Numer EORI - wszystkie informacje + instrukcje składania wniosków


Numer EORI - wszystkie informacje + instrukcje składania wniosków

Wprowadzenie i zdefiniowanie numeru EORI

Od 1/1/11/2009 handlowcy w Unii Europejskiej, którzy chcą importować lub eksportować towary w większości przypadków, potrzebują numeru EORI. EORI jest skrótem od "Rejestracja i identyfikacja podmiotów gospodarczych". Jest to zatem numer rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych. Numer EORI zastępuje zatem "numer celny" ważny do 2009 r. W UE każdy przedsiębiorca otrzymuje tylko jeden numer EORI jako identyfikator. Celem jest ułatwienie organom celnym krajów UE lepszej kontroli przepływu towarów.
Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które chcą przywożone towary z kraju spoza UE do UE, muszą podać swój numer EORI do odprawy celnej.
Bez tego nie jest już możliwe sprawdzenie ceł przy przywozie, chyba że importer (znany również jako zgłaszający celny) jest osobą prywatną.

W przypadku wywozu z UE do kraju spoza UE wymagany jest również numer EORI, który jest wymagany do przygotowania dokumentu towarzyszącego wywozowi.
Jednakże ponieważ dokument towarzyszący wywozowi musi być sporządzony wyłącznie z wartości 1000 EUR lub wagi 1000 kg produktu, który ma zostać wywieziony, podmioty gospodarcze nie potrzebują numeru EORI do wywozu zgodnie z tymi wartościami. Zasadniczo osoby prywatne nie potrzebują numeru EORI na eksport.

W naszym artykule dowiesz się, jak ubiegać się o numer EORI i jaka jest procedura w innych krajach. Odpowiadamy również na najczęściej zadawane pytania dotyczące numeru EORI.

 

Wniosek o niemiecki numer EORI

Możesz ubiegać się o niemiecki numer EORI bezpłatnie na dwa różne sposoby. Wypełniasz formularz zgłoszeniowy ręcznie i wysyłasz pocztą elektroniczną lub faksem do Generalnej Dyrekcji Celnej lub składasz wniosek za pośrednictwem portalu klientów i obywateli.

Wniosek o numer EORI za pomocą formularza 0870a

Aby złożyć wniosek za pomocą formularza, należy uzyskać dostęp do formularza online pod następującym
linkiem: Wniosek o num
er EORI Formularz można wypełnić bezpośrednio online. Następnie wszystkie strony muszą być wydrukowane, a formularz musi być podpisany. Następnie formularz można przesłać do Generalnej Dyrekcji Celnej faksem lub pocztą elektroniczną. Adres e-mail i numer faksu można znaleźć na pierwszej stronie aplikacji EORI. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących formularza, istnieje również instrukcja napełniania, któr
a zostanie dostarczona: Wypełnianie instru
kcji do złożenia wniosku o numer EORIPo wysłaniu formularza faksem lub e-mailem, trwa to do ośmiu tygodni przed otrzymaniem numeru EORI pocztą. Jeśli jednak chcesz importować lub eksportować towary z wyprzedzeniem, możesz przesłać wypełniony i podpisany wniosek o numer EORI
do swojego agenta celnego, e.B. do nas. Wraz z potwierdzeniem faksu wniosku do Dyrekcji Celnej lub potwierdzeniem odbioru e-mail, które otrzymujesz w urzędzie celnym, towary mogą być wyjątkowo rozliczone bez numeru EORI, dopóki nie zostaną ci przydzielone.

Wniosek za pośrednictwem Portalu Klientów i Obywateli

Od 01.10.2019 r. wniosek o numer EORI można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Klientów Obywatelskich i Biznesowych. Wymagane konto usługi można skonfigurować w obszarze www.zoll-portal.de. Jeśli masz już konto, możesz zalogować się tutaj:Login Bürg
er- und Businesskundenportal Aby mó
c identyfikować się cyfrowo jako upoważniony przedstawiciel twojej firmy lub jako osoba prywatna, musisz zarejestrować się za pomocą certyfikatu Elster. Następnie możesz ubiegać się o numer EORI za pośrednictwem Portalu Klientów i Obywateli. Alternatywnie, możesz zmienić swoje dane przechowywane w systemie celnym w dowolnym momencie po wydaniu numeru EORI. Ponieważ numer eORI zajmuje trochę czasu, możesz przeprowadzić odprawę celną przez agenta celnego, taką jak .B. PUREPROGRESS GmbH, nawet bez numeru EORI. Wszystko, co musisz zrobić, to podać numer transakcji wniosku o numer EORI.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących numeru EORI

Zasadniczo w przypadku wszystkich pytań dotyczących numeru EORI prosimy o kontakt z następującym organem.
Do zastosowania:

Adres domu: Generalna Dyrekcja Celna, biuro w Dreźnie, zarządzanie danymi głównymi, Carusufer 3-5, D-01099 Adres
drezdeńska: Generalna Dyrekcja Celna, biuro w Dreźnie, zarządzanie danymi głównymi, p.o. box 10 07 61, D-01077 Dresden E-mail: antrag.eori@zoll.de

Faks: 0351 44834-442 lub 0351 44834-443 lub 0351 44834-444

W przypadku pytań dotyczących aplikacji, istniejących numerów EORI lub pytań ogó
lnych:Telefon EORI-Numer Hotline: 0351 44834-5
40E-mail: info.eori@zoll.de

Należy zwrócić uwagę na następujące typowe błędy/mity:

- Numer EORI w Niemczech nie jest równy numerowi identyfikacyjnemu UST / numerowi VAT / numerowi osobowego lub operacyjnego

- Numer EORI nie jest taki sam jak numer taryfy celnej

- Nie ma odwrotnego wyszukiwania numerów EORI

 

 

Ubiegaj się o numer EORI i sytuację w innych krajach:

EORI Number Brexit / EORI Number UK (Anglia, Wielka Brytania) + Irlandia Północna

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 roku. Rezultatem są nowe przepisy celne i przepisy dotyczące transportu towarów (import/eksport). Od dnia 1 stycznia 2021 r. zarówno partner handlowy z Niemiec lub Irlandii Północnej, jak i spółka w Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Szkocja) potrzebują numeru EORI do przywozu i wywozu towarów przemysłowych między krajami/terytoriami. Bez ważnego numeru EORI będziesz musiał spodziewać się opóźnień i zwiększonych kosztów na granicy (e.B. opłat za przechowywanie przez urząd celny ze względu na brak numeru EORI do odprawy). Poniżej znajdziesz wszystko w szczegółach:

Transport z kraju spoza UE do Irlandii Północnej i transport z Irlandii Północnej do kraju spoza
UE Potrzebujesz numeru EORI, który zaczyna się od "XI", gdy

  • towarów między Irlandią Północną a państwami spoza UE (e
    .B. Chiny, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia itp.)
  • Chcesz złożyć deklarację celną w Irlandii Północnej
  • Chcesz otrzymać (wiążące) informacje celne z Irlandii Północnej

Jeśli masz już numer EORI z innego kraju UE, nie potrzebuj
esz brytyjskiego numeru EORI, który zaczyna się od "GB".
Jeśli jednak Twoja firma znajduje się w Irlandii Północnej,
należy użyć północnoirlandzkiego numeru Eori "XI", znanego równ
ież jako "Eori Number XI", zamiast innego numeru EU-EORI.

Nie potrzebujesz numeru EORI do przemieszczania towarów między Irlandią Północną a Irlandią.

Transporty z UE do Wielkiej Brytanii lu
b z Wielkiej BrytaniiDo UEDo transportu między UE, e.B. z Niemiec, Irlandii Północnej, Francji, Holandii, itp. Jeśli nie posiada jeszcze numeru EORI zaczynających się od "GB", musi ubiegać się o brytyjski numer EORI. Należy złożyć wniosek o numer EORI przed przeprowadzeniem planowanego transportu, ponieważ przyznanie tej liczby może potrwać do jednego tygodnia.

Firma w Wielkiej Brytanii nie potrzebuje numeru EU-EORI, tylko brytyjski numer EORI, który zaczyna się od "GB". Jeżeli jednak przedsiębiorstwo chce działać jako zgłaszający w systemie celnym Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie, będzie również potrzebowało numeru EORI oprócz numeru "GB" EORI. w kraju Unii Europejskiej. Z drugiej strony jest dokładnie tak samo: przedsiębiorstwo w UE, e.B. w Niemczech, niekoniecznie potrzebuje brytyjskiego numeru EORI, chyba że chce również działać tam jako zgłaszający cła. Jednakże zawsze wymaga numeru EU-EORI dla niemieckiej deklaracji importu/wywozu.

Ważne: numery GB-EORI nie są już ważne w UE od 01.01.2021 r., a numery EU-EORI nie są już ważne w Wielkiej Brytanii. Oba systemy terytoriów funkcjonują zatem niezależnie od siebie.

Zastosuj numer GB-EORI teraz
lubs
tosuj teraz północnoirlandzki numer XI-EORI

EORI Numer Szwajcaria/Liechtenstein, Chiny, Japonia, Kanada, Norwegia, Rosja, Turcja, USA

Firmy z krajów trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, Turcja, Rosja, Japonia i Chiny, lub krajów eftA, takich jak Szwajcaria, Liechtenstein i Norwegia nie potrzebują numeru EORI. Jednak firmy z tych krajów mogą zarejestrować się na numer EORI w kraju UE, jeśli chcą tam pełnić rolę zgłaszającego cła. W praktyce jest to jednak trudne, ponieważ przedsiębiorstwo mające siedzibę poza UE nie było w stanie pełnić funkcji zgłaszającego prawa celnego od czasu wprowadzenia unijnego kodeksu celnego (zob. art. 170 ust. 2 UKK).

EORI Numer Francja

Francuski numer EORI jest oparty na formacie "FR" + numer Siret firmy.
Możesz ubiegać się o numer EORI tutaj: francuski numer EORI

Numer EORI Włochy

Aby uzyskać włoski numer EORI, należy złożyć wniosek online tutaj: Włoski numer EORIFor
mat włoskiego numeru EORI odpowiada literom "IT", a następnie numer identyfikacji podatkowej lub VAT.

Numer EORI Chorwacja

Wszystkie informacje na temat ubiegania się o chorwacki numer EORI można znaleźć na następują
cej stronie:Chorwacki numer EORI

Numer EORI Litwa

Wniosek o litewski numer EORI jest zadeklarowany na litewskiej stronie
celnej:Litewski numer EORI

Numer EORI Luksemburg

Numery EORI luksemburskie odpowiadają również numerowi UST-ID-No. spółki.
Dowiedz się więcej tutaj: Luksemburska strona celna, aby ubiegać się o numer EORI

EORI Numer Holandia

Na następnej stronie można ubiegać się o holendersko-holenderski numer
EORI:holenderski numer EORI

Numer EORI Austria

Informacje na temat wniosku można uzyskać na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów: Informacje na temat austriac
kiego numeru EORI Sam wniosek można złożyć online za pośrednictwem następującego formularza: Złożenie
wniosku o austriacki numer EORI Po złożeniu wniosku otrzymasz numer transakcji, z którym odprawa celna jest zwykle już możliwa bez numeru EORI.

Numer EORI Polska

Procedurę ubiegania się o polski numer EORI można znaleźć bezpośrednio tutaj: Zgłoś się do polskiego numeru EORI

EORI Numer Szwecja

Szwedzki numer EORI składa się z liter "SE" i numeru szwedzkiej firmy l
ub, w przypadku osób prywatnych, liter SE i osobistego numeru identyfikacyjnego.
Szwedzkie numery EORI można ubiegać się online tutaj: Złóż wniosek o szwedzki numer EORI

Numer EORI Hiszpania

Aby ubiegać się o hiszpański numer EORI, skorzystaj z linków na następującej stronie:Popr
oś o hiszpański numer EORI

EORI Numer Czechy

Rejestrację czeskiego numeru EORI można dokonać za pośrednictwem następuj
ącej strony:Czeski numer EORI

Często zadawane pytania:

Jak ubiegać się o numer EORI?

W zależności od kraju, w którym Twoja firma znajduje się, aplikacja działa inaczej.
Podsumowaliśmy dla Ciebie linki do wszystkich oficjalnych stron /biur, które są odpowiedzi
alne za ubieganie się o numer EORI w danym kraju. W większości przypadków można złożyć wn
iosek elektronicznie lub przesłać podpisany formularz pocztą elektroniczną/faksem.

Skąd pochodzi numer EORI?

Otrzymasz swój numer EORI pocztą po zgłoszeniu za pośrednictwem jednego z powyższych linków. Jeśli nie pam
iętasz swojego numeru EORI, zawsze możesz skontaktować się z ciałem, który w przeszłości nadawa
ł Ci numer EORI. W Niemczech byłoby to biuro zarządzania informacjami i wiedzą w Dreźnie. Alternaty
wnie, jako posiadacz numeru EORI, zawsze możesz zwrócić się do właściwego urzędu celnego lub innego urzędu celnego o
informacje na temat numeru EORI.

Gdzie mogę zapytać o numer EORI?

Jeśli znasz numer EORI, którego szukasz, możesz sprawdzić go online pod następującym linki
em: numer Eori
bez znasz numer EORI, nie ma sposobu, aby dostać się do niego dla niemieckich numerów EORI. Jednak możesz również po prostu przetestować dowolny numer EORI pod powyższym linkiem, ponieważ zobaczysz, czy numer EORI jest nieprawidłowy, czy nie. W zależności od zwolnienia z ochrony danych w aplikacji dla numeru EORI może być również wyświetlany cały adres właściciela numeru EORI.

Czy numer EORI jest identyfikatorem UST?

W niektórych krajach numer EORI od 1 do 1 odpowiada również identyfikatorowi UST (numer identyfikacyjny VAT). Ponieważ ka
żdy kraj ma swój własny system przyznawania numeru EORI, nie ma tu jednolitych standardów. Niektóre kraj
e dodają również kody, takie jak "B01" lub wiele zer przed lub po identyfikatorze UST, co powoduje, że jest to numer EORI.
Niemiecki numer EORI jest niezależny od identyfikatora UST i dlatego nie może być określony przez powyższą metodę.

Jak długo trwa uzyskanie numeru EORI?

W zależności od kraju odpowiedzialnego za przydzielenie numeru EORI, przypisanie numeru EORI
może potrwać od kilku godzin do kilku tygodni. Jednak ze względu na czasami bardzo długi czas przetwarz
ania w urzędzie celnym, zwykle można również przetwarzać towary, które zostały zgłoszone bez numeru EORI. W tym cel
u zwykle wymagany jest numer procesu rejestracji numeru EORI (Austria) lub należy okazać
e-mail/faks potwierdzenie wniosku o numer EORI.

Czy numer celny jest numerem EORI?

Ówczesny "numer celny" został zastąpiony przez obecny numer EORI w listopadzie 2009 r. Stare numery celne był
y zatem automatycznie ważne od dnia 1 stycznia 2009 r., chyba że dane zostały przekazane
Komisji Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, jeśli byłeś w posiadaniu numeru celnego, nie jes
t już ważny i musisz teraz ubiegać się o numer EORI.

Jak wygląda niemiecki numer EORI?

Niemiecki numer EORI ma zwykle format "DE", a następnie 15-cyfrową sekwencję liczb.
Jeśli stary numer celny został przejęty, niemiecki numer EORI może mieć również format "DE", a także s
iedmiocyfrową sekwencję numerów. Na przykład numer EORI może wyglądać mniej więcej tak: "DE12345677654321" lub "DE1234567" lub "DE1234567"

Gdzie mogę ubiegać się o numer EORI?

Możesz ubiegać się o niemiecki numer EORI w .B. pod następującym linkiem bezpośrednio na stronie niemieckich orga
nów celnych: Informacje o nu
merze EORI do ubiegania się o numer EORI

 

Kiedy wymagany jest numer EORI?

Numer EORI jest wymagany, gdy jako przedsiębiorca chcesz importować towary z kraju spoza UE do UE.
Do eksportu potrzebny jest również numer EORI o wartości ponad 1000 euro lub wadze przekraczającej 1000 kg. Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą swoją działalność w celu osiągnięcia zysku, potrzebują numeru EORI. W związku z tym numer EORI jest również wydawany małym przedsiębiorcom i osobom pracującym w rolnictwie. To, czy numer EORI jest wydawany osobom prywatnym, zależy od tego, czy eksportuje/importuje więcej niż 10 przesyłek/rok. Jeśli tak, można zażądać numeru EORI.

 

Czy mogę importować bez EORI?

Import towarów z kraju spoza UE do UE jest co do zasady możliwy tylko dla osób prywatnych bez numeru EORI. Jednakże, jeśli niedawno złożyłeś wniosek o numer EORI i nie zostałeś jeszcze mu przydzielony, import jest wyjątkowo możliwy bez numeru EORI. Aby to zrobić, należy wysłać wniosek o numer EORI do agenta celnego, wraz z numerem transakcji celnej lub otrzymania, że wniosek jest w toku.

 

Gdzie mogę zobaczyć mój numer EORI?

Numer EORI można zobaczyć w piśmie otrzymanym od Generalnej Dyrekcji Celnej w Dreźnie. Jeśli nie jesteś już tego świadomy, możesz poprosić o to telefonicznie lub pisemnie w dowolnym urzędzie celnym.

 

Jak wygląda numer EORI?

W zależności od kraju UE znajduje się właściciel numeru EORI, numer EORI jest inaczej skonstruowany.
Niemiecki numer EORI zawsze zaczyna się od dwóch liter "DE" z kolejną 15-cyfrową losową sekwencją liczb.

 

Kiedy numer EORI musi znajdować się na fakturze?

Niektóre firmy, które regularnie importują z Dalekiego Wschodu, automatycznie zapisują numer EORI na konto dostawcy. Można to zrobić, na przykład.B pisząc w wierszu adresu, dzięki czemu można również określić numer EORI na adres rozliczeniowy. Procedura ta może pomóc agentowi celnego w przeliczać przesyłkę szybciej. To samo dotyczy przesyłek wysyłanych do kraju spoza UE.
Zasadniczo jednak nie ma obowiązku podawania numeru EORI na fakturze.

 

Gdzie mogę ubiegać się o numer EORI lub jak mogę uzyskać numer EORI?

Możesz ubiegać się o niemiecki numer EORI bezpośrednio online za pośrednictwem Portalu Klientów Obywateli i Firm, korzystając z certyfikatu ELSTER.
Alternatywą byłoby wypełnienie wniosku o numer EORI, podpisanie go i przesłanie go faksem lub pocztą elektroniczną do właściwego organu. Podczas składania wniosku przy użyciu formularza 0870a można uzyskać numer EORI bez certyfikatu Eltster.

Kto nie potrzebuje numeru EORI?

Ważne: Nie potrzebujesz numeru EORI w następujących przypadkach:

- do ubiegania się o karnet ATA

- do rejestracji przeprowadzki/ towarów ruchomych

- w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych (transporty na terenie UE)

Co dzieje się dalej?

Jeśli nadal masz jakieś niejasności dotyczące numeru EORI, możesz przeczytać więcej tutaj:

Numer EORI w dokumencie towarzyszącym wywozu

Numer EORI: Wikipedia

Informacje o numerze EORI: Zoll.de

 

Po zuszczeniu numeru EORI możesz importować lub eksportować towary. Tutaj znajdziesz nasz cennik celny, gdzie możesz również uzyskać dostęp do naszego formularza kontaktowego za pomocą jednego kliknięcia. Daj nam krótki raport w swojej sprawie, a my doradzimy Ci bez zobowiązań i bezpłatnie w celu przygotowania dokumentów celnych wymaganych dla Twojej indywidualnej sprawy.