Douanewoorden
Symbool afbeelding van onze douane woordenlijst (een boekenplank in de vorm van een wereldbol voor wereldwijde douaneaangiften)
Onze kennis van het wereldwijde douanerecht – met onze douanewoordenlijst op slechts één klik afstand voor u. 100% kennis. 100% gratis.

In onze Douanewoordenlijst maakt u kort kennis met alle belangrijke termen. Door op de betreffende opgeslagen link te klikken ontvangt u op verzoek gedetailleerde informatie. Dit kunnen links zijn naar onze technische bijdragen of naar externe sites, zoals de Duitse douane.

We breiden onze website regelmatig uit met nieuwe technische bijdragen, zodat de douanewoordenlijst voortdurend wordt bijgewerkt en verbeterd. Op deze manier geven we u graag inzicht in de douanewereld en informeren we u altijd over innovaties en veranderingen.

Als je vragen hebt over een van de voorwaarden of onderwerpen, zullen we graag de details uitleggen in een persoonlijk gesprek:

Tel. +41 44 512 14 35, e-mail: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Abd

ABD is een gemeenschappelijke afkorting voor het begeleidende document voor uitvoer, d.w.z. de vrijgegeven uitvoeraangifte van bepaalde goederen. Meer hierover vindt u hier in onze douanewoordenlijst onder het trefwoord Export Accompanying Document of rechtstreeks in onze technische bijdrage aan het exportbegeleidingsdocument op de homepage. We hebben ook een bijdrage aan de ABD gecreëerd waarin je leren hoe je de ABD direct zelf maken – online en volledig gratis: Maak ZELF ABD

Atlas

ATLAS is de naam van het Duitse douanesysteem. Elk land heeft zijn eigen douanesysteem, waardoor het de aangiften elektronisch registreert. In Zwitserland heet dit e-dec.B. e-dec, in Oostenrijk e-zoll en in Duitsland ATLAS. U moet daarom ook een andere douanesoftware kopen voor verwerking in elk land om de registratie te kunnen maken.

Aangifte ten uitvoer

De aangifte voor uitvoer is een commonsynonym voor de voorbereiding van het exportgeleidingsdocument. De aangifte ten uitvoer wordt gedeeltelijk ook omschreven als een proces dat voorafgaat aan het begeleidende document voor uitvoer. Meer informatie over het exportbegeleidingsdocument vindt u hier in de douanewoordenlijst onder het trefwoord Begeleidend document exporteren.

Begeleidend document voor uitvoer

U hebt het begeleidende document voor de uitvoer nodig als u goederen uit de EU wilt exporteren vanaf een bepaalde waarde (meer dan 1000 EUR) of gewicht (meer dan 1000 kg) naar een niet-EU-land. Voor de technische bijdrage: export begeleidend document.

Exporteur

De exporteur is de persoon die goederen uit de douane-unie of enig ander grondgebied exporteert. Dit is meestal de afzender van een zending.

Eerste noot

De eerste nota (AgV) is het bewijs dat u goederen uit de EU hebt geëxporteerd. Het Duitse douanesysteem creëert dit automatisch wanneer het exportbegeleidingsdocument wordt gescand wanneer de grensovergang wordt uitgevoerd.

Douanekantoor van uitvoer

Het douanekantoor van uitvoer is het douanekantoor in Het Land waar de goederen die u uit de EU exporteert zijn geregistreerd. Dit hangt in principe van de plaats van lading van de goederen af. U de postcode gebruiken om het douanekantoor toe te wijzen aan elke landingslocatie. Met een waarde tot 3000 EUR kan het douanekantoor van uitvoer ook het douanekantoor van uitgang zijn in een procedure in één fase en zich dus aan de grens bevinden, e.B. Luchthaven van Frankfurt of Hamburg Hafen. Het douanekantoor van uitvoer verschilt van het douanekantoor van uitgang.

Douanekantoor van uitgang

Het douanekantoor van uitgang is altijd het douanekantoor waar u de goederen uit de EU exporteert. Dit kan bijvoorbeeld het douanekantoor aan de Kroatisch-Servische grens zijn, aangezien Servië een derde land is of op een Spaans veerstation, omdat de goederen dan de douane-unie verlaten. Het douanekantoor van uitgang wordt niet verward met het douanekantoor van uitvoer.

Intern douanekantoor

Het interne douanekantoor is het betrokken douanekantoor voor de afzender van een binnenlandse goederen. De postcode kan worden gebruikt om te achterhalen aan welke exportdouanedienst de goederen in een tweefasenregeling moeten worden aangegeven via de pagina "bevoegde douanedienst bij uitvoer" op de Duitse douanewebsite.

Procedure in één fase

Een procedure in één fase is een procedure voor de invrijheidverklaring van goederen door middel van een uitvoer- of uitvoerbegeleidingsdocument. U gebruik maken van de single-stage procedure tot EUR 3.000 in waarde van goederen. U de goederen ook verwerken bij het Duitse douanekantoor aan de grens. U hoeft de goederen niet van tevoren te tonen / de goederen aan te geven bij het interne douanekantoor op de plaats van de afzender. Als de waarde van de goederen meer dan EUR 3.000 bedraagt, moet u de procedure in twee fasen gebruiken. Aan de technische bijdrage: een-fase procedure.

E-dec

E-dec is de naam van het Zwitserse douanesysteem voor de zogenaamde "ladingverwerking", d.w.z. inklaring van goederen. Het wordt uitgegeven door de Federale Douaneadministratie. Alle Zwitserse uitvoer- en invoeraangiften moeten worden gedaan via e-dec of het vorige NCTS-systeem.

EORI-nummer

Het EORI-nummer (voorheen douanenummer) wordt gebruikt om marktdeelnemers bij de douane te identificeren. U het EORI-nummer gratis en vrijblijvend aanvragen. Meer over het EORI-nummer.

IAA Plus

Met de IAA Plus (InternetExport Declaration Plus) heeft de Duitse douane een online software gemaakt voor incidentele exporteurs om de Duitse export zelf te creëren. Meer informatie vindt u op de Duitse douanepagina of rechtstreeks op de IAA-pagina. U in ons artikel zelf ontdekken hoe u de export maken.

MRN-nummer

Het Bewegingsreferentienummer (MRN) is een volgnummer voor douanedocumenten. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt.B in het begeleidende document voor uitvoer of in het transitdocument. Met behulp van het MRN-nummer u op elk gewenst moment achterhalen welke limiet uw goederen al hebben overschreden en welke incheckstatus de goederen hebben.

Transitdocument

Een doorvoerdocument is een document waarmee goederen in verschillende procedures, d.w.z. belastingvrij, door een bepaald gebied kunnen worden vervoerd. De twee meest gebruikte transitmethoden zijn T1 en T2.

T1-document

In het document douanevervoer T1 worden goederen die nog niet in de douane-unie zijn geweest, d.w.z. niet-communautaire goederen, met vrijstelling via de douane-unie vervoerd. Dit kan .B zijn. Goederen uit China die aankomen in Hamburg en vervolgens belastingvrij door Duitsland met eindbestemming land Oostenrijk. De inklaring vindt dan plaats in Oostenrijk.

T2-document

Het document T2 Transit maakt het mogelijk goederen die voorheen in de douane-unie waren en communautaire goederen zijn, belastingvrij te vervoeren (meestal via een gebied buiten de douane-unie). Dit kan .B zijn. goederen uit Duitsland, die u belastingvrij via Zwitserland naar Italië vervoert. De inklaring van de invoer vindt dus plaats in Italië.

Veiligheidscertificaat

Het zogenaamde Veiligheidscertificaat (UB) is een formulier dat wordt gebruikt voor de invoer van voertuigen. Dit bevat het chassisnummer en verdere details over het voertuig. Nadat de invoerrechten op het voertuig zijn betaald, stempelt de Duitse douane de UB zodat het voertuig kan worden geregistreerd. Het doel is te voorkomen dat voertuigen worden geregistreerd zonder invoerrechten te betalen.

Afzender

In de expeditiesector is de afzender de persoon die de goederen verzendt. Dit is echter niet de afzender, zoals het vaak informeel wordt genoemd. Volgens AdSp is de afzender meestal de expediteur. De afzender is dus normaal gesproken de verkoper. De afzender en afzender mogen daarom niet met elkaar verward worden.

Douanetariefnummer

Een douanetariefnummer is de ondubbelzinnige indeling van een product naar materiaal en, indien van toepassing, het beoogde gebruik ervan in het geharmoniseerde systeem (GS). Elke goederen kunnen precies aan een douanetariefaantal worden toegewezen. Het geharmoniseerde systeem omvat 21 secties, 99 hoofdstukken en meer dan 5000 onderverdelingen.

Procedure in twee fasen

Een procedure in twee fasen is een uitgebreide procedure voor de inklaring van een uitvoeraangifte of een begeleidend document voor uitvoer. Vanaf een waarde van meer dan EUR 3.000 moet u gebruik maken van de procedure in twee fasen. Dit geldt ook voor de procedure in één fase. In de procedure in twee fasen dient u de goederen in te dienen bij het interne douanekantoor op de plaats van de afzender. Alleen dan u de goederen bij het douanekantoor aan de EU-grens wissen. Aan de technische bijdrage: procedure in twee fasen.