EORI številka - vse informacije + navodila za uporabo


EORI številka - vse informacije + navodila za uporabo

Uvedba in opredelitev številke EORI

Od 1/1/11/2009 trgovci v Evropski uniji, ki želijo uvoziti ali izvoziti blago v večini primerov, potrebujejo številko EORI. EORI je okrajšava za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov. Zato je številka za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov. Številka EORI tako nadomešča "carinsko številko", veljavno do leta 2009. V EU vsak trgovec kot identifikator prejme le eno številko EORI. Cilj je olajšati carinskim organom držav EU boljši nadzor pretoka blaga.
Podjetja in samozaposlene osebe, ki želijo uvažati blago iz države zunaj EU v EU, morajo za carinjenje zagotoviti svojo številko EORI.
Brez tega ni več mogoče preverjati carine pri uvozu, razen če je uvoznik (znan tudi kot carinski deklarant) zasebnik.

Za izvoz iz EU v državo, ki ni članica EU, je potrebna tudi številka EORI, ki je potrebna za pripravo priloženega izvoznega dokumenta.
Ker pa je treba spremni dokument o izvozu sestaviti le iz vrednosti 1.000 EUR ali teže 1.000 kg izdelka, ki ga je treba izvoziti, gospodarski subjekti ne potrebujejo številke EORI za izvoz v skladu s temi vrednostmi. Načeloma zasebnike za izvoz ne potrebujejo številke EORI.

V našem članku boste izvedeli, kako zaprositi za številko EORI in kakšen je postopek v drugih državah. Odgovarjamo tudi na najpogosteje zastavljena vprašanja o številki EORI.

 

Vloga za nemško številko EORI

Za nemško številko EORI lahko brezplačno zaprosite na dva različna načina. Obrazec za prijavo izpolnite ročno in ga po e-pošti ali faksu pošljete Splošnemu carinskem direktoratu ali pa vlogo oddate preko portala državljanov in poslovnih strank.

Vloga za številko EORI z obrazcem 0870a

Za prijavo z obrazcem morate do obrazca dostopati na spletu na naslednji povezavi: Vloga
za številko EORI Obr
azec lahko nato izpolnite neposredno na spletu. Nato morajo biti vse strani natisnjene in obrazec mora biti podpisan. Po tem se obrazec lahko pošlje Splošnemu carinskem direktoratu po faksu ali po elektronski pošti. E-poštni naslov in številko faksa najdete na prvi strani aplikacije EORI. Za vsa vprašanja o obrazcu je na voljo tudi priročnik za polnjenje, ki bo na voljo: Nav
odila za polnjenje za prijavo na štev
ilko EORI Po tem, ko ste obrazec poslali po faksu ali e-pošti, traja do osem tednov, preden prejmete številko EORI po pošti. Če pa želite blago uvoziti ali izvažati vnaprej, lahko izpolnjeno in podpisano vlogo za številko EORI posredujete va
šemu carinskem zastopniku, e.B. nam. Skupaj s potrditvijo faksa vloge carinskemu direktoratu ali potrdilom o e-poštnem prevzemu, ki ga prejmete od carinskega urada, se lahko blago izjemoma počisti brez številke EORI, dokler vam ne bo dodeljeno.

Prijava prek portala državljanov in poslovnih strank

Od 01.10.2019 lahko vlogo za številko EORI vložite tudi elektronsko preko Portala državljanov in poslovnih strank. Zahtevani servisni račun lahko nastavite pod www.zoll-portal.de. Če že imate račun, se lahko prijavite tukaj:Vpiši se Bürge
r- und Businesskundenportal Da bi
se lahko digitalno opredelili kot pooblaščeni zastopnik vašega podjetja ali kot zasebnik, se morate registrirati z uporabo vašega Elster certifikata. Nato lahko zaprosite za številko EORI preko portala za državljane in poslovne stranke. Podatke, shranjene v carinskem sistemu, lahko spremenite kadarkoli po tem, ko je bila številka EORI izdana. Ker je za dokončanje številke eORI potrebno nekaj časa, lahko opravite carinjenje, ki ga opravi vaš carinski zastopnik, kot je .B. PUREPROGRESS GmbH, tudi brez številke EORI. Vse kar morate storiti je, da navedite številko transakcije vloge za številko EORI.

Če imate kakšna vprašanja o številki EORI

Načeloma se za vsa vprašanja v zvezi s številko EORI obrnite na naslednji organ.
Za prijavo:

Hišni naslov: Generalni carinski direktorat, dresdenski urad, glavno upravljanje podatkov, Carusufer 3-5, D-01099 Dresd
enPostalni naslov: Generalni carinski direktorat, dresdenski urad, glavno upravljanje podatkov, Polje 10 07 61, D-01077 Dresden E-pošta: antrag.eori@zoll.de

Faks: 0351 44834-442 ali 0351 44834-443 ali 0351 44834-444

Za vprašanja o aplikaciji, obstoječih številkah EORI ali splošnih vprašanjih:Te
lefonska EORI-številka Hotline: 0351 44834-54
0E-pošta: info.eori@zoll.de

Upoštevajte naslednje pogoste napake/mite:

- Številka EORI v Nemčiji ni enaka številki UST ID / DDV številki / osebni ali operativni davčni številki

- Številka EORI ni enaka carinski tarifni številki

- Ni povratnega iskanja za EORI številke

 

 

Zaprosite za številko EORI in položaj v drugih državah:

EORI Number Brexit / EORI Number UK (Anglija, Velika Britanija) + Severna Irska

Velika Britanija je EU zapustila 31. januarja 2020. Rezultat tega so novi carinski predpisi in predpisi za prevoz blaga (uvoz/izvoz). Od 1. januarja 2021 tako trgovinski partner iz Nemčije ali Severne Irske kot družba iz Združenega kraljestva (Anglija, Wales in Škotska) potrebujejo številko EORI za uvoz in izvoz industrijskega blaga med državami/ozemlji. Brez veljavne številke EORI boste morali pričakovati zamude in povečane stroške na meji (e.B. pristojbine za shranjevanje s strani carinskega urada zaradi odsotnosti številke EORI za prijavo). Spodaj boste našli vse ostalo podrobno:

Prevozi iz države nečlanice EU na Severno Irsko in prevozi iz Severne Irske v državo, ki ni čl
anica EU Potrebujete številko EORI, ki se začne z "XI", ko

  • blago med Severno Irsko in državami zunaj EU (.
    B, Združeno kraljestvo, Švica, Norveška itd.)
  • Želite narediti carinsko deklaracijo na Severnem Irskem
  • Želite prejemati (zavezujoče) carinske informacije iz Severne Irske

Če že imate številko EORI iz druge države EU, ne potr
ebujete britanske EORI številke, ki se začne z "GB".
Če pa se vaše podjetje nahaja na Severnem Irskem, mora
te namesto druge številke EU-EORI uporabiti severnoirsko
številko "XI" Eori, znano tudi kot "Eori number XI".

Za pretok blaga med Severno Irsko in Irsko ne potrebujete številke EORI.

Prevozi iz EU v Združeno kraljestvo a
li iz Združenega kraljestva V EUZa prevoze med EU, e.B iz Nemčije, Severne Irske, Francije, Nizozemske itd. Če še nima številke EORI, ki se začne z "GB", mora zaprositi za britansko številko EORI. Številko EORI je treba zahtevati pred načrtovanim prevozom, saj lahko številka traja do enega tedna, ki se dodeli.

Podjetje v Združenem kraljestvu ne potrebuje številke EU-EORI, ampak le britansko številko EORI, ki se začne z "GB". Če pa želi družba delovati kot deklarant v carinskem sistemu Evropske unije v Združenem kraljestvu, bo poleg številke EORI potrebovala tudi številko EORI. v državi Evropske unije. Nasprotno pa je popolnoma enako: podjetje v EU, e.B. v Nemčiji, ne potrebuje nujno britanske številke EORI, razen če želi tam delovati tudi kot carinski deklarant. Vendar pa vedno zahteva številko EU-EORI za nemško uvozno/izvozno deklaracijo.

Pomembno: številke GB-EORI v EU ne veljajo več od 01.01.2021 in številke EU-EORI v Združenem kraljestvu niso več veljavne. Oba sistema ozemelj torej delujeta neodvisno drug od drugega.

Nanesite številko GB-EORI zd
aj o
rapply zdaj severnoirski XI-EORI številka

Številka EORI Švica/Lihtenštajn, Kitajska, Japonska, Kanada, Norveška, Rusija, Turčija, ZDA

Podjetja iz tretjih držav, kot so Združene države, Turčija, Rusija, Japonska in Kitajska ali države EFTA, kot so Švica, Lihtenštajn in Norveška, ne potrebujejo številke EORI. Vendar se podjetja iz teh držav lahko registrirajo za številko EORI v državi EU, če želijo tam delovati kot carinski deklarant. V praksi pa je to težko, saj družba s sedežem zunaj EU od uvedbe carinskega zakonika Unije ni mogla delovati kot carinski deklarant (glej člen 170(2)2 UCC).

Številka EORI Francija

Francoska številka EORI temelji na formatu "FR" + številki podjetja Siret.
Za številko EORI se lahko prijavite tukaj: francoska številka EORI

EORI številka Italija

Če želite pridobiti italijansko številko EORI, jo morate prijaviti na spletu tukaj: italijanska šte
vilka EORI Format italijanske številke EORI ustreza črkam "IT" in nato davčna ali davčna identifikacijska številka.

Število EORI Hrvaška

Vse informacije o prijavi na hrvaško številko EORI najdete na naslednji st
rani:hrvaška številka EORI

EORI številka Litva

Vloga za litvansko številko EORI je prijavljena na carinski strani Lit
ve:litvanski EORI številka

EORI številka Luksemburg

Luksemburške številke EORI ustrezajo tudi številki UST-ID-No. podjetja.
Več o tem izvedite tukaj: Luksemburška carinska stran za prijavo na številko EORI

Številka EORI Nizozemska

Na naslednji strani je mogoče zaprositi za številko nizozemskih/nizozemskih
EORI:nizozemska številka EORI

Številka EORI Avstrija

Informacije o prijavi lahko dobite na spletni strani Zveznega ministrstva za finance: Informacije o avstrijski številki
EORIProjekcijo lahko na spletu vložite preko naslednjega obrazca: Prijava na avstrijsko števi
lko EORI Po vložitvi vloge boste prejeli transakcijsko številko, s katero je carinsko carinjenje običajno že možno brez številke EORI.

EORI številka Poljska

Postopek za prijavo na poljsko številko EORI je na voljo neposredno tukaj: Zaprosite za poljsko številko EORI

Številka EORI Švedska

Švedska številka EORI je sestavljena iz črk "SE" in številke švedske
družbe ali, v primeru zasebnikov, črk SE in osebne identifikacijske številke.
Švedske številke EORI se lahko prijavijo na spletu tukaj: Zaprosite za švedsko številko EORI

EORI številka Španija

Če želite zaprositi za špansko številko EORI, sledite povezavam na naslednji strani:Zahte
vajte špansko številko EORI

Številka EORI Češka

Registracija češke številke EORI se lahko naredi na naslednji s
trani:češka številka EORI

Pogosta vprašanja:

Kako se prijavim za številko EORI?

Odvisno od države, v kateri ste vi ali Vaše podjetje se nahaja, aplikacija deluje drugače.
Za vas smo povzeli povezave na vse uradne strani/pisarne, ki so odgovorne za
prijavo na številko EORI v zadevni državi. V večini primerov se lahko nato prij
avite elektronsko ali tako, da podpisani obrazec pošljete po e-pošti/faksu.

Od kod dobiš številko EORI?

Svojo številko EORI boste prejeli po pošti po prijavi preko ene od zgoraj navedenih povezav. Če ste poza
bili številko EORI, se lahko vedno obrnete na telo, ki vam je v preteklosti dalo števi
lko EORI. V Nemčiji bi to bil urad za upravljanje informacij in znanja v Dresdnu. Kot imetni
k številke EORI lahko kot imetnik številke EORI vedno zahtevate od carinskega urada, pristojnega za vas, ali drugega carinskega ur
ada za informacije o številki EORI.

Kje lahko poizvedim po številki EORI?

Če poznate številko EORI, ki jo iščete, jo lahko preverite na spletu na naslednji
povezavi:Eor
i številka brez EORI številke, ni možnosti, da bi jo dobili za nemške EORI številke. Vendar pa lahko preprosto preizkusite katero koli številko EORI na zgornji povezavi, saj boste videli, ali je številka EORI neveljavna ali ne. Glede na objavo o varstvu podatkov v vlogi za številko EORI se lahko prikaže tudi celoten naslov lastnika številke EORI.

Je EORI številka UST ID?

V nekaterih državah EORI številka 1 do 1 ustreza tudi ID UST (identifikacijska številka za DDV). Ker ima v
saka država svoj sistem za dodelitev številke EORI, tu ni enotnih standardov. Nekatere dr
žave dodajo tudi kode, kot so "B01" ali več ničel pred ali po ID UST, kar ima za posledico številko EORI.
Nemško število EORI je neodvisno od UST ID in ga zato ni mogoče določiti z zgoraj navedeno metodo.

Koliko časa traja do EORI številke?

Odvisno od države, odgovorne za dodelitev številke EORI, lahko traja od nekaj ur do
več tednov, da vam dodelite številko EORI. Vendar pa lahko zaradi včasih zelo dolgega časa obd
elave v carinskem uradu običajno obdelate tudi blago, ki je bilo prijavljeno brez številke EORI. V ta namen
je običajno potrebna številka postopka registracije za številko EORI (Avstrija) ali pa je treba na
vesti e-pošto/potrditev faksa vloge za številko EORI.

Je carinska številka številka EORI?

Takratno "carinsko številko" je novembra 2009 nadomestila sedanja številka EORI. Stare cari
nske številke so bile torej samodejno
veljavne od 1. Zato, če ste imeli carinsko številko, ni več veljavna
in zdaj morate zaprositi za številko EORI.

Kako izgleda nemška številka EORI?

Nemško EORI število ima običajno obliko »DE« in nato 15-mestno zaporedje števil.
Če je bila stara carinska številka prevzela, ima lahko nemška številka EORI tudi obliko "DE" in
sedemmestno zaporedje številk. Na primer, EORI številka morda videti nekaj takega: "DE123456787654321" ali "DE1234567"

Kje se lahko prijavim za številko EORI?

Za nemško številko EORI lahko zaprosite na .B. na naslednji povezavi neposredno na strani nemške carine: I
nformacije o številski štev
ilki EORI za prijavo na številko EORI

 

Kdaj je potrebna številka EORI?

Številka EORI je potrebna, kadar želite kot trgovec uvoziti blago iz države zunaj EU v EU.
Za izvoz potrebujete tudi številko EORI z vrednostjo več kot 1.000 evrov ali težo več kot 1.000 kg. Vse fizične ali pravne osebe, ki opravljajo svoje dejavnosti za ustvarjanje dobička, potrebujejo številko EORI. Zato se številka EORI izda tudi malim podjetnikom in osebam, ki delajo v kmetijstvu. Ali je številka EORI izdana zasebnim posameznikom, je odvisno od tega, ali se več kot 10 pošiljk/leto izvozi/uvaža. Če je tako, se lahko zahteva številka EORI.

 

Ali lahko uvozim brez EORI?

Uvoz blaga iz države zunaj EU v EU je načeloma možen le za posameznike brez številke EORI. Če pa ste pred kratkim zaprosili za številko EORI in vam še ni bila dodeljena, je uvoz izjemoma mogoč brez številke EORI. Če želite to storiti, morate prošnjo za številko EORI poslati carinskemu zastopniku skupaj s številko carinske transakcije ali potrdilom, da je vloga v teku.

 

Kje lahko vidim svojo številko EORI?

Svojo številko EORI lahko vidite v pismu, ki ste ga prejeli od Generalnega carinskega direktorata v Dresdnu. Če tega niste več seznanjeni, ga lahko zahtevate po telefonu ali pisno na kateri koli carinski pisarni.

 

Kako izgleda številka EORI?

Glede na to, katera država EU je lastnik številke EORI, je številka EORI strukturirana drugače.
Nemška številka EORI se vedno začne z dvema črkama "DE" z naslednjim 15-mestnim naključnim zaporedjem števil.

 

Kdaj mora biti številka EORI na računu?

Nekatera podjetja, ki redno uvozijo z Daljnega vzhoda, samodejno napišejo številko EORI na račun dobavitelja. To lahko na primer storite.B tako, da napišete v naslovno vrstico, tako da v naslovu za obračunavanje določite tudi številko EORI. S tem postopkom lahko carinski zastopnik hitreje obdela pošiljko. Enako velja za pošiljke, ki jih pošiljate v državo, ki ni članica EU.
Vendar pa na računu načeloma ni obveznosti omeniti številke EORI.

 

Kje se prijavim za številko EORI ali kako dobim številko EORI?

Za nemško številko EORI lahko zaprosite neposredno prek portala za državljane in poslovne stranke s certifikatom ELSTER.
Alternativa bi bila izpolniti vlogo za številko EORI, jo podpisati in poslati po faksu ali po elektronski pošti pristojnemu organu. Pri prijavi na obrazec 0870a lahko dobite številko EORI brez certifikata Eltster.

Kdo ne potrebuje EORI številke?

Pomembno: Ne potrebujete številke EORI v naslednjih primerih:

- za prijavo na karnet ATA

- za registracijo selitve / premostitvenega blaga

- za dobavo znotraj Skupnosti (prevozi znotraj EU)

Kaj se bo zgodilo potem?

Če imate glede številke EORI še vedno kakšne nedvomnosti, si lahko preberete več tukaj:

Številka EORI v priloženem izvoznem dokumentu

EORI Številka: Wikipedija, ki jo želite videti

Informacije o številki EORI: Zoll.de

 

Ko zahtevate številko EORI, ste pripravljeni uvoziti ali izvoziti blago. Tukaj boste našli naš carinski cenik, kjer lahko z enim klikom dostopate tudi do našega kontaktnega obrazca. Dajte nam kratko poročilo o vašem primeru in vam bomo brez obveznosti in brezplačno svetovali za pripravo carinskih dokumentov, potrebnih za vaš posamezen primer.