Exportera följedokument
Exportera följedokument Symbolbildsskepp
Exportera följedokument Symbolbildsskepp
Exportera följedokument Symbolbildsskepp

 

 

Introduktion – ABD

Senast när du exporterar kommersiella varor för första gången har du förmodligen redan hört termen exportföljet dokument (ABD). Men vad är egentligen meningen med detta och hur upprättar exportföljedokumentet å ena sidan arbete och å andra sidan hur ser processen ut efter det att dokumentet har upprättats?

Uppgifter om exportföljedokumentet Skapande

Exportföljedokumentet (EX.1 eller EAD = exportföljedokument) är ett dokument som är avsett att åtfölja de varor som skall exporteras från landet. Mer exakt gäller att varor som exporteras kommersiellt från Tyskland till ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land som inte är EU.B e.B. varor som går med lastbilstransport till Schweiz eller med fartyg till Förenta staterna. ABD följer sedan med varorna till EU:s yttre gräns, det vill säga till hamnen eller tredjelands nationella gräns. Upp till ett värde av 1000 euro och en vikt på 1000 kg, finns det ingen anledning att upprätta ett exportföljedokument. Om ett av dessa värden eller båda värdegränserna överskrids är dock ett sådant dokument absolut nödvändigt i kommersiell trafik. I regel skall varorna för varje gränsöverskridande transport varan avregistreras från det land som lämnar dem (=export) och deklareras i det land som varorna går till (=import).

Exportföljedokumentet säkerställer därför avregistreringen av varorna från Tyskland. Men för att påskynda processerna och förenkla dem för tullkontoren har detta förfarande endast varit möjligt på nätet under flera år via ett direkt gränssnitt till tullen med dyr programvara och lämplig expertis. Men det är inte bara ett gränssnitt för att skapa ett exportdokument som ABD. Det kan vara nödvändigt att kontrollera om exporten är tillståndssubventerad eller inte får exporteras till landet i fråga.

Karta över EU-staterna. Ett exportföljedokument får endast upprättas när det skickas till ett grått land.
Närhelst en kommersiell avsändare önskar skicka varor till ett värde av mer än 1000 eu
ro till ett land som inte ingår i Europeiska unionen måste man skapa ett ABD.
(EU-länderna här orange på kartan)

 

Strukturen på exportföljedokumentet

Nedan får du reda på vilka uppgifter vi behöver från dig för att förbereda exportföljedokumentet (ABD). Du får en mer detaljerad inblick i strukturen i den tyska exportdeklarationen. Detta kan hjälpa dig att bättre förstå anslutningarna och informationen.

Exportera följedokumentsmodell

För att få en bättre bild har vi skapat ett prov på ett exportföljardokument för dig här. Detta är något som det färdiga dokumentet skulle se ut efter att vi skapat det åt dig (se nedan). Observera att denna förhandsgranskning endast är den första sidan i dokumentet. Om du klickar på bilden öppnas det kompletta dokumentet i ett nytt fönster. Du kan sedan också ladda ner PDF-dokumentet om det behövs.


Exportera följedokumentsmodell
Prov på första sidan i ett exportföljedokument
Genom att klicka på bilden kan det fullständiga dokumentet öppnas

Alla fält i ABD behöver dock inte fyllas i i ditt specifika fall. Så vilken information behövs alltid och som endast i specialfall?

Konstellation av deltagare

Låt oss först titta på dokumentet som tillhandahålls i exemplet (se länk ovan). Strukturen för exportföljedokumentet är alltid densamma: parterna i verksamheten är uppräknade och uppgifter om varorna.

Låt oss börja längst upp till vänster, med Speditören / Exporter fältet (fält 2). För att förstå varför det finns en avsändare här, inte en avsändare, är det viktigt att känna till följande först. I skotningsindustrin är avsändaren den som faktiskt fartyg varorna eller varifrån varorna ursprungligen skeppas. Till exempel skickas varorna till New York av ett företag i Hamburg. Speditören/transportören är baserad i Bremen, så han är avsändare. Företaget i Hamburg är alltså avsändare. Avsändaren skulle vara vidarebeslängningsföretaget i Bremen. I exportföljedokumentet (ABD) hänvisas dock inte bara till "avsändare", utan "avsändare/exportör". Det är därför viktigt att veta att exportören är den som tar på sig ansvaret för exporten av varorna (mer om detta här).

Antag att varorna är – för att komma tillbaka till ovanstående exempel – på ett företag i Hamburg. De sistnämnda fartyg varorna, men endast handel på uppdrag av ett företag i Belgien. Den senare vill sedan skicka varorna till New York. Exportören är avgörande. I detta fall är detta företaget i Belgien, som måste anges i motsvarande fält. Företaget i Hamburg, där varorna faktiskt finns, kommer inte att finnas med i handlingen. Detta betyder dock inte att tullen inte vill veta var varorna befinner sig. Han kanske vill titta närmare på varorna och kontrollera om de också är de varor som deklareras.

EORI-nr. (tullnummer)

Å ena sidan krävs adressen till exportören, å andra sidan lastningsadressen (varje företagsnamn + adress). För adress till mottagaren behöver du också ett så kallat EORI-nummer. Detta används för att tullen ska kunna identifiera den person som är inblandad i t-lagstiftningen. Utan detta är ingen export möjlig om du handlar kommersiellt. Du kan ansöka om EORI-numret utan kostnad i tyska tullen under www.zoll.de.

Nu går vi vidare till nästa fält, mottagarfältet (fält 8), direkt under fältet Avsändare/Exportör. Ange namn och adress för den faktiska mottagaren. Under "Nej." kan du också ange EORI-numret för mottagaren igen, om mottagaren behöver en sådan. Detta är dock inte absolut nödvändigt, eftersom till exempel ett företag utanför EU vanligtvis inte har något EORI-nummer.

I rutan nedanför deklaranten/representanten (fält 14) kan du se adressen till den person som gjorde deklarationen till tullen. Om du registrerar dig själv, kommer du att ha din egen adress här. Annars är tullombudets adress här, som han representerar er.

Transportmedel och vikt

I fält 18 "Transportmedlets egenskaper vid avresa" skrivs in i nummerplåten för den lastbil som transporterar godset. Det här fältet får inte fyllas i med våld. Ofta är nummerplåten inte ens känd för avsändaren vid registreringen.

Fält 25 anger transportsättet vid gränsen. Det innebär om godset transporteras med lastbil, med flyg, med fartyg etc. – "33" står för lastbilstransporter här.

Ruta 35 representerar produktens "råa massa" (i kilogram). Varornas totala vikt, inklusive eventuell förpackning och lastpallar, anses vara den råa massan.

Tullkontor som deltar i förfarandet

I ruta 29 avses utresetullkontoret, dvs. Det kan till exempel vara ett tullkontor vid gränsen till Schweiz eller i en hamn.

Det finns inget att skriva in under "Nummer av tullen Stängning", låda S28, som tullkontoret fyller i detta fält själv om det behövs. Detta garanterar den så kallade identifieringen av varorna. Du kan ta reda på mer om detta ämne i vårt andra bidrag till de olika tullförfaranden.

Således har vi fyllt i/behandlat den vänstra halvan av första sidan i exportföljedokumentet (ABD).

I den högra kolumnen ser vi i fält 1 exportförfarandet (mer om detta här). Detta kan till exempel vara .B av varorna från EU eller export till ett Eftaland etc. – och på fält S 32 eventuella särskilda omständigheter.

I fält 3 "Blanketter" ser vi nummer 1 till vänster och siffran 2 till höger. Denna information visar hur många sidor dokumentet innehåller. Så här innebär detta att vi är på sidan 1 av totalt 2 sidor.

Fält S00 fylls i, förutsatt att säkerhetsrelevanta data överförs med export. Detta är därför irrelevant för oss, eftersom det fylls i automatiskt.

Struktur av MRN-numret + ytterligare information

Uppe till höger kan du se MRN-numret, dvs. Det motsvarar en kod för att spåra dokumentet. På liknande sätt som att spåra en paketutleverans, skannar varje gränssnitt, dvs. Detta kommer att göra det tydligt var varorna har lämnat EU senare.

MRN är uppbyggt enligt följande. 19 (årets nummer, det vill säga här 2019), DE för landet och sedan de första 4 tjänsterna av tullkontoret som utfärdats av ABD. Detta innebär att 19DE586600822952E8 står för ett exportföljedokument (ABD) från 2019, som godkändes i Tyskland av tullkontoret med numret 5866. Följande nummer är ett serienummer samt en beräknad kontrollsiffra.

Fält A, direkt nedan, visar igen tullkontoret inkl.

Fält 5 visar antalet tullrader, dvs hur många olika produkttyper sändningen innehåller. Du kan se antalet paket på sändningen i fält 6, till exempel "10" för totalt 10 lastpallar med gods. I fält 7 visas tulltjänsteleverantörens interna referensnummer för denna sändning/deklaration.

Alla andra fält på första sidan fylls i automatiskt och kräver därför ingen ytterligare förklaring.

Tullartiklar: Varubeskrivning och tulltaxenummer

I ruta 31 i slutet av sidan namnges varorna vanligtvis fortfarande. Men eftersom det är en detaljerad beskrivning av varorna, textmodulen var för stor för att lista på första sidan. Alla artiklar och varor finns därför på sidan 2.

I ruta 31 i slutet av sidan namnges varorna vanligtvis fortfarande. Men eftersom det är en detaljerad beskrivning av varorna, textmodulen var för stor för att lista på första sidan. Alla artiklar och varor finns därför på sidan 2.

Där hittar du en detaljerad beskrivning av varorna inklusive brutto/nettovikt och tulltaxans nummer och rutiner.

För utarbetandet av ABD behöver vi också, vilket kan ses på ABD, det exakta tulltaxnumret, varubeskrivningen, vikter och dokument som faktura och leveranssedel.

Du är välkommen att skicka ett e-mail till oss i förväg för att info@ausfuhrbegleitdokument.com ringa oss så att vi kan diskutera tillsammans vilka dokument du behöver. Vi ser fram emot att höra från dig!

Finns det en tullblankett för exportföljedokumentet?

Vi får hela tiden frågan om inte exportföljedokumentet helt enkelt kunde fyllas i i tullen, e.B med ett formulär. Men tyvärr är skapandet av dokumentet sedan 2009 endast möjligt på ett elektroniskt sätt. För detta krävs en speciell programvara där ingångarna kan göras. Endast i undantagsfall, såsom ett systemfel eller ett tekniskt fel i den tyska tullens servrar, får deklarationen fortfarande göras på papper. Även då måste den elektroniska blanketten lämnas in senare.

Hur fungerar produktionen av exportföljedokumentet?

Exportföljedokumentet är vanligtvis upprättat av en tulltjänsteleverantör som vi är. Den senare deklarerar de varor som skall exporteras till tullen via ett elektroniskt gränssnitt. Den skall därför genom översändandet lämna in en ansökan om frigörande av varorna och frisläppande av det åtföljande exportdokumentet.  Om det behöriga tullkontoret släpper ut exporten kommer ett PDF-dokument att utarbetas. För att varorna skall kunna frisläppas måste varorna normalt deklareras vid tullkontoret, som ansvarar för lastningsplatsen för varorna i enlighet med den officiella förteckningen. Beroende på postnummer kan därför ett annat internt tullkontor vara ansvarigt för lastningsplatsen i utposten än för företagets huvudkontor.

Följedokumentet för export skall innehålla uppgifter om avsändaren av varorna, mottagaren av varorna, varorna själva och exportförfarandet.

För att kunna identifiera de företag som är involverade i tulltekniken måste de ha ett så kallat EORI-nummer, som kan sökas hos tyska tullen.

Vad händer efter att ABD har skapats?

Efter att din tullleverantör har deklarerat export till respektive interna tullkontor, finns det en omedelbar frisättning av varorna (värdet av varor upp till 3000 EUR) eller en så kallad leveransperiod (värdet av varor från 3000 EUR). Under denna inlämningsperiod på 24 timmar har tullen tid att valfritt visa varorna på plats och kontrollera de uppgifter som lämnas i exporten. Samtidigt innebär detta också att varorna inte får lastas under denna period och inte får avlägsnas från den lastplats som anges i exporten. I slutet av 24-timmarsperioden får du frisläppandet av tullen för export. Din tulltjänsteleverantör kan sedan skriva ut ditt exportföljedokument eller skicka det via e-post så att du eller din transportör kan transportera varorna till gränsen.

Därefter skannas exportdokumentet vid EU:s yttre gräns. För detta ändamål förkortas även en streckkod, ett s.k. Movement Reference Number, till MRN på exportföljedokumentet. Rörelse Referensnummer översätter bokstavligen som rörelsereferensnummer. Med hjälp av detta nummer är det möjligt att när som helst spåra vilka gränser varorna har passerat. Ibland är MRN felaktigt likställs med ABD. Detta är dock inte korrekt eftersom MRN endast är ett nummer som ingår i exportföljedokumentet och andra exportdokument, såsom .B T1- eller T2-dokument, också har ett sådant MRN.

När exportföljedokumentet har skannats av gränstullkontoret konverteras dokumentet automatiskt till en första anteckning. Detta slutför åtgärden. Den ursprungliga anteckningen fungerar som bevis på att varorna faktiskt har lämnat landet. Du behöver därför denna inledande anteckning för att under en skatterevision kunna bevisa att varorna inte såldes inom Tyskland (med mervärdesskatteplikt) snarare än utomlands (momsfritt).

Statusen för varje exportföljedokument, dvs.

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna att ansöka om EORI-numret, ta över upprättandet av exportföljedokumentet och låter dig dra nytta av många års expertis. Bara ring oss eller skicka ett e-mail.

Ytterligare hjälp och information om ABD finns senare på denna sida eller i våra tekniska artiklar om exportföljedokumentet. Vi har sammanfattat de vanligaste termerna för dig i vår Tullordlista.

Vi hjälper också gärna till med andra tullrelaterade bekymmer. ==> Till våra priser

Consulting

Vilka handlingar måste ställas till tullens förfogande, varorna kan behöva uppvisas för tullen osv.
Vi är glada att råda dig!

Skapelse av ABDEN

Den export åtföljande dokument skapande är det första steget mot en framgångsrik export av dina varor.
Hos oss har du en pålitlig partner vid din sida!

Särskilda

Skulle du exportera varor oftare i framtiden kan vi erbjuda dig särskilt förmånliga villkor och exklusiva förmåner.

Vad är exportföljedokumentet?

Det exportanföljningsdokumentet (ABD) är skriftligt bevis på att export av vissa varor är tillåten. Du får därför exportera de varor som anges i dokumentet från Europeiska unionen. Du kan sedan transportera varorna till ett EFTA-land (t.B Schweiz) eller ett tredjeland. Ibland är exportkontrolldokumentet synonymt med termerna exportdeklaration eller exportdeklaration.

Sedan 01.07.2009 är denna registrering endast möjlig elektroniskt via ATLAS (Automated Tariff and Local Customs Processing System). Ansökan i pappersform ersattes av denna. Beroende på situationen för de parter som är inblandade i den rättsliga transaktionen, varornas vikt och värde, är en elektronisk exportdeklaration obligatorisk i vissa fall och inte nödvändig i andra fall.

Exportföljedokumentet skall bestå av uppgifterna om parterna, förfarandet och produkten. Med hjälp av ett unikt 18-siffrigt spårningsnummer (MRN = Movement Reference Number) i form av en streckkod kan du alltid se på vilket EU-tullkontor varorna hanterades. Så snart tullkontoret vid EU:s yttre gräns skannar exportföljedokumentet genererar det en så kallad exit note (Agv). Detta är ett bevis på att varorna har exporterats i vederbörligt fall från EU.

Uppgifterna i ABD används för att registrera varuflödet och ingår i utrikeshandelsstatistiken, som publiceras av den federala statistikbyrån. ABD används för att kontrollera att exportören följer exportbestämmelser och utrikeshandelslagstiftningen.

När krävs ett exportföljedokument?

För att kunna exportera varor från EU till ett Efta/tredjeland måste du alltid förbereda ett exportföljet från ett värde av 1 000 euro och/eller en vikt på mer än 1 000 kg. Men om du exporterar varorna som en privatperson och transportera dem själv, vissa tullkontor producerar inte en export. Det är dock alltid bättre att genomföra exporten i förväg för att undvika att avslappna vid gränsen.

Du behöver därför ett dokument för exportfölja om

  • Varorna lämnar EU* och
  • värdet på varan är mer än 1000 euro, eller
  • försändelsens vikt är mer än 1000 kg

*= om till exempel varorna lämnar tullunionen under en kort tid, som vid en transport från Spanien till Kanarieöarna, behöver du också ett exportföljedokument.

I vårt senaste bidrag till ABD online-hjälp, hade vi redan förklarat hur exporten medföljande dokument är strukturerad. Nu visar vi skillnaderna mellan de olika förfarandena för exportföljetr dokument.

I grund och botten finns det två olika förfaranden. Det så kallade förfarandet i ett steg och tvåstegsförfarandet. Beroende på förfarandet gäller olika villkor för att få utsättningen av exporten.

Förfarandet med en enda etapp

Upp till ett värde av 3.000 euro skall förfarandet för ett gemensamt steg medföljerdokument i ett steg tillämpas. Tullombudet skickar en deklaration via ATLAS till exporttullkontoret. Exporttullkontoret skall alltid motsvara det interna tullkontoret på säljarens plats. Om varorna är på en annan plats, måste du deklarera varorna vid tullkontoret som ansvarar för lastningsplatsen. I förfarandet med enstegsförfarande tjänar emellertid detta exporttullkontor också som utfartstullkontor. Utresetullkontoret är alltid tullkontoret vid EU:s yttre gräns.

Exempel 1 på förfarandet med en etapp

Eftersom detta låter mycket teoretiskt, här är ett exempel: En tysk postorder företag får en stor order från Schweiz på morgonen (värde: 2.500 EUR, vikt: 880 kg).  Bara några timmar senare pallade företaget varorna och kan exportera varorna. För att göra det måste den göra en deklaration till själva tullkontoret eller till en tullmyndighet. En vidarebefordran agent är att transportera varorna till Schweiz på en pall med lastbil över gränsen Weil am Rhein / Basel.

Via ATLAS-programvara får weil am Rhein Autobahn tullkontor därför en ansökan om export elektroniskt i förväg. Tullverket får sedan automatiskt ett dokument med ett streckkodsnummer (MRN), som det vidarebefordrar till vidarebefordransagenten. Vidarebefordransombudet reser med varorna till border Weil am Rhein och visar dokumentet med streckkodsnumret på exportföljedokumentet. Tullen vid eu:s tyska yttre gräns jämför varorna på plats med deklarationen och släpper ut exporten. Detta är slutet på exporten.

Exempel 2 på förfarandet med enstegs

Här är ett annat exempel. Samma postorderföretag i Tyskland får också en order på morgonen för ett paket som går till Brasilien (värde: 1100 EUR, vikt: 20 kg). Eftersom det är en annan mottagare av paketet än sändningen till Schweiz från exempel 1, måste säljaren ha en separat export åtföljande dokument skapas. Företaget ger en pakettjänstleverantör i uppdrag att hämta paketet på eftermiddagen. Samtidigt frågar avsändaren pakettjänstleverantören vilken flygplats den transporterar varorna till Brasilien.

Han övergår till sin tulltjänsteleverantör informationen om att varorna kommer att lämna Tyskland via Frankfurts flygplats. Den senare upprättar sedan en exportansökan via ATLAS och skickar den elektroniskt till det berörda tullkontoret. Tullkontoret accepterar sedan deklarationen tills i dag. Streckkoden för exporten är tillgänglig för pakettjänstleverantören som utskrift och för tullkontoret elektroniskt. Efter att varorna har hämtats av pakettjänstleverantören och till och med innan varorna lämnar landet via flygfrakt släpper tullkontoret på Frankfurts flygplats ut exporten. Exporten är därför fullständig.

Sammanfattning av förfarandet med en etapp

Sammanfattningsvis måste det därför alltid vara ett tyskt tullkontor. En export måste göras för att atlas upp till ett värde av EUR 3.000. I teorin kan exporten ske omedelbart utan några processuella väntetider.

Om ett företag skulle leverera mer än en sändning (t..B. som flera delleveranser) till samma mottagare samma dag, skulle det emellertid kunna deklarera varorna som en export. Detta skulle spara företaget extra kostnader för en annan operation av tullombudet.

Den tvåstegsprocess som

Om varornas värde överstiger 3 000 euro måste du alltid använda förfarandet för att följa med dokument i två steg. Tullombudet måste också skicka en deklaration via ATLAS till tullkontoret. I detta fall skickar emellertid inte den senare deklarationen till utfartstullkontoret. I stället kommer deklarationen att skickas direkt till exporttullkontoret. Detta är inlandstullkontoret, nära exportören. På den tyska tullens webbplats är det möjligt att ta reda på vilket tullkontor som ansvarar för respektive postnummer (hitta tullkontoret för postnumret).

Deklarationen i ett tvåstegsförfarande vid exporttullkontoret skall innehålla samma uppgifter som deklarationen enligt förfarandet i en etapp. Tullkontoret för utförsel i deklarationen skiljer sig dock från exporttullkontoret i ett förfarande i två steg. I förfarandet i en etapp är utfartstullkontoret och exporttullkontoret detsamma, är export i två steg vanligtvis inte fallet. Detta beror på att tullkontoren vid EU:s yttre gräns normalt inte tilldelas ett visst postnummer som exporttullkontor (det interna tullkontoret).

Till skillnad från enstegsprocessen kan transportören inte föra varorna direkt till gränsen. I stället måste han visa upp varorna för det interna tullkontoret. Detta kan göras på två olika sätt. Den som vidarebefordrar agenten reser med varorna till exporttullkontoret i Tyskland. Alternativt skall hans tullombud anmäla varorna till det behöriga interna tullkontoret en dag i förväg. Den definierar en två- till fyratimmarsperiod för följande dag. Under denna tid kan tullen passera avsändaren på platsen för lastning. Efter tidsperioden får tullagenten automatiskt frisläppandet av exporten.

Exempel 1 om tvåstegsförfarandet

Nedan följer ett exempel på när tvåstegsproceduren gäller. En sydtysk biltillverkare vill sälja och skicka flera fordon till en bilfirma i Vitryssland. I detta syfte skall den förse sin tullmyndighet med nödvändiga dokument. På grundval av postnumret för lastningsplatsen för varorna avgör det senare vilket exporttullkontor som ansvarar för säljarens säte. Tullverket skickar i detta fall deklarationen elektroniskt till det interna tullkontoret i Böblingen. Samtidigt diskuterar tullagenten transportens sträckning med vidarebespeditraren. Han vet därför att skotföretaget transporterar varorna via expressleden S19, som förbinder Polen och Vitryssland. Tullombudet anger därför tullkontoret i Polen som tullkontorets tullkontor.

Fordonen kommer dock inte att utföras förrän de närmaste dagarna. Därför skickar biltillverkaren vidare informationen till tullombudet om att tullverket kan komma fram dagen efter mellan klockan 10.00.m och 2.00.m. Nästa dag visas ingen anställd hos biltillverkaren. Istället, klockan 2:02.m kommer tullombudet att släppas elektroniskt. Tulltjänsteman vid exporttullkontoret ansåg därför inte att det var nödvändigt att inspektera varorna i detta fall. Lastbilen kommer sedan att resa till den polsk-vitryska gränsen inom de närmaste dagarna. Där, den polska tullen skanna export, med vilken den är klar.

Sammanfattning av tvåstegsförfarandet

Sammanfattningsvis behöver därför inte tullkontoret för utresa nödvändigtvis vara ett tyskt tullkontor. Varorna deklareras till det interna tullkontoret (exporttullkontoret) och den godkända deklarationen uppvisas för EU:s utresetullkontor vid export. Exporten kan begäras via ATLAS till ett värde av mer än 3 000 EUR. Export måste ske i förväg. I teorin kan det också ske omedelbart genom att varorna skickas vidare till det interna tullkontoret. Alternativt kan varorna ses av tullen på platsen för avsändaren (presentation utanför det officiella torget).

En person innehar sin egen själv skapa ABD
En person innehar sin egen själv skapa ABD

Vem kan förbereda ett exportföljedokument?

I de flesta fall utarbetas exportföljedokumentet av en tullmyndighet eller ett vidarebefordrande ombud. Tullmyndigheten skall sedan inställa sig inför tullen som deklarantens företrädare. Den har särskild programvara för elektronisk deklaration med direkt anslutning till tullkontoren. För ett sådant program tar tillverkarna vanligtvis ut en engångsavgift för inställning, ytterligare månadsavgifter för grund och sedan transaktionsavgifter för varje deklaration till tullkontoret.

Skapa exportföljedokumentet själv

Som ett alternativ till att skapas av en tulltjänsteleverantör erbjuder den tyska tullförvaltningen även småföretag och privatpersoner kostnadsfria förberedelser av exportföljedokumentet via IAA:s webbplats (Internetexportdeklaration).

Tekniska krav

För att själv kunna skapa exporten via IAA:s gratisportal behöver du en dator med snabb Internetanslutning. Detta måste ha Java installerat och ha en internet-webbläsare som accepterar cookies. För att kunna visa det färdiga exportföljardokumentet i PDF-format senare behöver du också ett program som kan spela upp PDF-dokument. Detta kan vara e.B "Adobe Reader" eller en motsvarande fri programvara.

Viktigast av allt är att du har ett giltigt ELSTER-certifikat, dvs en fil i .pfx-format. Med detta kan du logga in på ELSTER-portalen och utfärda ett ElsterOnline-certifikat för användning av IAA Plus. ElsterOnline-certifikatet är giltigt som en signatur och bekräftar att registreringen faktiskt gjordes av dig. Mer information om systemkraven i ELSTER finns på: elster.de/systemanforderungen och direkt på sidan om användningen av "IAA Plus"-portalen: IAA Plus SystemKrav

Dessutom måste du som företag också ha ett EORI-nummer. Om du inte har något EORI-.B kan du ansöka om det här: Information om ansökan om EORI-nummer

Observera att du behöver teckensnittet "TrueType Font Code 128" på din dator för skapandet och korrekt visning av export medföljande dokument på den andra. Utan dem kan dokumentet inte skrivas ut. Dessa kan laddas ner direkt från IAA:s webbplats eller via Google-sökning.

Upprättande av dokument

Nästa steg är att göra följande förberedelser för att skapa DEN ABD själv:

  • Du behöver ett dokument som visar verksamhetens art. Detta bör omfatta varornas värde, säljaren och köparen eller avsändaren/exportören och mottagaren
  • Du måste veta vilka tullkontor du behöver ange i deklarationen. Detta är exporttullkontoret på säljarens plats och utfartstullkontoret på den plats där varorna lämnar EU
  • Du är medveten om vikten (brutto – och nettovikt) av de enskilda produkttyperna och hela försändelsen
  • Du vet antalet paket av försändelsen, om tillämpligt
  • Om du fraktar kommersiellt har du ett EORI-nummer
  • Du känner till tulltaxnumret för respektive varor och, om tillämpligt, exportrestriktionerna + tilläggskoder för tulldeklarationen

Har du funderat på alla ovanstående punkter i vår checklista? Sedan kan du börja skapa exportföljedokumentet:

Fritt skapande av export via IAA Plus

Om du vill skapa ABD själv går du till ausfuhrplus.internetzollanmeldung.de sidan. Där hittar du de första hjälpsamma dokumenten direkt, som .B en kort handbok eller hela handboken för ansökan med 230 sidor. När du har accepterat användarvillkoren längst ned på sidan kan du fortsätta logga in. Efter att du har angett EORI-numret + om det behövs ditt grennummer och valt certifikatfil, är du inloggad och kommer till programmets startsida.

Via menypunkten "Export Tullverkets exportdeklaration… normal procedur" kan du skapa en ny export. Vänligen kontrollera förfarandet i ett steg och tvåstegsförfarandet innan du fortsätter:

Detta är grunden för att förstå nästa steg och processer. Härifrån kan du använda hjälpsidan på IAA Plus för de återstående punkterna: till hjälpsidan

Har du några frågor om bildandet av ABD? Service desk-tullen hjälper dig gärna. Översikten över hotline-numren finns på följande sida: Servicedisk för internet tullregistrering .

Men kan inte komma på? Eller att skapa din egen är för långtråkigt för dig? Vi skapar gärna din ABD. Kontakta oss nu.

Till kontaktformuläret

Vad händer efter att ABD har skapats

Har du skapat och tryckt ABD? Nu måste detta föras vidare till din paketbetalare / transportör. Om du själv tar med varorna till gränsen är det väsentligt att ABD förs till utfartstullkontoret med en läsbar streckkod utskrivd. Där skannas den sedan av tullkontoret, som skapar den så kallade exit note. Du kan själv hämta den här första anteckningen senare i IAA-portalen. Det är ett bevis på att varorna har exporterats från tullunionen på vederbörligt sätt. Det är av avgörande betydelse att exportören av varorna behåller den inledande rapporten för eventuella skatterevisioner. Detta eliminerar skatteplikten för försäljningen av varorna, eftersom det är en skattefri export. Utan ett giltigt bevis skulle man annars kunna bli skattepliktig och skulle behöva betala 19 % moms i efterhand.

Det tyska exportföljedokumentet är föregångaren till den schweiziska förtullningen av import. Varor måste alltid exporteras från ett land först för att kunna importeras till ett annat land. Tullinformation: Schweiz hittar du här.

Siffrorna talar för sig själva.

Arbetslivserfarenhet av våra medarbetare:
mer än
Tullklarering
mer än
Kunder
mer än
Års erfarenhet

Fordonets frislände

Du har upptäckt ett intressant fordon utomlands och vill nu veta hur tullklarering fungerar? Som tullbyrå står vi till ert förfogande för frågor om bilimport och export. Förutom personbilar kan vi också tull på din släpvagn, utföra tullklarering på lastbilar, importera båtar eller utföra flygplansklarering.
Du kan få veta mer om detta på följande sidor och på vår sida "Vad är en tullklarering?" och för fordonsbearbetning under "Aktiv efterbehandling".

På begäran kan vi även utföra fordonstransporten åt dig – vår informationssida om biltransport förklarar allt annat.

AutoImport till Schweiz

Vill du importera ett fordon från Tyskland eller ett annat land till Schweiz? Vi hjälper dig gärna med Auto Import Switzerland. I vår guide lär du dig hela processen från inköp av fordonet till tullklarering. Vi kommer också att berätta hur fordonet inlösen fungerar och hur du kan spara ännu mer.

Gå nu direkt till => guide Auto Import Schweiz.

Auto Import till Tyskland

Är du intresserad av hur importera ett fordon från Schweiz till Tyskland eller ett annat land fungerar? Vi hjälper dig gärna med bilexport från Schweiz. I vår guide lär du dig hela processen från inköp av det schweiziska fordonet till tullklarering. Vi kommer också att berätta hur fordonsregistrering fungerar och hur du kan spara ännu mer.

Gå nu direkt till => guide Auto Import Tyskland.

Varje första samråd med oss
är gratis!

Läs mer

Transportlösningar och sjöfart till Schweiz

Planerar du att skicka varor till Schweiz? Ska transporten ske med lastbil eller gäller det ett paket till Schweiz?

Läs vår omfattande guide: => Guide Shipping till SchweizOm du behö
ver en schweizisk import tullklarering, kan du ta reda på mer på vår tullklarering informationssida.

Ring oss, vi kommer gärna att göra dig ett icke-bindande erbjudande.

Vi erbjuder också vidare transporter, e.B. transport till Tjeckien, frakt till Belgien eller specialtransporter till Nederländerna

Utmaning nu
e
n motringning!

Med din förfrågan är du redan ett steg längre i utarbetandet av ditt exportföljedokument eller andra tulldokument.