Ceny

Hľadáte skúseného agenta,
kto odborne a nekomplikovaným tovarom colní váš tovar?

Radi sa o to postaráme.
To zahŕňa na jednej strane výrobu vývozu nemeckými alebo švajči
arskymi colnými orgánmi na dodávky tovaru do akejkoľvek krajiny (výv
oz) a na druhej strane prípravu dovozu nemeckými alebo švajčiarskymi
colnými orgánmi (dovoz) na tovar, ktorý ide do Nemecka alebo Švajčiarska.

Ponúkame nasledujúce služby:CH-Export
colné odbavenie (vývozné vyhlásenie)CH-Do
vozné colné odbavenie (colné odbav
enie)DE-export-handling (export sprievodný do
kument)DE-Import-colné (DE / EÚ-colné)Doča
sné colné odbavenie Radi

vám poradíme, ktoré riešenie je tým správnym riešením pre váš jednotlivý prípad
a vysvetliť presný postup tak, aby váš tovar bezpečne prejsť colnými orgánmi.

Okamžite nám zavolajte na +41 44 512 14 35 alebo nám pošlite stručn
ú správu o vašom prípade e-mailom: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Zoznam cien a služieb

(bez osobitných podmienok)

SK - Vývoz

100.- Vytvorenie CHFje ABD
Prvé 3-palcové pozície zahŕňali
Dokument e-mailom, na samotlač
Každá ďalšia colná pozícia: plus 3.- CHF
(Voliteľné) Vyzdvihnutie dokumentov na hranici
Kontakt

SK - Import

120.- CHFje DE- / EÚ - Colné orgány
Prvé 3-palcové pozície zahŕňali
Dokument e-mailom, na samotlač
Každá ďalšia colná pozícia: plus 3.- CHF
(Voliteľné) Vyzdvihnutie dokumentov na hranici
Kontakt

CH - Export

100.- Vývozné vyhlásenie CHFje CH
Prvé 3-palcové pozície zahŕňali
Dokument e-mailom, na samotlač
Každá ďalšia colná pozícia: plus 3.- CHF
(Voliteľné) Vyzdvihnutie dokumentov na hranici
Kontakt

CH – import

120.- CHFje CH-Import colné odbavenie
Prvé 3-palcové pozície zahŕňali
Dokument e-mailom, na samotlač
Každá ďalšia colná pozícia: plus 3.- CHF
(Voliteľné) Vyzdvihnutie dokumentov na hranici
Kontakt

Zoznam cien a služieb

De-Export Vyhlásenie (do 3 colných čísiel) = 60 EUR alebo 65 CHFC
H dovozné colné odbavenie (do 3 colných čísel) = 80 EUR alebo 90
CHF. Kompletný balík = 140 EUR / 150 CHF (prípadne plus 3% provízia za predloženie príslušných poplat
kov)Dodatočné položky: dodatočné náklady vo výške 5.- EUR / 6.- CHF za ďalšiu ZTN a za postup (DE+CH).

Vývozné vyhlásenie CH (do 3 colných čísiel) = 80 EUR alebo 90 CHFD
E dovozné colné odbavenie (do 3 colných čísel) = 60 EUR alebo 65
CHF. Kompletný balík = 140 EUR / 150 CHF (prípadne plus 3% provízia za predloženie príslušných poplat
kov)Dodatočné položky: dodatočné náklady vo výške 5.- EUR / 6.- CHF za ďalšiu ZTN a za postup (CH+DE).

Dočasný dovoz do Švajčiarska (vytvorenie voľného pasu) = 80 EUR / 90 CHF, prípadne plus 3% poplatok za prípr
avu kapitálu z akejkoľvek DPH / ciel, ktoré môžu vzniknúť + zrušenie bezplatného preukazu (+ 80 EUR
/ 90 CHF)+ DE-ABD 60 EUR / 65 CHF a DE re-import 60 EUR / 65 CHF, teda spolu = 280 EUR / 300 CHF

Ďalší zušľachťtený styk v Nemecku (CH export, DE-AV, DE-ABD a CH-import) = 280 EUR / 300 CHF

Dočasný dovoz do Nemecka (vytvorenie CH-Free passu, de-use certifikát, sprievo
dný doklad k DE-exportu, CH-Freipass-delete) = 280 EUR / 300 CHF

Osobitné prípady

CH-Tranzitný doklad T1 = 140 EUR / 150 CHF (v prípade potreby s uložením zálohy ako zábezpeky)

Sprievodné osvedčenie CH alebo DE EUR.1 = 50 EUR / 55 CHF (len s dokladom o pôvode)

Paušálna suma na colné odbavenie koní = 180 EUR / 200 CHF

Presťahované do Nemecka be
z vývozu CH (len na prepravu nadobúdateľom) = 60 EUR / 65 CHF a
lebo s CH-exportom (ak preprava zasielajúcim spoločnosťou) = 140 EUR / 150 CHF

Premiestnené do Švajčiarsk
a bez vývozu DE (len na prepravu nadobúdateľom) = 80 EUR / 90 CHF a
lebo s DE exportom (ak preprava zasielajúc spoločnosťou) = 140 EUR / 150 CHF

Vývoz z iných krajín paušálna sadzba (
e.B. anglický alebo švédsky vývoz, do 1 položky)= 80 EUR /
90 CHF + 5 EUR / 6 CHF za číslo dodatočného colného sadzobníka

Každá prvá konzultácia je bezplatná.

Dnes, poďme
Col
né spracovanie


Žiadosť o ponuku

 

Takto sa k nám dostanete!

Telefón: +41 44 512 14
35info@ausfuhrbegleitdokument.com