Aktívne dokončovacie práce v Nemecku (kompletná trasa)

Aktívne dokončovacie práce v Nemecku (kompletná trasa)

Medzitým je normálne, že mnohí Švajčiari robia týždenné nákupy v nemeckých mestách v blízkosti hraníc, ako sú Konstanz, Weil am Rhein, Waldshut alebo Singen. V susednom Nemecku dostaneme potraviny a mnoho ďalších výrobkov oveľa lacnejšie a niektoré výrobky nie sú aj tak k dispozícii vo Švajčiarsku. Tak prečo neuplatníte túto zásadu na opravu a prestavbu vozidiel alebo strojov? Týmto spôsobom môžu byť rovnako prínosom nižšie materiálne náklady a nižšie náklady práce. Okrem toho vo Švajčiarsku jednoducho neexistujú vhodní špecialisti na niektoré ošeteárne a modely, ako už mnohí Švajčiari poznamenali. Umožňuje to takzvané neaktívne dokončovacie práce.

Existujú však aj úskalia pri spracovaní tovaru a vozidiel v Nemecku. Tento článok je o tom, ako takzvaná "aktívna konečná úprava" funguje presne, aké je to drahé, aké náklady to prináša a kde spočívajú riziká.

Automobilové súčiastky pre aktívnu konečnú úpravu vozidla

Čo je to vnútorná konečná úprava alebo vonkajšie dokončovacie práce?

Čo sa však v skutočnosti myslí pod aktívnym dokončovacie práce (AV)? Ide o colný režim zakotvený v Colnom kódexe Únie (CKÚ) Európskej únie. Zhruba zhrnuté to zahŕňa dočasný dovoz tovaru alebo vozidiel z krajiny mimo EÚ, ako je Švajčiarsko, na spracovanie v EÚ, pričom hodnota tohto tovaru sa po ošetrení zvyčajne zvyšuje. Vozidlo alebo tovar sú teda "rafinované".

Kedykoľvek hovoríme o aktívnom dokončení v tomto článku, je to o aktívnom dokončovaní v Nemecku. V tomto prípade z hľadiska švajčiarskych ciel v skutočnosti vykonávame aktívny zušľachťovač v zahraničí, ale z hľadiska ciel EÚ ide o aktívny zušľachťovacieho styk, keďže zušľachťovacieho styku sa aktívne vykonáva v EÚ. Toto by sa preto nemalo zamieňať s aktívnym spracovaním vo Švajčiarsku.
Išlo by o spracovanie tovaru EÚ vo Švajčiarsku, t. j. z hľadiska EÚ pasívne spracovanie. Preto, keď máme otázky, napríklad .B colnému úradu, musíme byť vždy opatrní, aby sme spomenuli správny postup. V opačnom prípade nám colný úradník nebude môcť pomôcť, pretože predpokladá inú situáciu.

Kedy sa má použiť režim ďalšieho zušľachťovacieho styku?

Tu je niekoľko príkladov, kedy musíme vyhlásiť režim ďalšieho zušľachťovacieho styku pre colné odbavenie a kedy nie.

Príklad 1: Ak jazdíme.B náš obytný vozidlo zo Švajčiarska do Nemecka, napríklad preto, aby sme tam mali pripojený remieš, z pohľadu EÚ je to AV (aktívne dokončovacie práce) a zo švajčiarskeho hľadiska pasívne dokončovacie práce. Dôvodom je, že hodnota karavanu je neskôr vyššia, pretože vozidlo má teraz odťahovku. Preto by bolo potrebné vopred deklarovať colný režim pre osušný zušľachťovacieho styku na nemeckých colných úradoch a švajčiarskych colných úradoch. "Mzdové" zdokonaľovanie, pretože sa tu vykonáva práca, ktorá sa vypláca finančne.

Vezmime si ďalší príklad: jazdíme autom do Nemecka, aby sme tam urobili "servis", t. j. jednoduchú kontrolu vozidiel, v rámci ktorej sa potom olej znovu naplní.B. a vymenia sa pneumatiky (pričom staré pneumatiky sa zlikvidujú). Hodnota vozidla sa nezvýšeniu, pretože ide len o opatrenia na udržanie života. Bez servisu a bez nových pneumatík už auto v určitom okamihu nebude jazdiť, takže musíme robiť túto prácu. Bez zvýšenia hodnoty preto neexistuje žiadny spätný zušľachťovacieho styku, a preto by sa tento postup nemal uplatňovať, pretože v tomto konkrétnom prípade môžeme dočasne vstúpiť do Nemecka tak jednoducho, ako turista v cestovaní bez toho, aby sme to museli deklarovať podľa colného práva (za predpokladu, že vozidlo prevedieme na vlastnú nápravu). Je dôležité, aby sme si napríklad nekúpili nové ráfiky alebo podobné .B, pretože to nie sú opatrenia na udržanie života, ale jednoznačne zvyšujú hodnotu. V opačnom prípade by bolo potrebné znova zaregistrovať aktívnu konečnú úpravu.

Ďalší príklad: Do Nemecka chceme priniesť stroj alebo motor vozidla (bez vozidla), pretože už nefunguje. Teraz sa to má znovu sfunkčniť. V tomto prípade by sme si mohli myslieť, že ide o opatrenia na podporu života, aby nebolo potrebné oznamovať žiadny spätný zušľachťtený styk. V tomto prípade je to však nesprávne, pretože nemôžeme priviesť motor do Nemecka v cestovaní. To je teda opäť aktívna konečná úprava, pretože motor je prepravovaný (nabitý).

Čo sa stane, ak nepoužívam režim ďalšieho zušľachťovacieho styku?

Mnohí sa teraz pýtajú, či naozaj potrebujú použiť postup ďalšieho zušľachťovacieho styku, keď je taký komplikovaný a či je to za príplatok. Možno sa tiež čudovať, ako chcú colné orgány vedieť, že vozidlo bolo spracované v Nemecku spôsobom zvyšujúcim hodnotu. V skutočnosti je to už nejaký čas tak, že colné kontroly, či colné orgány deklarovali prílohy k vozidlu. Môže ísť o rutinnú kontrolu alebo ju môžete vykonať priamo pri odchode z Nemecka. Mnoho Švajčiarov to vie z nakupovania - faktúru máte opečiatkované priamo z colného úradu, aby ste neskôr získali späť nemeckú DPH. Ak je potom na faktúre dielňa, proces sa môže podrobnejšie preskúmať a vozidlo sa skontroluje na dokončenie. Ak sa potom zisťuje, že nebol riadne vyhlásený podľa colného práva, teraz sa proti majiteľovi vozidla môže viesť daňové trestné konanie, pretože vozidlo bolo nezákonne prevzaté z colného dohľadu. Výsledkom by bola prinajmom pokuta - nesmieme však zabúdať, že sa potom začne trestné konanie, ktoré môže mať ďalekosiahle dôsledky.

Všeobecný proces ďalšieho zušľachťovacieho styku

Potom, čo ste vopred objasnili s colným úradom a/alebo nami, t. j. colnou agentúrou, či je vo vašom prípade uplatniteľný režim ďalšieho zušľachťovacieho styku, ďalší postup by bol vo všeobecnosti na vás ako colnej agentúre, aby ste nám poskytli všetky potrebné informácie. To nám umožní riadne vykonať spracovanie na colnici. Teoreticky by bolo tiež možné, aby sa postupy deklarovali colným orgánom sami. Je však dôležité vedieť, že ide o colné a daňové priznanie, ktoré sa vyhodná. Ak tu vyplníte nesprávne formuláre alebo vyplníte nepravdivé informácie v poliach z nevedomosti, budete môcť v najlepšom prípade prestúpiť na colnici a nedostanete sa ďalej. V horšom prípade sú vysoké poplatky splatné okamžite alebo po vrátení vozidla. Preto odporúčame, aby ho vykonával priamo špecialista, ktorý vykonáva toto spracovanie každý týždeň. Prosím, kontaktujte nás.

Preprava a vykonanie zušľachťovacieho styku

Akonáhle budeme mať od vás všetky informácie a dokumenty, dostanete e-mail s ďalšími informáciami o postupe na hranici.
Takže ste dobre pripravení v deň odovzdania a môžete vyzdvihnúť dokumenty priamo od nás v kancelárii na hranici. Potom, čo ste boli na co
lnom úrade s dokumentmi a uložili bezpečnosť, transakcia s registračným číslom je otvorená na colnom úrade. Potrebujeme toto registrač
né číslo, ako aj potvrdenie o uložení zabezpečenia od vás ako sken alebo fotografiu, aby sme mohli neskôr deklarovať opätovný vývoz.

Vykonanie konania

Aby bolo možné ukončiť režim AV, vývozné vyhlásenie musí byť najprv deklarované v nemeckom colnom systéme. To znamená, že colný úrad v mieste spoločnosti, ktorá vykonáva spracovanie, chce vidieť tovar pred opätovným vývozom. Colné orgány preto chcú zabezpečiť, aby tovar nebol v tomto stave upravený a opätovne vyvezený v rozpore s platné zákazmi a obmedzeniami. Zákazy a obmedzenia vývozu zahŕňajú napríklad .B. Tovar, ktorý bol vybavený kožušinou psov alebo mačiek, predmetmi, ktoré sa môžu použiť aj na mučenie, alebo tovarom z určitých regiónov sveta.
Z tohto dôvodu nie je možné tovar alebo vozidlo po dokončení dokončovania jednoducho vrátiť späť na hranicu. Ako colná agentúra musíme vložiť vývozné vyhlásenie do systému colného úradu. Colné orgány potom v každom prípade rozhodnú, či uvidia vozidlo alebo tovar pred jeho prepustením na vývoz. Až po prepustení sa môže tovar vyvážať z EÚ. Tu od nás opäť dostanete e-mailom ďalšie informácie o postupe pri vrátení vozidla na hranici. Pri opätovnom dovoze do Švajčiarska sa švajčiarske dovozné clá (clá + DPH) účtujú z nákladov na pracovnú silu spoločnosti z Nemecka. Colné prístupy sa líšia v závislosti od produktu a hmotnosti. V prípade vozidiel je to v súčasnosti 12 až 15 CHF palcov na 100 kg hmotnosti nového materiálu a 7,7 % DPH na nový materiál a na náklady práce (+ na colné odbavenie a náklady na dopravu).
Podrobnosti vám radi poskytneme telefonicky alebo písomne e-mailom pre váš individuálny prípad.

Aktívna povrchová úprava: auto alebo obytný automobil

Pre colné vyhlásenie potrebujeme nasledujúce informácie a dokumenty.B napríklad ako sken alebo ľahko čitateľnú fotografiu vo vozidlách, napr.B do
končenie vozidla alebo aktívnu konečnú úpravu obytných vozidiel:
 • Skenovanie id vozidla
 • Informácie o najazdených kilometrach vozidla
 • Pro forma faktúra, ktorú ste vyhotoví o aktuálnej hodnote vozidla alebo ocenení vozidla e.B. Comparis alebo Eurotax alebo porovnávacie ponuky pre hodnotu www.mobile.de alebo www.autoscout24.ch . pôvodná kúpna zmluva môže byť relevantná aj ako výpočet hodnoty
 • prípadne zoznam vád, ktoré môžu colné orgány overiť a ktoré znižujú hodnotu
 • kde je vozidlo rafinované (názov prevádzky a číslo EORI)
 • ako dlho trvá dokončovacie práce?
 • čo je rafinované (v ideálnom prípade: odhad nákladov)?
 • Kontaktné údaje spoločnosti a vaše kontaktné údaje
 • Kedy a k akou hranicou sa vozidlo nachádza?

 

Okrem toho vždy potrebujeme colné odbavenie od vás zo Švajčiarska a od nemeckej spoločnosti.
Sme radi, že vám zašleme príslušný vzor colného orgánu e-mailom. Pokiaľ nemecká spoločnosť nemá číslo EORI. radi vysvetlíme, ako funguje žiadosť o číslo EORI.

Aj v tomto prípade potrebujeme colnú právomoc preverovania oboch strán, ako je to v prípade zdokonaľovania vozidla.
V prípade lodí musí byť vždy zaregistrovaná aktívna konečná úprava, a to aj na jednoduché spracovanie.

Nechajte lode a lode aktívne zdokonaľovať

Spracovanie lode, napr.B ako zimného tábora, je možné zaregistrovať s nasledujúcimi dokladmi:

 • Skenovanie lodný lístok alebo vyhlásenie o zhode
 • ak je to vhodné, správy o hodnote lode alebo pôvodnú kúpnu zmluvu, proforma fa
  ktúru alebo vyhlásenie o hodnote môže byť potrebné poskytnúť / vytvoriť vami
 • ak je loď rafinovaná alebo opätovne spracovaná (názov závodu a jeho číslo EORI)
 • ako dlho trvá dokončovacie práce?
 • čo je rafinované (v ideálnom prípade: odhad nákladov)?
 • Kontaktné údaje spoločnosti a vaše kontaktné údaje
 • Je loď prevedená nad Bodaným jazerom alebo účtovaná na prívese/nákladnom vozidle?

 

Stroje, motory a ošemovaný tovar pre zušľachťovacieho styku zo Švajčiarska do Nemecka

V prípade strojov alebo iných zariadení potrebujeme od vás na dokončenie:

 • Sériové číslo stroja alebo motora
 • v prípade potreby fotografie tovaru vždy, keď nie je sériové číslo
 • Proforma faktúra za aktuálnu hodnotu tovaru
 • Počet a typ balení
 • Hrubá a čistá hmotnosť tovaru (t. j. hmotnosť s obalom alebo bez obalu).
 • ak je tovar rafinovaný (názov spoločnosti a číslo EORI)
 • čo je rafinované (v ideálnom prípade: odhad nákladov)?
 • Kontaktné údaje spoločnosti a vaše kontaktné údaje
 • ako dlho trvá dokončovacie práce?
 • Kedy a z akého limitu pochádza tovar?

Rovnako ako u lodí a vozidiel, colné odbavenie orgánu sa vyžaduje od osoby alebo spoločnosti vo Švajčiarsku a nemeckej spracovateľskej spoločnosti.

Predpoklady pre vnútornú konečnú úpravu

Pri každom spracovaní musí byť tovar po spracovaní vrátený do pôvodnej krajiny.
Aby sa to zabezpečilo, colné orgány vyžadujú bezpečnostnú previerku od colného deklaranta. Dovozné clá sa v
ypočítavajú na tento účel tak, ako by to bolo v prípade "bežného" colného odbavenia. Zhromažďovani
e zábezpeky je záležitosťou príslušného colného úradníka. Ak je však výška dane vyššia ako 1
000 EUR, takmer vždy sa vyžaduje bezpečnostná výhoda. V opačnom prípade by sa dalo naznači
ť, že by sme chceli, aby sa tovar spracoval len v EÚ a aby sa neplatil dovozné clo, aj keby sa to
var nikdy nevrátil. Samozrejme, nemecký štát tomu chce zabrániť.
Dôležité: Ak vrátenie tovaru nie je možné, zábezpeka bude zadržaná colným úradom.

Výpočet záruky

Zábezpeka, ktorá musí byť uložená na colnom úrade počas trvania režimu ďalšieho zušľachťovacieho styku, sa zvyč
ajne niektoré percentá z hodnoty tovaru pre clá (v závislosti od druhu tovaru a hodnoty tovaru) a 7% alebo 19% DPH.
Colná sadzba je veľmi odlišná pre väčšinu tovaru. V prípade bežných automobilov je to v súčasnosti 1
0 % hodnoty vozidla. Napríklad v prípade klasických automobilov, ktoré sú v pôvodnom stave, by neboli
splatné žiadne clá. Radi Vás informujeme o presnom colnom prístupe, prosím, kontaktujte nás.
V každom prípade sa vždy pridáva DPH, t. j. 19 % nemecká DPH. Znížená sadzba DPH v
o výške 7 % sa vzťahuje len na niekoľko výrobkov, ako sú knihy, potraviny, vintage autá a niekoľko ďalších výnimiek.
Pri výpočte záruky je dôležité, aby sa zdaňovali aj clá, čo mnohí nevedia.
Okrem toho sa musia pridať aj prepravné náklady a clá, za ktoré sa tiež udúda.

Príklad výpočtu 1: "normálne vozidlo", hodnota vozidla 10 000 EUR, na spracovanie do NemeckaVehicle
hodnota = 10 000 EURNákla
dy na prepravu a náklady na colné odbavenie = 80
0 EURTotal hodnota vrátane dopravy a colného odbavenia =
10800 EUR, uplatňuje sa 10% clo = 1080
OZEÚ vo výške 10800+1080 eur = 11880, čo je teraz 19% DPH = 2257,20 eura. To znamená,
že v celkovej výške 1080 eur v clách + 2257,20 eura DPH = 3337,20 eura podlieha DPH.
Možná výška dane vo výške 3337,20 EUR by sa preto počas trvania spr
acovania mala uložiť na colnom úrade. Po ukončení colného rež
imu a vrátení vozidla by sme dostali vrátenie zábezpeky.

Príklad výpočtu 2: "Oldtimer", hodno
ta vozidla
= 20 000 EUR, pre osídlenie na NemeckoVehicl
e hodnota = prevod 20 000 EUR na vlastnú n
ápravu, preto približné náklady na ben
zín, opotrebenie atď.

Naša daňová kalkulačka vám tiež môže pomôcť lepšie vypočítať dovozné clá na bežné vozidlá.

Náklady na vnútornú konečnú úpravu a záverečné slovo

Pre vnútornú konečnú úpravu musíte počítať s celkovými nákladmi na proces a spracovanie vo výške cca 280 EUR / 300 CHF.
Okrem toho existujú dovozné clá, t. j. 7,7% DPH na nový materiál, na mzdové a dopravné náklady + bez
pečnostnú službu, ktorú musíte uložiť počas trvania ďalšieho zušľachťovacieho styku. Ak to porovnáte teraz,
môžete vidieť, že pripojenie vlečnej spojky vo Švajčiarsku stojí asi 1800 CHF, zatiaľ čo v Nemecku to sto
jí len asi 700 EUR +
náklady na spracovanie 280 EUR. Takže ak sa nebojíte času potrebného na prevod vozidla
alebo tovaru, stále môžete ušetriť niekoľko stoviek eur alebo frankov pri spracovaní (tu v príklade cca 600-700 EUR/CHF).
Pre tých, ktorí by chceli všestranný bezstarostný balík, môžeme tiež prevziať prepravu tovaru aleb
o vozidla. Tešíme sa na vás.