Begeleidend document voor uitvoer
Begeleidend document symboolafbeeldingsschip exporteren
Begeleidend document symboolafbeeldingsschip exporteren
Begeleidend document symboolafbeeldingsschip exporteren

Informatie over het aanmaken van een exportbegeleidingsdocument


Het exportbegeleidingsdocument (Engels EX.1 of EAD = “export-begeleidingsdocument”) is een document dat bedoeld is om de goederen te begeleiden die uit het land worden uitgevoerd. Om precies te zijn, goederen die commercieel worden geëxporteerd vanuit een EU-land naar een zogenaamd derde land, d.w.z. een niet-EU-land, bv. goederen die per vrachtwagen naar Zwitserland of per schip naar de Verenigde Staten worden verzonden. Het uitvoergeleidedocument begeleidt de goederen vervolgens tot aan de EU-buitengrens, d.w.z. naar de haven of de nationale grens van het derde land. Tot een goederenwaarde van 1000 euro en een gewicht van 1000 kg hoeft geen uitvoergeleidedocument te worden aangemaakt. Mocht echter een van deze waarden of beide waardegrenzen worden overschreden, dan is een dergelijk document verplicht in commercieel verkeer. In principe moeten de goederen voor elk grensoverschrijdend transportproces worden uitgeschreven uit het land van vertrek (= export) en aangemeld in het land waar de goederen naartoe gaan (= import).
Het uitvoergeleidedocument zorgt dus voor de uitschrijving van de goederen uit de Europese Unie. Om de processen te versnellen en voor de douanekantoren te vereenvoudigen, is deze procedure echter pas een aantal jaren online mogelijk via een directe interface naar de douane met dure software en de juiste specialistische kennis. Maar één interface is niet voldoende om een exportdocument te maken, zoals het exportbegeleidingsdocument. Het kan nodig zijn om na te gaan of voor de export een vergunning nodig is of dat deze helemaal niet naar het betreffende land mag worden geëxporteerd.
Wanneer een commerciële afzender goederen met een waarde van meer dan 1000 euro wil verzenden naar een land dat niet tot de Europese Unie behoort, moet een uitvoergeleidedocument worden aangemaakt.

Structuur van het uitvoergeleidedocument

Hieronder leest u welke gegevens wij van u nodig hebben om het exportbegeleidingsdocument (exportbegeleidingsdocument) aan te maken. U krijgt een gedetailleerd inzicht in de opbouw van de Duitse uitvoeraangifte. Dit kan u helpen de context en informatie beter te begrijpen.

Export begeleidend document monster

Om u een beter beeld te geven, hebben we een voorbeeld van een exportbegeleidingsdocument voor u gemaakt. Het voltooide document ziet er ongeveer zo uit nadat we het voor u hebben gemaakt (zie hieronder). Houd er rekening mee dat dit voorbeeld slechts de eerste pagina van het document is. Als u op de afbeelding klikt, wordt het volledige document in een nieuw venster geopend. Indien nodig kunt u dan ook het pdf-document downloaden.
In uw specifieke geval hoeven echter niet alle velden van het uitvoergeleidedocument te worden ingevuld. Dus welke informatie is altijd nodig en welke alleen in bijzondere gevallen?

Deelnemeropstelling

Laten we eerst eens kijken naar het document in het voorbeeld (zie link hierboven). De opbouw van het uitvoergeleidedocument is altijd hetzelfde: de bij de transactie betrokken partijen en de details van de goederen worden vermeld.
Laten we linksboven beginnen met het veld Verzender / Exporteur (Veld 2). Om te begrijpen waarom hier afzender staat en niet afzender, is het belangrijk om eerst het volgende te weten. Bij expeditie is de afzender de persoon die de goederen daadwerkelijk verzendt of van waaruit de goederen oorspronkelijk worden verzonden. De goederen worden bijvoorbeeld door een bedrijf in Hamburg naar New York gestuurd. De expediteur / transporteur is gevestigd in Bremen en is dus de afzender. Het bedrijf in Hamburg is dus de afzender. De afzender zou het expeditiebedrijf in Bremen zijn. Maar op het uitvoergeleidedocument (uitvoergeleidedocument) staat niet alleen “Afzender”, maar “Afzender / Exporteur”. Het is daarom belangrijk om te weten dat de exporteur iemand is die de verantwoordelijkheid neemt voor de export van de goederen.
Ervan uitgaande dat de goederen – om terug te komen op het bovenstaande voorbeeld – bij een bedrijf in Hamburg zijn. Deze laatste verstuurt de goederen, maar handelt enkel namens een bedrijf in België. Uiteindelijk willen ze de goederen naar New York sturen. De exporteur is doorslaggevend. In dit geval is dit het bedrijf in België dat in het overeenkomstige veld moet worden ingevuld. Het bedrijf in Hamburg, waar de goederen zich feitelijk bevinden, wordt niet in het document vermeld. Dat wil echter niet zeggen dat de douane niet wil weten waar de goederen zich bevinden. Hij of zij wil onder bepaalde omstandigheden de goederen nader bekijken en nagaan of het ook de goederen zijn die zijn geregistreerd.

EORI nr. (Douanenummer)

Dus enerzijds is het adres van de exporteur vereist, anderzijds het laadadres (firmanaam + adres). Voor het adres van de ontvanger heb je ook een zogenaamd EORI-nummer nodig. Dit wordt gebruikt om de douane in staat te stellen de betrokken persoon volgens de douanewetgeving te identificeren. Zonder dit is er geen export mogelijk als u commercieel handelt. U kunt het EORI-nummer gratis aanvragen bij het Duitse douanekantoor op www.zoll.de. Zie onze EORI-pagina voor informatie over EORI-nummers van andere landen.
Nu komen we bij het volgende veld, het ontvangerveld (veld 8), direct onder het veld “Verzender / exporteur”. Voer hier de naam en het adres van de daadwerkelijke geadresseerde in. Onder geen.” u kunt hier ook het EORI-nummer van de ontvanger invoeren, als de ontvanger er een nodig heeft. Dit is echter niet absoluut noodzakelijk omdat bijvoorbeeld een bedrijf buiten de EU meestal geen EORI-nummer heeft.
In het onderstaande veld voor de aangever / vertegenwoordiger (veld 14) ziet u het adres van degene die de aangifte bij de douane heeft gedaan. Als u zich registreert, vindt u hier uw eigen adres. Anders is dit het adres van de douane-expediteur, die u zal vertegenwoordigen.

Transportmiddelen en gewicht

Vul in veld 18 “Identificatie van het vervoermiddel bij vertrek” de identificatie in van de vrachtwagen die de goederen vervoert. Dit veld is niet verplicht. Vaak is de kentekenplaat op het moment van inschrijving niet eens bekend bij de afzender.
Veld 25 geeft de wijze van vervoer aan de grens aan. Dat wil zeggen of de goederen vervoerd worden per vrachtwagen, per vliegtuig, per schip etc. – “33” staat voor vrachtwagentransport.
Veld 35 staat voor de “bruto massa” van de goederen (in kilogram). Het brutogewicht is het totale gewicht van de goederen inclusief eventuele verpakkingen en pallets.

Douanekantoren die bij de procedure betrokken zijn

Veld 29 geeft het douanekantoor van uitgang aan, d.w.z. het douanekantoor waar de goederen de EU verlaten. Dit kan bijvoorbeeld een douanekantoor aan de grens met Zwitserland zijn of in een haven.
U hoeft niets in te vullen onder “Nummer van het douanezegel”, veld S28, aangezien de douane dit veld zelf mag invullen. Dit garandeert de zogenaamde identificatie van de goederen. U kunt meer over dit onderwerp lezen in onze andere post over de verschillende douaneprocedures.
Daarom hebben we de linkerhelft van de eerste pagina van het uitvoergeleidedocument (uitvoergeleidedocument) samen ingevuld / behandeld.
In de rechterkolom in veld 1 zien we de exportprocedure (hier meer over). Dit kan b.v. de export van de goederen uit de EU of export naar een EVA-land etc. – en in veld S 32 eventuele bijzondere omstandigheden.
In veld 3 “Formulieren” zien we het nummer 1 aan de linkerkant en het nummer 2 aan de rechterkant. Deze informatie laat zien hoeveel pagina’s het document omvat. Dus hier betekent dit dat we op pagina 1 van in totaal 2 pagina’s zijn.
Veld S00 wordt ingevuld als veiligheidsrelevante gegevens worden meegestuurd met de export. Dit is dus voor ons niet relevant aangezien het automatisch wordt ingevuld.

Opbouw van het MRN-nummer + aanvullende informatie

Rechtsboven ziet u het MRN-nummer, het “Movement Reference Number”. Het komt overeen met een code voor het volgen van het document. Net als bij het volgen van een pakket, scant elke interface, d.w.z. elke rand, het document. Hierdoor is exact te traceren waar de goederen de EU hebben verlaten.
Het MRN is als volgt opgebouwd. 19 (het nummer van het jaar, hier 2019), DE voor het land en vervolgens de eerste 4 cijfers van het douanekantoor dat het uitvoergeleidedocument heeft afgegeven. Dit betekent dat 19DE586600822952E8 staat voor een uitvoergeleidedocument (uitvoergeleidedocument) uit 2019, dat in Duitsland is vrijgegeven door het douanekantoor met het nummer 5866. De volgende nummers zijn een doorlopend nummer en een berekend controlenummer.
Veld A, direct eronder, toont opnieuw het douanekantoor met adres en datum van afgifte.
Veld 5 toont het aantal douaneposities, d.w.z. hoeveel verschillende soorten goederen de zending bevat. U vindt het aantal pakketten in de zending in veld 6, bijvoorbeeld “10” voor in totaal 10 pallets met goederen. Het interne referentienummer van de douanedienstverlener voor deze zending / aangifte staat in veld 7.
Alle overige velden op de eerste pagina worden automatisch ingevuld en behoeven dus geen verdere uitleg.

Douaneposities: omschrijving van goederen en douanetariefnummer

In veld 31 aan het einde van de pagina worden de goederen meestal nauwkeurig genoemd. Omdat het echter een gedetailleerde beschrijving van de goederen is, was de tekstmodule te groot om op de eerste pagina te worden vermeld. Alle artikelen en goederen staan daarom op pagina 2.
Daar vindt u een gedetailleerde omschrijving van de goederen inclusief bruto / nettogewicht en douanetariefnummer en procedure.
Voor het aanmaken van het exportbegeleidingsdocument hebben wij ook het exacte douanetariefnummer, de omschrijving van de goederen, gewichten en documenten zoals de factuur en afleverbon nodig, zoals te zien is op het uitvoergeleidedocument.
U bent van harte welkom om ons vooraf een e-mail te sturen naar info@ausfuhrbegleitdokument.com of om ons te bellen zodat we samen kunnen bespreken welke documenten u nodig heeft. We verheugen ons op uw contact!

Is er een douaneformulier voor het uitvoergeleidedocument?

Er wordt ons herhaaldelijk gevraagd of u het exportbegeleidingsdocument gewoon zelf kunt invullen bij de douane, bijv. met een formulier. Helaas is het sinds 2009 alleen nog mogelijk om het document elektronisch aan te maken. Hiervoor is speciale software nodig waarin de boekingen kunnen worden gedaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals een systeemstoring of een technische storing van de EU-douaneserver, mag de registratie op papier gebeuren. Zelfs dan moet het elektronische formulier later worden ingediend.

Hoe werkt het aanmaken van het exportbegeleidingsdocument?

Het exportbegeleidingsdocument wordt meestal aangemaakt door een douanedienstverlener zoals wij. Deze meldt de te exporteren goederen via een elektronische interface bij de douane. Bij de verzending dient hij daarom een aanvraag in voor vrijgave van de goederen en vrijgave van het uitvoergeleidedocument. Als het verantwoordelijke douanekantoor de export goedkeurt, wordt er een pdf-document aangemaakt. Om de vrijgave te laten plaatsvinden, moeten de goederen meestal worden geregistreerd bij het douanekantoor, dat verantwoordelijk is voor de laadlocatie van de goederen volgens het officiële register. Afhankelijk van de postcode kan een ander binnenlands douanekantoor verantwoordelijk zijn voor het laadpunt in het externe magazijn dan voor het hoofdkantoor van het bedrijf.
Het uitvoergeleidedocument bevat informatie over de afzender van de goederen, de ontvanger van de goederen, de goederen zelf en de uitvoerprocedure.
Om de bij de douane betrokken bedrijven te kunnen identificeren, moeten zij beschikken over een zogenaamd EORI-nummer, dat bij de EU-douane kan worden aangevraagd.

Wat gebeurt er nadat het exportbegeleidingsdocument is aangemaakt?

Nadat uw douanedienstverlener de uitvoer heeft aangemeld bij het desbetreffende inlandse douanekantoor, is er een onmiddellijke vrijgave van de goederen (goederenwaarde tot 3000 EUR) of een zogenaamde aanbiedingsperiode (goederenwaarde vanaf 3000 EUR) afhankelijk van de waarde van de goederen. Tijdens deze aanbiedingsperiode van 24 uur heeft de douane de mogelijkheid om de goederen ter plaatse te inspecteren en de door u verstrekte informatie tijdens de export te controleren. Dit betekent tevens dat de goederen gedurende deze tijd niet geladen mogen worden en ook niet verwijderd mogen worden van de in de export aangegeven laadlocatie. Nadat de periode van 24 uur is verstreken, krijgt u inklaring van de douane voor export. Uw douanedienstverlener kan dan uw exportbegeleidingsdocument uitprinten of per e-mail versturen zodat u of uw vervoerder de goederen naar de grens kan vervoeren.
Het uitvoergeleidedocument wordt vervolgens aan de buitengrens van de EU gescand. Hiervoor staat op het begeleidende exportdocument een barcode, een zogenaamd Movement Reference Number, ook wel afgekort tot MRN. Movement Reference Number betekent letterlijk bewegingsreferentienummer. Met behulp van dit nummer is op elk moment te achterhalen welke grenzen de goederen zijn gepasseerd. Soms wordt het MRN ten onrechte gelijkgesteld met het uitvoergeleidedocument. Dit is echter niet correct aangezien het MRN slechts een nummer is dat deel uitmaakt van het uitvoergeleidedocument en ook andere uitvoerdocumenten, zoals T1- of T2-documenten, hebben zo’n MRN.
Nadat het uitvoergeleidedocument is gescand door het grensdouanekantoor, wordt het document automatisch omgezet in een uitgangsnota. Hiermee is het proces voltooid. De exit-nota dient als bewijs dat de goederen het land daadwerkelijk hebben verlaten. Deze uitgangsnota heeft u dus nodig om tijdens een belastingcontrole te bewijzen dat de goederen niet binnen het EU-land (btw-plichtig) in plaats van naar het buitenland (vrijgesteld van btw) zijn verkocht.
De status van elk exportbegeleidingsdocument, d.w.z. of het document de EU al heeft verlaten, kan worden gecontroleerd onder de volgende link: Een export-MRN volgen

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag bij het aanvragen van het EORI-nummer, verzorgen het aanmaken van het exportbegeleidingsdocument en laten u profiteren van jarenlange vakkennis. Bel ons of stuur ons een e-mail.
Meer hulp en informatie over het exportgeleidedocument vindt u verderop op deze pagina of in onze specialistische artikelen over het exportgeleidedocument. We hebben de meest voorkomende definities van termen voor u samengevat in onze douane-woordenlijst.
Ook bij andere douanezaken helpen wij u graag verder. ==> Tegen onze prijzen

Overleg
Welke documenten ter beschikking moeten worden gesteld aan de douane, de goederen moeten eventueel bij de douane worden aangeboden, etc. Wij adviseren u graag!

Aanmaken van het exportbegeleidingsdocument
Het aanmaken van het exportbegeleidingsdocument is de eerste stap in het succesvol exporteren van uw goederen.
Bij ons heeft u een betrouwbare partner aan uw zijde!

Speciale condities
Mocht u in de toekomst vaker goederen exporteren, dan kunnen wij u bijzonder gunstige voorwaarden en exclusieve voordelen bieden.

Wat is het exportbegeleidingsdocument?

Het uitvoergeleidedocument (uitvoergeleidedocument) is het schriftelijke bewijs dat de uitvoer van bepaalde goederen is toegestaan. U kunt de goederen die op het document staan dus exporteren vanuit de Europese Unie. U kunt de goederen vervolgens naar een EVA-land (bijvoorbeeld Zwitserland) of een derde land vervoeren. Soms zijn de termen uitvoeraangifte of uitvoeraangifte synoniem met het uitvoergeleidedocument.
Sinds 1 juli 2009 is deze registratie alleen nog elektronisch mogelijk via ATLAS (Automated Tariff and Local Customs Processing System). De registratie op papier is hierdoor vervangen. Afhankelijk van de samenstelling van de bij de juridische transactie betrokken partijen, het gewicht en de waarde van de goederen is een elektronische uitvoeraangifte in sommige gevallen verplicht en in andere gevallen niet nodig.
Het uitvoergeleidedocument bevat informatie over de betrokken partijen, de procedure en de goederen. Met behulp van een uniek 18-cijferig trackingnummer (MRN = Movement Reference Number) in de vorm van een barcode, kunt u altijd zien bij welk EU-douanekantoor de goederen zijn ingeklaard. Zodra het douanekantoor aan de buitengrens van de EU het begeleidende uitvoerdocument scant, genereert het een zogeheten uitgangsnota. Dit is het bewijs dat de goederen correct uit de EU zijn geëxporteerd.
De informatie in het uitvoergeleidedocument wordt gebruikt om de goederenstroom te registreren en is opgenomen in de statistieken van de buitenlandse handel die worden gepubliceerd door het Federaal Bureau voor de Statistiek. Met behulp van het exportbegeleidingsdocument is het mogelijk om te controleren of de exporteur zich houdt aan exportregelgeving en buitenlandse handelswetgeving.

Wanneer is een exportbegeleidingsdocument vereist?

Om goederen vanuit de EU naar een EFTA / derde land te exporteren, moet u altijd een uitvoergeleidedocument aanmaken vanaf een goederenwaarde van € 1.000 en / of een gewicht van meer dan 1.000 kg. Als u de goederen echter als particulier exporteert en ze zelf vervoert, geven sommige douanekantoren geen uitvoer uit. Het is echter altijd beter om de export op tijd uit te voeren om moeilijkheden aan de grens te vermijden.
U heeft dus een exportbegeleidingsdocument nodig als
• De goederen verlaten de EU * en
• de waarde van de goederen is meer dan 1000 EUR of
• het gewicht van de zending is meer dan 1000 kg
* = mochten de goederen voor korte tijd de douane-unie verlaten, zoals bij een zending van Spanje naar de Canarische Eilanden, dan heeft u ook een exportbegeleidingsdocument nodig.
In ons laatste artikel in de online help voor het exportbegeleidingsdocument hebben we al uitgelegd hoe het uitvoergeleidedocument is opgebouwd. Nu laten we de verschillen zien tussen de verschillende exportbegeleidende documentprocedures.
Er zijn in principe twee verschillende procedures. De zogenaamde eenstaps procedure en de tweestaps procedure. Afhankelijk van de procedure gelden andere voorwaarden om inklaring voor uitvoer te verkrijgen.

Het eenstaps proces

Tot een waarde van 3.000 euro moet de eenfasige exportbegeleidingsdocumentprocedure worden gebruikt. De douane-expediteur stuurt via ATLAS een melding naar het douanekantoor van uitvoer. Het exportdouanekantoor komt altijd overeen met het inlandse douanekantoor op de locatie van de verkoper. Als de goederen zich op een andere locatie bevinden, moet u de goederen registreren bij het douanekantoor van uitvoer dat verantwoordelijk is voor de plaats van lading. Bij de eenstapsregeling fungeert dit douanekantoor van uitvoer ook als douanekantoor van uitgang. Het douanekantoor van uitgang is altijd het douanekantoor aan de buitengrens van de EU.

Voorbeeld 1 voor het eenstapsproces

Aangezien dat erg theoretisch klinkt, is hier een voorbeeld: een Duits postorderbedrijf ontvangt ’s ochtends een grote bestelling uit Zwitserland (waarde: 2.500 EUR, gewicht: 880 kg). Slechts een paar uur later heeft het bedrijf de goederen gepalletiseerd en kan het de goederen exporteren. Hiervoor moet zij of een douanekantoor zich registreren bij het douanekantoor. Een expeditiebedrijf moet de goederen op een pallet per vrachtwagen over de grens tussen Weil am Rhein / Basel naar Zwitserland brengen.
Het douanekantoor Weil am Rhein Autobahn ontvangt daarom vooraf een elektronische exportaanvraag via de ATLAS-software. De douane krijgt dan automatisch een document met een barcodenummer (MRN), dat het doorstuurt naar de rederij. Het expeditiebedrijf rijdt de goederen naar de grens met Weil am Rhein en toont het document met het barcodenummer van het exportgeleidedocument. De douane aan de Duitse EU-buitengrens vergelijkt de goederen met de registratie ter plaatse en geeft ze vrij voor export. Hiermee is de export voltooid.

Voorbeeld 2 voor het eenstapsproces

Hier is nog een voorbeeld. Hetzelfde postorderbedrijf in Duitsland krijgt ’s ochtends ook een bestelling voor een pakket naar Brazilië (waarde: 1100 EUR, gewicht: 20 kg). Aangezien de ontvanger van het pakket anders is dan de zending naar Zwitserland uit voorbeeld 1, moet de verkoper een apart uitvoergeleidedocument laten opmaken. Het bedrijf huurt een pakketdienstverlener in om het pakket ’s middags op te halen. Tegelijkertijd vraagt de afzender de pakketdienstverlener van welke luchthaven hij de goederen naar Brazilië vervoert.
Hij geeft de informatie door aan zijn douane-dienstverlener dat de goederen Duitsland zullen verlaten via Frankfurt Airport. Deze creëert vervolgens een aanvraag voor export via ATLAS en stuurt deze elektronisch naar het betreffende douanekantoor. Het douanekantoor neemt dan de aangifte voorlopig over. De exportbarcode is beschikbaar voor de pakketdienstverlener als afdruk en elektronisch voor het douanekantoor. Nadat de goederen zijn opgehaald door de pakketdienst en voordat de goederen het land verlaten via luchtvracht, klaart de douane van Frankfurt Airport de export in. De export is klaar.

Samenvatting van het eenstapsproces

Samengevat: het moet altijd een EU-douanekantoor van uitgang zijn. Hiervoor moet een export tot een waarde van 3.000 EUR worden aangevraagd via ATLAS. Theoretisch kan de export direct plaatsvinden zonder dat er procedurele wachttijden gelden.
Als een bedrijf echter op dezelfde dag meer dan één zending (bijvoorbeeld als meerdere deelleveringen) naar dezelfde ontvanger zou sturen, kan het de goederen registreren als één export. Dit bespaart het bedrijf extra kosten voor een ander proces door de douane-expediteur.

Het proces in twee stappen

Als de waarde van goederen hoger is dan € 3.000, moet u altijd gebruik maken van de tweefasige uitvoergeleidedocumentregeling. De douane-expediteur moet ook via ATLAS een melding naar het douanekantoor sturen. In dat geval stuurt de exploitant de aangifte echter niet naar het douanekantoor van uitgang. In plaats daarvan wordt de aangifte rechtstreeks naar het douanekantoor van uitvoer gestuurd. Dit is het inland douanekantoor dicht bij de exporteur. Op de EU-douane-site is het mogelijk om na te gaan welk douanekantoor verantwoordelijk is voor de respectieve postcode (zoek het exportdouanekantoor).
De registratie in de tweestapsregeling bij het douanekantoor van uitvoer bevat dezelfde informatie als de registratie in de eenfasige regeling. Het douanekantoor van uitgang verschilt echter van het douanekantoor van uitvoer in het tweestapsproces. Terwijl het douanekantoor van uitgang en het douanekantoor van uitvoer hetzelfde kantoor zijn in de eenfasige regeling, is dit bij de tweefasige uitvoer meestal niet het geval. Dit komt doordat de douanekantoren van uitgang, d.w.z. de douanekantoren aan de buitengrens van de EU, doorgaans niet aan een specifieke postcode zijn toegewezen als het douanekantoor van uitvoer (intern douanekantoor).
In tegenstelling tot het eenstapsproces kan de vervoerder de goederen niet rechtstreeks naar de grens brengen. In plaats daarvan moet hij de goederen bij het douanekantoor in het binnenland aanbieden. Dit kan op twee verschillende manieren worden gedaan. De expediteur brengt de goederen naar het binnenlandse exportdouanekantoor. Als alternatief meldt zijn douane-expediteur de goederen een dag van tevoren bij het verantwoordelijke binnenlandse douanekantoor. Het definieert een periode van twee tot vier uur voor de volgende dag. Gedurende deze tijd kan de douane naar de laadplaats van de afzender komen. Na het verstrijken van de termijn krijgt de douane-expediteur automatisch de goedkeuring van de export.

Voorbeeld 1 voor het tweestapsproces

Het volgende is een voorbeeld van wanneer de procedure in twee stappen van toepassing is. Een Zuid-Duitse autofabrikant wil verschillende voertuigen verkopen en naar een autodealer in Wit-Rusland sturen. Hiervoor bezorgt hij zijn douaneagentschap de nodige documenten. Deze bepaalt aan de hand van de postcode van de plaats waar de goederen worden geladen, welk exportdouanekantoor verantwoordelijk is voor het hoofdkantoor van de verkoper. In dat geval stuurt de douane de melding elektronisch naar het douanekantoor in Böblingen. Tegelijkertijd bespreekt de douane-expediteur de route van het transport met de vervoerder. Hij weet dan ook dat het expeditiebedrijf de goederen zal brengen via de snelweg S19, die Polen en Wit-Rusland met elkaar verbindt. De douane-expediteur geeft daarom het douanekantoor in Kuźnica in Polen aan als het douanekantoor van uitgang.
De voertuigen worden echter pas de komende dagen geëxporteerd. Daarom geeft de autofabrikant de informatie door aan de douane-expediteur die de douane de volgende dag tussen 10.00 en 14.00 uur kan langskomen. De volgende dag verschijnt er geen medewerker bij de autofabrikant. In plaats daarvan geeft de douane-expediteur de exportvrijgave elektronisch vrij om 14.02 uur. In dit geval vond de douanebeambte van het douanekantoor van uitvoer het niet absoluut noodzakelijk om de goederen te controleren. De vrachtwagen zal dan de komende dagen naar de Pools-Wit-Russische grens rijden. Daar scant de Poolse douane de export, die ervoor zorgt.

Samenvatting van het tweestapsproces

Samengevat hoeft het douanekantoor van uitgang niet per se een Duits douanekantoor te zijn. De goederen worden aangegeven bij het binnenlandse douanekantoor (export douanekantoor) en de goedgekeurde aangifte wordt op het moment van uitvoer bij het EU-douanekantoor van uitgang ingediend. De export kan aangevraagd worden via ATLAS met een waarde van meer dan 3.000 EUR. De export moet vooraf plaatsvinden. In theorie kan het ook direct gebeuren door de goederen naar het binnenland douanekantoor te brengen. Als alternatief kunnen de goederen door de douane worden geïnspecteerd bij de afzender (presentatie buiten het kantoor).

Wie kan een exportbegeleidingsdocument maken?

Het exportbegeleidingsdocument wordt meestal aangemaakt door een douane- of expeditiebedrijf. De douane treedt dan op als vertegenwoordiger van de aangever bij de douane. Het heeft speciale software voor elektronische registratie met een directe verbinding met de douanekantoren. Voor een dergelijk programma rekenen de fabrikanten meestal een eenmalige setup-vergoeding, aanvullende maandelijkse basisvergoedingen en vervolgens transactiekosten voor elke aangifte bij het douanekantoor.

Voorbereiding van de documenten

In de volgende stap dient u de volgende voorbereidingen te treffen om zelf het exportbegeleidingsdocument te kunnen maken:
• U heeft een document nodig waaruit de aard van de deal blijkt. Hierop moet de waarde van de goederen staan, de verkoper en de koper of de afzender / exporteur en ontvanger
• U heeft de gegevens nodig welke douanekantoren u in de aangifte moet aangeven. Dit is het douanekantoor van uitvoer bij de verkoper en het douanekantoor van uitgang op de plaats waar de goederen de EU verlaten
• U kent de gewichten (bruto & nettogewicht) van de individuele goederen en de gehele zending
• U kent het aantal pakketten in de zending, indien van toepassing
• Als u commercieel verzendt, heeft u een EORI-nummer
• U kent het douanetariefnummer van de betreffende goederen en, indien van toepassing, de exportbeperkingen + aanvullende codes voor de douaneaangifte
Heeft u alle bovenstaande punten op onze checklist in acht genomen? Vervolgens kunt u beginnen met het maken van het exportbegeleidingsdocument:

Wat gebeurt er nadat het exportbegeleidingsdocument is aangemaakt?

Heeft u het exportbegeleidingsdocument gemaakt en afgedrukt? Dit moet nu worden doorgegeven aan uw pakketdienstverlener / vervoerder. Als u de goederen zelf naar de grens brengt, moet het uitvoergeleidedocument worden uitgeprint met een leesbare barcode en naar het douanekantoor van uitgang worden gebracht. Daar wordt het vervolgens gescand door het douanekantoor, dat het zogenaamde uitgangsnota aanmaakt. U kunt deze exit-notitie later zelf ophalen op de IAA-portal. Het is het bewijs dat de goederen correct zijn uitgevoerd vanuit de douane-unie. De exporteur van de goederen dient de uitgangsnota te bewaren voor mogelijke belastingcontroles. Dit betekent dat er geen belasting verschuldigd is wanneer de goederen worden verkocht, aangezien het een belastingvrije export is. Zonder geldig bewijs zou u anders belastingplichtig kunnen worden en achteraf 19% btw moeten betalen.
Het EU-exportbegeleidingsdocument is de voorbereidende fase voor de inklaring van de Zwitserse import. Goederen moeten altijd eerst uit het ene land worden geëxporteerd om daarna in een ander land te kunnen worden geïmporteerd. Informatie over inklaring: Zwitserland vindt u hier.

Inklaring van voertuigen

Heeft u in het buitenland een interessant voertuig ontdekt en wilt u nu weten hoe de inklaring werkt? Als douaneagentschap staan wij tot uw beschikking voor vragen over auto-import en export. Naast personenauto’s kunnen wij ook uw trailer aangeven, de inklaring van vrachtwagens uitvoeren, boten importeren of vliegtuigen afhandelen.
U kunt hierover meer lezen op de volgende pagina’s en op onze “Wat is douane-inklaring?” en voor voertuigvoorbereiding onder “actieve veredeling”.
Op verzoek kunnen wij ook het autotransport voor u verzorgen – verder vindt u op onze informatiepagina over autotransport.

Auto-import in Zwitserland

Wilt u een voertuig uit Duitsland of een ander land naar Zwitserland importeren? Wij helpen u graag verder met Auto Import Zwitserland. In onze gids leert u het hele proces van het kopen van het voertuig tot het inklaren bij de douane. We zullen u ook vertellen hoe het inwisselen van voertuigen werkt en hoe u nog meer kunt besparen.
Nu rechtstreeks naar de => Gids voor auto-import Zwitserland.

Auto-import in Duitsland

Bent u benieuwd hoe het importeren van een voertuig vanuit Zwitserland naar Duitsland of een ander land werkt? Wij helpen u graag met auto-export vanuit Zwitserland. In onze gids leert u het hele proces van het kopen van een Zwitsers voertuig tot de inklaring. Ook vertellen we u hoe de kentekenregistratie werkt en hoe u extra kunt besparen.
Nu direct naar de => Gids voor auto-import Duitsland.
Elk eerste consult bij ons is gratis!

Transportoplossingen en verzending naar Zwitserland

Bent u van plan om goederen naar Zwitserland te verzenden? Moet het transport per vrachtwagen plaatsvinden of gaat het om een pakket naar Zwitserland?
Lees onze uitgebreide gids: => Gids voor verzending naar Zwitserland
Als u Zwitserse import-inklaring nodig heeft, vindt u al het andere op onze informatiepagina over inklaring.
Bel ons, wij doen u graag een vrijblijvende offerte.
Wij bieden ook andere transporten aan, b.v. transport naar Tsjechië, verzending naar België of bijzondere transporten naar Nederland

Vraag nu een terugbelverzoek aan!
Met uw aanvraag bent u al een stap verder naar het aanmaken van uw exportbegeleidingsdocument of andere douanedocumenten.