EORI-nummer – all information + anvisningar för att tillämpa

Introduktion och definition av EORI-nummer

Sedan 1/1/11/2009 handlare i Europeiska unionen, som vill importera eller exportera varor i de flesta fall behöver ett EORI-nummer. EORI är förkortningen för "Ekonomiska aktörers registrering och identifiering". Det är alltså ett nummer för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. EORI-numret ersätter därmed "tullnumret" som gäller till 2009. I EU får varje näringsidkare endast ett EORI-nummer som identifierare. Syftet är att underlätta för tullmyndigheterna i EU-länderna att bättre kontrollera varuflödet.
Företag och egenföretagare som vill importera varor från ett land utanför EU till EU måste tillhandahålla sitt EORI-nummer för tullklarering.
Utan detta är det inte längre möjligt att kontrollera tullen vid en import om inte importören (även kallad tulldeklaranten) är privatperson.

För export från EU till ett land utanför EU krävs också ett EORI-nummer, vilket krävs för att utarbeta det tillhörande dokumentet för exportföljet.
Eftersom exportföljedokumentet endast behöver upprättas från ett värde på 1,000 euro eller en vikt på 1,000 kg av den produkt som skall exporteras, behöver dock ekonomiska aktörer inte ett EORI-nummer för export enligt dessa värden. Privatpersoner behöver i princip inte något EORI-nummer för export.

I vår artikel får du lära dig att ansöka om ett EORI-nummer och vad förfarandet är i andra länder. Vi svarar också på de vanligaste frågorna om EORI-numret.

 

Ansökan om det tyska EORI-numret

Du kan ansöka om ett tyskt EORI-nummer kostnadsfritt på två olika sätt. Antingen fyller du i ansökningsblanketten för hand och skickar det med e-post eller fax till generaldirektoratet för tullen eller så skickar du in ansökan via medborgar- och företagskundportalen.

Ansökan om EORI-numret med hjälp av blankett 0870a

För att ansöka med hjälp av formuläret måste du få tillgång till formuläret online på följande l
änk: Ansökan om EORI
-nummerBlanketten kan sedan fyllas i direkt online. Då måste alla sidor skrivas ut och blanketten måste vara signerad. Därefter kan blanketten skickas till generaltulldirektoratet antingen via fax eller via e-post. E-postadress och faxnummer finns på första sidan i EORI-ansökan. För eventuella frågor om formuläret finns också en påfyllningshandbok, som kommer att tillhandah
ållas: Fylla i anvisningar för ansökan om
EORI-nummerEfter att du har skickat formuläret via fax eller e-post, det tar upp till åtta veckor innan du får ett EORI-nummer per post. Om du vill importera eller exportera varor i förväg kan du dock vidarebefordra den ifylld och undertecknade ansökan om EORI-nu
mmer till ditt tullombud, e.B till oss. Tillsammans med faxbekräftelsen av ansökan till tulldirektoratet eller e-postkvittosbekräftelsen, som du får från tullkontoret, kan varorna sedan undantagsvis rensas utan EORI-nummer tills de har tilldelats dig.

Ansökan via Medborgar- och företagskundportalen

Sedan 01.10.2019 kan ansökan om EORI-nummer också göras elektroniskt via Medborgarnas och Företagskundportalen. Du kan ställa in det nödvändiga servicekontot under www.zoll-portal.de. Om du redan har ett konto kan du logga in här:Logga in Bürger-
und BusinesskundenportalFör att kunn
a identifiera dig digitalt som en auktoriserad representant för ditt företag eller som privatperson måste du registrera dig med hjälp av ditt Elster-certifikat. Du kan sedan ansöka om ett EORI-nummer via Medborgar- och Företagskundportalen. Alternativt kan du när som helst ändra dina uppgifter som lagras i tullsystemet efter att EORI-numret har utfärdats. Eftersom eORI-numret tar en viss tid att slutföra, kan du få tullklareringen utförd av ditt tullombud som .B. PUREPROGRESS GmbH, även utan Ett EORI-nummer. Allt du behöver göra är att ange transaktionsnumret för ansökan om EORI-nummer.

Om du har frågor om EORI-numret

Kontakta i princip för alla eventuella frågor rörande EORI-numret följande organ.
För ansökan:

Hus adress: General Tulldirektoratet, Dresden kontor, master data management, Carusufer 3-5, D-01099 DresdenP
ostadress: General Customs Directorate, Dresden kontor, master data management, P.o. box 10 07 61, D-01077 Dresden E-post: antrag.eori@zoll.de

Fax: 0351 44834-442 eller 0351 44834-443 eller 0351 44834-444

För frågor om ansökan, befintliga EORI-nummer eller allmänna frågor:Tel
efon EORI-Nummer Hotline: 0351 44834-540E
-mail: info.eori@zoll.de

Observera följande vanliga fel/myter:

– EORI-numret i Tyskland är inte lika med UST ID-numret / momsregistreringsnummer / person- eller driftsskattenummer

– Ett EORI-nummer är inte detsamma som ett tulltaxnummer

– Det finns ingen omvänd sökning efter EORI-nummer

 

 

Ansö ska få EORI-numret och situationen i andra länder:

EORI-nummer Brexit / EORI Number UK (England, Storbritannien) + Nordirland

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Resultatet är nya tullbestämmelser och föreskrifter för transport av varor (import/export). Sedan den 1 januari 2021 behöver både handelspartnern från Tyskland eller Nordirland och företaget i Förenade kungariket (England, Wales och Skottland) ett EORI-nummer för import och export av industrivaror mellan länder/territorier. Utan ett giltigt EORI-nummer får du räkna med förseningar och ökade kostnader vid gränsen (e.B. lagringsavgifter av tullkontoret på grund av frånvaron av ett EORI-nummer för incheckning). Nedan hittar du allt annat i detalj:

Transporter från ett land utanför EU till Nordirland och transporter från Nordirland till ett land ut
anför EU Du behöver ett EORI-nummer som börjar med "XI" när du

  • varor mellan Nordirland och länder utanför EU (e
    .B. Kina,Storbritannien, Schweiz, Norge osv.)
  • Vill göra en tulldeklaration i Nordirland
  • Vill du få en (bindande) tullinformation från Nordirland

Om du redan har ett EORI-nummer från ett annat EU-land behö
ver du inte ett brittiskt EORI-nummer som börjar med "GB".
Om ditt företag är beläget i Nordirland bör du dock an
vända ett nordirländsk "XI" Eori-nummer, även kallat "Eori
Number XI", i stället för ett annat EU-EORI-nummer.

Du behöver inte ett EORI-nummer för varuförflyttning mellan Nordirland och Irland.

Transporter från EU till Storbritannien eller från StorbritannienTill
EUFör transporter mellan EU, e.B. från Tyskland, Nordirland, Frankrike, Nederländerna, etc. till Storbritannien (eller vice versa) åtminstone det brittiska företaget måste ha ett "GB" EORI-nummer. Om det ännu inte har ett EORI-nummer som börjar med "GB", måste den ansöka om ett brittiskt EORI-nummer. EORI-numret bör begäras innan den planerade transporten genomförs, eftersom antalet kan ta upp till en vecka att tilldelas.

Ett företag i Storbritannien behöver inte ett EU-EORI-nummer, endast ett brittiskt EORI-nummer som börjar med "GB". Om företaget vill fungera som deklarant i Tullsystemet i Europeiska unionen i Förenade kungariket kommer det emellertid också att behöva ett EORI-nummer utöver "GB" EORI-nr. i ett land i Europeiska unionen. Omvänt är det exakt samma sak: ett företag i EU, e.B. i Tyskland behöver inte nödvändigtvis ett brittiskt EORI-nummer, om det inte också vill fungera som tulldeklarant där. Det krävs dock alltid ett EU-EORI-nummer för den tyska import-/exportdeklarationen.

Viktigt: GB-EORI-nummer gäller inte längre i EU sedan 01.01.2021 och EU-EORI-nummer gäller inte längre i Storbritannien. Territoriernas båda system fungerar därför oberoende av varandra.

Applicera GB-EORI-nummer nu e
lle
rtillämning nu nordirländsk XI-EORI-nummer

EORI-nummer Schweiz/Liechtenstein, Kina, Japan, Kanada, Norge, Ryssland, Turkiet, USA

Företag från tredjeländer som USA, Turkiet, Ryssland, Japan och Kina, eller EFTA-länder som Schweiz, Liechtenstein och Norge behöver inte något EORI-nummer. Det står dock företag från dessa länder fritt att registrera sig för ett EORI-nummer i ett EU-land om de vill fungera som tulldeklarant där. I praktiken är detta dock svårt, eftersom ett företag som är etablerat utanför EU inte har kunnat fungera som tulldeklarant sedan unionens tullkodex infördes (se artikel 170.2.2 UCC).

EORI-nummer Frankrike

Ett franskt EORI-nummer baseras på formatet "FR" + företagets Siret-nummer.
Du kan ansöka om EORI-numret här: Franska EORI-nummer

EORI-nummer Italien

För att få ett italienskt EORI-nummer måste du ansöka om det online här: Italienska EORI-nummerForm
atet för det italienska EORI-numret motsvarar bokstäverna "IT" och därefter skatte- eller momsregistreringsnumret.

EORI-nummer Kroatien

Alla uppgifter om att ansöka om ett kroatisk EORI-nummer finns på följande
sida:Kroatiska EORI-nummer

EORI-nummer Litauen

Ansökan om litauiska EORI-nummer deklareras på den litauiska tullsi
dan:Litauiska EORI-nummer

EORI-nummer Luxemburg

Luxemburg eori-nummer motsvarar också UST-ID-Nr. av ett företag.
Läs mer här: Luxemburg Tullsida för att ansöka om ett EORI-nummer

EORI Nummer Nederländerna

På följande sida är det möjligt att ansöka om ett nederländskt/holländskt EORI-
nummer:Nederländska EORI-nummer

EORI-nummer Österrike

Information om ansökan kan erhållas på webbplatsen för förbundsfinansministeriet: Information om det österrikiska EORI-num
retAnsökan i sig kan göras online via följande formulär: Ansöker om det österrikiska EORI-numre
tEfter att du har lämnat in ansökan får du ett transaktionsnummer med vilket tullklarering vanligtvis redan är möjligt utan EORI-nummer.

EORI-nummer Polen

Förfarandet för att ansöka om ett polskt EORI-nummer finns direkt här: Ansög till polskt EORI-nummer

EORI Nummer Sverige

Det svenska EORI-numret består av bokstäverna "SE" och det svenska företagsnum
ret eller, när det gäller privatpersoner, bokstäverna SE och personidentifieringsnumret.
Svenska EORI-nummer kan sökas online här: Sök svenskt EORI-nummer

EORI-nummer Spanien

För att ansöka om ett spanskt EORI-nummer följer du länkarna på följande sida:B
egär spanska EORI-nummer

EORI-nummer Tjeckien

Anmälan av det tjeckiska EORI-numret kan göras via följande si
da:Tjeckiska EORI-nummer

Vanliga frågor:

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

Beroende på i vilket land du eller Ditt företag är beläget, programmet fungerar annorlunda.
Vi har sammanfattat för dig länkarna till alla officiella sidor/kontor, som ansvarar fö
r att ansöka om EORI-numret i respektive land. I de flesta fall kan du sedan ansöka
elektroniskt eller genom att skicka in ett signerat formulär via e-post/fax.

Var får du EORI-numret ifrån?

Du får ditt EORI-nummer per post efter ansökan via en av ovanstående länkar. Har du glömt
ditt EORI-nummer kan du alltid kontakta den kropp som tidigare gett dig ett EORI-nummer.
I Tyskland skulle detta vara informations- och kunskapshanteringskontoret i Dresden. Alternati
vt kan du som innehavare av EORI-numret alltid be det tullkontor som ansvarar för dig eller ett annat tullkontor
om information om EORI-numret.

Var kan jag fråga EORI-numret?

Om du känner till EORI-nummer du letar efter, kan du kontrollera det online på följande lä
nk:Eori nummer
utan att du vet EORI-nummer, finns det inget sätt att komma till det för tyska EORI-nummer. Du kan dock också helt enkelt testa valfritt EORI-nummer på ovanstående länk, eftersom du ser om EORI-numret är ogiltigt eller inte. Beroende på uppgiftsskyddsutgivningen i ansökan om EORI-nummer kan även hela adressen till ägaren till EORI-numret visas.

Är EORI-numret UST-ID?

I vissa länder motsvarar EORI nummer 1 till 1 även UST ID (momsregistreringsnummer). Eftersom va
rje land har sitt eget system för tilldelning av EORI-numret finns det inga enhetliga normer här. Vissa länder
lägger också till koder som "B01" eller flera nollor före eller efter UST-ID, vilket resulterar i EORI-numret.
Det tyska EORI-numret är oberoende av UST-ID och kan därför inte bestämmas med ovanstående metod.

Hur lång tid tar det att få ett EORI-nummer?

Beroende på vilket land som ansvarar för att fördela EORI-numret kan det ta från flera timmar til
l flera veckor innan du tilldelas ett EORI-nummer. Men på grund av den ibland mycket långa handläggningst
iden vid tullkontoret kan du vanligtvis också bearbeta de varor som har deklarerats utan EORI-numret. För detta
ändamål krävs vanligtvis ett processnummer av registreringen för EORI-numret (Österrike) eller en e-post-/
faxbekräftelse av ansökan om EORI-nummer måste uppvisas.

Är tullnumret EORI-numret?

Det dåvarande "tullnumret" ersattes av det nuvarande EORI-numret i november 2009. Gamla tullnummer var dä
rför automatiskt giltiga från och med den 1 januari 2009, om inte uppgifterna gavs till Eu
ropeiska gemenskapens kommission. Om du har haft ett tullnummer är det därför inte längre gil
tigt och du måste nu ansöka om ett EORI-nummer.

Hur ser ett tyskt EORI-nummer ut?

Ett tyskt EORI-nummer har vanligtvis formatet "DE" och sedan en 15-siffrig talföljd.
Om det gamla tullnumret har övertagits kan ett tyskt EORI-nummer också ha formatet "DE" sa
mt en sjusiffrig nummerserie. EORI-numret kan till exempel se ut ungefär så här: "DE123456787654321" eller "DE1234567"

Var kan jag ansöka om EORI-numret?

Du kan ansöka om ett tyskt EORI-nummer på .B. på följande länk direkt på sidan av tyska tullen:
Information om EORI-numme
rformen för ansökan om EORI-numret

 

När krävs ett EORI-nummer?

Ett EORI-nummer krävs närhelst du som handlare vill importera varor från ett land utanför EU till EU.
Du behöver också ett EORI-nummer för export med ett värde på mer än 1 000 euro eller en vikt på mer än 1 000 kg. Alla fysiska eller juridiska personer som bedriver sin verksamhet för att generera vinst behöver ett EORI-nummer. Därför utfärdas EORI-numret också till små företagare och personer som arbetar inom jordbruket. Huruvida EORI-numret utfärdas till privatpersoner beror på om mer än 10 transporter/år exporteras/importeras. Om så är då EORI-numret kan begäras.

 

Kan jag importera utan EORI?

Import av varor från ett land utanför EU till EU är i princip endast möjlig för privatpersoner utan EORI-nummer. Men om du nyligen har ansökt om ett EORI-nummer och du ännu inte har tilldelats det, är importen exceptionellt möjlig utan ett EORI-nummer. För att kunna göra detta måste du skicka ansökan om EORI-nummer till ditt tullombud, tillsammans med tulltransaktionsnumret eller kvittot på att ansökan pågår.

 

Var kan jag se mitt EORI-nummer?

Du kan se ditt EORI-nummer i brevet som du fick från generaldirektoratet för tullfrågor i Dresden. Om du inte längre känner till detta kan du begära det per telefon eller skriftligt på något tullkontor.

 

Hur ser EORI-numret ut?

Beroende på vilket land i EU som ägaren till EORI-numret finns, är EORI-numret strukturerat på olika sätt.
Ett tyskt EORI-nummer börjar alltid med de två bokstäverna "DE" med en efterföljande 15-siffrig slumpmässig siffersekvens.

 

När måste EORI-numret stå på fakturan?

Vissa företag som regelbundet importerar från Fjärran Östern skriver automatiskt EORI-numret till leverantörens konto. Detta kan göras till exempel.B genom att skriva i adressraden, så att du också anger ditt EORI-nummer i faktureringsadressen. Den här proceduren kan hjälpa tullagenten att behandla transporten snabbare. Detsamma gäller för transporter som du skickar till ett land utanför EU.
Det finns dock i princip ingen skyldighet att nämna EORI-numret på fakturan.

 

Var ansöker jag om ett EORI-nummer eller hur får jag ett EORI-nummer?

Du kan ansöka om ett tyskt EORI-nummer direkt online via Medborgar- och företagskundportalen med hjälp av ditt ELSTER-certifikat.
Alternativet skulle vara att fylla i ansökan om EORI-nummer, underteckna den och skicka den via fax eller e-post till den behöriga myndigheten. När du ansöker med hjälp av formulär 0870a kan du få EORI-numret utan eltstercertifikat.

Vem behöver inget EORI-nummer?

Viktigt: Du behöver INTE ett EORI-nummer i följande fall:

– för att ansöka om en carnet ATA

– för registrering av en flytt / av flyttgods

– För leveranser inom gemenskapen (transporter inom EU)

Vad händer sen?

Om du fortfarande har några oklarheter om EORI-numret kan du läsa mer här:

EORI-numret i exportföljedokumentet

EORI-nummer: Wikipedia

Information om EORI-numret: Zoll.de

 

När du har begärt ditt EORI-nummer är du redo att importera eller exportera varor. Här hittar du vår tullprislista, där du även kan få tillgång till vårt kontaktformulär med ett klick. Ge oss en kort rapport om ditt ärende och vi kommer att ge dig råd utan skyldighet och utan kostnad för utarbetandet av de tulldokument som krävs för ditt enskilda fall.