Ceny

Szukasz doświadczonego agenta,
kto fachowo i nieskomplikowany zwyczaje swoje towary?

Z przyjemnością zajmiemy się tym za Ciebie.
Obejmuje to, z jednej strony, produkcję wywozu przez niemieckie lub
szwajcarskie organy celne w celu dostarczenia towarów do dowolnego kraju
(wywóz), a z drugiej strony przygotowanie przywozu przez niemieckie lub szw
ajcarskie organy celne (import) dla towarów jadących do Niemiec lub Szwajcarii.

Oferujemy następujące usługi:CH-Export c
learance (export clearance)CH-Import clearanc
es (customs clearance)DE-export-hand
ling (export-handling(export-accompanying documen
t)DE-Import-clearance (DE / EU-customs)Provi
sional customs clearances
W
e will happy to advise You which solution is the right solution for your individual
case and explain the exact procedure so that your goods pass safely through customs.

Zadzwoń do nas natychmiast pod numer +41 44 512 14 35 lub podaj nam k
rótki raport w sprawie przez e-mail: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Lista cen i usług

(bez specjalnych warunków)

PL - Eksport

100.- Tworzenie CHFje ABD
Pierwsze 3-calowe pozycje obejmowały
Dokument e-mail, do samodzielnego drukowania
Każda dodatkowa pozycja celna: plus 3.- CHF
(Opcjonalnie) Odbieranie dokumentów na granicy
Kontakt

EN - Import

120.- CHFje DE- / UE-Cła
Pierwsze 3-calowe pozycje obejmowały
Dokument e-mail, do samodzielnego drukowania
Każda dodatkowa pozycja celna: plus 3.- CHF
(Opcjonalnie) Odbieranie dokumentów na granicy
Kontakt

CH - Eksport

100.- Zgłoszenie wywozowe CHFje CH
Pierwsze 3-calowe pozycje obejmowały
Dokument e-mail, do samodzielnego drukowania
Każda dodatkowa pozycja celna: plus 3.- CHF
(Opcjonalnie) Odbieranie dokumentów na granicy
Kontakt

CH - Import

120.- CHFje CH-Import odprawy celnej
Pierwsze 3-calowe pozycje obejmowały
Dokument e-mail, do samodzielnego drukowania
Każda dodatkowa pozycja celna: plus 3.- CHF
(Opcjonalnie) Odbieranie dokumentów na granicy
Kontakt

Lista cen i usług

Deklaracja wywozowa (do 3 numerów taryfowych) = 60 EUR lub 65 CHFCH
odprawy celnej przywozowej (do 3 numerów taryfowych) = 80 EUR lub 90
CHF. Kompletny pakiet = 140 EUR / 150 CHF (ewentualnie plus 3% prowizji od stosownych opłat)Dodatk
owe pozycje: dodatkowe koszty w wysokości 5.- EUR / 6.- CHF za dodatkowy ZTN i za procedurę (DE+CH).

Zgłoszenie wywozowe CH (do 3 numerów taryfowych) = 80 EUR lub 90 CHFDE
odprawy celnej przywozowej (do 3 numerów taryfowych) = 60 EUR lub 65
CHF. Kompletny pakiet = 140 EUR / 150 CHF (ewentualnie plus 3% prowizji od stosownych opłat)Dodatk
owe pozycje: dodatkowe koszty w wysokości 5.- EUR / 6.- CHF za dodatkowy ZTN i za procedurę (CH+DE).

Tymczasowy import do Szwajcarii (tworzenie bezpłatnych przepustek) = 80 EUR / 90 CHF, ewentualnie plus 3% opłaty za przygoto
wanie kapitału od wszelkich opłat VAT/celnych, które mogą zostać poniesione + anulowanie bezpłatnych przejazdów (+
80 EUR / 90 CHF )+ DE-ABD 60 EUR / 65 CHF i DE re-import 60 EUR / 65 CHF, a więc całkowita = 280 EUR / 300 CHF

Uszlachetnianie wewnętrzne w Niemczech (eksport CH, DE-AV, DE-ABD i import CH) = 280 EUR / 300 CHF

Czasowy przywóz do Niemiec (tworzenie przepuszków bez CH, certyfikat de-use, de-ekspo
rt dokumentu towarzyszącego, CH-Freipass-delete) = 280 EUR / 300 CHF

Sprawy specjalne

CH-Transit-Document T1 = 140 EUR / 150 CHF (w razie potrzeby z depozytem jako zabezpieczeniem)

Świadectwo przewozowe CH lub DE EUR.1 = 50 EUR / 55 CHF (tylko z dowodem pochodzenia)

Ryczałt na odprawę konną = 180 EUR / 200 CHF

Przeniesiony do Niemiec bez wy
wozu CH (tylko w przypadku transportu przez przejmnika) = 60 EUR / 65 CHF
lub z CH-export (jeśli transport przez spedycję) = 140 EUR / 150 CHF

Przeniesiony do Szwajcarii bez
wywozu DE (tylko w przypadku transportu przez przejmnika) = 80 EUR / 90 CHF
lub z DE export (jeśli transport przez spedycję) = 140 EUR / 150 CHF

Wywóz z innych krajów zryczałtowaną stawk
ą (e.B. eksport w języku angielskim lub szwedzkim, do 1 pozycj
i)= 80 EUR / 90 CHF + 5 EUR / 6 CHF za dodatkowy numer taryfy celnej

Każda pierwsza konsultacja jest bezpłatna.

Dziś pozwól nam
Prz
etwarzanie celne


Poproś o ofertę

 

W ten sposób możesz do nas dotrzeć!

Tel. +41 44 512 14 35
info@ausfuhrbegleitdokument.com