Preprava do Švajčiarska

Doprava do Švajčiarska (obrázok symbolu)Doprava do Švajčiarska (obrázok symbolu)Doprava do Švajčiarska (obrázok symbolu)

Doprava a lodná doprava do Švajčiarska

Predslov + fakty a čísla

Chcete poslať tovar do Švajčiarska loďou? Radi by sme vysvetlili rôzne možnosti a špeciálne vlastnosti spracovania. Švajčiarsko ako krajina EZVO uprostred nespočetných krajín EÚ podlieha samostatným pravidlám a nariadeniam. Na rozdiel od lodnej dopravy v rámci členských štátov schengenského priestoru (t.B. doprava z Nemecka do Rakúska), tovar nemôže byť "ľahko" odoslaný z krajiny EÚ do Švajčiarska. Keďže Švajčiarsko nie je súčasťou colnej únie EÚ, tovar musí byť vopred priznaný colným orgánom a v prípade potreby zdanený + zdanený. Viac o tom, ale neskôr podrobne. Po prvé, niektoré dôležité základné informácie o Švajčiarsku.

Kľúčové čísla:

  • Rozloha: 41 285 km2
  • Predsišné číslo: +41
  • Počet obyvateľov: približne 8,5 milióna
  • štyri národné jazyky: nemčina, francúzština, taliančina, Rhaeto-Romance

Zaujímavosti:

  • 71 520 km cestná dopravná sieť, 5 200 km železničných tratí
  • Približne 1 800 tunelov vo Švajčiarsku
  • 3 medzinárodné letiská (Zürich, Ženeva a Bazilej)

 

 

Zasielanie listov, balíkov a balíkov do Švajčiarska

Chcete poslať list, balík alebo balík do Švajčiarska? Potom k nemu musíte priložiť príslušné sprievodné dokumenty. V závislosti od hodnoty zásielky sa musí vypracovať buď colné vyhlásenie, alebo sprievodný doklad k vývozu.

Sprievodné doklady na účely ich listu do Švajčiarska

Bez ohľadu na to, či posielate súkromne alebo komerčne, musíte so svojou zásielkou vždy priložeť príslušné colné doklady. Limitom hodnoty pre vytvorenie dokumentov je jednotka SDR (Special Drawing Rights). Toto je jednotka z preposielacieho priemyslu. V závislosti od ceny SDR v EUR sa môže zmeniť limit hodnoty.

Do hodnoty 300 zvláštnych práv čerpania (v súčasnosti približne 370 EUR) musí byť každá zásielka priložená k colnému vyhláseniu o obsahu CN22. Nesmie to byť balík, ale len nemecký poštový list alebo balík Deutsche Post. Colné vyhlásenie CN22 si môžete stiahnuť tu: Stiahnuť CN 22 (pre pomoc pri plnení)

Ak hodnota tovaru presahuje 300 zvláštnych práv čerpania (v súčasnosti približne 370 EUR), alebo ak ide o balík, každá zásielka musí byť namiesto toho priložená k colnému vyhláseniu CN23. Toto si môžete stiahnuť tu: Stiahnite si CN23 (pre pomoc pri plnení)

Na takzvaný sprievodný doklad k vývozu sa musí pripraviť len s hodnotou viac ako 1000 EUR. Všeobecné informácie o sprievodnom doklade k vývozu nájdete na našej domovskej stránke. Ďalšie informácie o bezplatnom vytvorení ABD nájdete tu: Vytvorenie sprievodného vývozného dokumentu

Ak je to tovar, musíte k listu, balíku alebo balíku vždy priložiť obchodnú faktúru.

Prepravné náklady na tovar prichádzajúci do Švajčiarska ako balík

V závislosti od poskytovateľa, ktorému chcete balík odoslať, existujú rôzne náklady. Vždy platí nasledovné: čím väčší je balík a tým ťažšie, tým drahšia je preprava. Jednoduchú zásielku tovaru môžete poslať už za pár eur (pre prehľad cien Deutsche Post). Balík je možné doručiť do Švajčiarska od cca 9 EUR. Balík vás bude stáť minimálne 25 EUR pri preprave ako súkromný zákazník cez DHL.

Ostatní poskytovatelia prepravných služieb, ako napríklad Hermes, ponúkajú prepravu balíkov od približne 18 EUR (do cenníka balíkov Hermes).

Ak chcete balík poslať kuriérom, náklady sa vypočítajú podľa času požadovaného kuriérom. Vo väčšine prípadov však musíte počítať s niekoľkými stovkami eur. V takom prípade nás môžete v prípade potreby kontaktovať a my Vám ponúkneme najlepšiu možnú ponuku (na kontaktný formulár).

Preprava do Švajčiarska kamiónom Doprava / Tovar cez forwarding do Švajčiarska

Chcete nielen posielať jednotlivé balíky do Švajčiarska, ale plánujete poslať aj celé palety, prípadne aj ako špeciálnu prepravu do Švajčiarska? Tu platia osobitné predpisy v porovnaní s prepravou balíkov. Dokumenty, ktoré je potrebné vytvoriť, sú väčšie. Dovozné clá sú pre príjemcu vyššie a príprava sprievodných dokladov je náročnejšia.

Sprievodné doklady k preprave paliet do Švajčiarska

Podobne ako pri odosielaní balíkom, musíte so zásielkou pribaliť určité dokumenty. To okrem iného zahŕňa nákladný list CMR (to je samozrejmosťou. preposielajúceho zástupcu), faktúru a prípadne vývozné doklady. Do hodnoty 1 000 EUR a hmotnosti 1 000 kg postačuje faktúra ako vývozný doklad. Budete potrebovať aj takzvaný sprievodný doklad k vývozu. V niektorých prípadoch by sa mal namiesto toho vyhotoviť tranzitný doklad, napr.B. ak tovar pochádza z krajiny mimo EÚ, ale viac o tom v položke "4.1 vývozný sprievodný doklad a T1".

Prepravné náklady na tovar prichádzajúci do Švajčiarska kamiónom

Preprava tovaru zasielajúcim zástupcom: Švajčiarsko a Lichtenštajnsko ako krajina prijatia - aké náklady musíte očakávať? V závislosti od veľkosti a hmotnosti zásielky je preprava do Švajčiarska možná už za niekoľko stoviek eur. Je však dôležité vopred sa informovať o úplných vzniknutých nákladoch. Okrem čistých prepravných nákladov na dopravu do Švajčiarska sú tu aj náklady na colné odbavenie. V závislosti od Incotermu sa dovozné clá, ako sú clá a DPH, účtujú buď odosielateľovi, alebo dovozcovi. Nemali by ste to prehliadať pri výpočte všetkých nákladov.

Máte záujem o prepravu do Švajčiarska kamiónom a hľadáte spoľahlivú, ale lacnú forwardingovú spoločnosť (Nemecko - Švajčiarsko)? Potom nás kontaktujte, radi Vám poradíme a vytvoríme nezáväznú ponuku => na kontaktný formulár.

Výmena paliet

Pri výmene paliet je potrebná opatrnosť, ako je známe z Nemecka alebo iných krajín: Švajčiarsko je nevymieňanou krajinou. To znamená, že ak dodáte ploché palety EURO, sú v istom zmysle stratené. Podobne ako v prípade, že by ste tovar dodávali na jednorazových paletách, odosielateľ vám nemusí po vyložení v prázdnom stave opäť odovzdať palety. To by sa malo brať do úvahy pri preprave, pretože palety EURO sú zvyčajne drahšie vo výrobe a nákupe.

Švajčiarske mýto / Poplatok za ťažkú a ťažkú dopravu (LSVA)

Ak chcete cestovať po švajčiarskych diaľniciach, potrebujete až prípustnú celkovú hmotnosť 3,5 tony. diaľničnú známku. To je k dispozícii za 40 frankov ako ročná diaľničná známka. Denné a mesačné diaľničné známky nie sú k dispozícii.

Na nákladné vozidlá sa vzťahuje takzvaná LSVA (poplatok za náklad a ťažkú dopravu). To je vždy spôsobené, bez ohľadu na to, ktoré cesty sa používajú. Závisí to od úrovne emisií, celkovej hmotnosti a najazdených kilometrov. Všeobecné informácie a tarify nájdete priamo na webovej stránke EZV (Federálna colná správa):

Daň z ťažkých nákladných vozidiel LSVA - Všeobecné / Tarify

Zákazy a povolenia na vedenie motorového vozidla

Vo Švajčiarsku nákladné vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 tony. zákaz nedeľnej a nočnej jazdy. To znamená, že nákladné vozidlá sa nesmú premiestňovať medzi 22.m a 5 .m. Viac informácií nájdete priamo na webovej stránke Federálneho úradu pre dopravu: Zákaz nočnej a nedeľnej jazdy

Colné odbavenie pri preprave do Švajčiarska

Už sme stručne spomenuli dokumenty potrebné na riadny vývoz tovaru z Nemecka. Teraz by sme chceli zachyťte podrobnejšie informácie o zložitejších dokumentoch, ako je sprievodný doklad k vývozu a dovozné vyhlásenie.

Sprievodný doklad k vývozu a T1

Sprievodný vývozný doklad musí byť vždy vyhotovený pre vývoz tovaru s hodnotou vyššou ako 1 000 EUR alebo s hmotnosťou vyššou ako 1 000 kg. Rozlišuje sa medzi rôznymi metódami. Preskúmali sme ich v inej výške pre vás:

jednoú fázový postup

dvoj etapový proces

Podrobné informácie nájdete aj na domovskej stránke. Vysvetľuje sa v ňom aj zložitosť, ako napríklad registrácia čísla EORI pre komerčný vývoz.

Ak tovar pochádza z tretej krajiny a ešte nebol dovezený do EÚ, musí sa vyhotoviť tranzitný doklad T1. To je .B v prístave Hamburg, kedy sa má tovar dodať z Číny cez Nemecko do Švajčiarska. Prostredníctvom tranzitného dokladu môže byť tovar úradne prepravený cez Nemecko bez cla. Dovozné clá sa preto musia zaplatiť iba raz: v krajine konečného príjemcu.

Dovozné colné odbavenie

Dovozné clo sa musí vykonať aj pri dovoze do Švajčiarska. To si vyžaduje špeciálny softvér s pripojením k programu e-dec. Dovozné clá sa líšia v závislosti od druhu tovaru a hmotnosti. Na dovoz tovaru sa spravidla účtuje DPH vo výške 7,7 %. Švajčiarsko je jednou z mála krajín na svete, ktorých clá nie sú založené na hodnote tovaru, ale na hmotnosti tovaru, ktorý sa má doviezť.

Sme radi, že vám pripravíme dovozné colné odbavenie na švajčiarskom colnom úrade. Prosím, kontaktujte nás kvôli tomuto.