Priser

Du söker en erfaren agent,
som sakkunnigt och okomplicerat tull dina varor?

Vi tar gärna hand om detta åt er.
Detta omfattar dels tyska eller schweiziska tullens e
xport för leveranser av varor till något land (export) de
ls att tyska eller schweiziska tullmyndigheter (import) ut
arbeta importen för varor som går till Tyskland eller Schweiz.

Vi erbjuder följande tjänster:CH-Expor
tklarering (exportdeklaration)CH-Importkla
rering (tullklarering)DE-export-han
tering (export medföljande dokument)DE-Import-
clearance (DE / EU-tull)Provisoriska tullkl
arering Vi kommer gärna a
t
t råda dig vilken lösning som är den rätta lösningen för ditt enskilda fall och
förklara det exakta förfarandet så att dina varor passerar säkert genom tullen.

Ring oss omedelbart på +41 44 512 14 35 eller ge oss en kortfattad
rapport om ditt ärende via e-post: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Lista över priser och tjänster

(utan särskilda villkor)

SV - Export

100.- CHFje ABD Skapelse
De första 3 tums positioner ingår
Dokument via e-post, för självutskrift
Varje ytterligare tullläge: plus 3.- CHF
(Tillval) Plocka upp dokument vid gränsen
Kontakta

SV - Importera

120.- CHFje DE- / EU-Tullen
De första 3 tums positioner ingår
Dokument via e-post, för självutskrift
Varje ytterligare tullläge: plus 3.- CHF
(Tillval) Plocka upp dokument vid gränsen
Kontakta

CH - Export

100.- EXPORTdeklaration för CHFje CH
De första 3 tums positioner ingår
Dokument via e-post, för självutskrift
Varje ytterligare tullläge: plus 3.- CHF
(Tillval) Plocka upp dokument vid gränsen
Kontakta

CH - Importera

120.- CHFje CH-Import tullklarering
De första 3 tums positioner ingår
Dokument via e-post, för självutskrift
Varje ytterligare tullläge: plus 3.- CHF
(Tillval) Plocka upp dokument vid gränsen
Kontakta

Lista över priser och tjänster

DE-ExportDeklaration (upp till 3 tulltaxenummer) = 60 EUR eller 65 CHF
CH import tullklarering (upp till 3 tulltaxenummer) = 80 EUR eller 90
CHF. Komplett paket = 140 EUR / 150 CHF (eventuellt plus 3% inlämnande provision på tillämpliga avgifter
)Ytterligare poster: extra kostnader på 5.- EUR / 6.- CHF per ytterligare ZTN och per förfarande (DE +CH).

CH-Exportdeklaration (upp till 3 tulltaxenummer) = 80 EUR eller 90 CHF
DE import tullklarering (upp till 3 tulltaxenummer) = 60 EUR eller 65
CHF. Komplett paket = 140 EUR / 150 CHF (eventuellt plus 3% inlämnande provision på tillämpliga avgifter
)Ytterligare poster: extra kostnader på 5.- EUR / 6.- CHF per ytterligare ZTN och per förfarande (CH+DE).

Tillfällig import till Schweiz (frikortsskapande) = 80 EUR / 90 CHF, eventuellt plus 3% kapitalberedningsav
gift på eventuell moms/tullavgifter som kan uppstå + avbokning av frikort (+ 80 EUR / 90 CHF )+ D
E-ABD 60 EUR / 65 CHF och DE återimport 60 EUR / 65 CHF, alltså totalt = 280 EUR / 3000 CHF CHF

Aktiv förädling i Tyskland (CH export, DE-AV, DE-ABD och CH-import) = 280 EUR / 300 CHF

Temporär import till Tyskland (CH-Free pass creation, DE-use-certifikat, DE-exp
ort åtföljande dokument, CH-Freipass-delete) = 280 EUR / 300 CHF

Specialfall

CH-Transit-Dokument T1 = 140 EUR / 150 CHF (vid behov med deponering av en deposition som säkerhet)

CH eller DE-varucertifikat EUR.1 = 50 EUR / 55 CHF (endast med bevis på ursprung)

Klumpsumma för häströjning = 180 EUR / 200 CHF

Flyttade till Tyskland utan
CH-export (endast för transport av mottagaren) = 60 EUR / 65 CHF e
ller med CH-export (om transport genom vidarebeslängningsföretag) = 140 EUR / 150 CHF

Flyttade till Schweiz utan
DE-export (endast för transport av mottagaren) = 80 EUR / 90 CHF e
ller med DE-export (om transport genom vidarebeslängningsföretag) = 140 EUR / 150 CHF

Export från andra länder schablonbelop
p (e.B. engelsk eller svensk export, upp till 1 post)= 8
0 EUR / 90 CHF + 5 EUR / 6 CHF per ytterligare tulltaxenummer

Varje första samråd är kostnadsfritt.

I dag, låt oss

Tullbehandling


Begär ett erbjudande

 

Så här kan du nå oss!

Tel. +41 44 512 14 35
info@ausfuhrbegleitdokument.com