen mogelijk met een commerciële oplossing bij de Duitse en Zwitserse douane.

Wat is een inklaring van het kantoor?

In verschillende gevallen en afhankelijk van de situatie, is het noodzakelijk dat u een inklaring van de autoriteit in te vullen. Alleen dan kan een douane-instantie een douane-actie voor u uitvoeren. Een voorbeeld is wanneer u een verklaring in uw eigen naam moet afleggen, maar u wilt dat de douane-agent u vertegenwoordigt. Dan heeft hij een schriftelijke toestemming van u nodig dat hij de registratie/ aangifte namens u kan doen.

Hoe werkt inklaring in Zwitserland?

Er zijn aparte regels voor de invoer van goederen in Zwitserland in vergelijking met de invoer in de EU of andere landen. Er is hier geen douanewetboek van de Unie, aangezien Zwitserland niet tot een douane-unie behoort. In plaats daarvan is de Zwitserse douanewet van toepassing. De bepalingen zijn van toepassing in samenhang met de door Zwitserland gesloten vrijhandelsovereenkomsten. Dit maakt het voor u mogelijk om goederen belastingvrij in Zwitserland te importeren. Tegelijkertijd u ook goederen importeren uit Zwitserland, e.B. naar Duitsland, belastingvrij onder bepaalde voorwaarden. U meer informatie over dit in het item Customs Clearance Zwitserland.

Wat is een inklaringsbevel?

Om een douane-agent in staat te stellen inklaring voor u uit te voeren, de douane-agent vereist een inklaring order van u. In de regel gebeurt dit door middel van een schriftelijke verklaring van u, e.B. per e-mail. In sommige gevallen, zoals .B invoer van poststukken, kan Deutsche of Schweizer Post ook automatisch inklaring. De reden hiervoor is dat er geen goederen mogen worden ingevoerd in het land van bestemming zonder inklaring.

Hoe lang duurt een inklaring?

De duur van de inklaring is afhankelijk van veel verschillende factoren. Hierdoor kan een eenvoudige inklaring in minder dan een uur worden voltooid. Dit is echter alleen mogelijk zonder verschillende soorten goederen en met alle gegeven informatie. Dit omvat onder andere het douanetariefnummer en alle benodigde documenten en bewijzen. Aan de andere kant kan inklaring ook erg duur zijn. Als we bijvoorbeeld vooraf .B moeten maken, moeten we exportvergunningen of invoervergunningen aanvragen. Of als er veel verschillende soorten goederen en er is ook geen lijst van douanetarief nummers.

Wat is een bewijs van inklaring?

Het bewijs van inklaring is een bewijs dat goederen naar behoren worden gebruikt in een douaneregeling. Dit kan bijvoorbeeld .B het in het vrije verkeer brengen. Het is dus een kennisgeving van de invoerbelasting / belastingaanslag. Bij de invoer in Zwitserland wordt ook gesproken over de zogenaamde elektronische beoordelingsopdracht eVV BTW / Douane. Vooral voor leveringen rechtstreeks van Duitsland naar Zwitserland, zouden veel bedrijven graag een bewijs van inklaring hebben op het moment van levering. Dit bewijst dat de chauffeur de goederen de grens over heeft gebracht in overeenstemming met de wet. Aangezien de elektronische beoordelingsopdracht meestal pas na enkele dagen beschikbaar is, volstaat een (gestempelde) invoerlijst meestal. Alle goederen staan daar vermeld. Dit is dus het bewijs dat de gegevens aan het douanekantoor zijn toegezonden.

Hoeveel kost een inklaring?

De kosten van inklaring zijn volledig afhankelijk van hoe complex de inklaring van de zending is. Zijn er veel verschillende soorten goederen die de werknemer van het douanekantoor (de zogenaamde douaneaangifte) moet registreren? Als hij de douanetariefnummers moet onderzoeken, is de inspanning hoog. Het douanekantoor moet deze kosten doorberekenen aan de klant. Als de klant echter proactief is bij het opstellen van de inklaring, kan de werklast worden verminderd. Als de klant bijvoorbeeld de douanetariefnummers verstrekt, kan het douanekantoor efficiënter werken. Het kan dit kostenvoordeel doorberekenen aan de klant. U een goede eerste glimp van onze prijslijst.

Wat is een inklaring evenement?

Heeft u de status "Customs Event" gezien in het bijhouden of volgen van uw pakketzending? Dit betekent dat de zending momenteel wordt betaald of wacht op inklaring. Het postkantoor neemt contact op met de afzender/ontvanger als hij meer documenten of informatie nodig heeft. Houd er rekening mee dat het postkantoor duizenden zendingen per dag heeft die het moet wissen. Afhankelijk van hoe complex en dringend de zending is, kan de inklaring soms enkele dagen duren. Dit is mede afhankelijk van de vraag of alle documenten en informatie beschikbaar zijn.

Wie betaalt de inklaring?

Afhankelijk van de incoterms die op het moment van de transactie tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen, betaalt de afzender of de importeur de kosten van het douanekantoor. Als er niets is afgesproken en u de goederen zelf ophaalt .B, u er altijd van uitgaan dat u de inklaring van de goederen als koper zelf moet betalen. In sommige gevallen wil de verkoper niets te maken hebben met inklaring en verkoopt daarom "ex works / ex works" met de leveringsvoorwaarde EXW.

Wat is een T1 inklaring?

T1 is een douaneprocedure. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u goederen belastingvrij door een land wilt laten passeren. De T van "T1" staat dus voor doorvoer en voor het recht om de goederen te mogen vervoeren zonder douanerechten. Hiermee u goederen verplaatsen van Zwitserland naar Polen, e.B. op doorvoer door Duitsland, d.w.z. belastingvrij. Dit heeft als voordeel dat de Duitse en Poolse invoerrechten niet worden geheven, maar alleen poolse btw en, indien van toepassing, Poolse douanerechten.

Een informele "T1 inklaring" gaat dus over de oprichting van de T1 (d.w.z. geen inklaring), zodat u de goederen tijdens doorvoer door het overeenkomstige gebied mag rijden. Wij kunnen dan voor u inklaring uitvoeren in het land van bestemming.

Waar vindt de inklaring plaats?

Afhankelijk van de douaneregeling kan de inklaring op verschillende locaties plaatsvinden. Aan de ene kant is het voor ons mogelijk om goederen uit Duitsland naar Zwitserland op de Zwitserse luchthaven te verplichten, omdat dit het eerste douanekantoor is waar de goederen in het land aankomen. Het zou ook de Zwitserse snelweggrens in Bazel kunnen .B zijn als de goederen via deze manier naar Zwitserland worden gebracht. Het zou dus opnieuw het eerste douanekantoor in het land zijn. Hetzelfde geldt voor inklaring bij invoer in Duitsland. Als de goederen in de haven van Hamburg aankomen, kunnen we ze daar direct aan. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat u goederen rijdt door een land belastingvrij "in transit" en dat wij ze alleen voor u verplichten bij het douanekantoor van bestemming op de plaats van bestemming. Het wordt dan aangeduid als een doorvoer in de "transit procedure", e.B T1 of T2.

Inklaringsdiensten kunnen echter overal worden uitgevoerd. Dit stelt ons in staat om inklaringen uit te voeren bij een Zwitsers of Duetschen douanekantoor voor u uit Zürich.

Wat is voorlopige inklaring?

Alleen bij invoer in Zwitserland is er een zogenaamde "voorlopige inklaring". Voorlopig betekent voorlopig (bron: Duden). U deze douaneaangifte doen, of Dus verander je douaneagent later. Om precies te zijn geldt deze procedure wanneer u goederen in Zwitserland invoert, bijvoorbeeld zonder bewijs van oorsprong en dus onderworpen aan douanerechten. De elektronische beoordelingsopdracht, d.w.z. de Zwitserse belastingaanslag, is slechts voorlopig vastgesteld en wij kunnen deze vervolgens voor u corrigeren. Goederen worden dus zonder bewijs van voorkeur in het land ingevoerd – invoerrechten moeten worden betaald. Zodra het bewijs van oorsprong echter later beschikbaar is in overeenstemming met de vereisten van de vrijhandelsovereenkomsten, kunnen we een aanvraag indienen bij het douanekantoor en wordt de elektronische beoordelingsopdracht gecorrigeerd. Dit stelt ons in staat om douanerechten terug te vorderen voor u achteraf.

Het is belangrijk te weten dat de douane-agent in een geval zoals hierboven beschreven altijd de voorlopige douaneregeling moet toepassen. Indien deze laatste de inklaring van de invoer als "definitief" en niet als "voorlopig" verklaart, is op een later tijdstip geen wijziging mogelijk. In een dergelijk geval zouden de betaalde douanerechten dus verloren gaan, ondanks het latere bewijs van oorsprong.

Wanneer moet er inklaring worden gedaan?

Afhankelijk van het land van invoer en of het privé of commercieel is, zijn er verschillende waardegrenzen. In sommige gevallen moet u ook de juiste documenten of begeleidende documenten omsluiten voor de uitvoer van de goederen. Voor transporten naar Zwitserland hebben we dit hier samengevat: begeleidende documenten voor verzending naar Zwitserland

Wat is inklaring van de EU?

De inklaring van de EU is een speciale DOUANEregeling van de EU (de zogenaamde procedure 42). Dit stelt ons in staat om goederen uit een derde of EVA-land zoals Zwitserland te importeren naar een EU-land zonder dat btw vereist is. We kunnen eu-inklaring uitvoeren wanneer de importeur van de zending (de zogenaamde kennisgever) niet afkomstig is uit het land waar de goederen de EU binnenkomen.

Een voorbeeld hiervan is.B bijvoorbeeld de invoer van goederen uit Zwitserland naar Frankrijk via de Duitse grens. Hier kunnen we een EU-inklaring uitvoeren, omdat de goederen een andere grens overschrijden dan de Franse. Als de goederen echter van Zwitserland naar Frankrijk zouden gaan en via een Zwitsers-Franse grens de EU binnen zouden komen, zou de inklaring van de EU niet mogelijk zijn. In dit geval zouden we in de 40-jarige procedure "normale" inklaring moeten toepassen, die dan op zijn beurt de Franse btw zou op zich laten afveden.